MEHMET EMRE GÜLER
TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta memre.guler@ikcu.edu.tr
Website https://ozgecmis.yok.gov.tr/#L2FrYWRlbWlr
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası 13456
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2005 - 2010
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
2003 - 2005
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
1998 - 2002
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
23.01.2017 - 01.09.2018 Çalışanların İşe Karşı Duygu Durumlarının Sternberg’in Aşk Kuramıyla Belirlenmesi: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir AraştırmaYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
26.06.2006 - 15.09.2006 BODRUM TİCARET ODASI İŞYERİ ENVANTERİ PROJESİARAŞTIRMA PROJESİ
Fon : 15000
A CASE ANALYSIS OF CIRCULAR ECONOMY APPLICATIONS IN THERMAL ACCOMMODATION FACILITIES BUĞCAN GÜVENOL,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2022Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.30794/pausbed.1145222
Yerel Halkın Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Fethiye Destinasyonunda Bir Araştırma (A Research in Fethiye Destination on Determination of Local Residents Attitudes to the Development of Tourism) FATİH ÇAVUŞOĞLU,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2022Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21325/jotags.2022.1098
IMPACT OF POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM ON TOURISM: A PANEL CO-INTEGRATION ANALYSIS YAĞMUR CAN GABERLİ,ÜMİT GABERLİ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Yonetim ve Ekonomi Arastirmalari Dergisi - Journal of Management and Economics Research , 2022Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.11611/yead.1168124
Turist Rehberlerinin Teknoloji Kullanımına Yönelik Algıların Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma DİLEK KARA,BENAN KURT YILMAZ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Yasar University , 2022Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.19168/jyasar.1066215
Sağlık Çalışanlarının Covıd-19 Küresel Salgınına Bakış Açılarının ve Tutumlarının Değerlendirilmesi BENAN KURT YILMAZ,MEHMET EMRE GÜLER,OLCA SÜRGEVİL DALKILIÇ , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.19168/jyasar.862327
IMPACTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ON EMPLOYMENT STRUCTURE OF TOURISM INDUSTRY SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,SELİN ERTAMAY,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.11611/yead.814765
Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey FERAY YENTÜR,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM, International Scientific Indexi...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21325/jotags.2017.55
Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:International Journal of Social Sciences and Humanity Studies , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Proquest, EBSCO, Ulrich’s Periodicals Di...) Özgün Makale
Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels FERAY YENTÜR,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOA...) Özgün Makale
Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi HATİCE AKTÜRK,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması İBRAHİM GÜRLER,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, Director of Open Access Journal...) Özgün Makale
Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:e-Journal of Yasar University , 2008Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, Director of Open Access Journal...) Özgün Makale
ENDÜSTRİYEL DEVRİMLER VE TOPLUMSAL GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TURİZM BUĞCAN GÜVENOL,ZAFER GÜNDÜZ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2021Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus; DRJI, BASE; SOBİAD) Derleme Makale
Sağlık Çalışanlarının Covıd-19 Küresel Salgınına Bakış Açılarının ve Tutumlarının Değerlendirilmesi BENAN KURT,MEHMET EMRE GÜLER,OLCA SÜRGEVİL DALKILIÇ , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.19168/jyasar.862327
SOCIAL MEDIA DATA AS A USER PERCEPTION TOOL: EVALUATION OF USER EXPERIENCES IN SULTANAHMET AREA Ezgi GÜLER TOZLUOĞLU,Çağlar TOZLUOĞLU,DİLCAN GÜLER,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31795/baunsobed.854753
OTEL YÖNETİM SİSTEMLERİ HİZMET KALİTESİ KRİTERLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ MEHMET EMRE GÜLER,AŞKIN ÖZDAĞOĞLU,CAN SERKAN TUNCAY , Yayın Yeri:Journal of Business in The Digital Age , 2020Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ESJI, DRJI) Özgün Makale https://doi.org/10.46238/jobda.733618
Developing Quality Control Charts for the Control Points of a Food Product AŞKIN ÖZDAĞOĞLU,GÜZİN ÖZDAĞOĞLU,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI: Emerging Science Citation Index) Özgün Makale
Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case of Izmir ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:International Journal of Social Sciences and Humanity Studies , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Alan endeksleri) Özgün Makale
Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey FERAY YENTÜR,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM, International Scientific Indexi...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21325/jotags.2017.55
E service quality of Internet based banking using combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS AŞKIN ÖZDAĞOĞLU,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Tehnicki vjesnik - Technical Gazette , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17559/TV-20140801181553
Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels FERAY YENTÜR,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOA...) Özgün Makale
Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ZİYARETÇİ TERCİHLERİNE ETKİSİ VAN AKDAMAR ADASI ÖRNEĞİ SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,ÖZGÜR SARIBAŞ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki NİHAT MERT,MEHMET EMRE GÜLER,Gülbin MERT , Yayın Yeri:Dayanışma , 2014Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda ve Verimlilik Arasındaki İlişki İBRAHİM GÜRLER,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, ASOS Index, IC Journals) Özgün Makale
Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu İBRAHİM GÜRLER,MERT TOPOYAN,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Finans Politik & Ekonomik Yorumlar , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKN_BIM, SBVT, ASOS Index) Özgün Makale
Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması İBRAHİM GÜRLER,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, Director of Open Access Journal...) Özgün Makale
Kritik Zincir Metodunun Ağ Dyagramına Dayalı Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Mevzuat Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Tourist Guides Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey FERAY YENTÜR,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM, International Scientific Indexi...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21325/jotags.2017.55
Emotional Labor of Tourist Guides How Does It Affect Their Job Satisfaction and Burnout Levels FERAY YENTÜR,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOA...) Özgün Makale
Üretim Süreçlerinde Kullanılan Teknoloji İçin Seçim Kriterleri ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılmasında Simülasyon Uygulaması İBRAHİM GÜRLER,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, Director of Open Access Journal...) Özgün Makale
Destinasyon Antropomorfizmi: Çanakkale İlinin Destinasyon Cinsiyeti Üzerine Nitel Bir Araştırma (Destination Anthroporphism: A Qualitative Research on Destination Gender of Çanakkale) ÖZGE BÜYÜK,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21325/jotags.2021.905
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,SELİN ERTAMAY,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.11611/yead.814765
Çok Kriterli Kara Verme Yöntemleri ile Termal Turizmde Hizmet Kalitesi Boyutlarının ve Otel Alternatiflerinin Önceliklendirilmesi Leyla KILICI,AŞKIN ÖZDAĞOĞLU,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Journal of Yaşar University , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.19168/jyasar.600295
Çalışanların Farklılıkların Yönetimi İle İlgili Algılarının İş Tatminine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma MEHMET EMRE GÜLER,TUĞBA SARAÇ,OSMAN ALMADAĞ , Yayın Yeri:OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26466/opus.639658
DEVELOPING QUALITY CONTROL CHARTS FOR THE CONTROL POINTS OF A FOOD PRODUCT AŞKIN ÖZDAĞOĞLU,GÜZİN ÖZDAĞOĞLU,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2018Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Visual Sense of the Cities and the Impact on Tourism: Case Of Izmir ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:International Journal of Social Sciences and Humanity Studies , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ebsco, Proquest) Özgün Makale
Role of Competencies in Employee Selection Function: A Fuzzy Analytical Hierarchy Process Approach EVRİM MAYATÜRK AKYOL,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, EBSCO) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21121/eab.2017225199
Türkiye’de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme LEVENT YILMAZ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Tourism Research , 2017Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma FATİH ÇAVUŞOĞLU,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.24010/soid.334336
Termal Turizm İşletmelerinde Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun Tedarikçinin Seçilmesi HATİCE GÜNDÜZ,MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
Prioritization of Revenue Management Factors A Synthetic Extent Analysis Approach MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM) Özgün Makale
İki Düzeyli Bir Tedarik Sisteminde Satın Alma ve Dağıtım Kanalı Stratejilerin Seçimi İBRAHİM GÜRLER,MEHMET EMRE GÜLER,MERT TOPOYAN , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, SBVT, ASOS Index) Özgün Makale
Değişim Mühendisliği Uygulamalarına Öngörü sağlamada Simülasyon Tekniğinin Kullanımı MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ASOS Index) Özgün Makale
A Review of Management Science Applications of Discreete TimeMarkov Chains MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:The Review of Social, Economic and Business Studies , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Ulrich's Periodical) Özgün Makale
Getiri Yönetimini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi Bodrum ve Marmaris Yöresi Otellerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma MEHMET EMRE GÜLER,ZEKİ ATIL BULUT , Yayın Yeri:Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ASOS Index) Özgün Makale
Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:e-Journal of Yasar University , 2008Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, Director of Open Access Journal...) Özgün Makale
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Önemi Kritik Başarı Faktörleri İle İlgili Ampirik Bir Çalışma MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, SBVT, ASOS Index) Özgün Makale
Incorporating Multi Criteria Considerations Into Supplier Selection Problem Using Analytical Hierarchy Process A Case Study MEHMET EMRE GÜLER , Yayın Yeri:e-Journal of Yasar University , 2008Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBIM, Director of Open Access Journal...) Özgün Makale
TERMAL KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DÖNGÜSEL EKONOMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR VAKA ANALİZİ BUĞCAN GÜVENOL,MEHMET EMRE GÜLER (20.05.2022 ) , Yayın Yeri:Sürdürülebilir Termal Turizm KongresiUlusal Tam metin bildiri
İklimlendirme Sistemi Seciminde Bulanik AHS Uygulamasi MERT TOPOYAN,MEHMET EMRE GÜLER,İBRAHİM GÜRLER (24.10.2008 ) , Yayın Yeri:VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları SempozyumuUlusal Tam metin bildiri
Pamukkale Destinasyonunda Bulunan Sağlık Bakanlığı Belgeli Otellerde Yiyecek İçecek Yönünden Müşteri Memnuniyeti HATİCE AKTÜRK,MEHMET EMRE GÜLER (17.04.2015 -17.04.2015 ) , Yayın Yeri:4.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu , 2015Ulusal Tam metin bildiri
E-Spor Oyuncularının Gözünden E-Spor Etkinliklerine Bir Bakış BUĞCAN GÜVENOL,MEHMET EMRE GÜLER (27.10.2022 ) , Yayın Yeri:22. Ulusal Turizm KongresiUlusal Tam metin bildiri
İzmir İlindeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Şiddet Mobbing Algıları FATMA PALABIYIK,MEHMET EMRE GÜLER (28.05.2015 -30.05.2015 ) , Yayın Yeri:I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, Selçuk Üniversitesi , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
The Determination of Emotional Situations of Employees by Sternberg’s Love Theory: A Research in Five Star Accommodation Enterprises ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,MEHMET EMRE GÜLER (26.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17th International Business Congress , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Determining Specification of Food Packaging with Quallity Function Deployment ESİN SAYIN,MEHMET EMRE GÜLER (13.12.2005 -16.12.2005 ) , Yayın Yeri:11th International Conference on Productivity and Quality Research , 2005Uluslararası Tam metin bildiri
Pamukkale Destinasyonunda Bulunan Sağlık Bakanlığı Belgeli Otellerde Yiyecek İçecek Yönünden Müşteri Memnuniyeti HATİCE GÜNDÜZ,MEHMET EMRE GÜLER (17.04.2015 -17.04.2015 ) , Yayın Yeri:4.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Professional Tourist Guides Perceptions on Gastronomy Tourism in Turkey FERAY YENTÜR,MEHMET EMRE GÜLER (10.12.2015 -12.12.2015 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi , 2015Uluslararası Özet bildiri
Türkiye de Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme LEVENT YILMAZ,MEHMET EMRE GÜLER (12.04.2012 -15.04.2012 ) , Yayın Yeri:II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi , 2012Ulusal Tam metin bildiri
An Evaluation of the Internet Pages of the Tourism Ministries of Mediterranean Basin / Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme MEHMET EMRE GÜLER,ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ (20.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma AYTEKİN FIRAT,ZEKİ ATIL BULUT,MEHMET EMRE GÜLER (10.10.2008 -12.10.2008 ) , Yayın Yeri:13. Ulusal Pazarlama Kongresi , 2008Ulusal Tam metin bildiri
Yavaş Şehirlerde Yaşayan Gençlerin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları Seferihisar Örneği ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,MEHMET EMRE GÜLER (14.05.2015 -16.05.2015 ) , Yayın Yeri:Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi , 2015Ulusal Tam metin bildiri
Elektronik Ortamda Yapılan Çevrimiçi Yorumlara Dayanarak Tüketicilerin Yiyecek İçecek İşletmelerinden Duydukları Memnuniyetlerin Ve Beklentilerin Belirlenmesi ÖZLEM YATKIN,MEHMET EMRE GÜLER (28.05.2015 -30.05.2015 ) , Yayın Yeri:I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
An Emprical Study of Revenue Management Practices in Hospitality Industry Case of Aegean Region Turkey MEHMET EMRE GÜLER (10.05.2007 -13.05.2007 ) , Yayın Yeri:Canadian Operational Research Society (CORS) 2007 Annual Conference Proceedings , 2007Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms