MEHMET SAĞLAM
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ/KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta mehmet.saglam@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2007 - 2011
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERİONDOTOLOJİ (DR)
2001 - 2006
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ PR.
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
03.01.2017 - 03.01.2020 Süt Dişlerinin Uygulanan Farklı Amputasyon Tekniklerinin Klinik, Radyografik, Histolojik Olarak Değerlendirilmesi Ve Bu Tekniklerin Pulpa Odası Dentinine Bağlanma Dayanımına Olan Etkisinin İncelenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
11.07.2019 - 17.05.2021 Farklı Periodontal Hastalıklara Sahip Bireylerin Dişeti Oluğu Sıvısı Peptidil Arjinin Deiminaz 4 (PAD4), Galectin-3 ve TNF-α Düzeylerinin DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
25.05.2017 - 18.03.2021 Sigara İçen Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedaviye Ek Olarak Nd:Yag Lazer Kullanımının Klinik Ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine EtkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
25.05.2017 - 26.04.2018 Periodontal Olarak Sağlıklı, Gingivitisli Ve Kronik Periodontitisli Bireylerde Serum Ve Diş Eti Oluğu Sıvısındaki Matriks Metalloproteinaz 8, Semophorin 4D Ve Peptidilarginine Deiminase 2 Seviyelerinin BelirlenmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
01.07.2016 - 08.11.2017 Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahisiz Periodontal Tedaviye Ilave Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazma Kullanımının Klinik, Biyokimyasal Ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine EtkileriTÜBİTAK PROJESİ
01.02.2013 - 27.07.2017 Borun lipopolisakkaritle uyarılmış gingival fibroblastlar üzerindeki etkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
-01-01-01- - -01-01-01- Amelogeninin doğal ve rekombinant formlarının sementoblastlar ve periodontal ligament hücrelerine etkisinin kıyaslanmasıTÜBİTAK PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- Kronik Periodontitis Hastalarinda Cerrahisiz Periodontal Tedaviye Ek Olarak Klorheksidin Borik Asit ve Diyod Lazer Kullaniminin Klinik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine EtkisiBAP
05.08.2013 - 21.01.2016 Üç Farklı Kök Yüzey Tamir Materyalinin Sitotoksisitesinin DeğerlendirilmesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
05.08.2013 - 05.07.2015 Nd YAG Lazerin Farklı Enerji Ayarlarının İnsan Dişeti Fibroblastlarından Salınan Biyokimyasal Parametreler Üzerine EtkileriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
15.10.2014 - 09.03.2017 Kronik Periodontitis Hastalarında Kombine Er Yag ve Nd Yag Lazer Kullanımının Klinik Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine EtkileriTÜBİTAK PROJESİ
Treatment of localized gingival recessions with free gingival graft Review MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU , Yayın Yeri:European Journal of General Dentistry , 2012Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Caspur, CNKI (China National Knowledge I...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/2278-9626.101347
Assessment of saliva and gingival crevicular fluid soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR), galectin‐1, and TNF‐α levels in periodontal health and disease İSMAİL TAŞDEMİR,Huriye Erbak Yılmaz,FİGEN NARİN,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Journal of Periodontal Research , 2020Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Effects of high power-pulsed Nd:YAG laser irradiation on the release of transforming growth factor-beta (TGF-) and vascular endothelial growth factor (VEGF) from human gingival fibroblasts MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,TUĞBA PEKBAĞRIYANIK,Levent Savran,ŞÜKRÜ ENHOŞ , Yayın Yeri:JOURNAL OF COSMETIC AND LASER THERAPY , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/14764172.2017.1342042
Periferal dev hücreli granüloma ve tedavisi Olgu sunumu MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU , Yayın Yeri:Dicle Diş Hekimliği Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi
Levels of interleukin 37 in gingival crevicular fluid saliva or plasma in periodontal disease MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,Levent Savran,Tuğba Pekbağriyanik,Gülcan Sağlam,Recep Sütçü , Yayın Yeri:Journal of Periodontal Research , 2015Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/jre.12241
Level of Interleukin 35 in Gingival Crevicular Fluid Saliva and Plasma in Periodontal Disease and Health SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,Tuğba Pekbağrıyanık,Levent Savran,Recep Sütçü , Yayın Yeri:Journal of Periodontology , 2015Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1902/jop.2015.140666
Monitoring bone morphogenetic protein 2 and 7 soluble receptor activator of nuclear factor B ligand and osteoprotegerin levels in the peri implant sulcular fluid during the osseointegration of hydrophilic modified sandblasted acid etched and sandblasted acid etched surface dental implants DOĞAN DOLANMAZ,MEHMET SAĞLAM,ÖZGÜR İNAN,Niyazi Dündar,Gamze Alnıaçık,Burcu Gürsoy Trak,Emrah Koçak,Sema Sezgin Hakkı , Yayın Yeri:Journal Of Periodontal Research , 2015Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/jre.12182
Comparison of Er Cr YSGG Laser and Hand Instrumentation on the Attachment of Periodontal Ligament Fibroblasts to Periodontally Diseased Root Surfaces An In Vitro Study Hakki Sema S., Korkusuz Petek, Berk Gizem, Dundar Niyazi, Saglam Mehmet, Bozkurt Buket, Purali Nuhan , Yayın Yeri:Journal of Periodontology , 2010Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1902/jop.2010.090715
The effectiveness of scaling and root planing with combined application of air polishing and Nd:YAG laser in periodontal pockets of stage III grade C periodontitis patients: a single-blinded randomized clinical trial İSMET İLKE ALKAN,Hazal Üstünel Akkaya,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-022-04513-x
Gingival crevicular fluid lipocalin-2 and semaphorin3A in stage III periodontitis: Non-surgical periodontal treatment effects MERVE CEYLAN,Huriye Erbak Yılmaz,FİGEN NARİN,Dimitris N. Tatakis,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Journal of Periodontal Research , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/jre.12995
Different application procedures of Nd:YAG laser as an adjunct to scaling and root planning in smokers with stage III grade C periodontitis: a single-blind, randomized controlled trial ALPARSLAN EZBER,İSMAİL TAŞDEMİR,Huriye Erbak Yılmaz,FİGEN NARİN,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Irish Journal of Medical Science (1971 -) , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s11845-022-02940-z
Evaluation of galectin-3, peptidylarginine deiminase-4, and tumor necrosis factor-α levels in gingival crevicular fluid for periodontal health, gingivitis, and Stage III Grade C periodontitis: A pilot study Hazal Üstünel Akkaya,Huriye Erbak Yılmaz,FİGEN NARİN,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Journal of Periodontology , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/JPER.21-0137
Evaluation of efficacy of non-thermal atmospheric pressure plasma in treatment of periodontitis: a randomized controlled clinical trial Diğdem Küçük,Levent Savran,UTKU KÜRŞAT ERCAN,ZİYŞAN BUSE YARALI,OZAN KARAMAN,Alpdoğan Kantarcı,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU , Yayın Yeri:Clinical Oral Investigations , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00784-019-03187-2
Effect of diode laser application as an adjunct to nonsurgical periodontal therapy on the reduction of red complex microorganisms in type 2 diabetics with chronic periodontitis Emrah Kocak,MEHMET SAĞLAM,UĞUR ARSLAN,SEYİT ALİ KAYIŞ,Levent Kebapçılar,Bruno N Loos,SEMA HAKKI , Yayın Yeri:LASERS IN MEDICAL SCIENCE , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10103-020-02997-1. Epub
Hidroksiklorokin Sülfat Kaynaklı Plazma Hücreli Gingivitis: Olgu Sunumu Türkel Hasanzade,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Selcuk Dental Journal , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi
Evaluation of milk fat globule-epidermal growth factoru2013factor VIII and IL-1β levels in gingival crevicular fluid and saliva in periodontal disease and health MUSTAFA CİHAN YAVUZ,TUĞBA PEKBAĞRIYANIK,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU , Yayın Yeri:Odontology , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10266-019-00419-5
Gingival crevicular fluid semaphorin 4D and peptidylarginine deiminase‐2 levels in periodontal health and disease Gözde Veyisoğlu,Levent Savran,FİGEN NARİN,Huriye Erbak Yılmaz,Candeğer Avşar,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Journal of Periodontology , 2019Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/JPER.18-0608
Dental implantların anatomik lokasyonlarının (mandibula ile maxilla) osseointegrasyon süresince peri-implant oluğu sıvısındaki BMP-2, BMP-7, sRANKL ve OPG seviyeleri üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Pilot bir çalışma MEHMET SAĞLAM,DOĞAN DOLANMAZ,Emrah Koçak,BURCU GÜRSOYTRAK,ÖZGÜR İNAN,Niyazi Dündar,SEMA HAKKI , Yayın Yeri:Selcuk Dental Journal , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15311/selcukdentj.450292
Increased levels of interleukin-33 in gingival crevicular fluids of patients with chronic periodontitis MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,CÜNEYT ASIM ARAL,LEVENT SAVRAN,TUĞBA PEKBAĞRIYANIK,AYŞE ÇETİNKAYA , Yayın Yeri:Odontology , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10266-016-0259-0
Combined application of Er:YAG and Nd:YAG lasers in treatment of chronic periodontitis. A split-mouth, single-blind, randomized controlled trial MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,İSMAİL TAŞDEMİR,Huriye Erbak Yılmaz,Levent Savran,Recep Sütçü , Yayın Yeri:Journal of Periodontal Research , 2017Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/jre.12454
Biological response of commercially available different tricalcium silicate-based cements and pozzolan cement SERHAT KÖSEOĞLU,TUĞBA PEKBAĞRIYANIK,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,MEHMET SAĞLAM,ŞÜKRÜ ENHOŞ,Ayse Akgun , Yayın Yeri:MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE , 2017Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/jemt.22891
Nonsurgical periodontal therapy with without diode laser modulates metabolic control of type 2 diabetics with periodontitis a randomized clinical trial Emrah Koçak,MEHMET SAĞLAM,Seyit Ali Kayış,Niyazi Dündar,Levent Kebapçılar,Bruno G Loos,SEMA HAKKI , Yayın Yeri:Lasers in Medical Science , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10103-016-1868-0
Gingival Crevicular Fluid and Salivary Periostin Levels in Non Smoker Subjects With Chronic and Aggressive Periodontitis CÜNEYT ASIM ARAL,SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,TUĞBA PEKBAĞRIYANIK,Levent Savran , Yayın Yeri:Inflammation , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10753-016-0328-0
Maksiller yan keser dişteki aksesuar kök nedeniyleoluşan periodontal cebin tedavisi Olgu sunumu MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,İSMAİL TAŞDEMİR,FAHRETTİN KALABALIK , Yayın Yeri:Selcuk Dental Journal , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi
Effect of sumac extract on serum oxidative status RANKL OPG system and alveolar bone loss in experimental periodontitis in rats MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,MÜKERREM HATİPOĞLU,HACI HASAN ESEN,EKREM KÖKSAL , Yayın Yeri:Journal of Applied Oral Science , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1590/1678-775720140288
The Effectiveness of Crataegus orientalis M Bieber Hawthorn Extract Administration in Preventing Alveolar Bone Loss in Rats with Experimental Periodontitis MÜKERREM HATİPOĞLU,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,EKREM KÖKSAL,Ali Keleş,HACI HASAN ESEN , Yayın Yeri:Plos One , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Interleukin 33 could play animportant role in thepathogenesis of periodontitis SERHAT KÖSEOĞLU,MÜKERREM HATİPOĞLU,MEHMET SAĞLAM,ŞÜKRÜ ENHOŞ,HACI HASAN ESEN , Yayın Yeri:JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Management of a Periodontal Pocket Using a RemovableOrthodontic Appliance and Nonsurgical Periodontal Therapy SERHAT KÖSEOĞLU,Ahmet Fidancığlu,MEHMET SAĞLAM,Savran Levent , Yayın Yeri:Case Reports in Dentistry , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus) Vaka Takdimi
Keratinize Mukozanın İmplantların Uzun Dönem Başarısındaki Önemi Ve Palatinal Rotasyonel Saplı Flep Uygulaması Olgu Sunumu SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,SEYFİ KELEBEK , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
PERİFERAL OSSİFİYE FİBROM VAKA RAPORU MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,İSMAİL TAŞDEMİR , Yayın Yeri:Dicle Diş Hekimliği Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Diğer endeksler (scholar) Vaka Takdimi
Modification of Maxillary Sinus Floor With Orthodontic Treatment and Implant Therapy A Case Letter MEHMET SAĞLAM,SERHAN AKMAN,SIDDIK MALKOÇ,SEMA HAKKI , Yayın Yeri:Journal of Oral Implantology , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi https://dx.doi.org/10.1563/AAID-JOI-D-12-00136
PLAZMA HÜCRELİ GİNGİVİTİS OLGU SUNUMLARI MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,Ahmet Amanmyradov , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Boric acid inhibits alveolar bone loss in rats by affecting RANKL and osteoprotegerin expression MEHMET SAĞLAM,MÜKERREM HATİPOĞLU,SERHAT KÖSEOĞLU,HACI HASAN ESEN,SEYFİ KELEBEK , Yayın Yeri:Journal of Periodontal research , 2014Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/jre.12126
Clinical and biochemical effects of diode laser as an adjunct to nonsurgical treatment of chronic periodontitis a randomized controlled clinical trial MEHMET SAĞLAM,Alpdoğan Kantarcı,Niyazi Dündar,Sema S Hakkı , Yayın Yeri:Lasers in Medical Science , 2014Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10103-012-1230-0
PERİODONTOLOJİDE BOR MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,ŞÜKRÜ ENHOŞ , Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) , 2013Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Efficacy of Collagen Membrane Seeded With Autologous Gingival Fibroblasts in Gingival Recession Treatment A Randomized Controlled Pilot Study SERHAT KÖSEOĞLU,İSMET DURAN,MEHMET SAĞLAM,Şerife Buket Bozkurt,OSMAN SAMİ KIRTILOĞLU,Sema Sezgin Hakkı , Yayın Yeri:Journal of Periodontology , 2013Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1902/jop.2012.120529
Boric Acid Irrigation as an Adjunct to Mechanical Periodontal Therapy in Patients With Chronic Periodontitis A Randomized Clinical Trial MEHMET SAĞLAM,UĞUR ARSLAN,Şerife Buket Bozkurt,Sema Sezgin Hakkı , Yayın Yeri:Journal of Periodontology , 2013Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1902/jop.2012.120467
Treatment of localized gingival recessions with free gingival graft Review MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU , Yayın Yeri:European Journal of General Dentistry , 2012Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Caspur, CNKI (China National Knowledge I...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4103/2278-9626.101347
Effects of root planing procedures with hand instrument or erbium chromium yttrium scandium gallium garnet laser irradiation on the root surfaces a comparative scanning electron microscopy study Hakki Sema S,Berk Gizem,Dundar Niyazi,MEHMET SAĞLAM,Berk Nukhet , Yayın Yeri:Lasers in Medical Science , 2010Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s10103-009-0643-x
Plağa Bağlı Enflamatuvar Diş Eti Büyümesinde Cerrahi Olmayan Periodontoloji Tedavi: Olgu Sunumu PINAR ŞAYAN,MEHMET SAĞLAM (05.11.2021 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi KongresiUluslararası Tam metin bildiri
Kök Yüzeyi Örtülmesinde Kullanılan Çeşitli Koronale Pozisyone Flep Tekniklerinin Rahatlatıcı Vestibüler İnsizyon ile Birlikte Uygulanması: Olgu Serisi PINAR ŞAYAN,MEHMET SAĞLAM (05.11.2021 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi KongresiUluslararası Tam metin bildiri
Kronik Periodontis Hastalarında Cerrahisiz Periodontal Tedaviye İlave Atmosferik Basınçlı Soğuk Plazma Kullanımının Klinik, Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine Etkileri Diğdem Küçük,Levent Savran,UTKU KÜRŞAT ERCAN,ZİYŞAN BUSE YARALI,OZAN KARAMAN,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU (17.11.2017 -18.11.2017 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 47. Ululslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
Periodontal Olarak Sağlıklı, Gingivitisli ve Kronik Periodontitisli Bireylerde Serum Ve Dişeti Oluğu Sıvısındaki Semaforin 4d, Peptidilarginine Deiminaz 2 ve Matriks Metalloproteinaz 8 Seviyelerinin Belirlenmesi Gözde Veyisoğlu,Levent Savran,FİGEN NARİN,Huriye Erbak Yılmaz,Candeğer Avşar,MEHMET SAĞLAM (26.10.2018 -29.10.2018 ) , Yayın Yeri:Türk Perodontoloji Derneği 48.Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 27.Bilimsel Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
İatrojenik Sebeple İleri Derecede KemikKaybı Oluşmuş Üst Santral Keser DişinReimplantasyon ile Tedavisi ve 2 Yıllık Takibi Selin Genç Kocayan,MEHMET SAĞLAM (27.10.2019 -29.10.2019 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 49. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 28. Bilimsel Sempozyumu , 2019Uluslararası Özet bildiri
Umutsuz Bir Dişin Kasti Replantasyonu ile Tedavisi ve 3.5 Yıllık Takibi Selin Genç Kocaayan,MEHMET SAĞLAM (05.11.2021 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 50. Uluslararası Bilimsel Çevrim İçi KongresiUluslararası Özet bildiri
Treatment of perıodontal pocket in the maxillary lateral teeth due to accessory rootlike structure İSMAİL TAŞDEMİR,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,FAHRETTİN KALABALIK (12.05.2016 -15.05.2016 ) , Yayın Yeri:21th Bass Congress , 2016Uluslararası Özet bildiri
Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahi Olmayan Periodontal Tedaviye Ek Olarak LANAP Ve DDLT Uygulamalarının Klinik, Biyokimyasal Ve Radyografik Parametreler Üzerine Etkisi FADİME KAYA,SELİN GENÇ,ZİYŞAN BUSE YARALI,OZAN KARAMAN,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU (26.10.2018 -29.10.2018 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Effect of Rhus coriaria on SOS and ABL in Experimental Periodontitis MÜKERREM HATİPOĞLU,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,HACI HASAN ESEN,EKREM KÖKSAL , Yayın Yeri:IADR/PER Congress, 10-13 September 2014, Dubrovnik, Croatia.Uluslararası Poster
Ortodontik tedavi ile sinus tabanı modifikasyonu ve implant terapisi Vaka sunumu MEHMET SAĞLAM,SERHAN AKMAN,SIDDIK MALKOÇ,Sema Sezgin Hakkı , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 40. Bilimsel KongresiUlusal Poster
Alveolar nerve transposition for treatment of paresthesia caused by implants located in mandibular canal SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,MÜKERREM HATİPOĞLU,HATİCE EBRU OLGUN , Yayın Yeri:Europerio 7, 6-9 June 2012, Vienna, Austria.Uluslararası Poster
Is there any effect of anatomical location of dental implants on the BMP 2 7 rankl and opg levels in peri implant sulcular fluid during osseointegration SEMA HAKKI,MEHMET SAĞLAM,Emrah Koçak,BURCU GÜRSOYTRAK,Niyazi Dündar,ÖZGÜR İNAN,DOĞAN DOLANMAZ , Yayın Yeri:EAO Congress, 25-27 September 2014, Rome, Italy.Uluslararası Poster
Periferal Ossifaying Fibroma Vaka Raporu MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,İSMAİL TAŞDEMİR , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel KongresiUlusal Poster
İleri Periodontitisli Dişin Çekimsiz Cerrahi Periodontal Tedavisi FADİME KAYA,MEHMET SAĞLAM (05.05.2016 -06.05.2016 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 46.Bilimsel Kongresi , 2016Ulusal Poster
4 farklı tamir materyalinin sitotoksisitesinin ve hücre tutulumunun değerlendirilmesi in vitro çalışma SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,ŞÜKRÜ ENHOŞ,EBRU KÜÇÜKYILMAZ,Tuğba Pekbağrıyanık,Ayşe Çetinkaya (12.11.2015 -14.11.2015 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 45. kongresi ve 25. sempozyumu , 2015Ulusal Poster
Deneysel periodontitis oluşturulmuş sıçanlarda crataegus orientalis özütü uygulamasının alveoler kemik kaybı üzerine etkileri MÜKERREM HATİPOĞLU,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU,EKREM KÖKSAL,HACI HASAN ESEN , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 42.Bilimsel Kongresi ve 22. SempozyumuUlusal Poster
Deneysel Periodontitis Modelinde IL 33 Seviyesinin Değerlendirilmesi SERHAT KÖSEOĞLU,MÜKERREM HATİPOĞLU,MEHMET SAĞLAM,HACI HASAN ESEN , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 42.Bilimsel Kongresi ve 22. SempozyumuUlusal Poster
The rough surface coverage of an implant with rotated palatal flap SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,AHMET AFŞİN ERBEYOĞLU , Yayın Yeri:Europerio 7, 6-9 June 2012, Vienna, Austria.Uluslararası Poster
Maksiller santral kesici dişin maksatlı reimplantasyonu Ahmet Amanmyradov,SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,BİLAL YAŞA , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel KongresiUlusal Poster
Re establisment of Function and Esthetic in Advanced Periodontal Disease BİLAL YAŞA,HÜSEYİN HATIRLI,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) (25-28 April 2013, Skopje, MACEDONIA.Uluslararası Sözlü Bildiri
Dişeti Çekilmesi tedavisinde otolog gingival fibroblast uygulanan kollajen membranın değerlendirilmesi SERHAT KÖSEOĞLU,İSMET DURAN,MEHMET SAĞLAM,Şerife Buket Bozkurt,Sema Sezgin Hakkı , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 40. Bilimsel KongresiUlusal Sözlü Bildiri
Kronik Periodontitis Hastalarında Cerrahisiz Periodontal Tedaviye İlave Atmosferik Soğuk Başınçlı Plazma Kullanımının Klinik, Biyokimyasal Ve Mikrobiyolojik Parametreler Üzerine Etkileri DİĞDEM KÜÇÜK,LEVENT SAVRAN,UTKU KÜRŞAT ERCAN,ZİYŞAN BUSE YARALI,OZAN KARAMAN,ALPDOĞAN KANTARCI,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU (17.11.2017 -18.11.2017 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 47. Uluslararası Bilimsel Kongresi ve 26. Bilimsel Sempozyumu , 2017Uluslararası Özet bildiri
Klorheksidin Ve Esansiyel Yağ Ağız Gargaralarının Human Beta-Defensin 2 (hBD2) Ve Cathelicidin (LL-37) Tükürük Seviyeleri Üzerine Etkisi MUSTAFA CİHAN YAVUZ,Gözde Veyisoğlu,LEVENT SAVRAN,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU (26.10.2018 -29.10.2018 ) , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Oral Bölgede İatrojenik Kaynaklı Yabancı Cisimlerin Cerrahi Olarak Tedavisi İSMET İLKE ALKAN,MEHMET SAĞLAM (27.09.2018 -30.09.2018 ) , Yayın Yeri:TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Deneysel Periodontitiste Borik Asitin RANKL Osteoprotegerin Ekspresyon Seviyeleri Üzerindeki Etkileri MEHMET SAĞLAM,MÜKERREM HATİPOĞLU,SERHAT KÖSEOĞLU,HACI HASAN ESEN , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 42.Bilimsel Kongresi ve 22. SempozyumuUlusal Poster
Borik asit ve klorheksidinin gingival ve periodontal ligament fibroblastlarının canlılığına etkisi Sema Sezgin Hakkı,MEHMET SAĞLAM,Şerife Buket Bozkurt , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 40. Bilimsel KongresiUlusal Poster
Comparison of Er Cr YSGG laser and hand instrumentation on the attachment of periodontal ligament fibroblasts toperiodontally diseased root surfaces an in vitro study SEMA HAKKI,PETEK KORKUSUZ,Gizem Berk,Niyazi Dündar,MEHMET SAĞLAM,Şerife Buket Bozkurt,NUHAN PURALI , Yayın Yeri:5th Congress of the International Society for Oral Laser Applications SOLA, October 22nd – 25th, 2009 LASER CONGRESS, Vienna, AustriaUluslararası Poster
Yumuşak doku lazerinin gingival fibroblastlar üzerine etkisi Sema Sezgin Hakkı,MEHMET SAĞLAM,Şerife Buket Bozkurt , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 40. Bilimsel KongresiUlusal Poster
Efficacy of collagen membrane seeded with autologous gingival fibroblasts in gingival recession treatment 12 months follow up SEMA HAKKI,SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,Şerife Buket Bozkurt,İSMET DURAN , Yayın Yeri:Europerio 7, 6-9 June 2012, Vienna, Austria.Uluslararası Poster
Evaluation of IL 6 and PGE2 levels in GCF of the teeth with periapical diseases AYŞE DİLJİN KEÇECİ,FUNDA KONT ÇOBANKARA,SEMA HAKKI,Kezban Çelik,MEHMET SAĞLAM,Niyazi Dündar,SEMA BELLİ , Yayın Yeri:15th Biennial Congress of the European Society of Endodontology. September 14th-17th ,ESE ROME 2011Uluslararası Poster
Diode laser as an adjunct to periodontal treatment in Diabetics Emrah Koçak,MEHMET SAĞLAM,SEYİT ALİ KAYIŞ,Niyazi Dündar,Levent Kebapçılar,SEMA HAKKI , Yayın Yeri:IADR/PER Congress, 10-13 September 2014, Dubrovnik, Croatia.Uluslararası Poster
Plazma hücreli gingivitis Olgu sunumları Ahmet Amanmyradov,MEHMET SAĞLAM,SERHAT KÖSEOĞLU , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel KongresiUlusal Poster
Tip 2 diyabeti olan kronik periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak diyod lazerin etkisi Emrah Koçak,MEHMET SAĞLAM,SEYİT ALİ KAYIŞ,Niyazi Dündar,Levent Kebapçılar,SEMA HAKKI , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel KongresiUlusal Sözlü Bildiri
Deneysel Periodontitis Olus turulan Ratlarda Sistemik Olarak Uygulanan Laurus Nobilis Özütünün Alveolar Kemik Kaybını Önlemesi SERHAT KÖSEOĞLU,MEHMET SAĞLAM,MÜKERREM HATİPOĞLU,Didem Küçük,HACI HASAN ESEN,EKREM KÖKSAL , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği 43. Bilimsel KongresiUlusal Sözlü Bildiri
Kronik periodontitis hastalarında borik asit irrigasyonunun mekanik periodontal tedaviye ilave etkisi Randomize klinik bir çalışma MEHMET SAĞLAM,UĞUR ARSLAN,Şerife Buket Bozkurt,SEMA HAKKI , Yayın Yeri:Türk Periodontoloji Derneği, 42.Bilimsel Kongresi ve 22. SempozyumuUlusal Sözlü Bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms