YASEMİN MUMCU
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta hanifeyasemin.mumcu@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
1996 - 2005
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR)
1989 - 1994
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YENİ TÜRK EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
1985 - 1989
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Mebrure Sami Alevok ve İki Hikayesi HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Yeni Türk Edebiyatı , 2012Ulusal Hakemli AHCI Özgün Makale
Bir Roman Kahramanı Olarak İstanbul un İki Şair Yazarın Gözünden İki Farklı Dil ve Üslupla Resmedilmesi HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Ege Üni. Ede. Fak. Türk Dili ve Ede. Araştırmaları Dergisi , 2011Ulusal Hakemli AHCI Özgün Makale
Şevket Rado as a Poet HANİFE YASEMİN MUMCU,METİN KOCATÜRK , Yayın Yeri:International Review of Turkology , 2008Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale
Ankara Yalnızız ve Balık İzlerinin Sesi Romanlarında Ütopya HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Ege Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi , 2008Ulusal Hakemli AHCI Özgün Makale
Selanikli Fatma İclal Hanım'ın Felaketten İbret Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları dergisi , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (SOBİAD, TEİ, ESSI, SIS, ASOS, MCA, CiteF...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.25068/dedekorkut458
Celal Nuri İleri’xxnin Gözüyle Kadına Yönelik Şidet ve Ciddi Sonuçları HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Sobiad, ASOS, Idealonline, Citefactor, I...) Özgün Makale http://dx.doi.org/10.29157/etusebe.132
Celal Nuri (İleri)’xxye Gönderilen Mektuplardan Seçmeler HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Hikmet , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (AcademicKeys, Academic Resource Index, S...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.28981/hikmet.830401
Celal Nuri (İleri)’xxden büyüklere ”Masal”lar HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.18026/cbayarsos.544120
Küçük Prens’te Anlatısallık ve Anlatısallığı Sağlayan Dönüşümler HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Söylem Filoloji Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, Road, MLA Internationa...) Özgün Makale
Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Fizyoloji-Psikoloji İlişkisi HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ACAR, SOBİAD, Ideaonline, CiteFactor Aca...) Özgün Makale
Türk Edebiyatında Polemikler- Çocuk Bahçesi Etrafında Rıza Tevfik-Ömer Naci tartışması HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Hece , 2018Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Vatansever Şair Süleyman Nazif ve El-Cezire Mektupları HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Söylem filoloji , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS, Index Copernicus, Scientific İndex...) Özgün Makale
Antik Yunan Mitolojisinden Serveti Fünun Edebiyatına Prometheus HÜSEYİN ÜRETEN,HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS, DRJI, TEİ, AJNS) Özgün Makale
Ahmet Refik in Lamartin Türkiye ye Muhaceret Kararı İzmirdeki Çiftliği adlı eseri ve Lamartine in İzmire Yerleşme Planları HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Ege Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi , 2010Ulusal Hakemli AHCI Özgün Makale
Türk Şiirinde Garip Hareketi HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Turkish Studies , 2009Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale
Mehmet Kaplanın Çığır Dergisindeki Şiirleri HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Türkoloji Kültürü , 2008Ulusal Hakemli AHCI Özgün Makale
Mehmet Kaplan ın Çığır daki Hikayeleri HANİFE YASEMİN MUMCU,YONCA BETİL KABAK , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü , 2008Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale
1897 Türk Yunan Savaşının Basında Yer Alan Şiirlere Yansıması HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üni. Sosyal Bilimler Dergisi , 2008Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale
The Physiology Psychology Relation in Halit Ziya Uşaklıgil s Novels HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:International Journal of Turcologia , 2007Uluslararası Hakemli AHCI Özgün Makale
Yusuf Nalkesen in Bilinmeyen Romanı Ümit Üzerine Bir Tahlil Denemesi HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi , 2007Ulusal Hakemli AHCI Özgün Makale
Sırat ı Müstakim ve Sebilü r Reşad Dergilerine Göre Rusya Türklerinde Eğitim HANİFE YASEMİN MUMCU , Yayın Yeri:Ege Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Araştrmaları Dergisi , 2006Ulusal Hakemli AHCI Özgün Makale
Roman İçindeki Gerçek/ Gerçek İçindeki Roman: Sevdalinka HANİFE YASEMİN MUMCU (09.06.2010 -11.06.2010 ) , Yayın Yeri:Osmanlıdan Günümüze Bosna Hersek Uluslararası Sempozyumu , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
1950 Öykü Kuşağı Odağında Ferit Edgü Hikâyeleri HANİFE YASEMİN MUMCU,Yasemin Koç (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:INES 2017 , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
İki Kadın Yazar İki Devlet Adamı İki Konak HANİFE YASEMİN MUMCU (27.11.2015 -29.11.2015 ) , Yayın Yeri:3. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Celal Nuri İleri’xxnin Gözüyle Kadına Yönelik Şiddet HANİFE YASEMİN MUMCU (05.03.2020 -06.03.2020 ) , Yayın Yeri:Sanat, Estetik ve Şiddet Üçgeninde Kadın , 2020Uluslararası Özet bildiri
İki Mütefekkir Şair Mehmed Akif Ersoy ve Muhammed İkbal in Gözünden İslâm Âlemi HANİFE YASEMİN MUMCU (26.12.2014 -28.12.2014 ) , Yayın Yeri:Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Darbe Sonrası Yeni İnsan Tipinin Mustafa Kutlu Hikâyelerindeki İzdüşümü HANİFE YASEMİN MUMCU (26.05.2017 -28.05.2017 ) , Yayın Yeri:27 Mayıs 1960 tan 15 Temmuz 2016 ya Darbeler, geçmişten günümüze darbe olgusu ve millet egemenliği kültürü , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Salah Bey Tarihi Işığında Değişen İstanbul, Değişen Medeniyet HANİFE YASEMİN MUMCU (06.03.2015 -08.03.2015 ) , Yayın Yeri:3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Cahit Tarancı’xxnın Öykülerinde Şiirsellik/Şiirlerinde Tahkiyevilik HANİFE YASEMİN MUMCU (07.10.2010 -09.10.2010 ) , Yayın Yeri:Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
Halk Ağzından Derlemelerle Tire ve Çevresi Efelik Tarihi ve Efelik Ruhu HANİFE YASEMİN MUMCU (07.05.2018 -08.05.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Celal Nuri (İleri) nin Endülüs e Dair Görüşleri HANİFE YASEMİN MUMCU,Yasemin Koç (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:INES 2017 , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Orhan Velinin Şiirlerinde Kadın İmgesi HANİFE YASEMİN MUMCU (27.04.2009 -29.04.2009 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Bir bilim kategorisi olarak kadın: Edebiyat, Dil ve Kültür çalışmalarında kadın sempozyumu , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms