MEHMET İRFAN KARADEDE
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/ORTODONTİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta mehmetirfan.karadede@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası

Evaluation of alveolar bone loss following rapid maxillary expansion using cone-beam computed tomography

ASLI BAYSAL İLKNUR VELİ MEHMET İRFAN KARADEDEObjective: To evaluate the changes in cortical bone thickness, alveolar bone height, and the incidence of dehiscence and fenestration in the surrounding alveolar bone of posterior teeth after rapid maxillary expansion (RME) treatment using cone-beam computed tomography (CBCT). Methods: The CBCT records of 20 subjects (9 boys, mean age: 13.97 ± 1.17 years; 11 girls, mean age: 13.53 ± 2.12 year) that underwent RME were selected from the archives. CBCT scans had been taken before (T1) and after (T2) the RME. Moreover, 10 of the subject ...Daha fazlası Makale2013The Korean Association of Orthodontists30 Görüntülenme

Evaluation of root resorption following rapid maxillary expansion using cone-beam computed tomography

ASLI BAYSAL MEHMET İRFAN KARADEDE İLKNUR VELİObjective: To evaluate the root resorption after rapid maxillary expansion (RME) via cone-beam computed tomography (CBCT). Materials and Methods: Records of 25 patients who had undergone RME with tooth-borne banded expander were obtained from the archive of the orthodontic department. CBCT data were reconstructed with surface and volume rendering, and the volumetric images were manipulated to display the root surfaces from various orientations. On these three-dimensional images, permanent first molars and first and second premolars were s ...Daha fazlası Makale2012The E. H. Angle Education and Research Foundation29 Görüntülenme

COVID 19 Küresel Salgınına Genel Bakış

MEHMET İRFAN KARADEDEKaynakça var.Kitap2021İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi22 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
1999 - 2004
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1987 - 1992
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
1981 - 1986
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
1970
PROFESÖR
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
1970
PROFESÖR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
10.09.2015 - 01.01.2019 Dental Eğitim simülatörü ile entegre klınik uygulamalarının öğrencilerin beceri gelişimine etkilerinin ve geri dönüşüm çıktılarının değerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
-01-01-01- - -01-01-01- PACS Picture Archiving and Communication System Sisteminin Konvansiyonel Sistemle Hasta Hekim Maliyet Açısından KarşılaştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
01.12.2002 - 01.12.2004 İnsan omental doku bileşenlerinin farklı CD lerle immünohistokimyasal yöntemle histolojik olarak incelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
05.06.1991 - 16.10.1992 Ratlardaki deneysel ortodontik diş hareketlerinin acetyl salicilic acid in etkilerinin araştırılmasıARAŞTIRMA PROJESİ
19.11.2009 - 02.10.2012 Rapid Maxiller Expansiyon Yapılmış Hastalarda Solunum Yolu Değişikliklerinin Bilgisayarlı Tomografi ile DeğerlendirilmesiARAŞTIRMA PROJESİ
19.11.2009 - 02.10.2012 Mandibular Retrognati Hastalarında 2 Farklı Fonksiyonel Apareyin Havayolu Hacmine Etkilerinin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesiARAŞTIRMA PROJESİ
12.02.2014 - 29.04.2015 Mandibular Retrognati Hastalarında İki Farklı Fonksiyonel Apareyin Alt Ve Üst Çene Hacmine Etkilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
12.02.2014 - 29.04.2015 Farklı Malokluzyona Sahip Bireylerde Farengeal Havayolu Hacminin 3 Boyutlu Olarak İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
12.02.2014 - 29.04.2015 Rapid Maxiller Expansiyonun Maxiller Ve Mandibuler Kemik Hacmine Etkilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
27.01.2011 - 29.04.2015 Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Güncel YaklaşımlarYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Evaluation of Pharyngeal Airway Volume in Individuals with Different Skeletal Patterns YAZGI AY ÜNÜVAR,MEHMET İRFAN KARADEDE,İSMAİL YILDIZ , Yayın Yeri:Meandros Medical and Dental Journal , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/meandros.galenos.2020.59672
Volumetric measurements of mandibular incisor root resorption following Forsus FRD EZ2 and Bionator appliance treatment using cone-beam computed tomography: A preliminary study PAMİR MERİÇ,FUNDAGÜL BİLGİÇ ZORTUK,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:APOS Trends in Orthodontics , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (WOS-ESCI) Özgün Makale
PACS SİSTEMİNİN KONVANSİYONEL SİSTEMLE HASTA-HEKİM-MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA REMZİ NİĞİZ,MEHMET İRFAN KARADEDE,MEHMET DOĞRU,ERSİN UYSAL , Yayın Yeri:DİCLE DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Diğer endeksler) Özgün Makale
The Effect of Low Level Laser Theraphy on Palatal Mucoperiosteal Wound Healing and Oxidative Stress Status in Experimental Diabetic Rats ELA TULES KADİROĞLU,AHMET DAĞ,AHMET GÜNAY,BEYZA KAYA,MEHMET İRFAN KARADEDE,BERNA ERSÖZ KANAY,MUZAFFER AYDIN KETANİ,OSMAN EVLİYAOĞLU,ERSİN UYSAL , Yayın Yeri:Photomedicine and Laser Surgery , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Evaluation of the Effects of Bionator and Forsus FRD EZ2 Appliances on the Dentofacial Region PAMİR MERİÇ,MEHMET İRFAN KARADEDE,FUNDAGÜL BİLGİÇ ZORTUK , Yayın Yeri:International Dental Journal , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Evaluation of the Effects of Bionator Appliance on Airway Volume in Mandibular Retrognathia Patients with Computed Tomography PAMİR MERİÇ,MEHMET İRFAN KARADEDE,FUNDAGÜL BİLGİÇ ZORTUK , Yayın Yeri:International Dental Journal , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Evaluation of root resorption Following Rapid Maxillar Expansion Using Cone Beam Computed Tomography ASLI BAYSAL,MEHMET İRFAN KARADEDE,SEYİT HEKİMOĞLU,FARUK UÇAR,TÖRÜN ÖZER,İLKNUR VELİ,TANCAN UYSAL , Yayın Yeri:Angle Orthodontist , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Virtual Modelling of a Cleft Lip and Plate Patient MEHMET İRFAN KARADEDE,ÖZKAN ADIGÜZEL,TÖRÜN ÖZER,FUNDAGÜL BİLGİÇ ZORTUK,RENİN ÖZHAL İZOL , Yayın Yeri:Int.Dent.Res , 2012Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Role of Sialoadenectomy and Epidermal Growth Factor EGF in Skin Development MEHMET İRFAN KARADEDE,YUSUF NERGİZ,AYFER AKTAŞ , Yayın Yeri:African Journal of Biotechnology , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Evaluation of The Rapid maxillary Expansion Appliances effects on Skeletal Dental and Upper Airway with posteroanterior Graphics MEHMET DOĞRU,NİHAL HAMAMCI,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Trends in medical Research , 2008Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ASCI-Database) Özgün Makale
The Structural Changes in the Tongue papillaes in Conjunction with the malocclusion BERNA GÜNEY SARUHAN,MUZAFFER AYDIN KETANİ,YUSUF NERGİZ,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Hacettepe Dişhek. Fak. Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Geçmişten Günümüze Rapid Maksiller Ekspansiyon Derleme MEHMET DOĞRU,SEMRA ŞAHİN,SÜHA KIRALP,ORHAN HAMAMCI,MEHMET İRFAN KARADEDE,M.ALİ YEŞİL , Yayın Yeri:Türk Ortodonti Dergisi , 2004Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Sıçan kesici dişlerine takılan apereyin yapmış olduğu stresin mide üzerine etkisi ENGİN DEVECİ,VEDAT GÖRAL,MEHMET İRFAN KARADEDE,ORHAN TAÇAR,FİKRİ CANORRUÇ , Yayın Yeri:Gastroentero Hepatoloji , 1998Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
The influence of the masticatory hypofunction on the craniofacial growth and development in rats MUSTAFA ÜLGEN,SEDAT BARAN,HAKAN KAYA,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Am.J.Orthod.Dentofacial.Orthop , 1997Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Remodelling of Alveoler Ridges After Tooth Extraction in Ovariectomized Rats TENNURE YAZANEL,ORHAN YAZANEL,ASİYE VURAL,MUZAFFER AYDIN KETANİ,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Dicle Tıp Dergisi , 1997Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
The investigation of the effect of microwave on rat TMJ MEHMET İRFAN KARADEDE,MUZAFFER AYDIN KETANİ,MEHMET ZÜLKİF AKDAĞ,SÜLEYMAN DAŞDAĞ,SALİH ÇELİK , Yayın Yeri:Supplement To Progress In Biophysics And Molecular Biology (Abstracts , 1996Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Deneysel ortodontik diş hareketlerinin gerilim bölgesi üzerine etkisi MEHMET İRFAN KARADEDE,SEDAT BARAN,MİNE AKALAR,SEMRA ŞAHİN ÖZER , Yayın Yeri:D.Ü.Dişhek.Fak.Der , 1995Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Genç erişkinlerde rapid maksiller ekspansiyon 3 olgu raporu SEDAT BARAN,MEHMET İRFAN KARADEDE,ŞULE BAŞSİMİTÇİ , Yayın Yeri:D.Ü.Dişhek.Fak.Der , 1994Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Deneysel ortodontik diş hareketleri ve yaş faktörü MEHMET İRFAN KARADEDE,MİNE AKALAR , Yayın Yeri:D.Ü. Dişhek.Fak.Der , 1994Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Dişsel sınıf I ilişki gösteren çekimli olgularda Edgewise teknik ve servikal headgearin iskeletsel dişsel ve yumuşak doku üzerindeki etkilerinin sefalometrik olarak incelenmesi MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:D.Ü.Dişhek.Fak.Der , 1994Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Oksipital headgear kullanımı gerektiren maksimum ankraj olgularında sosyal endikasyon nedeniyle servikal headgear kullanımı SEDAT BARAN,MEHMET İRFAN KARADEDE,MİNE AKALAR , Yayın Yeri:D.Ü.Dişhek.Fak.Der , 1994Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Yetişkin ortodontisinde fonksiyon ve estetik MEHMET İRFAN KARADEDE,MİNE AKALAR,BARBAROS ERGİN ŞENER , Yayın Yeri:D.Ü. Dişhek. Fak.Der , 1994Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Deneysel ortodontik diş hareketleri sonucu gingivadaki degişiklikler MİNE AKALAR,MEHMET İRFAN KARADEDE,NAMIK SOYDAN,ENGİN DEVECİ , Yayın Yeri:D.Ü.Dişhek.Fak.Der , 1994Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Dudak damak yarıkları sınıflaması ve dağılımı YAŞAR GÖYENÇ,MEHMET İRFAN KARADEDE,SEDAT BARAN,ERGİN ŞENER , Yayın Yeri:İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi , 1993Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Sıçanlarda deneysel ortodontik diş hareketi eşliğinde lokal uygulanan 1 25 dihidroksikolekalsiferol 1 25 D ün How ship lakünalarına etkisinin araştırılması SEDAT BARAN,NAMIK SOYDAN,MİNE AKALAR,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:D.Ü.Dişhek.Fak.Der , 1992Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Sıçanlarda deneysel ortodontik diş hareketlerinin makroskobik düzeyde incelenmesi MİNE AKALAR,SEDAT BARAN,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:D.Ü.Dişhek.Fak.Der , 1992Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Comparison of Genial Tubercule Anatomy Based on Age and Gender BEYZA KARADEDE ÜNAL,İSMAİL HAMİT HANCI,EMRE AYTUĞAR,FERHAN ELMALI,BERŞAN KARADEDE,ÖZKAN BÜYÜK,NURİ ÜNAL,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Turkish Journal of Orthodontics , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/TurkJOrthod.2021.20125
Dental Eğitim Simülatörü ile Entegre Klinik Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Gelişimine Etkilerinin ve Geri Dönüşüm Çıktılarının Değerlendirilmesi ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MEHMET İRFAN KARADEDE,EMRULLAH BAHŞİ,SADULLAH KAYA,MEHMET DOĞRU,ERSİN UYSAL , Yayın Yeri:dicle diş hekimliği dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (dergipark) Özgün Makale
Examination of Extremely Low Frequencyt Electromagnetic Fields on Orthodontic Tooth Movement in Rats MEHMET DOĞRU,VEYSİ AKPOLAT,ARZUM GÜLER DOĞRU,BEYZA KARADEDE ÜNAL,ATILIM AKKURT,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Biotechnology & Biotechnical Equipment , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Buccal Cortical Bone Thickness at Miniscrew Placement Sites in Patients with Different Vertical Skeletal Patterns İLKNUR VELİ,TANCAN UYSAL,ASLI BAYSAL,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Journal of Orofacial orthopedics-Fortschritte der Kieferorthopadie , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effect of low level laser therapy on the healing of hard palate mucosa and the oxidative stress status of rats ELA TULES KADİROĞLU,AHMET DAĞ,AHMET GÜNAY,BEYZA KAYA,MEHMET İRFAN KARADEDE,BERNA ERSÖZ KANAY,MUZAFFER AYDIN KETANİ,OSMAN EVLİYAOĞLU,ERSİN UYSAL , Yayın Yeri:J Oral Pathol Med , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Evaluation of the Cleft Lip and Palate Patients in the Southeast anatolia Region Between 2006 and 2012 Years ATILIM AKKURT,NURSEZEN ÇAĞATAY,REFİKA KAYA TOPAL,ORHAN AKSOY,MEHMET İRFAN KARADEDE,SEHER ARSLAN GÜNDÜZ,MEHMET DOĞRU , Yayın Yeri:International Dental Journal , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Orthodontic Tooth Movement ATILIM AKKURT,MEHMET DOĞRU,MEHMET İRFAN KARADEDE,ARZUM GÜLER DOĞRU,VEYSİ AKPOLAT,BEYZA KARADEDE ÜNAL , Yayın Yeri:International Dental Journal. Special Issue: Abstracts of the 101st FDI Annual World Dental Congress , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Three Dimensional Comparison of Maxillary Sinus Volume in Patients with and without Posterior Crossbite Maxillary Sinus Volume ATILIM AKKURT,MEHMET DOĞRU,SEYİT HEKİMOĞLU,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:International Archives of Medical Research , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Evaluation of Alveolar Bone Loss Following Rapid Maxillary Expansion Using Cone Beam Computed Tomography ASLI BAYSAL,TANCAN UYSAL,İLKNUR VELİ,TÖRÜN ÖZER,MEHMET İRFAN KARADEDE,SEYİT HEKİMOĞLU , Yayın Yeri:The Korean Journal of Orthodontics , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Disinfection of Thermoplastic Appliances ATILIM AKKURT,MEHMET DOĞRU,ARZUM GÜLER DOĞRU,NEZAHAT AKPOLAT,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:International Dental Journal (Special Issue: Abstracts of the 101st FDI Annual World Dental Congress). , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Income Elasticity of Public Health Care Expenditure and Engel Curves ABDULKADİR IŞIK,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:e-Journal of New World Sciences Academy, Social Sciences , 2010Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Sıçanlarda kalsiyum malnutrisyonunun kraniyofasiyal büyüme ve gelişim üzerine etkisi MUSTAFA ÜLGEN,MEHMET İRFAN KARADEDE,HAKAN KAYA,SEDAT BARAN , Yayın Yeri:Türk Ortodonti Dergisi , 2001Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Sıçanlarda protein malnutrisyonunun çene yüz iskeletinin büyüme ve gelişimine etkisi MUSTAFA ÜLGEN,MEHMET İRFAN KARADEDE,HAKAN KAYA,SEDAT BARAN , Yayın Yeri:Türk Ortodonti Dergisi , 2001Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Sıçanlarda gebelik döneminde uygulanan kortizonun primer damak oluşumuna etkisisnin histolojik olarak araştırılması MUZAFFER AYDIN KETANİ,ŞENNUR KETANİ,MURAT AKKUŞ,KADRİ BALCI,MUSTAFA DENİZ,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Dicle Tıp Dergisi (Journal of Medical School) , 2000Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Temporomandibular eklem diskinin anterior dislokasyonunun tedavisinde öne konumlandırıcı splintlerin etkinliğinin araştırılması BEYZA KAYA,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Dicle Tıp Dergisi (Journal of Medical School) , 1999Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Histological Investigation of Changes Occuring During Tooth Eruption in Rats ENGİN DEVECİ,MEHMET İRFAN KARADEDE,MURAT AKKUŞ,ORHAN TACAR,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,REMZİ NİGİZ , Yayın Yeri:Balk.J.Stom , 1998Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (.) Özgün Makale
The Investigation of Nerve Fibers in Pulp and Dentin Canals of Rat Molar Teeth ENGİN DEVECİ,MEHMET İRFAN KARADEDE,MURAT AKKUŞ,ORHAN TACAR,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL , Yayın Yeri:Balk.J.Stom , 1998Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (.) Özgün Makale
Histopatological and Clinical Effectivness of Dycal and Ledermix Used as Pulp Capping Material of Human Teeth in Pulp Reactions MURAT AKKUŞ,AYŞE UTKU KÖYOĞLU,MEHMET İRFAN KARADEDE,ENGİN DEVECİ,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,SADIK KÖYOĞLU,YUSUF NERGİS , Yayın Yeri:Zeitschrift der Türkischen Zahnörzte , 1998Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (.) Özgün Makale
The effect of microwave on experimental orthodontic tooth movement MEHMET İRFAN KARADEDE,MUZAFFER AYDIN KETANİ,MEHMET ZÜLKİF AKDAĞ,SALİH ÇELİK,SÜLEYMAN DAŞDAĞ , Yayın Yeri:Supplement To Progress In Biophysics And Molecular Biology (Abstracts) , 1996Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Mandibular kondil histo anatomisinin ratlarda incelenmesi MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:D.Ü. Dişhek.Fak.Der , 1995Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Mandibular kondilin gelişim ve büyümesi MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:D.Ü.Dişhek.Fak Der , 1995Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Unilateral dudak damak yarıklı bebeklerde Hotz tipi pasif preoperatif apareyin etkileri YAŞAR GÖYENÇ,MEHMET İRFAN KARADEDE , Yayın Yeri:Türk Ortodonti Dergisi , 1993Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Dişsel CI I iskeletsel CI I CI II CI III ilişkili bireylerde yumuşak doku değişimleri YAŞAR GÖYENÇ,ERGİN ŞENER,MEHMET İRFAN KARADEDE,SEDAT BARAN , Yayın Yeri:Türk Ortodonti Dergisi , 1992Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Ektodermal displazi bir olguda ortodontik protetik tedavi ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MEHMET İRFAN KARADEDE,KAHRAMAN GÜNDÜZ GÜZEL (18.10.1996 -22.10.1996 ) , Yayın Yeri:TDB, 3. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 1996Uluslararası Özet bildiri
Çene Yüz Travmaları ve Tedavileri BEYZA KARADEDE ÜNAL,TUĞÇE KOÇAK,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Unilateral dudak damak yarıklı bebeklerde HOTZ tipi pasif preoperatif apareyin etkileri YAŞAR GÖYENÇ,MEHMET İRFAN KARADEDE (24.10.1992 -27.10.1992 ) , Yayın Yeri:Türk Ortodonti Derneği Uluslararası III. Bilimsel Kongresi , 1992Uluslararası Özet bildiri
Ortodontik protetik yaklaşım Ektodermal displazili iki olgu nedeniyle ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MEHMET İRFAN KARADEDE,REMZİ NİGİZ (21.09.1995 -23.09.1995 ) , Yayın Yeri:TDB, I. Ulusal Dişhekimliği Kongresi , 1995Ulusal Özet bildiri
Tek ve Çift Taraflı Çapraz Kapanışa Sahip Hastaların Maksiller Sinüs Hacimlerinin Sınıf I Çapraz Kapanışı Olmayan Bireylerle Karşılaştırılması ATILIM AKKURT,MEHMET DOĞRU,İLKNUR VELİ,MEHMET İRFAN KARADEDE,TÖRÜN ÖZER (17.10.2011 -20.10.2011 ) , Yayın Yeri:12. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu , 2011Ulusal Özet bildiri
Farklı çene yüz yapısına sahip bireylerde iskeletsel yapı ile naso oropharyngeal alan ilişkisinin değerlendirilmesi ORHAN TAÇAR,ÖZER ŞAHİN,MEHMET İRFAN KARADEDE,JAMAL DEVECİOĞLU KAMA,ORHAN HAMAMCI (01.09.1997 -05.09.1997 ) , Yayın Yeri:4. Ulusal Anatomi Kongresi , 1997Ulusal Özet bildiri
Mesiodistal Diameter Measurement of Unerupted Teeth by Using Different Methods SEMRA ÖZER ŞAHİN,JAMAL DEVECİOĞLU KAMA,MEHMET İRFAN KARADEDE,ORHAN HAMAMCI,İZZET YAVUZ (22.03.1999 -25.03.1999 ) , Yayın Yeri:4th Congress of The Balkan Stomatological Society , 1999Uluslararası Özet bildiri
Maksillofasiyal Cerrahiye Ortodontik Yaklaşımlar BEYZA KARADEDE ÜNAL,BERŞAN KARADEDE,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Sınıf II Divizyon 2 maloklüzyona sahip bir hastanın mini vida ankrajı ile tedavisi SEYİT HEKİMOĞLU,NİHAL HAMAMCI,MEHMET İRFAN KARADEDE,İLKNUR VELİ (26.04.2012 -28.04.2012 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, , 2012Ulusal Özet bildiri
Ön çapraz kapanışlı olgularda sabit ön eğik düzlem uygulaması MEHMET İRFAN KARADEDE,JALAN DEVECİOĞLU KAMA,SEMRA ÖZER,MEHMET DOĞRU (21.09.1995 -23.09.1995 ) , Yayın Yeri:TDB, I. Ulusal Dişhekimliği Kongresi , 1995Ulusal Özet bildiri
Maloklüzyona bağlı olarak dil papillalarında oluşan yapısal değişiklik YUSUF NERGİZ,GÜRSEL ORTUĞ,CAHİDE ORTUĞ,MUZAFFER AYDIN KETANİ,BERNA SARUHAN GÜNEY,MEHMET İRFAN KARADEDE,MUSTAFA DENİZ (08.09.1998 -11.09.1998 ) , Yayın Yeri:4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, , 1998Ulusal Özet bildiri
Geç Embriyonik Ve Erken Fetal Dönemlerde Temporomandı�bular Eklemin Gelişimi BEYZA KARADEDE ÜNAL,RANA KIZILTEKİN,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş Hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Ağızdışı Apareyler ile Yapılan Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2 Olgu Sunumu SEYİT HEKİMOĞLU,İLKNUR VELİ,TÖRÜN ÖZER,MEHMET İRFAN KARADEDE (26.04.2012 -28.04.2012 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , 2012Ulusal Özet bildiri
Oksipital headgear kullanımı gerektiren maksimum ankraj olgularında sosyal endikasyon nedeniyle servikal headgear kullanımı SEDAT BARAN,MEHMET İRFAN KARADEDE,MİNE AKALAR (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1994Ulusal Özet bildiri
Temporomandı�bular Eklem Histolojisine Genel Bir Bakıs� BEYZA KARADEDE ÜNAL,EDVİNA PERE KELEBEK,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş Hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Yetişkin ortodontisinde fonksiyon ve estetik MEHMET İRFAN KARADEDE,MİNE AKALAR,BARBAROS ERGİN ŞENER (17.10.1990 -20.10.1990 ) , Yayın Yeri:II. Türk Ortodonti Kongresi , 1990Ulusal Özet bildiri
Deneysel olarak sıçan kesici dişlerine takılan apareylerin yaptığı stresin mide üzerine etkisi ENGİN DEVECİ,VEDAT GÖRAL,MEHMET İRFAN KARADEDE,ORHAN TAÇAR (28.09.1997 -03.10.1997 ) , Yayın Yeri:14. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi , 1997Ulusal Özet bildiri
The volumetric evaluation of the effectsof two different functional appliances on airway volume in mandibular retrognathia patients PAMİR MERİÇ,MEHMET İRFAN KARADEDE (21.04.2017 -25.04.2017 ) , Yayın Yeri:American Association of Orthodontists 2017 Annual Session , 2017Uluslararası Özet bildiri
ORTOGNATİK CERRAHİDE ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL PLANLAMA TEKNİKLERİ BEYZA KARADEDE ÜNAL,FATİH ATICI,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Farklı İskeletsel ve Dental Paterne Sahip İki Hastanın Kamuflaj Tedavisi SEYİT HEKİMOĞLU,İLKNUR VELİ,MEHMET İRFAN KARADEDE,TÖRÜN ÖZER (26.04.2012 -28.04.2012 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi , 2012Ulusal Özet bildiri
The Histologic İnvestigation of the Effect of Premature Contact on Temporo Mandibular Joint in Guinea Pig ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MEHMET İRFAN KARADEDE,MURAT AKKUŞ,ENGİN DEVECİ,REMZİ NİGİZ,SADIK KÖYOĞLU (18.06.1996 -22.06.1996 ) , Yayın Yeri:Türkişh Dental Association 3rd İnternational Dental Congress , 1996Uluslararası Özet bildiri
Düşük Enerji Seviyeli Lazer Tedavisinin Diyabetik Ratlarda Palatal Mukoperiostal Yara İyileşmesi ve Oksidatif Stres Durumu Üzerine Olan Etkisi ELA TULES KADİROĞLU,AHMET DAĞ,AHMET GÜNAY,BEYZA KAYA,MEHMET İRFAN KARADEDE,BERNA KANAY ERSÖZ,MUZAFFER AYDIN KETANİ,OSMAN EVLİYAOĞLU,ERSİN UYSAL (08.11.2012 -10.11.2012 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu , 2012Ulusal Özet bildiri
Hamilelik döneminde düşük protein diyetle beslenen sıçanlardan doğan yavruların femurlarındaki histolojil değişiklikler ŞENNUR KETANİ,MUZAFFER AYDIN KETANİ,KADRİ BALCI,MEHMET İRFAN KARADEDE (08.09.1998 -11.09.1998 ) , Yayın Yeri:4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 1998Ulusal Özet bildiri
Remodelling of alveolar ridges after tooth extraction in ovariectomized rats TENNURE YAZANEL,ORHAN YAZANEL,ATİYE VURAL,MEHMET İRFAN KARADEDE,MUZAFFER AYDIN KETANİ (02.04.1997 -05.04.1997 ) , Yayın Yeri:2nd Congress Of The Balkan Stomatological Society , 1997Uluslararası Poster
Orthodontic Prosthodontic Treatment Of A Congenitally Absence Tooth AHMET ÖZANT,KÖKSAL BEYDEMİR,MEHMET İRFAN KARADEDE (22.03.1999 -25.03.1999 ) , Yayın Yeri:4th Congress of The Balkan Stomatological Society , 1999Uluslararası Poster
The Effect of Epidermal growth Factor and Sialoadenectomy on Development of Skin in offspring of Rats MEHMET İRFAN KARADEDE,YUSUF NERGİZ,AYFER AKTAŞ (03.09.2006 -08.09.2006 ) , Yayın Yeri:The 16th International Microscopy congress , 2006Uluslararası Poster
Evaluation of the Cleft Lip and Palate Patients in the Southeast Anatolia Region Between 2006 and 2012 Years ATILIM AKKURT,NURSEZEN ÇAĞATAY,REFİKA KAYA TOPAL,ORHAN AKSOY,MEHMET İRFAN KARADEDE,SEHER ARSLAN GÜNDÜZ,MEHMET DOĞRU (28.08.2013 -31.08.2013 ) , Yayın Yeri:International Dental Journal (Special Issue: Abstracts of the 101st FDI Annual World Dental Congress) , 2013Uluslararası Poster
Effects of unilateral edentulousness on the mandibular condyle of rats ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MURAT AKKUŞ,REMZİ NİGİZ,MEHMET İRFAN KARADEDE,ENGİN DEVECİ (02.04.1998 -05.04.1998 ) , Yayın Yeri:3rd Congress of Balkan Stomotological Society, , 1998Uluslararası Poster
Çevresel Faktörlerin Kraniofasiyal Gelişim ve Büyüme Üzerine Etkisi MEHMET İRFAN KARADEDE (29.10.1997 -31.10.1997 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu , 1997Uluslararası Davetli konuşmacı
Dudak Damak Yarıklı Bireylere Genel Bakış BEYZA KARADEDE ÜNAL,BERŞAN KARADEDE,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Dudak damak yarıklı bireylerde gülümseme estetiği BEYZA KARADEDE ÜNAL,BURÇİN AKAN,BERŞAN KARADEDE,GÖKÇENUR GÖKÇE,MEHMET İRFAN KARADEDE (21.09.2017 -24.09.2017 ) , Yayın Yeri:4.Uluslararası Türk Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
the effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields on Orthodontic Tooth Movement ATILIM AKKURT,MEHMET DOĞRU,MEHMET İRFAN KARADEDE,ARZUM GÜLER DOĞRU,VEYSİ AKPOLAT,BEYZA KARADEDE ÜNAL (28.08.2013 -31.08.2013 ) , Yayın Yeri:FDI 2013 İstanbul Annual World Dental 101st Congress , 2013Uluslararası Özet bildiri
Ortodontik kuvvetler sonucu rat üst keserlerinde oluşan hareket mekaniğinin değerlendirilmesi MEHMET İRFAN KARADEDE,SEDAT BARAN,JAMAL DEVECİOĞLU KAMA (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1994Ulusal Özet bildiri
Deri Gelişiminde Epidermal Growth Faktör ün Rolü MEHMET İRFAN KARADEDE,YUSUF NERGİZ,AYFER AKTAŞ,MURAT AKKUŞ,ÖZLEM BARAN PAMUKÇU,AYŞE YILDIRIM (27.06.2006 -30.06.2006 ) , Yayın Yeri:VIII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 2006Ulusal Özet bildiri
Diş Hekimliğinde I�skeletsel Yaş Tayininde Kullanılan Yöntemler BEYZA KARADEDE ÜNAL,SİBEL PALACI,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Deneysel ortodontik diş hareketleri sonucu gingivadaki degişiklikler MİNE AKALAR,MEHMET İRFAN KARADEDE,NAMIK SOYDAN,ENGİN DEVECİ (24.10.1992 -27.10.1992 ) , Yayın Yeri:Türk Ortodonti Derneği Uluslararası III. Bilimsel Kongresi. , 1992Ulusal Özet bildiri
Bolton uyumsuzluğu olmayan bireylerde Moyers tablosu değerinin incelenmesi YAŞAR GÖYENÇ,METİN ORHAN,MEHMET İRFAN KARADEDE,FARUK AYHAN BAŞÇİFTÇİ (07.10.1996 -12.10.1996 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. , 1996Uluslararası Özet bildiri
ROTH FELSEFESİ BEYZA KARADEDE ÜNAL,ERŞAT CEM İREZLİ,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş Hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Sıçanlarda lokal uygulanan 1 25 dihidroksikole kalsiferolün diş hareket hızına makroskopik düzeyde etkilerinin araştırılması SEDAT BARAN,MEHMET İRFAN KARADEDE,ORHAN HAMAMCI (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1994Ulusal Özet bildiri
Sabit protezlerde farklı köprü gövdesi mukoza ilişkisinin doku değişikliklerine etkisinin incelenmesi REMZİ NİGİZ,MURAT AKKUŞ,AHMET DAĞ,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MEHMET İRFAN KARADEDE,ENGİN DEVECİ (08.09.1998 -11.09.1998 ) , Yayın Yeri:4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi , 1998Ulusal Özet bildiri
Disinfection of Thermoplastic Appliances ATILIM AKKURT,MEHMET DOĞRU,ARZUM GÜLER DOĞRU,NEZAHAT AKPOLAT,MEHMET İRFAN KARADEDE (28.08.2013 -31.08.2013 ) , Yayın Yeri:FDI 2013 İstanbul Annual World Dental 101st Congress , 2013Uluslararası Özet bildiri
The effect of microwave on experimental orthodontic tooth movement MEHMET İRFAN KARADEDE,MUZAFFER AYDIN KETANİ,MEHMET ZÜLKİF AKDAĞ,SALİH ÇELİK,SÜLEYMAN DAŞDAĞ (11.08.1996 -16.08.1996 ) , Yayın Yeri:XIIth International Biophysics Congress, , 1996Uluslararası Özet bildiri
Deneysel ortodontik diş hareketleri ve yaş faktörü MEHMET İRFAN KARADEDE,MİNE AKALAR (30.09.1992 -03.10.1992 ) , Yayın Yeri:Türk Dişhekimleri Birliği I. Uluslararası Kongresi , 1992Ulusal Özet bildiri
Kötü Alışkanlıklar: Ne Zaman Ortodonti? MEHMET İRFAN KARADEDE,BURÇİN AKAN (09.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:25. Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Kongresi ve Sergisi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Ortognatik Cerrahi Öncesi Ortodontik Hazırlık BEYZA KARADEDE ÜNAL,MÜCAHİD FAİK ŞAHİN,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:24. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Sıçanlarda lokal uygulanan 1 25 dihidroksikole kalsiferolün diş hareketlerine etkilerinin histolojik düzeyde araştırılması SEDAT BARAN,MEHMET İRFAN KARADEDE,NAMIK SOYDAN (04.09.1994 -06.09.1994 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1994Ulusal Özet bildiri
Genç erişkin iki olguda rapid maksiller ekspansiyon SEDAT BARAN,MEHMET İRFAN KARADEDE,ŞULE BAŞSİMİTÇİ (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi., , 1994Ulusal Özet bildiri
Postnatal dönemdeki ratların mandibular kondili üzerine histokimyasal çalışma YUSUF NERGİZ,MURAT AKKUŞ,ENGİN DEVECİ,MUZAFFER AYDIN KETANİ,ORHAN TACAR,CUDİ TUNCER,MEHMET İRFAN KARADEDE,BERNA GÜNEY (06.09.1995 -09.09.1995 ) , Yayın Yeri:III. Ulusal Anatomi kongresi , 1995Ulusal Özet bildiri
Deneysel ortodontik diş hareketleri oluşturabiimek amacıyla geliştirilmiş apareylerin tanıtımı ve uygulanması MEHMET İRFAN KARADEDE,SEDAT BARAN (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. , 1994Uluslararası Özet bildiri
Deneysel ortodontik kuvvetlerin periodontal membranın basınç bölgesine olan etkilerinin değerlendirilmesi MEHMET İRFAN KARADEDE,SEDAT BARAN,NAMIK SOYDAN (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1994Ulusal Özet bildiri
Enkondral kemikleşme ve osteoblastlar MEHMET İRFAN KARADEDE,MİNE AKALAR (07.10.1996 -12.10.1996 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1996Uluslararası Özet bildiri
Mandibular kondil histo anatomisinin ratlarda incelenmesi MEHMET İRFAN KARADEDE (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:., IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. , 1994Ulusal Özet bildiri
Deneysel ortodontik diş hareketlerinin gerilim bölgesi üzerine etkisi MEHMET İRFAN KARADEDE,SEDAT BARAN,MİNE AKALAR,SEMRA ÖZER ŞAHİN (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:V. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. , 1994Ulusal Özet bildiri
İnsan sekonder lenfoid organlarındaki makrofajların RFD7 monoklonal antikor ile immunohistokimyasal olarak incelenmesi MURAT AKKUŞ,YUSUF NERGİZ,PERGİN ATİLLA,MEHMET İRFAN KARADEDE,AYFER ŞANLI,AYŞE YILDIRIM (28.08.2000 -31.08.2000 ) , Yayın Yeri:V. Ulusal histoloji ve embryoloji kongresi , 2000Ulusal Özet bildiri
Farklı İskeletsel Paterne Sahip Hastalarda Minivida yerleştirme Bölgelerindeki Bukkal Kortikal Kemik Kalınlığının Değerlendirilmesi İLKNUR VELİ,ASLI BAYSAL,MEHMET İRFAN KARADEDE,TANCAN UYSAL (30.09.2012 -04.10.2012 ) , Yayın Yeri:13. Uluslararası Türk Ortodonti Kongresi , 2012Uluslararası Özet bildiri
Temporomandibular Ekleme Genel Bakıs� BEYZA KARADEDE ÜNAL,BERŞAN KARADEDE,MEHMET İRFAN KARADEDE (10.11.2017 -12.11.2017 ) , Yayın Yeri:4. Uluslararası Bilimsel Kongre Ve Sergisi İzmir Diş Hekimleri Odası , 2017Uluslararası Özet bildiri
Sekonder damağın embriyolojik gelişimi MEHMET İRFAN KARADEDE,ENGİN DEVECİ,MURAT AKKUŞ (16.06.1998 -20.06.1998 ) , Yayın Yeri:6.Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1998Uluslararası Özet bildiri
RME ve baş yüz kemikleri MEHMET İRFAN KARADEDE,SEDAT BARAN,MİNE AKALAR (04.09.1994 -09.09.1994 ) , Yayın Yeri:, IV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1994Ulusal Özet bildiri
Evaluation of the Cleft Lip and Palate Patients in the Southeast anatolia Region Between 2006 and 2012 Years ATILIM AKKURT,NURSEZEN ÇAĞATAY,ORHAN AKSOY,MEHMET İRFAN KARADEDE (28.08.2013 -31.08.2013 ) , Yayın Yeri:FDI 2013 İstanbul Annual World Dental 101st Congress , 2013Uluslararası Özet bildiri
The Effects of Experimental Oestrogen Defiency on Rats Mandibuler Condyle MUZAFFER AYDIN KETANİ,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,REMZİ NİGİZ,MEHMET İRFAN KARADEDE,MURAT AKKUŞ,ENGİN DEVECİ,ŞENNUR KETANİ,SADIK KÖYOĞLU (14.06.1997 -16.06.1997 ) , Yayın Yeri:1. İnternational Congress of Esthetic Dentistry , 1997Uluslararası Özet bildiri
2 Uluslararası Katılımlı Türk Diş Hekimliği Tarihi Sempozyumu MEHMET İRFAN KARADEDE,GÜVENÇ BAŞARAN (10.12.2012 -13.12.2012 ) , Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi , 2012Ulusal Özet bildiri
The investigation of the effect of microwave on rat TMJ MEHMET İRFAN KARADEDE,MUZAFFER AYDIN KETANİ,MEHMET ZÜLKİF AKDAĞ,SÜLEYMAN DAŞDAĞ,SALİH ÇELİK (11.08.1996 -16.08.1996 ) , Yayın Yeri:XIIth International Biophysics Congress , 1996Uluslararası Özet bildiri
İntruzyon Hareketinin Periodontal Membran üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi MEHMET İRFAN KARADEDE,NAMIK SOYDAN,MURAT AKKUŞ,ENGİN DEVECİ (16.06.1998 -20.06.1998 ) , Yayın Yeri:6.Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi , 1998Uluslararası Özet bildiri
Pierre Robin Syndrome A Case Report SEMRA ÖZER ŞAHİN,İZZET YAVUZ,FATMA ATAKUL,NEDİM ÖZER,MEHMET İRFAN KARADEDE (22.03.1999 -25.03.1999 ) , Yayın Yeri:4th Congress of The Balkan Stomatological Society , 1999Uluslararası Poster
Pulp and dentine reactions to experimental tooth extrusion MEHMET İRFAN KARADEDE,MURAT AKKUŞ,JAMAL DEVECİOĞLU KAMA (02.04.1997 -05.04.1997 ) , Yayın Yeri:2nd Congress Of The Balkan Stomatological Society , 1997Uluslararası Poster
The teratogenic effects of nicotine into pregnant rats on8 the maxillar molar development in neonatal period MUZAFFER AYDIN KETANİ,ENGİN DEVECİ,ŞENNUR ORUÇ,KADRİ BALCI,MEHMET İRFAN KARADEDE,KÖKSAL BEYDEMİR (02.04.1997 -05.04.1997 ) , Yayın Yeri:2nd Congress Of The Balkan Stomatological Society , 1997Uluslararası Poster
Sıçanlara neonatal dönemde uygulanan kortizon un primer damak gelişimine etkisi MUZAFFER AYDIN KETANİ,KADRİ BALCI,ZELİHA MÜJGAN KETANİ,MUSTAFA DENİZ,MEHMET İRFAN KARADEDE (18.05.1998 -21.05.1998 ) , Yayın Yeri:XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, I. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop” u (Uluslararası katılımlı), , 1998Uluslararası Poster
Temporomandibuler eklem diskinin anterior dislokasyonunun tedavisinde öne konumlandırıcı splintlerin etkinliğinin araştırılması BEYZA KAYA,MEHMET İRFAN KARADEDE (27.10.1996 -03.11.1996 ) , Yayın Yeri:Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 5. Uluslararası Bilimsel Kongresi, , 1996Uluslararası Poster
Biocompatibility Evaluation Of Nickel Alloy In Rats ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MURAT AKKUŞ,REMZİ NİGİZ,MURAT SARIBAŞ,MEHMET İRFAN KARADEDE (22.03.1999 -25.03.1999 ) , Yayın Yeri:4th Congress of The Balkan Stomatological Society , 1999Uluslararası Poster
The Evaluation of the Effects of Bionator Appliance on Airway Volume in Mandibular Retrognathia Patients with Computed Tomography PAMİR MERİÇ,MEHMET İRFAN KARADEDE,FUNDAGÜL BİLGİÇ ZORTUK (28.08.2013 -31.08.2013 ) , Yayın Yeri:International Dental Journal (Special Issue: Abstracts of the 101st FDI Annual World Dental Congress) , 2013Uluslararası Poster
In Vitro Studies Of The Effect Of A Different Adhesiv Materials On The Microleakage between Tooth And Bracket SEMRA ÖZER ŞAHİN,MEHMET İRFAN KARADEDE,İZZET YAVUZ (22.03.1999 -25.03.1999 ) , Yayın Yeri:4th Congress of The Balkan Stomatological Society , 1999Uluslararası Poster
Periodontal changes after intrusion of human premolars MEHMET İRFAN KARADEDE,NAMIK SOYDAN,MURAT AKKUŞ (02.04.1997 -05.04.1997 ) , Yayın Yeri:2nd Congress Of The Balkan Stomatological Society , 1997Uluslararası Poster
The effect of tissue condition material into the tissue of rat REMZİ NİGİZ,MURAT AKKUŞ,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MEHMET İRFAN KARADEDE (02.04.1998 -05.04.1998 ) , Yayın Yeri:3rd congress of Balkan Stomotological Society, , 1998Uluslararası Poster
Histological examination of events occuring during teeth eruptıon in rats ENGİN DEVECİ,MEHMET İRFAN KARADEDE,MURAT AKKUŞ,ORHAN TAÇAR,REMZİ NİGİZ (02.04.1997 -05.04.1997 ) , Yayın Yeri:2nd Congress Of The Balkan Stomatological Society , 1997Uluslararası Poster
Ratlarda metilmetakrilatın doku uyumluluğunun değerlendirilmesi REMZİ NİGİZ,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MURAT AKKUŞ,MEHMET İRFAN KARADEDE,KAHRAMAN GÜZEL GÜNDÜZ (24.06.1997 -28.06.1997 ) , Yayın Yeri:TDB 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 1997Uluslararası Poster
Parsiyel dişsizliğin rat mandibular kondili üzerine etkisi ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,REMZİ NİGİZ,MURAT AKKUŞ,MEHMET İRFAN KARADEDE,SADIK KÖYOĞLU,BİLGİN YILMAZ (24.06.1997 -28.06.1997 ) , Yayın Yeri:TDB 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 1997Uluslararası Poster
Rasterelektronenmikroskopische Studie Zur Anordnung der kollagenar Fibrillen des Hundekiefergelenksdiscus bei funktionellen Störungen des kausystems Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft GÜRSEL ORTUĞ,MEHMET İRFAN KARADEDE,CAHİDE ORTUĞ (29.03.1999 -29.03.1999 ) , Yayın Yeri:94. Versammlung in Hamburg vom 26 bis , 1999Uluslararası Poster
Mandibular Incisor s Mesiodistal And Faciolingual Dimensions And Crowding MEHMET İRFAN KARADEDE,SEMRA ÖZER ŞAHİN,İZZET YAVUZ,ZEKİ AKKUŞ,YUSUF ÇELİK (22.03.1999 -25.03.1999 ) , Yayın Yeri:4th Congress of The Balkan Stomatological Society , 1999Uluslararası Poster
The Investigation Of The Mandibular Condyles Of Bilateral Edentulous Overectomized Rats ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MEHMET İRFAN KARADEDE,MUZAFFER AYDIN KETANİ,REMZİ NİGİZ,MURAT AKKUŞ (21.06.1999 -29.06.1999 ) , Yayın Yeri:TDA 6th International (TDAFDI Joint Congress) Dental Congress , 1999Uluslararası Poster
The Evaluation of the Effects of Bionator and Forsus FRD EZ2 Appliances on the Dentofacial Region PAMİR MERİÇ,MEHMET İRFAN KARADEDE,FUNDAGÜL BİLGİÇ ZORTUK (28.08.2013 -31.08.2013 ) , Yayın Yeri:International Dental Journal (Special Issue: Abstracts of the 101st FDI Annual World Dental Congress). , 2013Uluslararası Poster
Effects of low calcıum diet on endochondral ossification of the mandibular condylar cartilages ın growing rats MEHMET İRFAN KARADEDE,MURAT AKKUŞ,ENGİN DEVECİ,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,ORHAN TAÇAR (02.04.1997 -05.04.1997 ) , Yayın Yeri:2nd Congress Of The Balkan Stomatological Society, , 1997Uluslararası Poster
Ortho Prosthetic Treatment An Anterior Traumatic Case MEHMET DOĞRU,MEHMET İRFAN KARADEDE,KAHRAMAN GÜNDÜZ GÜZEL (21.06.1999 -26.06.1999 ) , Yayın Yeri:TDA 6th International (TDAFDI Joint Congress) Dental Congress , 1999Uluslararası Poster
The investigation of nerve fibers in pulp and dentine canals of rat molar teeth ENGİN DEVECİ,MEHMET İRFAN KARADEDE,MURAT AKKUŞ,ORHAN TAÇAR,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL (02.04.1997 -05.04.1997 ) , Yayın Yeri:2nd Congress Of The Balkan Stomatological Society , 1997Uluslararası Poster
Wistar Albino sıçanların Mandibuler kondilinin histomorfolojik özelliklerinin değerlendirilmesi ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,MEHMET İRFAN KARADEDE,REMZİ NİGİZ (23.06.1998 -27.06.1998 ) , Yayın Yeri:T.D.B. 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 1998Uluslararası Poster
A Biometric Study Of Maxilla Area And Different Skeletal Anomaly SEMRA ÖZER ŞAHİN,MEHMET İRFAN KARADEDE,İZZET YAVUZ,ORHAN HAMAMCI (22.03.1999 -25.03.1999 ) , Yayın Yeri:4th Congress of The Balkan Stomatological Society , 1999Uluslararası Poster
Overektominin rat pulpası üzerine etkisi AYDIN KETANİ,MEHMET İRFAN KARADEDE,ALİ İHSAN ZENGİNGÜL,REMZİ NİGİZ (24.06.1997 -28.06.1997 ) , Yayın Yeri:TDB 4. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 1997Uluslararası Poster
Resiprokal klik vakalarında plak tedavisi etkinliğinin MR görüntüleme ile değerlendirilmesi BEYZA KAYA,ASLAN BİLİCİ,MEHMET İRFAN KARADEDE (04.09.1997 -07.09.1997 ) , Yayın Yeri:Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 4. Bilimsel Sempozyumu , 1997Uluslararası Davetli konuşmacı
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms