MURAT AKSUN
TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta murat.aksun@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
1998 - 1970
1988 - 1994
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
27.07.2014 - 15.10.2015 Aspirin ve indometazinin ooferektomili yaşlı sıçanlarda böbrek ve karaciğer üzerine etkisinin biyokimyasal parametrelerle değerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 39946
02.08.2015 - 17.11.2016 Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Olgularda Tromboelastogram İle Koagülasyon Yönetiminin Kan ve Kan Ürünü Kullanımı ve Çıkış Parametreleri Üzerine EtkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
The Impact of Perioperative Viscoelastic Test Application on Blood Product Usage and Outcome in Cardiac Surgery; Regional Cardiac Surgery Center Experience MURAT AKSUN,SALİHA AKSUN,mehmet ali coşar,ELİF NEZİROĞLU,SENEM GİRGİN,Ezgi Balıkoğlu,nagihan karahan,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2021.78557
THE FEASIBILITY OF THE ULTRASOUND-GUIDED FEMORAL NERVE BLOCK PROCEDURE WITH LOW-DOSE LOCAL ANESTHETIC IN INTRACAPSULAR AND EXTRACAPSULAR HIP FRACTURES FATİH ESAD TOPAL,SERKAN BİLGİN,adnan yamanoğlu,ZEYNEP KARAKAYA,UMUT PAYZA,pınar yeşim akyol,cihan aslan,MURAT AKSUN , Yayın Yeri:JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Síndrome de Horner transitória após bloqueio paravertebral em injeção única BİRZAT EMRE GÖLBOYU,mürsel ekinci,pınar baysal,an yeksan,erkan cem çelik,z bilgi,MURAT AKSUN , Yayın Yeri:Revista Brasileira de Anestesiologia , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.1016/j.bjan.2017.04.013
The Effect of Waist Circumference/Chest Circumference Ratio on Mortality in Intensive Care Units ışıl coşkun musaoğlu,MURAT AKSUN,atilla şencan,Kaan Katırcıoğlu,Nagihan Karahan , Yayın Yeri:The Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2018.30085
Comparison of Blood Gas Measurements Drawn with Synchronous Dried and Liquid Heparinized Injector and Biochemical Analyzes SALİHA AKSUN,BERNA UYAN,MURAT AKSUN,ELİF NEZİROĞLU,Serap Öztürk,HASAN FATİH TANYELİ,HASAN İNER,İHSAN PEKER,ORHAN GÖKALP,NAGİHAN KARAHAN,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2018.98704
The relationship between preoperative anxiety levels and vasovagal incidents during the administration of spinal anesthesia mürsel ekinci,BİRZAT EMRE GÖLBOYU,onur dülgeroğlu,MURAT AKSUN,pınar baysal,erkan cem çelik,an yeksan , Yayın Yeri:Rev Bras Anestesiol , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.bjan.2016.07.009
Kardiyak Cerrahi Sonrası Atriyal Fibrilasyon MURAT AKSUN,keziban eryılmaz,hande aytuluk gürbüz,senem girgin , Yayın Yeri:Göğüs Kalp Damar Anestezi ve ytoğun Bakım Derneği Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Derleme Makale
Surgery Comparison of Preincisional and Postincisional 0.25 Levobupivacaine Infiltration in Thyroid Surgery mürsel ekinci,BİRZAT EMRE GÖLBOYU,an yeksan,onur dülgeroğlu,MURAT AKSUN,pınar baysal , Yayın Yeri:J Clin Anal Med , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Comparison Of The Effects Of Bupivacaine Temperature Difference On Spinal Block Characteristics And Shivering In Cesarean Section Operation PINAR KARACA BAYSAL,BİRZAT EMRE GÖLBOYU,MÜRSEL EKİNCİ,MURAT AKSUN,ALİ AHISKALIOĞLU,KENAN MURAT,ÖZGÜR BAYSAL , Yayın Yeri:The Medical Journal of Okmeydanı Training and Research Hospital , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/otd.2017.1110
Comparison of Risk Scoring Systems to Predict the Outcome in ASA PS V Patients Undergoing Surgery derya yurtlu,MURAT AKSUN,pınar ayvat,ALİ AHISKALIOĞLU,nagihan karahan,lale koroğlu,gülçin aran , Yayın Yeri:Medicine , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000003238
Karotis endarterektomi operasyonlarının retrospektif değerlendirilmesi MURAT AKSUN,serkan yazman,nagihan karahan,ışıl musaoğlu coşkun,murat çifçi,filiz özkan,YASEMİN IŞIK,nurcan arslan,ALİ AHISKALIOĞLU,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Göğüs kalp damar anestezi ve yoğun bakım derneği dergisi , 2016Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Dergipark) Özgün Makale
Effects of Using 370C Bupivakain on Spinal Block Characteristics and Shivering BİRZAT EMRE GÖLBOYU,MURAT AKSUN,mürsel ekinci,pınar karaca baysal,senem girgin,mahmut güden,ALİ AHISKALIOĞLU , Yayın Yeri:Journal of Clinical and Analytical Medicine , 2016Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Omuz Artroskopi Ameliyatlarında İnterskalen Blok İle Tek Doz Eklem İçi Lokal Anestezik Uygulamasının Postoperatif Analjezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması mürsel ekinci,bilgehan çatal,pınar baysal karaca,BİRZAT EMRE GÖLBOYU,MURAT AKSUN,özgür baysal,ALİ AHISKALIOĞLU , Yayın Yeri:Bozok Tıp dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Mcgrath 5 Videolaringoskop İle Macıntosh Laringoskopun Entübasyon Başarısı Ve Hemodinamik Yanıt Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması BİRZAT EMRE GÖLBOYU,MURAT AKSUN,senem girgin,pınar baysal karaca,mürsel ekici,ALİ AHISKALIOĞLU , Yayın Yeri:Anestezi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında 0 25 Levobupivakain İnfiltrasyon Zamanının Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi onur dülgeroğlu,BİRZAT EMRE GÖLBOYU,MURAT AKSUN,senem girgin,ALİ AHISKALIOĞLU,pınar baysal karaca,mürsel ekinci , Yayın Yeri:Kocaeli , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Koroner Arter Baypas Greftleme KABG Cerrahisi Geçiren Hastalarda Kan ve Kan Ürünü Transfüzyonunun Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Olan Etkileri Çınar Yürekli Güven,MURAT AKSUN,Nagihan Karahan,Bizat Emre Gölboyu,Senem Girgin,Volkan Kuru,Hasan Fatih Tanyeli,Gülçin Aran,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Excerpta Medical/Electronic Publ.) Özgün Makale
Karotis Endarterektomi Geçiren Olgularda Genel Anestezi ve Rejyonal Anestezi Yöntemlerinin Perioperatif Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması Volkan Kuru,MURAT AKSUN,Nagihan Karahan,Senem Girgin,Atilla Şencan,Birzat Emre Gölboyu,Gülçin Aran,ORHAN GÖKALP,Hasan Fatih Tanyeli,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Excerpta Medical/Electronic Publ.) Özgün Makale
Gastrointestinal İşlemlerde Günübirlik Anestezi Verilen Hastaların Retrospektif Olarak İncelenmesi Aylin Şener,MURAT AKSUN,Gülçin Aran,Naciye Pamukçu,Atilla Şencan,Nagihan Karahan , Yayın Yeri:Ege Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Effect of Cerebral Oxymeter Monitorization on Neurocognitive Function Senem Girgin,MURAT AKSUN,Nagihan Karahan,Birzat Emre Gölboyu,Ertan Damar,Atilla Şencan,İsmail Yürekli,Tevfik Güneş,Gülçin Aran,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:American Journal of Advanced Medical Sciences , 2015Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Boyun Dev İğ Hücreli Lipom Yılmaz Özkul,Ahmet Erdem Kılavuz,Murat Songu,HALE ASLAN,MURAT AKSUN,Türkan Rezenko,İmre Abdülkadir,ERCAN PINAR , Yayın Yeri:Ege Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Assessment of Protective Effects of Pheniramine Maleate on Reperfusion Injury in Lung After Distant Organ Ischemia A Rat Model ORHAN GÖKALP,ismail yürekli,m kıray,a bağrıyanık,UFUK YETKİN,bs yürekli,s gür,MURAT AKSUN,İSMAİL SAFA SATOĞLU,g gökalp,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Vascular and Endovascular Surgery , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1177/1538574413475885
Cerebral oximetry monitoring method for the evaluation of the need of shunt placement during carotid endarterectomy MURAT AKSUN,senem girgin,volkan kuru,atilla şencan,LEVENT YILIK,gülçin aran,ALİ GÜRBÜZ,nagihan karahan , Yayın Yeri:Turkish journal of cardiovascular surgery , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Diagnosis and management of carotid body tumor a report of seven cases GÖKHAN İLHAN,ŞAHİN BOZOK,berkan özpak,TEVFİK GÜNEŞ,ORHAN GÖKALP,serdar bayrak,MURAT AKSUN,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC ANDCARDIOVASCULAR SURGERY , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6541
The effect of combined hyperbaric oxygen and iloprost treatment on theprevention of spinal cord ischaemia reperfusion injury an experimentalstudy GÖKHAN İLHAN,MURAT AKSUN,berkan özpak,TEVFİK GÜNEŞ,ŞAHİN BOZOK,me duraklıoglugil,hee gücer,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY , 2013Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1093/ejcts/ezt398
Local Angioneogenetic Effect of Intramuscular Interleukin 8 Injection BOZOK Şahin, KESTELLİ Mert, YÜREKLİ İsmail, GÜZELOĞLU Mehmet, AKSUN Murat, ORTAÇ Ragıp, TULUKOĞLU Engin, ŞAHİN Aykut , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5336/medsci.2011-26065
A comparison of the hemodynamic metabolic renal and hemostatic effects of the use of Ringer solution and adjuvant 6 hydroxyethyl starch 130 0 4 as a pump prime solution in coronary artery bypass grafting ERTAN DAMAR,MURAT AKSUN,senem girgin,tayfun göktoğan,engin yılmaz,gülçin aran,şencan atilla,ALİ GÜRBÜZ,karahan nagihan , Yayın Yeri:Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2012.004
Torakal ve torakoabdominal aort anevrizmalarının tedavisinde cerrahi ve endovasküler cerrahi tekniklerin birlikte kullanımı ALİ GÜRBÜZ,İBRAHİM ÖZSÖYLER,LEVENT YILIK,TEVFİK GÜNEŞ,MURAT AKSUN,engin uluç , Yayın Yeri:Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Does Preoperative Hydration Affect Postoperative Nausea and Vomiting A Randomized Controlled Trial TAYFUN ADANIR,MURAT AKSUN,uğur özgürbüz,fahri altın,Atilla Şencan , Yayın Yeri:Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1089/lap.2007.0019
The influence of levosimendan and iloprost on renal ischemia– reperfusion: an experimental study Necmettin Yakut,HAYDAR YAŞA,Banu Bahriye Lafçı,RAGIP ORTAÇ,ENGİN TULUKOĞLU,MURAT AKSUN,CENGİZ ÖZBEK,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Sui si d gi ri şi mi sonrasi yüksek anyon açi i olan metaboli k asi doz Metformi n entoksi kasyonu High anion gap metabolic acidosis after suicide Metformin intoxication atilla şencan,TAYFUN ADANIR,aynur atay,aslı atasoy,MURAT AKSUN,güneş terzi,nagihan karahan , Yayın Yeri:Anestezi Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBİTAK- TÜRK TIP DİZİNİ ve EMBASE / EXC...) Vaka Takdimi
The influence of levosimendan and iloprost on renal ischemia reperfusion an experimental study Necmettin Yakut,haydar yaşa,banu lafcı,ragıp ortaç,engin tuluoğlu,MURAT AKSUN,cengiz özbek,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery , 2007Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (pubmed) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1510/icvts.2007.161356
Approach To Swan Ganz Thermodilution Catheter Complications 6 Years Experience With 2310 Cases nagihan karahan,ufuk yetkin,necmettin yakut,BUKET DEMİRCİ,TAYFUN ADANIR,MURAT AKSUN,cengiz özbek,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Approach To Swan Ganz Thermodilution Catheter Complications: 6 Years Experience With 2310 Cases , 2007Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Citefactor) Özgün Makale
Preemptif uygulanan tramadol ile lornoksikam ‘ın postoperatif ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması atilla şencan,berkan cavlak,TAYFUN ADANIR,MURAT AKSUN,uğur özgürbüz,gülçin aran,nagihan karahan , Yayın Yeri:Türk Anestezi Reanimasyon Derneği Dergisi , 2007Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The effects of bispectral index (BIS) monitorization on recovery from sevoflurane and desflurane anesthesia [Sevofluran ve desfluranin titrasyonunda bispektral indeks (BIS) kullanilmasinin postoperatif derlenme üzerine etkileri] MURAT AKSUN,özlem aydın,gülçin aran,nevin atasoy,serdar savacı , Yayın Yeri:Anestezi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Intraoperative fetal heart rate monitoring during emergency neurosurgery in a parturient BAHATTİN TUNCALI,MURAT AKSUN,kaan katırcıoğlu,ismail akkol,serdar savacı , Yayın Yeri:Journal of Anesthesia , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.1007/s00540-005-0359-4
Intraoperative fetal heart rate monitoring during emergency neurosurgery in a parturient BAHATTİN TUNCALI,MURAT AKSUN,KAAN KATIRCIOĞLU,ismail akkol,serdar savacı , Yayın Yeri:Journal of Anesthesia , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00540-005-0359-4
Effects of propofol, desflurane and isoflurane on perioperative blood nglucose level in intracranial mass operation: A randomized controlled trial yonca özvardar,atilla şencan,KAAN KATIRCIOĞLU,MURAT AKSUN,serdar savacı , Yayın Yeri:Journal of Surgical Arts , 2021Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhosst, Google Scholar, DOAJ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.14717/jsurgarts-210107
Intractable spasm in a hypoplastic brachioradial artery during coronary angiography. A last chance before surgery SADIK VOLKAN EMREN,EMRE ÖZDEMİR,SENEM GİRGİN,Muhammet Mücahit Tiryaki,MURAT AKSUN,CEM NAZLI , Yayın Yeri:Koşuyolu Heart Journal , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.51645/khj.2021.m86
Surgical Management of Left Sinus of Valsalva Aneurysm Presenting with Exertional Chest Pain ALİ GÜRBÜZ,Şahin İşcan,ORHAN GÖKALP,ertürk karaağaç,SENEM GİRGİN,MURAT AKSUN , Yayın Yeri:Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21470/1678-9741-2019-0437
Can u2018HFNCu2019 be applied safely in COVID-19 patients in the ICU? MURAT AKSUN,Ahmet Salih Tüzen,ozan SANLI,NURDAN SÜZEN,sevinç güven,nagihan karahan , Yayın Yeri:Annals of Clinical and Analytical Medicine , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ESCİ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4328/ACAM.20332
Left Internal Venus Agenesis Determined During Central Ven Catheterization yıldız baydar tezel,PINAR AYVAT,derya yurtlu,irem gür,nagihan karahan,MURAT AKSUN , Yayın Yeri:Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society , 2019Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2019.77045
The postoperatıve effects of use of trimetazidine before the coronary artery bypass graft surgery MURAT AKSUN,SALİHA AKSUN,mert kestelli,volkan kuru,HASAN FATİH TANYELİ,SENEM GİRGİN,ERTAN DAMAR,BİRZAT EMRE GÖLBOYU,nagihan karahan , Yayın Yeri:Nigerian Journal of Clinical Practice , 2019Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/njcp.njcp_587_18
The Relationship Between Taurin, Glycated Hemoglobın And C- Reactive Protein In Diabetic Patients With Heart Surgery aaaaaaa SALİHA AKSUN,BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ,köksal dönmez,habib çakır,senem girgin,ERTAN DAMAR,mert kestelli,MURAT AKSUN,ismail yürekli , Yayın Yeri:Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society , 2019Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5222/GKDAD.2019.97659
Epidemiology of sepsis in intensive care units in Turkey: a multicenter, point-prevalence study ZEHRA NUR BAYKARA,EMİN HALİS AKALIN,MUSTAFA KEMAL ARSLANTAŞ,VOLKAN HANCI,ÇİĞDEM ÇAĞLAYAN,FERDA ŞÖHRET KAHVECİ,KUBİLAY DEMİRAĞ,CANAN BAYDEMİR,MUSTAFA NECMETTİN ÜNAL,PINAR ÖZDEMİR,HÜLYA ULUSOY,DİLEK MEMİŞ,MAKBULE CAVİDAN ARAR,ELİF YILMAZ,MELEK GÜRA ÇELİK,İSMAİL HAKKI CİNEL,SİBEL TEMUR,MEHMET AKİF YAŞAR,HAMDİYE TUTAN ÇULHA,CANAN BALCI,SULTAN SAN,ASENA SALBES,ELÇİN ÖZKAN,ONUR PALABIYIK,JALE BENGİ ÇELİK,ALPER YOSUNKAYA,FARUK ÇİÇEKÇİ,IŞIL ÖZKOÇAK TURAN,İSMAİL KATI,HÜLYA BAŞAR,SEMA TURAN,SÜHEYLA ÜNVER,ÜNASE BÜYÜKKOÇAK,AYNUR KARAYOL AKIN,SİNAN GÜRSOY,DEMET TOK,SİMAY SERİN,SEDA DURSUN KITER,HAKAN DOĞAN,ABDULKADİR ORUÇ,ONUR BALABAN,DİLARA TÜFEK,İBRAHİM KURT,MURAT BİLGİ,VERDA TUNA,AYŞEGÜL ÖZKÖK,AHMET ŞEN,NİLAY TAŞ,HİLAL AYOĞLU,BERNA KAYA UĞUR,SEDAT KAYA,MUSTAFA KAHRAMAN,ZAHİDE DOĞANAY,GÖKALP SOYKAM,IŞIL KÖSE,BİRGÜL YELKEN,OSMAN EKİNCİ,GÖNÜL ÖLMEZ KAVAK,UĞUR GÖKTAŞ,TÜRKAN TOGAL,NAZIM DOĞAN,HASAN MURAT GÜNDÜZ,SELİM TURHANOĞLU,ATİLLA RAMAZANOĞLU,FÜSUN EROĞLU,ŞABAN YALÇIN,HATİCE YAĞMURDUR,ATİLLA TUTAK,ALİ AYDIN ALTUNKAN,UFUK KUYRUKLUYILDIZ,GÜLSÜM OYA HERGÜNSEL,KEREM ERKALP,ALİ NECATİ GÖKMEN,MURAT AKSUN,HALİL ERKAN SAYAN,ONUR ÖZLÜ,YAVUZ DEMİRARAN,EVREN ŞENTÜRK,IŞIN GENÇAY,HAFİZE ÖKSÜZ,NİHAN YAPICI,ARAŞ PİRAT,TUĞHAN UTKU,ENDER GEDİK,ORHAN BEHRET,KADİR İDİN,HAYRETTİN DAŞKAYA,FİLİZ BANU ETHEMOĞLU,ALİ ALAGÖZ,SEVAL İZDEŞ,MUSTAFA KEMAL BAYAR,NERMİN KELEBEK GİRGİN,LALE KARABIYIK,UĞUR KOCA,NURCAN ÇUBUKÇU,FATMA ÜLGER,ŞEYDA EFSUN ÖZGÜNAY,PERİHAN ERGİN ÖZCAN,BAŞAR ERDİVANLI,ŞENAY GÖKSU TOMRUK,ABBAS KÖSE,RAFİ DOĞAN,GÜLDEM TURAN,OSMAN ARPAZ,ALİYE ESMAOĞLU,MUSA SALMANOĞLU,ÖZGÜR CANOLER,NEDİM ÇEKMEN,CANAN KANDAZ,GÜLŞEN BULUT KAYA,MELİS TÜRKER,İLKNUR ŞEKER,AYSU HAYRİYE TEZCAN,HALİL İBRAHİM UZUNLAR,MEHMET AKİF YAZAR,REYHAN ARSLANTAŞ,NALAN ADIGÜZEL,MURAT AKSUN,OKAY ÖZTÜRK,ZAKİR ARSLAN,ÖZGÜR ÖZMEN,GÜNSELİ ORHUN,EVREN BÜYÜKFIRAT,OYA ÇİMEN BUDUR,MEHMET ERDEM AKÇAY,ASU ÖZGÜLTEKİN,ERTUĞRUL KILIÇ,MAKBULE ELİF YILMAZ,ÖMÜR İLBAN,FEYZA KARGIN,MEHMET MURAT SAYIN,FEYZA KARGIN,RESUL ALTUNTAŞ,HAKAN DOĞAN,OSMAN EKİNCİ,BERNA ÇALIŞKAN,AYŞEN ERDOĞAN,VOLKAN ALPARSLAN,MURAT TEKİN , Yayın Yeri:CRITICAL CARE , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1186/s13054-018-2013-1
Comparison of intermittent antegrade cardioplegia and antegrade/retrograde continuous cardioplegia in terms of myocardial protection in cardiac surgery MURAT AKSUN,SENEM GİRGİN,SALİHA AKSUN,mert kestelli,ŞAHİN BOZOK,İSMAİL YÜREKLİ,derya kuyucu,atilla şencan,ALİ GÜRBÜZ,nagihan karahan , Yayın Yeri:Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5606/tgkdc.dergisi.2015.10182
Comparison of intermittent antegrade cardioplegia and antegrade retrograde continuous cardioplegia in terms of myocardial protection in cardiac surgery MURAT AKSUN,Senem Girgin,SALİHA AKSUN,Mert Kestelli,Şahin Bozok,İsmail Yürekli,Derya Kuyucu,Atilla Şencan,ALİ GÜRBÜZ,Nagihan Karahan , Yayın Yeri:Türk göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Koroner Arter Baypas Cerrahisi Hastalarında Preoperatif Beta Bloker Kullanımının Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkileri Meryem Radavuş Doylan,MURAT AKSUN,Nagihan Karahan,Senem Girgin,Volkan Kuru,ORHAN GÖKALP,Atilla Şencan,Lale Koroğlu,Katırcıoğlu Kaan,Gülçin Aran , Yayın Yeri:Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Deneği Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Excerpta Medical/Electronic Publ) Özgün Makale
The Impact of Preoperative Nutritional Status on Postoperative Complications and Mortality in Patients with Gastrointestinal System Malignancy Hande Gürbüz Aytuluk,Uğur Özgürbüz,MURAT AKSUN,Gülçin Aran,Senem Girgin,Atilla Şencan,Lale Koroğlu,Volkan Kuru,Nagihan Karahan , Yayın Yeri:American Journal of Advanced Medical Sciences , 2015Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Protective effects of hyperbaric oxygen and ilioprost on ischemia reperfusion injury in rabbit kidneys Gökhan İlhan, Murat Aksun, Şahin Bozok, Halil Berkan Özpak, Tevfik Guneş, Murteza Emre Durakoğlugil, Hakan Kara, Ali Küpeli, Erol Şener , Yayın Yeri:Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Sui si d gi ri şi mi sonrasi yüksek anyon açi i olan metaboli k asi doz Metformi n entoksi kasyonu High anion gap metabolic acidosis after suicide Metformin intoxication atilla şencan,TAYFUN ADANIR,aynur atay,aslı atasoy,MURAT AKSUN,güneş terzi,nagihan karahan , Yayın Yeri:Anestezi Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBİTAK- TÜRK TIP DİZİNİ ve EMBASE / EXC...) Vaka Takdimi
The relationship between vasopressor dose and anastomotic leak in colon surgery An experimental trial TAYFUN ADANIR,OKAY NAZLI,cemal kara,MURAT AKSUN,alper sözütek,atilla şencan,gg oktay , Yayın Yeri:International Journal of Surgery , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.ijsu.2010.01.004
Effect of cigarette smoking on the washout time of sevoflurane anesthesia TAYFUN ADANIR,aynur atay,atilla şencan,MURAT AKSUN,nagihan karahan , Yayın Yeri:BMC Anesthesiology , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The renal effect of replacement fluids in controlled severe hemorrhagic shock: an experimental study TAYFUN ADANIR,MURAT AKSUN,MUSTAFA CİRİT,funda alkan taşlı,o şahin,mert kestelli,tuğba kantaroğlu,mehmet köseoğlu,atilla şencan,nagihan karahan , Yayın Yeri:Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Timing of levosimendan in cardiac surgery MURAT AKSUN,nagihan karahan,TAYFUN ADANIR,gülçin aran,UFUK YETKİN,TÜLÜN ÖZTÜRK,atilla şencan,ALİ GÜRBÜZ,uğur özgürbüz , Yayın Yeri:Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Yoğun Bakıma Kabul Edilen Akut Zehirlenme Olgularında Bireysel ve Etiyolojik Özelliklerin Mortalite ile İlişkisi atilla şencan,TAYFUN ADANIR,MURAT AKSUN,nagihan karahan,gülçin aran , Yayın Yeri:Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi , 2009Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
İloprost and Pentoxifylline Attenuate İschemia Reperfusion İnjury in Skeletal Muscle in Rabbit Model BİLGİN EMRECAN,engin tulukoğlu,ŞAHİN BOZOK,MURAT AKSUN,serhan yağdı,özcan av,mm saçar,ALİ GÜRBÜZ , Yayın Yeri:Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Postoperative beneficial effects of esmolol in treated hypertensive patients undergoing laparoscopic cholecystectomy TÜLÜN ÖZTÜRK,HİKMET KAYA,Gülçin Aran,MURAT AKSUN,serdar savacı , Yayın Yeri:British Journal of Anaesthesia , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1093/bja/aem333
Postoperative beneficial effects of esmolol in treated hypertensive patients undergoing laparoscopic cholecystectomy TÜLÜN ÖZTÜRK,hikmet kaya,gülçin aran,MURAT AKSUN,serdar savacı , Yayın Yeri:British Journal of Anaesthesia , 2007Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1093/bja/aem333
Mortality of methanol intoxication cases in the intensive care unit TAYFUN ADANIR,MURAT AKSUN,özlem aydın,murat özkalkanlı,serdar savacı , Yayın Yeri:Anestezi Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TUBİTAK- TÜRK TIP DİZİNİ ve EMBASE / EXC...) Özgün Makale
Taurine Values In Postoperative Period After Cardiovascular Surgery SALİHA AKSUN,BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ,köksal dönmez,habip çakır,SENEM GİRGİN,ERTAN DAMAR,mert kestelli,MURAT AKSUN,ismail yürekli (10.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Postpartun kardiyomiyopatide farmakolojik destek her zaman yeterli mi? NAGİHAN ALTINCI KARAHAN,MURAT AKSUN,NİHAN KAHYA EREN,BERNA DARILMAZ UYAN,YILDIZ TEZEL BAYDAR,ELİF NEZİROĞLU,MEHMET ALİ COŞAR,BÖRTEÇİN EYGİ,ALİ GÜRBÜZ (07.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Intractable Spasm in a Hypoplastic Radial Artery During Coronary Angiography: How Could We Overcome? SADIK VOLKAN EMREN,SENEM GİRGİN,EMRE ÖZDEMİR,MURAT AKSUN,TİRYAKİ MUHAMMET MUCAHİT,CEM NAZLI (12.11.2020 -15.11.2020 ) , Yayın Yeri:27. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı , 2020Ulusal Özet bildiri
TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE STANDARTS OF ANESTHESIOLOGY DEPARTMENTS IN TEACHING HOSPITALS COMPLIANCE WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARTS MURAT AKSUN,FEVZİ TORAMAN,NÜZHET MERT ŞENTÜRK,yeşim şenaylı,İSMAİL HAKKI CİNEL,MUSTAFA NECMİ İLHAN,ÖZLEM KORKMAZ DİLMEN,BAŞAK CEYDA MEÇO,ŞABAN YALÇIN,ZEKERİYYA ALANOĞLU,NESLİHAN ALKIŞ (06.01.2016 -09.01.2016 ) , Yayın Yeri:STA 2016 Annual Meeting:The Future of Anesthesiology andInnovation in Perioperative Care , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Anestezi yoğun bakım ünitesindeki ventilatör ilişkili pnömoni enfeksiyonlarının değerlendirilmesi figen kaptan,n türker,bö özsinan,MURAT AKSUN,çf yılmaz,ös durğun,s el (08.05.2018 ) , Yayın Yeri:7. EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİUluslararası Tam metin bildiri
Kan gazı cihazında çalışılan biyokimyasal parametrelerin hasta takibinde kullanılması SALİHA AKSUN,Alperen İhtiyar,MURAT AKSUN,ayşenur atay,u aydın,RECEP SÜTCÜ (01.09.2015 -05.09.2015 ) , Yayın Yeri:Uluslararası katılımlı klinik biyokimya uzmanları derneği kongresi , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Karotis Dopleri Normal Olarak Değerlendirilen Olguda Serebral Oksimetri Monitorizasyonunun Önemi nagihan karahan,MURAT AKSUN,murat çifçi,sadık dönmez,şahin işcan,ALİ GÜRBÜZ (25.10.2017 -29.10.2017 ) , Yayın Yeri:TARK , 2017Ulusal Özet bildiri
Yoğun Bakım Ünitesinde Çoklu İlaç Dirençli Acınetobacter Baumannı Enfeksiyonu Gelişiminde Rol Oynayan Predispozan Faktörler BİRZAT EMRE GÖLBOYU,atilla şencan,MURAT AKSUN,gülçin aran,kaan katırcıoğlu,HASAN FATİH TANYELİ,volkan kuru,nagihan karahan (28.04.2018 -30.04.2018 ) , Yayın Yeri:6. abant anestezi sempozyumu , 2018Ulusal Özet bildiri
Taurine Values in postoperative period after cardiovascular surgery SALİHA AKSUN,BANU PINAR ŞARER YÜREKLİ,Köksal Dönmez,habib çakır,SENEM GİRGİN,Ertan Damar,mert kestelli,MURAT AKSUN,İsmail Yürekli (10.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine , 2018Uluslararası Özet bildiri
Kardiyak Cerrahide Cerrahın Alışkanlıkları ve Tromboelastogram Gerçeğ MURAT AKSUN,murat çifçi,sadık dönmez,derya pekel,filiz kılıççıoğlu,SALİHA AKSUN,nurcan arslan,elif ünlü,nagihan karahan (21.04.2016 -24.04.2016 ) , Yayın Yeri:Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 22. Ulusal Kongresi, Fethiye, 2016. , 2016Ulusal Özet bildiri
KARDİYAK ARRESTTEN YAŞAMA UZANAN KÖPRÜ: ECPR OLGU SUNUMU nagihan karahan,MURAT AKSUN,SENEM GİRGİN,mehmet ali coşar,BÖRTEÇİN EYGİ,ORHAN GÖKALP,ALİ GÜRBÜZ (17.09.2020 ) , Yayın Yeri:26. GKDA kongresiUlusal Özet bildiri
Yaşlı Cerrahi Hastasında Ağrı Yönetimi GÜLAY OYUR ÇELİK,Sümeyye ZEHİR,Kemal Erdinç KAMER,MURAT AKSUN (22.03.2017 -23.03.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
DMAH ile Köprü Tedavisi Her Zaman Yeterli Mi? (Akut Bilateral Orta Serebral Arter Trombozu Olgusu) YILDIZ TEZEL BAYDAR,MURAT AKSUN,IŞIK HANDAN YENİACUN,ÖMÜR BALLI,DERYA ARSLAN YURTLU,NURDAN SÜZEN,BERNA DARILMAZ UYAN,NAGİHAN KARAHAN (07.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ 52.ULUSAL KONGRESİ , 2018Ulusal Özet bildiri
Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında geri döndürülebilir nedenler unutulmamalıdır SENEM GİRGİN,MURAT AKSUN,ELİF NEZİROĞLU,mehmet ali coşar,sinem karagöz,nagihan karahan (13.04.2019 ) , Yayın Yeri:Özel Durumlarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon SempozyumuUlusal Özet bildiri
Taurine values after cardiovascular surgery SALİHA AKSUN,banu yürekli sarer,köksal dönmez,habip çakır,SENEM GİRGİN,ertan damar,mert kestelli,MURAT AKSUN,ismail yürekli (10.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:5th EFML international congre , 2018Uluslararası Özet bildiri
Akciğer ve kalp tutulumu olan kist hidatik olgusu YASEMİN IŞIK,Nagihan Karahan,filiz kılıççıoğlu,MURAT AKSUN,börteçin eygi,ertürk karaağaç,ALİ GÜRBÜZ (23.04.2015 -26.04.2015 ) , Yayın Yeri:Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım derneği 21. Ulusal Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
Baclofen İntoxication Kaan Katırcıoğlu,Serap Öztürk Hasdemir,MURAT AKSUN,Berna Uyan,MEHMET KIZILKAYA (08.05.2015 -09.05.2015 ) , Yayın Yeri:20th intensive care symposium , 2015Uluslararası Özet bildiri
Eş Zamanlı Kuru Ve Sıvı Heparinli Enjektörle Alınan Kan Gazı Ölçümlerinin Ve Biyokimya Analizlerinin Karşılaştırılması SALİHA AKSUN,berna uyan,MURAT AKSUN,ELİF NEZİROĞLU,serap öztürk hasdemir,hasan iner,ihsan peker,HASAN FATİH TANYELİ,ORHAN GÖKALP,nagihan karahan,ALİ GÜRBÜZ (21.04.2016 -24.04.2016 ) , Yayın Yeri:Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 22. Ulusal Kongresi, Fethiye, 2016. , 2016Ulusal Özet bildiri
Biochemical evaluation of the effects ofaspirin and indomethacin on renal andhepatic tissue in ovariectomized rats SALİHA AKSUN,MURAT AKSUN,ÖMER DEMİR,hasan orhan çetin,RECEP SÜTCÜ,BUKET DEMİRCİ (24.05.2016 -27.05.2016 ) , Yayın Yeri:6. world congress of oxidative stress, calcium signaling and TRP channels , 2016Uluslararası Özet bildiri
Sezaryen Operasyonlarında Bupivakain Sıcaklık Farkının Spinal Blok Karakteristiklerine ve Titremeye Olan Etkilerinin Karşılaştırılması PINAR KARACA BAYSAL,BİRZAT EMRE GÖLBOYU,MÜRSEL EKİNCİ,MURAT AKSUN,ALİ AHISKALIOĞLU,ÖZGÜR BAYSAL,KENAN MURAT (18.05.2017 -21.05.2017 ) , Yayın Yeri:15.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
UYUŞTURUCU MADDE ANALİZLERİNDEKLİNİSYENE MESAJIMIZ VAR SALİHA AKSUN,alperen ihtiyar,MURAT AKSUN,hasan orhan çetin,BARIŞ KARADAŞ,SERCAN TURAN,YUSUF CEM KAPLAN,serap çuhadar,hüseyin can,FİGEN NARİN (16.03.2016 -20.03.2016 ) , Yayın Yeri:5. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS , 2016Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms