LÜTFULLAH GÜNDÜZ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
1989 - 1993
Imperial College of Science, Technology and Medicine (Imperial College London)
Mineral Resources Engineering
1984 - 1988
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MADEN FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1970
PROFESÖR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
-01-01-01- - -01-01-01- Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Beton Analiz Laboratuarı Altyapısının Geliştirilmesi ProjesiDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- Isparta Keçiborlu Yöresi Amorf Silika Kayacının İnşaat Endüstrisinde Mineral Katkı Maddesi Ve Hafif Agrega Olarak Kullanılabilirliğinin AraştırılmasıDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- Depreme Dayanıklı Pomzadan Hafif Beton Üretimi ProjesiTÜBİTAK PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- Bims den Mamul Hafif Yapı Elemanları İçin Hazır Hafif Harç Hazır Hafif Sıva ve Hazır Akustik Sıva Üretimi ProjesiTÜBİTAK PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- Development of a Cut and Fill Mining in Hard Rock Without Use of ExplosivesAvrupa Birliği
-01-01-01- - -01-01-01- Pomza Bims dan Mamul Hafif Yapı Elemanlarının Ürün Kalitelerinin Yükseltilmesi ve Yeni Ürün NormlandırılmasıTÜBİTAK PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- Computer Aided Design of Complex OrebodiesAvrupa Birliği
-01-01-01- - -01-01-01- The Technical Investigations and the Modelling of Currighinalt Gold Mine Northern IrelandAvrupa Birliği
POMZA AGREGANIN ÇİMENTO ESASLI TİKSOTROPİK RÖTRESİZ İNCE TAMİR HARCININ PERFORMANSINA ETKİSİ LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN , Yayın Yeri:Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2022Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
A comparative analysis on the effects of pumice, tuff and conventional aggregates on energy efficiency performance in new generation composite mortars ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Abdürreşid Münir İSKER , Yayın Yeri:Arabian Journal of Geosciences , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s12517-021-07292-z
Pamuk-Sentetik Bileşenli Lif Katkısı ve Genleştirme Ajanı Miktarlarının Otoklavsız Gazbetonun Teknik Özelliklerine Etkileri Şeyma Pınar ÖZCAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.35414/akufemubid.933359
GENLEŞMİŞ KİL AGREGALARIN TEKNİKÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ANKARA KALECİKBÖLGESİ ÖRNEĞİ LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,Ahmet Özgüven , Yayın Yeri:Hazır Beton , 2020Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Use of Rice Husk Ash as Strength-Enhancing Additive in LightweightCementitious Composite Mortars LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN , Yayın Yeri:IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Scopus) Özgün Makale https://dx.doi.org/doi:10.1088/1757-899X/471/3/032046
Effect of Porous Aggregate Size on the Techno-Mechanical Properties of Cementless Lightweight Mortars ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31202/ecjse.354569
Bims Taşı ve Endüstriyel Önemi LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Standart Ekonomik ve Teknik Dergi , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (TSE) Özgün Makale
Lightweight Aggregated Foam Plaster for ThermalInsulation in Buildings METİN DAVRAZ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ,EBRU BAŞPINAR TUNCAY , Yayın Yeri:Journal of Engineering Science and Design , 2011Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
The effects of pumice aggregate/cement ratios on the low strength concrete properties LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Construction and Building Materials , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.01.030
Reduction of alkali silica reaction risk in concrete bynatural (micronised) amorphous silica LÜTFULLAH GÜNDÜZ,METİN DAVRAZ , Yayın Yeri:Construction and Building Materials , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Genleşmiş kilin hafif agrega olarak kullanılabilirliği LÜTFULLAH GÜNDÜZ,NÜKHET ŞAPCI,Süreyya YORGUN , Yayın Yeri:Kil Bilimi ve Teknolojisi Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
A novel gypsum-based lightweight composite: a combined investigation of technical and self-cleaning properties AHMET YAVAŞ,ŞEVKET ONUR KALKAN,SAADET GÜLER,Gökçe Nur ŞAHİN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Journal of the Australian Ceramic Society , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s41779-022-00756-9
The Effect of Different Natural Porous Aggregates on Thermal Characteristic Feature in Cementitious Lightweight Mortars for Sustainable Buildings LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN , Yayın Yeri:Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s40996-022-00937-3
Otoklavsız Gazbeton Kâgir Blok Elemanlarının Üretiminde Endüstriyel Atık Liflerin Kullanımı Üzerine Teknik Bir Analiz Şeyma Pınar ÖZCAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.31590/ejosat.900083
A technical evaluation on the determination of thermal comfortparametric properties of different originated expanded and exfoliated aggregates LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN , Yayın Yeri:Arabian Journal of Geosciences , 2019Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/doi.org/10.1007/s12517-019-4301-8
Mikronize Edilmiş İzmir-Alaçatı Alapietra Taşinin Yalıtımlı Kompozit Dolgu Harci Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Use of Micronized Izmir-Alacati Alapietra Stone in the Production of Insulating Composite Filling Mortar LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,FERRUH ERTAN , Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18466/cbayarfbe.319931
AKSARAY İGNİMBRİTLERİNİN DOĞAL HAFİF AGREGA OLARAKKULLANILABİLİRLİĞİ VE HAFİF FORMDA BOŞLUKLU DUVAR BLOKELEMANLARININ ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ NÜKHET ŞAPCI,LÜTFULLAH GÜNDÜZ,FUZULİ YAĞMURLU , Yayın Yeri:Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2014Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/doi: 10.5505/pajes.2014.83803
Use of quartet blends containing fly ash, scoria, perlitic pumiceand cement to produce cellular hollow lightweight masonry blocksfor non-load bearing walls LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Construction and Building Materials , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2007.01.008
Natural radioactivity measurement in pumice samples used raw materials in Turkey ŞEREF TURHAN,HALUK YÜCEL,LÜTFULLAH GÜNDÜZ,S ŞAHİN,M VURAL,A PARMAKSIZ,B DEMİRCİOĞLU , Yayın Yeri:Applied Radiation and Isotopes , 2007Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2006.09.006
Türkiye (Bims) Pomza Kaynaklarının İnşaat Sektöründe Doğal Yapı Agregası Olarak Kullanımı LÜTFULLAH GÜNDÜZ,NÜKHET ŞAPCI,EBRU BAŞPINAR TUNCAY , Yayın Yeri:Mühendislik Jeolojisi Bültesi , 2006Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Engineering properties of amorphous silica as a new natural pozzolan for use in concrete METİN DAVRAZ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Cement and Concrete Research , 2005Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.11.016
An experimental approach to a cementitious lightweight composite mortar using synthetic wollastonite ŞEVKET ONUR KALKAN,AHMET YAVAŞ,SAADET GÜLER,MERVE TORMAN KAYALAR,MÜCAHİT SÜTÇÜ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Construction and Building Materials , 2022Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127911
Lightweight Cellular Hollow Concrete Blocks ContainingVolcanic Tuff Powder, Expanded Clay and Diatomite forNon-Load Bearing Walls LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN , Yayın Yeri:Teknik Dergi , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18400/tekderg.426034
TRAFİK KAYNAKLI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜNDE ÇİMENTO BAĞLAYICILI DÜZLEVHALARIN GÜRÜLTÜ BARİYER SİSTEMLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNESİMÜLATİF BİR ANALİZ Ebru KAYA,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/DOI: 10.36306/konjes.563989
Effects of using Cement-Bonded Particle Boards with a Composite Component in Terms of Acoustic Performance in Outdoor Noise Barriers LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,münir isker , Yayın Yeri:The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering Mathematics , 2018Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Effect of Different Wood Flake Chip Species On The Characteristic Features of Cement-Bonded Particle Boards LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,münir isker,Sibel Hacıoğlu,özge altınyollar , Yayın Yeri:Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Thermal Performance of Marbles and Investigation of Effects to Energy Saving in Buildings LÜTFULLAH GÜNDÜZ,NÜKHET ŞAPCI,Mehmet KARCI , Yayın Yeri:Bilimsel Madencilik Dergisi , 2013Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Examination of effective parameters for the production of expanded clay aggregate Ahmet ÖZGÜVEN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Cement and Concret Composites , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2012.02.007
Strength properties of volcanic slag aggregate lightweight concrete for high performance masonry units SERVET DEMİRDAĞ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Construction and Building Materials , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.10.002
Determination of specific activity of 226Ra 232Th and 40K for assessment of radiation hazards from Turkish pumice samples ŞEREF TURHAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ , Yayın Yeri:Journal of Environmental Radioactivity , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2007.08.022
Influence of a new type of additive on the performance of polymer lightweight mortar composites LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Mustafa BEKAR,NÜKHET ŞAPCI , Yayın Yeri:Cement & Concrete Composites , 2007Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2007.03.007
The effects of different fine and coarse pumice aggregate cement ratios on the structural concrete properties without using any admixtures LÜTFULLAH GÜNDÜZ,İBRAHİM UĞUR , Yayın Yeri:Cement and Concrete Research , 2005Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2004.08.003
Genleşmiş Kil Agregaların Teknik Özelliklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Ankara Kalecik Bölgesi Örneği LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,Ahmet Özgücen (13.04.2017 -14.04.2017 ) , Yayın Yeri:Hazır Beton Kongresi 2017 , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Investigation of the Effect of Fine Grained Tuff on the Performance of Foam Concrete LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (20.09.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:International Conference on Innovative Engineering Applications , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Ekolojik Yapılarda Mermer LÜTFULLAH GÜNDÜZ (13.12.2012 -15.12.2012 ) , Yayın Yeri:MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
Modeling of Grinding Process by Artificial NeuralNetwork for Calcite Mineral Yakup UMucu,Mehmet Fatih Çağlar,LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Volkan Bozkurt,VEDAT DENİZ (15.06.2011 -18.06.2011 ) , Yayın Yeri:INISTA 2011 International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
İzmir Alaçatı Taşının Kuru Karışım Hafif Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği Üzerine Teknik Bir Analiz LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,Namık Kemal AYDOĞDU (13.10.2016 -14.10.2016 ) , Yayın Yeri:AGGRESS 2016, 8th International Aggregates Symposium, Kütahya, Türkiye , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Influence of Recycled Roof Tile Fine Aggregates on Mechanical Properties of Cement Mortar Niyazi ÖZYAĞCI,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (21.09.2016 -23.09.2016 ) , Yayın Yeri:ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Amorf Silika ve Endüstriye Katkısı METİN DAVRAZ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (09.06.2005 -12.06.2005 ) , Yayın Yeri:Türkiye 19. Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET2005 , 2005Uluslararası Tam metin bildiri
An Environment Approach - Evaluation of Marble Wastes Ahmet Şentürk,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (27.07.1996 -31.07.1996 ) , Yayın Yeri:The First International Symposium On Mine Environmental Engineering , 1996Uluslararası Tam metin bildiri
İzmir-Alaçatı Taşı Agregasının Hafif Beton Üretiminde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme _ ”An Analysis On The Usability Of İzmir-Alaçatı Stone Aggregates For The Lightweight Concrete Production” Ali İhsan Özdişçi,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (20.04.2019 -22.04.2019 ) , Yayın Yeri:ICOCEM 4. International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Yapısal Restorasyon Harçlarında Kıtık Boyutlarının Harcın Teknik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (19.04.2018 -22.04.2018 ) , Yayın Yeri:European Conference on Science, Art Culture , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Yüksek Performanslı Betonların Rötre ve Hidratasyon Derecesine Doygun Hafif Agrega Kullanımının Etkisi METİN DAVRAZ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (19.06.2008 -21.06.2008 ) , Yayın Yeri:Beton 2008 Uluslar arası Hazır Beton Kongresi , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
Dış Cephe Mimari Uygulamalarda Yeni Nesil Kompozit Bileşenli Harçların Teknik Değerlendirmesi Üzerine Bir Çalışma ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (13.11.2015 -14.11.2015 ) , Yayın Yeri:1st International Congress on Engineering Architecture and Design , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
SIVI KÜR MALZEMELERİNİN TAZE BETONUN TEKNİK PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,ELVAN GARİP DAĞLI (19.10.2017 -20.10.2017 ) , Yayın Yeri:Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
KÂGİR BLOK HARCI ÜRETİMİNDE YENİ BİR KATKI MADDESİNİN PERFORMANSA ETKİSİ LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Serhat SONUGELEN (19.10.2017 -20.10.2017 ) , Yayın Yeri:Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Pomza Kayacı Karakteristik Özellikleri İle Isı Yalıtımı İlişkisinin Analizi SERVET DEMİRDAĞ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (10.06.2003 -13.06.2013 ) , Yayın Yeri:18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2003 , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Orta Anadolu Pomza Oluşumlarının Endüstriyel Olarak Kullanılabilirlik Ölçütleri LÜTFULLAH GÜNDÜZ,İrfan Yılmaz (19.06.2001 -22.06.2001 ) , Yayın Yeri:17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - TUMAKS 2001 , 2001Uluslararası Tam metin bildiri
Yeni Nesil Kompozit Harçlarda Polimer Kullanımları Üzerine Bir İnceleme ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (19.10.2017 -20.10.2017 ) , Yayın Yeri:Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
A Study on the Usage of Denim Waste as Reinforcement Element in Composite Mortars on Exterior Building Applications ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (21.09.2016 -23.09.2016 ) , Yayın Yeri:ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Evaluation of EXfoliated Vermiculate Aggregagtes To Produce New Generation Compoiste Mortars in Environmentally Sustainable Building LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (17.06.2016 -18.06.2016 ) , Yayın Yeri:ARCHDESIGN’2016, III. International Arcthitectural Design Conference on Design and Nature , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
A TECHNICAL ANALYSIS ON THE EFFECT OF EXFOLIATED VERMICULITE AGGREGATE ON THERMAL COMFORT PARAMETERS OF COMPOSITE MORTARS FOR INSULATION PURPOSES LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,münir isker (18.10.2018 -19.10.2018 ) , Yayın Yeri:3rd International Energy Engineering Congress , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Effect of Different Curing Conditions on the Technical Properties of Inorganic-Bonded Fiber Composites LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,münir isker,cavit mocan,Sibel Hacıoğlu (12.09.2018 -14.09.2018 ) , Yayın Yeri:13th International Congress on Advances in Civil Engineering , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
KAYSERİ BÖLGESİ POMZA OLUŞUMLARININ YALITIMLI KOMPOZİT HARÇ ÜRETİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME NÜKHET ŞAPCI,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (22.02.2021 ) , Yayın Yeri:International Symposium of Scientific Research and Innovative StudiesUluslararası Tam metin bildiri
A Computer Simulation Model For The Hydraulic Transportation of Backfill LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Şevket Durucan (05.05.1993 -07.05.1993 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Mining with Backfill - Minefill 93 SAIMM , 1993Uluslararası Tam metin bildiri
Influence of different lightweight aggregate types on technical properties of non-load bearing foam concrete masonry units LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (26.05.2017 -27.05.2017 ) , Yayın Yeri:Applied Sciences’17 , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Genleşmiş Kil Agregası Üretim Maliyetinin Hesaplanması Ahmet Özgüven,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (01.10.2009 -03.10.2009 ) , Yayın Yeri:3rd Balkan Mining Congress, BALKANMINE 2009 , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
Investigation on Aggregate Particle Size Effects to Techno-Mechanical Properties of Products With Natural Components In Artificial Stone Production LÜTFULLAH GÜNDÜZ,İsmail Elmakuşu (07.05.2014 -09.05.2014 ) , Yayın Yeri:ROCKMEC’2014-XIth Regional Rock Mechanics Symposium , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
Genleşmiş Kil Agregası Üretiminde Katkı Kullanımının Önemi Ahmet Özgüven,E Oral,H Bayraktar,Z Y Açıkgöz,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (01.10.2009 -03.10.2009 ) , Yayın Yeri:3rd Balkan Mining Congress, BALKANMINE 2009 , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
Volkanik Cüruf Agregaların Çimentosuz Yalıtım Plakalarının Üretimindeki Kullanımı LÜTFULLAH GÜNDÜZ,NÜKHET ŞAPCI,İsmail Elmakuşu (16.04.2013 -19.04.2013 ) , Yayın Yeri:IMCET 2013, 23rd International Mining Congress Exhibition of Turkey , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Heat and Sound Isolation With Waste Fill Bricks ALİ KEMAL YAKUT,LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Ahmet Şentürk (29.07.1996 -31.07.1996 ) , Yayın Yeri:1st Trabzon International Energy and Environment Symp., TIESS-96 , 1996Uluslararası Tam metin bildiri
To Investigate the Effects of Nylon Fibres in Self Compacting Concrete Benish KHAN,OMAIR INDERYAS,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (06.12.2019 -08.12.2019 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Diyatomit Agregaların Çimento Esaslı Hafif Harç Özelliklerinin Gelişimine Etkisi LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (13.10.2016 -14.10.2016 ) , Yayın Yeri:AGGRESS 2016, '8th International Aggregates Symposium, Kütahya, Türkiye , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
A Technical Analysis on the Use of PVAc Acrylic Ester Terpolymer Type in Composite Mortars for Insulation LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,münir isker (20.09.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:International Conference on Innovative Engineering Applications , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
The Effect of Different Pozzolanic Additives on Physical and Mechanical Properties of the New Generation Composite Horasan Mortars ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (19.04.2018 -22.04.2018 ) , Yayın Yeri:European Conference on Science, Art Culture , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
TOKAT-REŞADİYE Bentonitinin Genleşmiş Kil Agregası Olarak Değerlendirilmesi Ahmet Özgüven,İlker ÇANDIR,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (19.09.2012 ) , Yayın Yeri:15. Ulusal Kil SempozyumuUlusal Tam metin bildiri
A Different Product İn Thermal İnsulation Lightweight Aggregated Foam Plaster METİN DAVRAZ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ,EBRU BAŞPINAR TUNCAY (22.10.2009 -24.10.2009 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Suleyman Demirel University , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
The Assessment Of Material Characterictics Of Central Anatolian Pumice Stones For Civil Construction Industry With Special Reference To SEM Pumice Stone LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Akın Rota,Aysun Hüseyin (21.05.2001 -25.05.2001 ) , Yayın Yeri:4th International Symposium on Eastern Mediterrenean Geology , 2001Uluslararası Tam metin bildiri
Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Elmas Tel ve Boncukların Aşınma Dinamiği Üzerine Bir İnceleme LÜTFULLAH GÜNDÜZ,SERVET DEMİRDAĞ (19.06.2001 -22.06.2001 ) , Yayın Yeri:17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - TUMAKS 2001 , 2001Uluslararası Tam metin bildiri
Doğal Mika Mineralinin Çimentolu Harçlarda Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi Üzerine Bir Analiz _ ”An Analysis On The Investigation Of The Effects Of Natural Mica Mineral On Mechanical Properties In Cemented Mortars” Aysu SEYREKBASAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (20.04.2019 -22.04.2019 ) , Yayın Yeri:ICOCEM 4. International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
HAFİF AGREGALI KOMPOZİT HARÇLARIN HİDROFOBLUK ÖZELLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE BİOPOLİMER KATKI KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (19.10.2017 -20.10.2017 ) , Yayın Yeri:Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Infulence of elevated temperature on the strenth properties of lightweight concrete masonry units prepared with pumice aggregates LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (10.05.2017 -12.05.2017 ) , Yayın Yeri:ICAIE International Conference on Advances and Innovations in Engineering , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Evaluation of physical and mechanical performance of a new generation composite mortar containing eggshell powder ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (26.05.2017 -27.05.2017 ) , Yayın Yeri:Applied Sciences’17 , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Mermerlerin Su Buharı Difüzyon Karaktersitiklikler, ve Nefes Alabilirlik LÜTFULLAH GÜNDÜZ,NÜKHET ŞAPCI,Mehmet KARCI (13.12.2012 -15.12.2012 ) , Yayın Yeri:MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
Mermerlerin Isıl Performansı ve Binalarda Enerji Verimliliğine Etkilerinin İncelenmesi LÜTFULLAH GÜNDÜZ,NÜKHET ŞAPCI,Mehmet KARCI (13.12.2012 -15.12.2012 ) , Yayın Yeri:MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
Pomza Madenciliği, Endüstrisi ve Türkiye Açısından Önemi (Gelişen Yeni Bir Sektör) LÜTFULLAH GÜNDÜZ,NÜKHET ŞAPCI,METİN DAVRAZ (09.06.2005 -12.06.2005 ) , Yayın Yeri:Türkiye 19. Madencilik Kongresi ve Fuarı, IMCET2005 , 2005Uluslararası Tam metin bildiri
Yüksek Yalıtım Performanslı Suni Mermer Üretimi Üzerine Teknik Bir Analiz LÜTFULLAH GÜNDÜZ,İsmail Elmakuşu (13.12.2012 -15.12.2012 ) , Yayın Yeri:MERSEM 2012, 8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi , 2012Uluslararası Tam metin bildiri
Production of Solid Fuels From Regional Wastes Ahmet Şentürk,YILDIRIM İSMAİL TOSUN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (29.07.1996 -31.07.1996 ) , Yayın Yeri:1st Trabzon International Energy and Environment Symp, TIESS-96 , 1996Uluslararası Tam metin bildiri
Rock Mechanics Aspects Of The Lightweight Pumice Concretes İBRAHİM UĞUR,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (10.10.2002 -11.10.2002 ) , Yayın Yeri:VIth Regional rock mechanics symposium, Rockmec 2002 , 2002Uluslararası Tam metin bildiri
Cemented Backfill Characterisation Based On Undrained Multisatge Triaxial Testing LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Şevket Durucan (05.05.1993 -07.05.1993 ) , Yayın Yeri:International Symposium on Mining with Backfill - Minefill 93 SAIMM , 1993Uluslararası Tam metin bildiri
Effect of Waste Hazelnut Shell Powder on The Technical Properties of Cement Mortars ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (12.09.2018 -14.09.2018 ) , Yayın Yeri:13th International Congress on Advances in Civil Engineering , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
NATURAL POROUS LIGHTWEIGHT AGGREGATES AND THEIR INDUSTRIAL FUTURE LÜTFULLAH GÜNDÜZ (03.09.2013 -06.09.2013 ) , Yayın Yeri:International porous and powder materials symposium and exhibition PPM 2013 , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Gözenekli ve Hafif Doğal Kayaçlardan Elde Edilen Blok Malzemelerin Kaya Mekaniği Açısından İrdelenmesi LÜTFULLAH GÜNDÜZ,İBRAHİM UĞUR (19.06.2001 -22.06.2001 ) , Yayın Yeri:17th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - TUMAKS 2001 , 2001Uluslararası Tam metin bildiri
Çimento Bağlayıcılı Levhaların Gürültü Bariyeri Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Analiz _ ”An Analysis on the Evaluation for the Usability of Cement Bonded Boards as Noise Barriers” Ebru KAYA,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (20.04.2019 -22.04.2019 ) , Yayın Yeri:ICOCEM 4. International Conference on Civil and Environmental Geology and Mining Engineering , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
An Analysis on the use of fibrous natural rocks in inorganic-bonded fiber composites LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,MUNİR İSKER,BENGİ GÜRELİ ORHAN,SİBEL HACIOĞLU (26.05.2017 -27.05.2017 ) , Yayın Yeri:Applied Sciences’17 , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
FARKLI SU İTİCİ AJANLARIN İNORGANİK BAĞLI LİFLİ KOMPOZİT LEVHALARDA HİDROFOBİK ÖZELLİĞE ETKİSİ LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,Münir İSKER,Bengi GÜRELİ,Sibel HACIOĞLU (19.10.2017 -20.10.2017 ) , Yayın Yeri:Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Isı Yalıtım Agregası Olarak Pomzanın Kullanımı LÜTFULLAH GÜNDÜZ (18.10.2001 -19.10.2001 ) , Yayın Yeri:4. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu , 2001Ulusal Tam metin bildiri
The Assessment of Support Characteristics of Cemented Backfills LÜTFULLAH GÜNDÜZ,Ahmet Şentürk (02.09.1996 -06.09.1996 ) , Yayın Yeri:Eurock96, ISRM International Symposium o Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering , 1996Uluslararası Tam metin bildiri
Isparta Civarı Volkanik Kayaçların Mühendislik Özellikleri Ve Taşıyıcı Beton Üretiminde Kullanılabilirliği METİN DAVRAZ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ,NÜKHET ŞAPCI,EBRU BAŞPINAR TUNCAY (01.02.2007 -03.02.2007 ) , Yayın Yeri:6. Uluslar arası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu , 2007Uluslararası Tam metin bildiri
Isparta Yöresi Amorf Silika Oluşumlarının Beton Üretiminde Mineral Katkı Maddesi Olarak Değerlendirebilirliği METİN DAVRAZ,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (10.06.2003 -13.06.2003 ) , Yayın Yeri:18th International Mining Congress and Exhibition of Turkey - Imcet 2003 , 2003Uluslararası Tam metin bildiri
Recycling of Marble Wastes-Artificial Marble LÜTFULLAH GÜNDÜZ,YILDIRIM İSMAİL TOSUN,Ahmet Şentürk (29.07.1996 -31.07.1996 ) , Yayın Yeri:1st Trabzon International Energy and Environment Symp., TIESS-96 , 1996Uluslararası Tam metin bildiri
Tarihi-Eski Yapıların Onarımı Amaçlı Yeni Nesil Kompozit Harçların Kullanımı Üzerine Bir İnceleme LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (02.11.2017 -04.11.2017 ) , Yayın Yeri:6th International Symposium on Conservation and Consolidation of Historical Structures , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Pirinç Kabuğu Külünün Çimentolu Hafif Kompozit Harçlarda Dayanım Arrtırrıcı Katkı Olarak Kullanılması Üzerine Teknik Bir İnceleme LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (13.04.2017 -14.04.2017 ) , Yayın Yeri:Hazır Beton Kongresi 2017 , 2017Ulusal Tam metin bildiri
EFFECT OF DIFFERENT WOOD FLAKE CHIP SPECIES ON THE CHARACTERISTIC FEATURES OF CEMENT-BONDED PARTICLE BOARDS LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,Münir İSKER,Sibel HACIOĞLU,Özge ALTINYOLLAR (11.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:UMAS 2017-International Engineering Research Symposium , 2017Uluslararası Özet bildiri
The Importance and The Future of Cement BasedBoards in Dry Wall Systems in Turkey Münir İSKER,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (13.10.2016 -15.10.2016 ) , Yayın Yeri:SBE 16 İstanbul International Conference on Sustainable Built Environment , 2016Uluslararası Özet bildiri
EFFECT OF POROUS AGGREGATE SIZE ON THE THECNO-MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENTLESS LIGTWEIGHT MORTARS ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (11.09.2017 -13.09.2017 ) , Yayın Yeri:UMAS 2017-International Engineering Research Symposium , 2017Uluslararası Özet bildiri
USE OF RICE HUSK ASH AS STRENGTH-ENHANCING ADDITIVE IN LIGHTWEIGHT CEMENTITIOUS COMPOSITE MORTAR LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN (18.06.2018 -22.06.2018 ) , Yayın Yeri:3rd World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium , 2018Uluslararası Özet bildiri
AÇILMIŞ VERMİKÜLİT AGREGALARIN KOMPOZİT YAPILI SIVA HARÇLARINDA HARCIN TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ ŞEVKET ONUR KALKAN,LÜTFULLAH GÜNDÜZ (04.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:3. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESI , 2018Uluslararası Özet bildiri
LİF ÇİMENTO LEVHALARIN GÜRÜLTÜ BARİYERİ OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME LÜTFULLAH GÜNDÜZ,ŞEVKET ONUR KALKAN,münir isker (04.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms