MEHMET ALİ MALAS
TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANATOMİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta mamalas@hotmail.com
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları

Nervus Fibularis Communis Kaynaklı Nervus Suralis Olgusu

Kübra ERDOĞAN ÖZTÜRK MEHMET ALİ MALASÖzet Nervus suralis sırasıyla nervus tibialis’ten kaynaklanan nervus cutaneus surae medialis ve nervus fibularis communis’ten kaynaklanan nervus cutaneus surae lateralis’in birleşmesiyle bacağın arka orta bölümünde oluşur. Ardından malleolus lateralis’e doğru vena saphena parva ile birlikte iner ve ayağın dorsumunun lateralinde nervus cutaneus dorsalis lateralis olarak küçük ayak parmağına doğru uzanır. Nervus suralis varyasyonu bu bölgede çalışan cerrahlar için önemlidir, çünkü tanıda bir biyopsi materyali olarak, tedavide sinir grefti olarak ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi26 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
1991 - 1995
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ (DR) (TIP)
1983 - 1990
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ MERAM TIP PR.
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
PROFESÖR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
02.10.2017 - 02.10.2018 İnsan Fetüslerinde Alt Ekstremite Kas Gelişiminin Mikroskobik Yötem İle AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
09.11.2017 - 09.11.2018 İnsan Fetüslerinde Nervus Ischiadicus Gelişiminin Mikroskobik Yöntem İle AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
18.08.2016 - 15.05.2017 İnsan Fetüslerinde Üst Ekstremite Kas Gelişiminin Mikroskopik Yöntem ile AraştırılmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
06.02.2017 - 08.02.2017 Fetus Mikrodiseksiyon Kursu-ITÜBİTAK PROJESİ
Fon : 20841
24.10.2013 - 14.05.2015 İNSAN FETUSLARINDA NERVUS SURALİS E AİT MORFOMETRİK YAPININ ANATOMİK VE HİSTOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASIYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 80000
17.05.2013 - 17.05.2015 Bilateral Kord Paralizilerinde Tiroid Kartilaj Penceresi Yaklaşımı İle Kord Ve Band Lateralizasyonu Yapılan Hastalarda Ses Kalitesinin Larengeal EMG Videolarengostroboskopi Ve Akustik Ses Analizi İle DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 80000
-01-01-01- - -01-01-01- Yüksek Lisans tez projesiDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- münferitDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- Münferit projeDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- alt yapı projesiDİĞER
Fon : 20000
-01-01-01- - -01-01-01- münferit projeDİĞER
Fon : 10000
-01-01-01- - -01-01-01- doktora tez projesiDİĞER
Fon : 10000
Assessment of Awareness, Knowledge and Attitudes aboutthe Importance of Cadaver and Cadaver Donation:Report of Izmir, Turkey KÜBRA ERDOĞAN,KEMAL EMRE ÖZEN,Hayrullah yıldız,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Investigation of the Carrying Angle of the Elbow in Fetal Period. KÜBRA ERDOĞAN,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://doi.org/10.1007/s00276-020-02438-2
Musculus Subclavius Posticus Olgusu KÜBRA ERDOĞAN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Bozok Tıp Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.16919/bozoktip.453995
Anatomical and histological morphometry of the sural nerve in human fetuses KADİR DESDİCİOĞLU,MEHMET ALİ MALAS,SELEN AKYOL BAHÇECİ,FATMA ŞİMŞEK,AYŞE GİZEM ŞAHMELİKOĞLU , Yayın Yeri:Journal of the Anatomical Society of India , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Anatomical and histological morphometry of the sural nerve in human fetuses KADİR DESDİCİOĞLU,MEHMET ALİ MALAS,SELEN AKYOL BAHÇECİ,FATMA ŞİMŞEK,ayşe gizem polat , Yayın Yeri:Journal of the Anatomical Society of India , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Radiological Investigation and Clinical Evaluation of the Morphometric Development of the Forearm in Human Fetuses RAZİYE DESDİCİOĞLU,CEREN UĞUZ GENÇER,KADİR DESDİCİOĞLU,OSMAN SULAK,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:ınt j morphol , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Vertebralara Ait Anatomik Yapıların Morfometrik Olarak İncelenmesi ve Klinik Açıdan Değerlendirilmesi: Anatomik Çalışma KADİR DESDİCİOĞLU,KÜBRA ERDOĞAN,GİZEM ÇİZMECİ,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Vertebralara Ait Anatomik Yapıların Morfometrik Olarak İncelenmesi ve Klinik Açıdan Değerlendirilmesi: Anatomik Çalışma KADİR DESDİCİOĞLU,KÜBRA ERDOĞAN,GİZEM ÇİZMECİ,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.22312 / sdusbed.224963
A Radiological Investigation on the Hand Development in Human Fetuses Throughout the Fetal Period and an Evaluation Performed in Terms of its Clinical Importance Hand Development RAZİYE DESDİCİOĞLU,CEREN UĞUZ GENÇER,KADİR DESDİCİOĞLU,OSMAN SULAK,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Int. J. Morphol. , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
A Study on the Structure and Morphologic Development of Calcaneal Tendon and Triceps Surae Muscle in Human Fetuses during the Fetal Period and the Evaluation of Clinical Importance of Calcaneal Tendon KADİR DESDİCİOĞLU,CEREN UĞUZ GENÇER,sakallı büşra,ESRA KOYUNCU,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:International Journal of Morphology , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Arcus aortae kaynaklı arteria vertebralis sinistra olgusu KADİR DESDİCİOĞLU,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:SDU Journal of Health Science Institute , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO (Health Policy Reference Center)) Vaka Takdimi
Cephalometric investigation of craniomaxillofacial structures during the prenatal period A cadaver study Esenlik Elçin, Şener Emine Hilal, Yılmaz Hasan Hüseyin, Malas Mehmet Ali , Yayın Yeri:American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics , 2014Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.ajodo.2013.09.014
The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatalmorphometric development vol 25 pg 165 2012 Erratum Cankara Neslihan, Desdicioglu Kadir, Evcil E. Hilal, Malas Mehmet Ali , Yayın Yeri:JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3109/14767058.2012.659949
Size and location of the kidneys during the fetal period OSMAN SULAK,GÜLNUR ÖZGÜNER,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2011Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-010-0749-7
Morphometry of the gallbladder during the fetal period SONER ALBAY,MEHMET ALİ MALAS,ESRA KOYUNCU,EMİNE HİLAL ŞENER , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-009-0574-z
Maternal obezitenin fetusun prenatal ve postnatal gelişimi üzerine etkileri Şener EH, Uzun A, Malas MA , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim Tıp Veri Tabanı) Özgün Makale
The proportions of the white and red pulps of the human fetal spleen Ungor B, Malas MA, Albay S, Cetin E, Desdicioglu K, Karahan N. , Yayın Yeri:Saudi Medical Journal , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The development of stomach during the fetal period Cetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N. , Yayın Yeri:Surgical Radiological Anatomy , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Ovarian arteries with bilateral unusual courses Sulak O , Albay S , Tagil SM , Malas MA , Yayın Yeri:SAUDI MEDICAL JOURNAL , 2005Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Development of the liver during the fetal period SONER ALBAY,MEHMET ALİ MALAS,ESRA KOYUNCU,NESLİHAN YÜZBAŞIOĞLU,NERMİN KARAHAN , Yayın Yeri:SAUDI MEDICAL JOURNAL , 2005Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Uterine tube ovary relationship and fimbrial development during thefetal period Sulak O , Malas MA , Esen K , Cetin E , Ungor B , Tagil SM , Yayın Yeri:SAUDI MEDICAL JOURNAL , 2005Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Böbrek ile ilgili morfolojik yapı hacimlerinin stereolojik yöntemle araştırılması Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2002Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atýf Dizini, Pleksus-Türk Medlin...) Özgün Makale
Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre başarı düzeylerinin değerlendirilmesi i 2002 9 2 1 5 Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S. , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergis , 2002Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Effect of diclofenac sodium administration during pregnancy in the postnatal period ALPASLAN GÖKÇİMEN,aydın gülsen,karaöz erdal,MEHMET ALİ MALAS,MERAL ÖNCÜ , Yayın Yeri:Fetal Diagn Ther , 2001Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
An investigation of the Conus medullaris termination level during the period of fetal development to adulthood Malas MA, Salbacak A, Buyukmumcu M, Şeker M, Köylüoğlu B, Karabulut AK , Yayın Yeri:Acta Anatomica Nipponica , 2001Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Medicus, Scopus) Özgün Makale
The growth of the upper and lower extremities of Turkish fetuses during the fetal period Malas M, Salbacak A, Sulak O , Yayın Yeri: SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY , 2000Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
An investigation of the conus medullaris and filum terminale variations in human fetuses AHMET SALBACAK,MUSTAFA BÜYÜKMUMCU,MEHMET ALİ MALAS,AHMET KAĞAN KARABULUT,MUZAFFER ŞEKER , Yayın Yeri:Surg Radiol Anat , 2000Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
İnsan İntervertebral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Malas MA, Dağtekin A, , Yayın Yeri:SDÜ Tıp Fak. Der , 1996Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Erişkinlerde Normal Conus Medullaris Seviyesinin MRG ile Belirlenmesi Malas MA, Kalkan E, Salbacak A, Köylüoğlu B, Dağtekin A , Yayın Yeri:Karadeniz Tıp Der , 1996Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Unusual Terminations of the External Jugular Vein and Cephalic Vein Case Report KADİR DESDİCİOĞLU,KÜBRA ERDOĞAN,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Case Rep , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı veTür...) Vaka Takdimi
Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi Esra Koyuncu, Osman Sulak, Gülnur Özgüner, Neslihan Cankara, Soner Albay, M. Ali Malas , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atýf Dizini, Pleksus-Türk Medlin...) Özgün Makale
Unilateral musculus sternalis olgusu Sulak O, Malas MA, Albay S, Çetin E, Üngör B , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2002Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atýf Dizini, Pleksus-Türk Medlin...) Özgün Makale
Böbrek ile ilgili morfolojik yapı hacimlerinin stereolojik yöntemle araştırılması Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2002Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atýf Dizini, Pleksus-Türk Medlin...) Özgün Makale
Os Hyoideum un Radyolojik Anatomisi MEHMET ALİ MALAS,OSMAN SULAK,MELTEM ÇETİN,AHMET SALBACAK , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences , 2000Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EMBASE/Excerpta MedicaScopusCINAHLChemic...) Özgün Makale
Anatomy and variations of plantaris muscle in fetuses KADİR DESDİCİOĞLU,uguz ceren,sakallı büşra,ESRA KOYUNCU,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Journal of the Anatomical Society of India , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.jasi.2015.04.013
Unusual Terminations of the External Jugular Vein and Cephalic Vein Case Report KADİR DESDİCİOĞLU,KÜBRA ERDOĞAN,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Case Rep , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı veTür...) Vaka Takdimi
Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses A Cadaveric Study Esenlik E, sener eh, yilmaz hh, uguz c, malas ma , Yayın Yeri:Cleft Palate Craniofac J. , 2013Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
An investigation into the morphometric developments of the maxillary and mandibular arches during the fetal period Cleft Palate Craniofac J 2012 Jan 49 1 60 72 doi 10 1597 10 238 Epub 2011 Apr 8 PMID 21476830 PubMed in process Esenlik E, Sener EH, Koçer GŞ, Malas MA , Yayın Yeri:Cleft Palate Craniofacial Journal , 2012Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi Esra Koyuncu, Osman Sulak, Gülnur Özgüner, Neslihan Cankara, Soner Albay, M. Ali Malas , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atýf Dizini, Pleksus-Türk Medlin...) Özgün Makale
Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats on Postnatal Morphometric Development Desdicioglu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioglu R, Malas MA , Yayın Yeri:Balkan Med J. , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The morphometric development sphincter oddi in the human fetus during the fetal period Microscopic study Kadir Desdicioğlu, Kemal K Bozkurt, Ceren Uğuz, E Hilal Evcil, Mehmet A Malas , Yayın Yeri:Balkan Med J , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim Tıp Veri Tabanı) Özgün Makale
Intramusculer seyreden iki farklı nervus suralis olgusu Desdicioğlu K, Evcil EH, Uğuz C, Malas MA , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri J Neur , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim Tıp Veri Tabanı) Özgün Makale
Review of 13 fetal cases with hepatic veins opening variously into the inferior vena cava within the diaphragm Emine Hilal Evcil, Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioğlu , Yayın Yeri:International Journal of Experimental and Clinical Anatomy , 2010Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Scopus) Özgün Makale
The development of fetal pylorus during the fetal period ESRA KOYUNCU,MEHMET ALİ MALAS,SONER ALBAY,NESLİHAN YÜZBAŞIOĞLU,NERMİN KARAHAN , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-008-0449-8
Development of the Fetal Duodenum A Postmortem Study Desdicioglu K., Malas M.A., Evcil E.H. , Yayın Yeri:Fetal Diagnosis and Therapy , 2009Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1159/000236354
Anatomical development of the normal urachus during the fetal period OSMAN SULAK,NESLİHAN YÜZBAŞIOĞLU,MEHMET ALİ MALAS,ESRA KOYUNCU,KADİR DESDİCİOĞLU , Yayın Yeri:SAUDI MEDICAL JOURNAL , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Yenidoğan Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16 60 Yaş Arası Erişkinlerde 2 4 Parmak Oranının Araştırılması Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim Tıp Veri Tabanı) Özgün Makale
Gebelikte beslenmenin fetal büyüme üzerine etkileri Evcil EH, Malas MA , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim Tıp Veri Tabanı) Özgün Makale
Maternal stresin prenatal ve postnatal gelişim üzerine olan etkileri Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale
Anatomical development of urinary bladder during the fetal period Sulak O., Cankara N., Malas M.A., Koyuncu E., Desdicioglu K. , Yayın Yeri:Clinical Anatomy , 2008Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/ca.20708
Yenidoğan Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16 60 Yaş Arası Erişkinlerde 2 4 Parmak Oranının Araştırılması Mehmet Ali MALAS, Şevkinaz DOĞAN, Emine Hilal EVCİL, Kadir DESDİCİOĞLU , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Size and location of the fetal diaphragm during the fetal period in human fetuses Malas Mehmet Ali, Evcil Emine Hilal, Desdicioglu Kadir , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2007Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-007-0179-3
Development of spleen during the fetal period ungör bahadır,MEHMET ALİ MALAS,OSMAN SULAK,SONER ALBAY , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2007Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-007-0240-2
Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi Malas MA, Desdicioğlu K, Cavkara N, Evcil EH, Özgüner G , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim Tıp Veri Tabanı) Özgün Makale
Anatomical development of the fetal uterus Sulak O., Cosar F., Malas M.A., Cankara N., Cetin E., Tagil S.M. , Yayın Yeri:Early Human Development , 2007Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.08.007
Fetal development of the hand digits and digit ratio 2D 4D MEHMET ALİ MALAS,doğan şevkinaz,evcil emine hilal,KADİR DESDİCİOĞLU , Yayın Yeri:Early Human Development , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2005.12.002
Determination of dimensions and angles of mandible in the fetal period Malas Mehmet Ali, Üngör Bahadır, Tağıl S. Murat, Sulak Osman , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-006-0103-2
Size and location of the fetal ovary OSMAN SULAK,MEHMET ALİ MALAS,KADRİYE ESEN,ESRA KOYUNCU,SÜLEYMAN MURAT TAĞIL , Yayın Yeri:Fetal Diagnosis and Therapy , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Lithium induced lung toxicity in rats The effect of caffeic acid phenetyl ester CAPE önder şahin,OSMAN SULAK,YÜCEL YAVUZ,EFKAN UZ,ibrahim eren,HACI RAMAZAN YILMAZ,MEHMET ALİ MALAS,İRFAN ALTUNTAŞ,AHMET SONGUR , Yayın Yeri:Pathology , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Foetal development of the pancreas Desdicioglu K. , Malas M. A. , Evcil E. H. , Yayın Yeri:FOLIA MORPHOLOGICA , 2005Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K, Tağıl SM, Sulak O, Çetin E , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim Tıp Veri Tabanı) Özgün Makale
Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH, Çetin E , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Ulakbim Tıp Veri Tabanı) Özgün Makale
İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi Morfometrik ışık mikroskobu çalışması Sulak Osman, Malas Mehmet Ali, Esen Kadriye, Çetin EsraÖzgüner Habibe MeltemCankara Neslihan , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Development of the vermiform appendix during the fetal period MEHMET ALİ MALAS,OSMAN SULAK,ALPASLAN GÖKÇİMEN,aliye sarı , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2004Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-003-0208-9
The development of large intestine during the fetal period MEHMET ALİ MALAS,RAHİME ASLANKOÇ,Bahadır Üngör,OSMAN SULAK,çandır özden , Yayın Yeri:Early Human Development , 2004Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2004.03.001
Splenodiaphragmatic interposition of the descending colon Oyar O., Yesildag A., Malas M. A., Gulsoy U. K. , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2003Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-003-0116-z
The development of jejunum and ileum during the fetal period MEHMET ALİ MALAS,RAHİME ASLANKOÇ,bahadır üngör,OSMAN SULAK,özden çandır , Yayın Yeri:Early Hum Dev , 2003Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Unilateral musculus sternalis olgusu Sulak O, Malas MA, Albay S, Çetin E, Üngör B , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 2002Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atýf Dizini, Pleksus-Türk Medlin...) Özgün Makale
Estimating the testis volume during the fetal period using the stereological method MEHMET ALİ MALAS,ALPASLAN GÖKÇİMEN,OSMAN SULAK,çandır özden , Yayın Yeri:Early human development , 2001Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Growing of caecum and vermiform appendix during the fetal period MEHMET ALİ MALAS,ALPASLAN GÖKÇİMEN,OSMAN SULAK , Yayın Yeri:Fetal Diagn Ther. , 2001Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The relationship between the lumbosacral enlargement and the conus medullaris during the period of fetal development and adulthood MEHMET ALİ MALAS,MUZAFFER ŞEKER,AHMET SALBACAK,MUSTAFA BÜYÜKMUMCU,AHMET KAĞAN KARABULUT,cem yardımcı , Yayın Yeri:Surg Radiol Anat. , 2000Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Os Hyoideum un Radyolojik Anatomisi MEHMET ALİ MALAS,OSMAN SULAK,MELTEM ÇETİN,AHMET SALBACAK , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences , 2000Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EMBASE/Excerpta MedicaScopusCINAHLChemic...) Özgün Makale
Structural and biochemical changes in liver and renal tissues induced by an acute high dose of diclofenac sodium in rats Biomed Res 11 3 293 302 2000 Gokcimen A, Akdogan M, Karaoz E, Ozguner F, Malas MA, Cicek E , Yayın Yeri:Biomed Res , 2000Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
The growth of the testes during the fetal period MEHMET ALİ MALAS,OSMAN SULAK,AHMET ÖZTÜRK , Yayın Yeri:BJU international , 1999Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Prematüre Yenidoğanlarda Kraniofasiyal Morfoloji Malas MA, O Sulak, A Aler, F Öktem , Yayın Yeri:SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 1999Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Intumescentia Lumbosacralis in Radyolojik Anatomisi Malas MA, Salbacak A, Şeker M, Büyükmumcu M, Köylüoğlu B , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1996Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk atıf dizini) Özgün Makale
İnsan İnvertebral Disk Öateryalinin Lipofussin Pigmenti Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Malas MA, Dağtekin A , Yayın Yeri:SDÜ Tıp Der , 1996Ulusal Hakemli Diğer endeksler (pubmed) Özgün Makale
Prematüre ve Yenidoğan Bebeklerde Conus Medullaris Vertebral Sonlanma Seviyesinin Karşılaştırılması Malas MA, Kalkan E, Çetin H, Salbacak A, Köylüoğlu B, , Yayın Yeri:Nörolojik Bilimler Der , 1996Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İnsan İnvertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları Kalkan E, Malas MA, Kalkan SS, Kaya N, Kaymaz H, Dağtekin A , Yayın Yeri:SDÜ Tıp Fak.Der , 1995Ulusal Hakemli Diğer endeksler (pubmed) Özgün Makale
İnsan İntervertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları Kalkan E, Malas MA, Kalkan SS, Kaya N, Kaymaz H, Dağtekin A, , Yayın Yeri:SDÜ Tıp Fak. Der , 1995Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
The practical examination types (spot test and slide test) of gross anatomy course in faculty of medicine: a simultaneous evaluation of the aspect of student success KEMAL EMRE ÖZEN,KÜBRA ERDOĞAN,burhan yarar,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,FERHAN ELMALI,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Surgical and Radiologic Anatomy , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00276-021-02726-5
Bilateral High Origin of the Radial Artery KÜBRA ERDOĞAN,KEMAL EMRE ÖZEN,burhan yarar,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi , 2021Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TIP) Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.31067/acusaglik.850622
The morphometry, localization, and shape types of the fovea capitis femoris, and their relationship with the femoral head parameters burhan yarar,MEHMET ALİ MALAS,GİZEM ÇİZMECİ , Yayın Yeri:SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://doi.org/10.1007/s00276-020-02508-5
Nervus Fibularis Communis Kaynaklı Nervus Suralis Olgusu KÜBRA ERDOĞAN,GİZEM ÇİZMECİ,KADİR DESDİCİOĞLU,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ROAD, SOBIAD) Vaka Takdimi
Femur Kollodiafizer Açısı ve Femur Başı Horizontal Ofseti Açısından Anatomik ve Proksimal Femur Eksenine Göre Yapılan Ölçümlerin Karşılaştırılması. burhan yarar,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/doi: 10.5505/kjms.2020.90277
The effects of mint tea (Mentha spicata labiatae) consumed during pregnancy on postnatal morphometric development EMİNE HİLAL ŞENER,KADİR DESDİCİOĞLU,NESLİHAN YÜZBAŞIOĞLU,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Google Scholar) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.24998/maeusabed.543364
Nervus Medianus ve Nervus Ulnaris’i Aynı Seviyede Oluşan Postfiks Plexus Brachialis KÜBRA ERDOĞAN,KEMAL EMRE ÖZEN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Fırat Tıp Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi
MUSCULUS SUBCLAVİUS POSTICUS OLGUSU KÜBRA ERDOĞAN,burhan yarar,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Bozok Tıp Derg , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi
Radiological Investigation and Clinical Evaluation of theMorphometric Development of the Forearm in Human Fetuses RAZİYE DESDİCİOĞLU,CEREN UĞUZ GENÇER,KADİR DESDİCİOĞLU,OSMAN SULAK,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Nervus Medianus ve Nervus Ulnaris’i Aynı Seviyede Oluşan Postfiks Plexus Brachialis KÜBRA ERDOĞAN,KEMAL EMRE ÖZEN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS , Yayın Yeri:Fırat Tıp Dergisi , 2018Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi
An unusual variation of brachial plexus KÜBRA ERDOĞAN,KEMAL EMRE ÖZEN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS (25.09.2017 -27.09.2017 ) , Yayın Yeri:18. Ulusal Anatomi Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Comperative investigation of the anatomy practical exam types of faculty of medicine KEMAL EMRE ÖZEN,KÜBRA ERDOĞAN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,FERHAN ELMALI,MEHMET ALİ MALAS (06.09.2018 -09.09.2018 ) , Yayın Yeri:1st International Mediterranean Anatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Lineer growth in children with cerebral palsy in Isparta province Turkey Öztürk M, Malas MA, Akkuş S, Kişioğlu AN, Himmetoğlu HH (02.10.2000 -05.10.2000 ) , Yayın Yeri:European Academy of Childhood Disabilitiy Annual 12th Meeting, Tübingen-Germany , 2000Uluslararası Poster
Determination of angulus mandibula and the junction angle of the bilateral parts of corpus mandibulae in plane of lower chin in the fetal period Malas MA, Ungor B, Tagil SM, Sulak O (07.09.2005 -10.09.2005 ) , Yayın Yeri:4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey , 2005Uluslararası Poster
The relation between peritoneum and intestine during the fetal period Malas MA, Aslankoç R, Üngör B, Sulak O (28.03.2003 -31.03.2003 ) , Yayın Yeri:98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany , 2003Uluslararası Poster
The development morphology and morphometry of the urachus during the fetal period Cankara N, Sulak O, Malas MA (07.09.2005 -10.09.2005 ) , Yayın Yeri:4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) Kuşadası-Turkey , 2005Uluslararası Poster
Morphology of the metopic suture during the fetal period Malas MA, Sulak O, Aler A (26.03.1999 -29.03.1999 ) , Yayın Yeri:94. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Hamburg-Germany , 1999Uluslararası Poster
Development of the human uterine tube during the fetal period Sulak O, Esen K, Malas MA, Üngör B (28.03.2003 -31.03.2003 ) , Yayın Yeri:98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany , 2003Uluslararası Poster
The development of the fetal lungs during the fetal period a postmortem study Evcil EH, Malas MA, Cankara N (02.09.2009 -05.09.2009 ) , Yayın Yeri:10th Congress of European Association of Clinical Anatomy , 2009Uluslararası Sözlü Bildiri
Heart development during the fetal period Cankara N, Malas MA, Evcil EH (02.09.2009 -05.09.2009 ) , Yayın Yeri:10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. , 2009Uluslararası Sözlü Bildiri
The investigation of the development of carrying angle in fetal peiriod KÜBRA ERDOĞAN,MEHMET ALİ MALAS (27.08.2019 -31.08.2019 ) , Yayın Yeri:20. Ulusal Anatomi Kongresi , 2019Ulusal Özet bildiri
Investigation of upper extremity muscle development with microscopic method in human fetuses MEHMET ALİ MALAS,GİZEM ÇİZMECİ,SELEN AKYOL BAHÇECİ,GONCA AY KESELİK,KÜBRA ERDOĞAN (25.09.2017 -27.09.2017 ) , Yayın Yeri:18. Ulusal Anatomi Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Bilateral high origin of the radial artery case report KÜBRA ERDOĞAN,KEMAL EMRE ÖZEN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS (27.08.2019 -31.08.2019 ) , Yayın Yeri:20. Ulusal Anatomi Kongresi , 2019Ulusal Özet bildiri
Comparative investigation of the anatomy practical exam types of faculty of medicine KEMAL EMRE ÖZEN,KÜBRA ERDOĞAN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,FERHAN ELMALI,MEHMET ALİ MALAS (06.09.2018 -09.09.2018 ) , Yayın Yeri:1st International Mediterranean Anatomy Congress , 2018Uluslararası Özet bildiri
Investigation of lower extremity muscle development in human fetuses using microscopic method KÜBRA ERDOĞAN,GONCA AY KESELİK,SELEN AKYOL BAHÇECİ,GİZEM ÇİZMECİ,MEHMET ALİ MALAS (06.09.2018 -09.09.2018 ) , Yayın Yeri:1st International Mediterranean Anatomy Congress19th National Anatomy Congress , 2018Uluslararası Özet bildiri
Investigation of the sciatic nerve development using microscopic method in human fetuses KEMAL EMRE ÖZEN,DİLEK KAYA,SELEN AKYOL BAHÇECİ,MEHMET ALİ MALAS (06.09.2018 -09.09.2018 ) , Yayın Yeri:1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
A case report of the accessory tendon of the extensor carpi radialis longus muscle KÜBRA ERDOĞAN,KEMAL EMRE ÖZEN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS (25.09.2017 -27.09.2017 ) , Yayın Yeri:18. Ulusal Anatomi Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Bilateral high origin of the radial artery: case report KÜBRA ERDOĞAN,KEMAL EMRE ÖZEN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS (27.08.2019 -31.08.2019 ) , Yayın Yeri:20. Ulusal Anatomi Kongresi , 2019Ulusal Özet bildiri
Comparative investigation of the anatomy practical exam types of faculty of medicine KEMAL EMRE ÖZEN,KÜBRA ERDOĞAN,BURHAN YARAR,GİZEM ÇİZMECİ,GONCA AY KESELİK,FERHAN ELMALI,MEHMET ALİ MALAS (06.09.2018 -09.09.2018 ) , Yayın Yeri:1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
The growth of testes during the fetal period Sulak O, Malas MA, Öztürk A (26.03.1999 -29.03.1999 ) , Yayın Yeri:94. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Hamburg-Germany , 1999Uluslararası Poster
Second to fourth digit ratios in human fetuses during the fetal period Malas MA, Dogan S, Evcil EH, Desdicioglu K (07.09.2005 -10.09.2005 ) , Yayın Yeri:4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) Kuşadası-Turkey , 2005Uluslararası Poster
The morphometric development sphincter of oddi in the human fetus during the fetal period Microscopic study Desdicioglu K, Bozkurt KK, Uguz C, Evcil EH, Malas MA (14.09.2011 -17.09.2011 ) , Yayın Yeri:Joint Meeting of Anatomical Societies 2011, Bursa-Turkey. , 2011Uluslararası Poster
The human fetus cadavers with cleft lip and palate in third trimester case report Esenlik E, Evcil EH, Malas MA (15.06.2010 -19.06.2010 ) , Yayın Yeri:86th Congress of European Orthodontic Society, Portoraz-Slovenia. June 15-19 2010 , 2010Uluslararası Poster
The development of the urinary bladder during the fetal period Sulak O, Cankara N, Malas MA (07.09.2005 -10.09.2005 ) , Yayın Yeri:4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey , 2005Uluslararası Poster
Development of the human ovaries during the fetal period Sulak O, Esen K, Malas MA, Çetin E (28.03.2003 -31.03.2003 ) , Yayın Yeri:98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany , 2003Uluslararası Poster
Body image depression and quality of life among the2nd grade student of medical faculty KÜBRA ERDOĞAN,MUSTAFA TÖZÜN,MELİH KAAN SÖZMEN,MEHMET ALİ MALAS (02.09.2015 -06.09.2015 ) , Yayın Yeri:XXIV International Symposium on Morphological Sciences, 2nd-6th September , 2015Uluslararası Poster
Thymus development during the fetal period Cankara N, Evcil EH, Malas MA (02.09.2009 -05.09.2009 ) , Yayın Yeri:10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 – İstanbul , 2009Uluslararası Poster
Development of mandible during the fetal period Malas MA, Üngör B, Sulak O, Gökçinmen A (28.03.2003 -31.03.2003 ) , Yayın Yeri:98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany , 2003Uluslararası Poster
Size and location ot the fetal diaphragm during the fetal period Malas MA, Evcil EH, Desdicioglu K (07.09.2005 -10.09.2005 ) , Yayın Yeri:4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists (APICA 2005) 7-10 september 2005, Kuşadası-Turkey , 2005Uluslararası Poster
Size and localization of kidney during the fetal period Sulak O, Özgüner G, Malas MA (02.09.2009 -05.09.2009 ) , Yayın Yeri:10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 – İstanbul , 2009Uluslararası Poster
Anatomical dimensions and localization of trachea during the fetal period Evcil EH, Cankara N, Malas MA (02.09.2009 -05.09.2009 ) , Yayın Yeri:10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 – İstanbul , 2009Uluslararası Poster
Development of spleen during the fetal period Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S (28.03.2003 -31.03.2003 ) , Yayın Yeri:98. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Dresten-Germany , 2003Uluslararası Poster
Comparison of hand ratio in men with normal versus abnormal semen parameters KÜBRA ERDOĞAN,BÜLENT YILMAZ,MZ keskin,Eginc Ebru,MEHMET ALİ MALAS (02.09.2015 -06.09.2015 ) , Yayın Yeri:XXIV International Symposium on Morphological Sciences, 2nd-6th September, , 2015Uluslararası Poster
Morphometric development of the sternum during the fetal period Evcil EH, Cankara N, Malas MA (02.09.2009 -05.09.2009 ) , Yayın Yeri:10th Congress of European Association of Clinical Anatomy. September 2-5, 2009 – İstanbul , 2009Uluslararası Poster
Morphometric study of the anatomic structures belong tovertebrae and clinical evaluation an anatomical study KADİR DESDİCİOĞLU,erdogan kübra,GİZEM ÇİZMECİ,MEHMET ALİ MALAS (02.09.2015 -06.09.2015 ) , Yayın Yeri:XXIV International Symposium on Morphological Sciences, 2nd-6th September , 2015Uluslararası Poster
Normal ve anormal semen parametreleri olan erkeklerde 2 ve 4 parmak uzunluğu oranlarının karşılaştırılması KÜBRA ERDOĞAN,BÜLENT YILMAZ,onur ince,keskin mehmet zeynel,eginc ebru,MEHMET ALİ MALAS (28.10.2015 -31.10.2015 ) , Yayın Yeri:V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi , 2015Ulusal Poster
The growth of the upper and lower extremities during the fetal period Salbacak A, Malas MA, Sulak O (26.03.1999 -29.03.1999 ) , Yayın Yeri:94. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft, Hamburg-Germany , 1999Uluslararası Poster
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği yeterlilik kurullarının çalışma programı MEHMET ALİ MALAS (26.02.2015 -28.02.2015 ) , Yayın Yeri:Anatomi Günleri 2015, GAZİANTEP 26-28 Şubat 2015 , 2015Ulusal Davetli konuşmacı
An investigation of the vertebral level termination of the spinal cord between the period of fetal development and adulthood Malas MA, Salbacak A, Büyükmumcu M, Şeker M, Köylüoğlu B (16.02.1996 -18.02.1996 ) , Yayın Yeri:The Anatomical Society of Great Britain and Ireland Winter Meeting, London-United Kingdom , 1996Uluslararası Sözlü Bildiri
Mandibula proc. coronoideus parametrelerinin taraflar arası morfometrik incelenmesi GONCA AY KESELİK,MEHMET ALİ MALAS (27.08.2019 -31.08.2019 ) , Yayın Yeri:20. Ulusal Anatomi Kongresi kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi , 2019Ulusal
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms