GÖZDE AKOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ/ÇOCUK GELİŞİMİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta gozde.akoglu@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları

COVID-19 ve İzolasyon Sürecinin Çocuklar Üzerindeki Olası Psikososyal Etkileri

GÖZDE AKOĞLU BEDRİYE TUĞBA KARAASLANYeni Koronavirüs dünya çapında yaygınlaştıkça ulusal sağlık politikalarına bağlı olarak farklı ülkelerde izolasyon süreçlerine ilişkin önlemler alınmaya başlanmış, birçok ülkede sosyal mesafeyi koruma ve ev ortamında bireysel izolasyon gibi uygulamaların hayata geçirilmesi ile yayılmanın önlenmesi hedeflenmiştir. Ne var ki virüsün birincil olarak yaşlı nüfusu önemli ölçüde tehdit eden yaşamsal etkileri, yapılan birçok çalışmada yetişkin nüfusa odaklanılmasına, çocukların eğitim ve öğretim süreçleri dışındaki akut psikososyal gereksinimlerinin i ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi34 Görüntülenme

Gelişimsel Bakış Açısıyla Spinal Musküler Atrofi’de Çocuğun Sağlık Hakkı ve Yaşam Kalitesi

GÖZDE AKOĞLU SENEMHAN YILMAZ BEDRİYE TUĞBA KARAASLANSpinal Musküler Atrofi, kaslardaki güçsüzlükle karakterize olan nörodejeneretif ve kalıtsal bir hastalıktır. Moleküler genetik testi ile tanılanan hastalık çocukluk çağı ölümlerinin önde gelen monogenik nedenidir. Beş tipi bulunan hastalığın, farklı etken maddelere sahip üç adet ilaç tedavisi mevcuttur. İlaçların yüksek maliyetli olması, ilaçlara erişimde yaşanan güçlükler, hastalığın seyrinin ağır olması ve yaşam kalitesinin etkilenmesi nedeniyle bakım verenler ve çocuklar zorlu süreçler yaşamaktadırlar. Spinal Musküler Atrofi hem bireyin hem ...Daha fazlası Derleme2022İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi3 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2006 - 2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM (DR)
2003 - 2006
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM (YL) (TEZLİ)
1998 - 2003
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EV EKONOMİSİ YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
01.05.2019 - 01.01.2021 National Early Childhood Development Policy/Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi PolitikalarıDiğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar
10.05.2010 - 05.08.2019 0-18 Yaş Normal Gelişim Gösteren, Risk Altında olan ve Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimlerini Değerlendirme, Destekleme ve İzleme ModeliYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 35724
01.09.2011 - 01.09.2013 5-6 Yaş Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirişmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okuma Programının Etkililiğinin İncelenmesiTÜBİTAK PROJESİ
01.06.2016 - 01.06.2019 5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN DIL ERKEN OKURYAZARLIK ve BILIŞSEL BECERİLERİNİN GELİŞİMSEL PROFİLİ VE OKUMA BECERİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ 3 YILLIK BOYLAMSAL BIR ÇALIŞMA-Tübitak 1001
Fon : 455790
20.01.2015 - 20.04.2016 Kelebek Etkisi : Bir Dokunuş da Siz Yaratın 2014-VLK71-010Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
-01-01-01- - -01-01-01- Türkçe de Erken Sözcük ve Dilbilgisi Gelişimini Ölçme ve Değerlendirme ÇalışmasıTÜBİTAK PROJESİ
Does the Matthew effect have an impact on the reading skills of Turkish-speaking children? CEVRİYE ERGÜL,BURCU KILIÇ TÜLÜ,BURAK AYDIN,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,ZEYNEP BAHAP KUDRET , Yayın Yeri:Education 3-13 , 2022Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/03004279.2022.2049336
Longitudinal Results on Phonological Awareness and Reading Performance of Turkish-Speaking Children by Socioeconomic Status CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ZEYNEP BAHAP KUDRET , Yayın Yeri:Eğitim ve Bilim , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8991
Do Phonological Processing Skills Predict the Beginning Reading Performance of Turkish-Speaking Children? Longitudinal Results CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,ZEYNEP BAHAP KUDRET,BURCU KILIÇ TÜLÜ,FETHİ EMRE OKŞAK , Yayın Yeri:HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2020062765
İlkokul Çocuklarına Yönelik Geliştirilmiş Okuma Yazma Değerlendirme Bataryasının (OYAB) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ERGÜL DEMİR , Yayın Yeri:Ana Dili Eğitimi Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.16916/aded.874262
COVID-19 ve izolasyon sürecinin çocuklar üzerindeki olası psikososyal etkileri GÖZDE AKOĞLU,BEDRİYE TUĞBA KARAASLAN , Yayın Yeri:İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, , 2020Ulusal Hakemli Diğer endeksler (SOBİAD) Derleme Makale
Anne Eğitim Düzeyi, Sözcük Bilgisi ve Sesbilgisel FarkındalıkBecerilerinde Bir Risk Faktörü mü? CEVRİYE ERGÜL,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ERGÜL DEMİR,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ZEYNEP BAHAP KUDRET , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.589613
Anne Eğitim Düzeyi, Sözcük Bilgisi ve Sesbilgisel Farkındalık Becerilerinde Bir Risk Faktörü mü? CEVRİYE ERGÜL,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ERGÜL DEMİR,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ZEYNEP BAHAP KUDRET , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Print Awareness Skills and Home Literacy Environment of Turkish Preschoolers GÖZDE AKOĞLU,ÇİĞDEM KIZILÖZ , Yayın Yeri:Hacettepe University Journal of Education , 2019Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale https://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2018040772
First language skills of bilingual Turkish immigrant children growing up in a Dutch submersion context GÖZDE AKOĞLU,Kutlay Yağmur , Yayın Yeri:International Journal of Bilingual Education and Bilingualism , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/13670050.2016.1181605
An Adapted Dialogic Reading Program for Turkish Kindergarteners from Low Socio economic Backgrounds CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,AYŞE DOLUNAY SARICA,GÖKÇE KARAMAN BENLİ,MÜMİN TUFAN,ZEYNEP BAHAP KUDRET,KAAN ZÜLFİKAR DENİZ , Yayın Yeri:Journal of Education and Training Studies , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ERIC) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i7.1565
Yazı Farkındalığı Becerilerinin Resimli Çocuk Kitabı Aracılığıyla Değerlendirilmesi Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması SONNUR IŞITAN,GÖZDE AKOĞLU , Yayın Yeri:Turkish Studies , 2016Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO, DOAJ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7827
Anasınıflarında Gerçekleştirilen Birlikte Kitap Okuma Etkinliklerinin Etkileşimli Kitap Okuma Bağlamında İncelenmesi CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,AYŞE DOLUNAY SARICA,MÜMİN TUFAN,GÖKÇE KARAMAN BENLİ , Yayın Yeri:Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DOAJ (Directory of Open Access Journals)...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17860/efd.88429
Gelişimsel dil bozukluklarında söz dizimi anlama ve sözel çalışma belleği ilişkisinin incelenmesi Akoğlu G, Acarlar, F , Yayın Yeri:Türk Psikoloji Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Ev erken okuryazarlık ortamı ölçeği EVOK Geçerlik ve güvenirlik çalışması Sarıca AD, Ergül C, Akoğlu G, Deniz, KZ, Karaman, G, BahapKudret, Z, Tufan, M , Yayın Yeri:International Online Journal of Educational Sciences , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, DOAJ, INDEX COPERNICUS) Özgün Makale
Etkileşimli kitap okuma Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri Akoğlu G, Ergül C, Duman Y , Yayın Yeri:İlköğretim Online , 2014Ulusal Hakemli Alan endeksleri (SCOPUS, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, U...) Özgün Makale
Matematik öğretiminde uyarlamalar Akoğlu Gül G , Yayın Yeri:Çoluk Çocuk Dergisi. , 2009Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
How Do Phonological Awareness and Rapid Naming Predict Reading? Findings from a Highly Transparent Orthography CEVRİYE ERGÜL,ZEYNEP BAHAP KUDRET,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ , Yayın Yeri:Literacy Research and Instruction , 2022Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/19388071.2021.2008557
Longitudinal investigation of endogenous and exogenous predictors of early literacy in Turkish-speaking kindergartners CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ZEYNEP BAHAP KUDRET , Yayın Yeri:Early Child Development and Care , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/03004430.2019.1670654
Do Phonological Processing Skills Predict the Beginning Reading Performance of Turkish-Speaking Children? Longitudinal Results CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,ZEYNEP BAHAP KUDRET,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ERGÜL DEMİR,Fatih Emre OKŞAK , Yayın Yeri:HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2020062765
Examining the attitudes of universıty students in the faculty of health sciences toward disability. ELİF AŞIK,YURDAGÜL ERDEM,FATMA ELİBOL,AYGEN ÇAKMAK,GÖZDE AKOĞLU,SEVİL ALBAYRAK , Yayın Yeri:Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Effects of Dialogic Reading Program on Later Reading Skills: Follow-Up Study/ Anasınıfında uygulanan etkileşimli kitap okuma programının sonraki okuma becerilerine etkisi: İzleme çalışması. CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,GÖKÇE KARAMAN BENLİ,AYŞE DOLUNAY SARICA , Yayın Yeri:Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 2017Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
Home literacy environment and phonological awareness skills in preschool children Turan F, Akoğlu G , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
4 7 yaş arası Türk çocuklarında sözdizimini anlama becerileri Akoğlu G , Yayın Yeri:Başkent University Journal of Education , 2014Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Okulöncesi öğretmenlerinin mesleki doyum düzeyleri Kırıkkale örneği Çakmak A, Elibol F, Akoğlu G, Akıncı, E , Yayın Yeri:Journal of Qafqaz University- Philology and Pedagogy , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, Index copernicus, EBSCO) Özgün Makale
Okul öncesi dönemde sesbilgisel farkındalık eğitimi Turan F, Akoğlu G , Yayın Yeri:Eğitim ve Bilim , 2011Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
The Home Environments of young children with and without disabilities Kesiktaş AD, Sucuoğlu B, Keçeli Kaysılı B, Akalın, S, Akoğlu Gül, G, Yıldırım, B , Yayın Yeri:Journal of Infants & Young Children , 2009Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Okumanın erken dönemdeki habercisi Sesbilgisel farkındalık becerisinin kazanımı Turan F, Akoğlu Gül G , Yayın Yeri:Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , 2008Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Okuryazarlık sürecinde aile katılımının rolü Akoğlu Gül G , Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
The Contribution of Working Memory to Reading Fluency and Reading Comprehension Performance: Longitudinal Results CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ZEYNEP BAHAP KUDRET,ERGÜL DEMİR , Yayın Yeri:TED EĞİTİM VE BİLİM , 2022Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15390/EB.2022.10701
Longitudinal Results on Phonological Awareness and Reading Performance of Turkish-Speaking Children by Socioeconomic Status CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ZEYNEP BAHAP KUDRET , Yayın Yeri:TED EĞİTİM VE BİLİM , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8991
The home literacy environments of Turkish kindergarteners: Does SES make a difference? International Journal of Instruction, 10 (1), p. 187-202. CEVRİYE ERGÜL,AYŞE DOLUNAY SARICA,GÖZDE AKOĞLU,GÖKÇE KARAMAN BENLİ , Yayın Yeri:International Journal of Instruction , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ERIC) Özgün Makale
Etkileşimli kitap okuma Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem CEVRİYE ERGÜL,AYŞE DOLUNAY SARICA,GÖZDE AKOĞLU , Yayın Yeri:Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 2016Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3 9 Yaş Grubu ÇocuklardaKullanımının İncelenmesi Investigation of Turkish nonword repetition list for 3 9 years children Akoğlu G, Acarlar F , Yayın Yeri:Egitim ve Bilim-Education and Science , 2014Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Okuryazarlık Kavramına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Sınıf Uygulamaları Ergül Cevriye, Karaman Gökçe, Akoğlu Gözde, Tufan Mümin, Dolunay Sarıca Ayşe, Bahap Kudret Zeynep , Yayın Yeri:İlköğretim Online , 2014Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO, Scopus, DOAJ) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.17051/io.2014.71858
Eğitsel Müdahale Yaklaşımı Olarak Sesbilgisel Farkındalık Zihinsel Engelli Çocuklarda Okuma Becerilerine Etkileri Akoğlu G, Turan F , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Düşük Sosyo Ekonomik Düzeydeki Çocuklara Yönelik Erken Müdahale Yaklaşımları Dünyadan ve Türkiye den Uygulamalar Akoğlu G, Şipal F , Yayın Yeri:Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (EBSCO (Uluslararası), TÜBİTAK ULAKBİM So...) Özgün Makale
A Study on the Relationship between Family Quality of Life and Happiness among Mothers of Children with Special Needs GÖZDE AKOĞLU,AYGEN ÇAKMAK,HANDE ŞAHİN (28.06.2018 -30.06.2018 ) , Yayın Yeri:International Congress on Political, Economic and Social Studies , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
A Study on the Relationship between Family Quality of Life and Happiness among Mothers of Children with Special Needs, GÖZDE AKOĞLU,HANDE ŞAHİN,AYGEN ÇAKMAK (28.06.2018 -30.06.2018 ) , Yayın Yeri:, International Congress on Political, Economic and Social Studies, , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Factors Affecting Syntax Comprehension in Turkish: Chronological Age or Receptive Language Skills? GÖZDE AKOĞLU,ÇİĞDEM KIZILÖZ (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Annelerin Aile Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi GÖZDE AKOĞLU,HANDE ŞAHİN,AYGEN ÇAKMAK (28.06.2018 -30.06.2018 ) , Yayın Yeri:4th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Anlamsız sözcük tekrarı AST listesi geliştirilmesi ve ön sonuçlar Akoğlu. G,, Acarlar. F (30.04.2009 -02.05.2009 ) , Yayın Yeri:5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. , 2009Ulusal Özet bildiri
Çocukların erken okuryazarlık becerilerinin profil analizi: Sosyoekonomik düzeyin rolü CEVRİYE ERGÜL,BURCU KILIÇ TÜLÜ,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR,ZEYNEP BAHAP KUDRET (22.10.2018 -24.10.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslarası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Anne etkileşim stili ve erken çocuklukta gelişim: Madalyonun iki yüzü AYŞE DOLUNAY SARICA,GÖZDE AKOĞLU (22.10.2018 -24.10.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi: 50 Yılda Çocuk Gelişiminin İz Bırakan Yolculuğu , 2018Uluslararası Özet bildiri
Çalışma Belleği ve Bileşenlerinin Okuma ve Yazma Becerilerinin Kazanımındaki Etkileri CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ZEYNEP BAHAP KUDRET (11.04.2018 -14.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
Relations between phonological awareness, phonological loop and language measures in 4-5 year old children: Preliminary Results. GÖZDE AKOĞLU,FAHRİYE FİGEN TURAN (24.02.2017 -26.02.2017 ) , Yayın Yeri:18th International Conference on Turkish Linguistics , 2017Uluslararası Özet bildiri
Relationship between Early Literacy Experiences Receptive Language and Phonological Loop Assessment of 48 66 Months Turkish Children GÖZDE AKOĞLU,ÇİĞDEM KIZILÖZ (27.06.2016 -30.06.2016 ) , Yayın Yeri:3rd. International Conference on Turkey and Turkish Studies , 2016Uluslararası Özet bildiri
Anasınıfına Devam Eden Çocukların Ev Erken Okuryazarlık Ortamı, Dil Gelişimi ve Çalışma Belleğinin Yıl Sonundaki Erken Okuryazarlık Düzeyini Yordama Gücü: Boylamsal Bir Çalışma CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ŞEYDA DEMİR (29.03.2018 -01.04.2018 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Home Literacy, Expressive Language Measures and Phonological Awareness Skills of Turkish Children: Pilot Study ÇİĞDEM KIZILÖZ,GÖZDE AKOĞLU (24.05.2017 -25.05.2017 ) , Yayın Yeri:13th International Conference on Linguistics and Language Research , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hafif derecede zihinsel engelli çocukların okuma becerilerine sesbilgisel farkındalık becerileri eğitiminin etkisinin incelenmesi Akoğlu Gül. G,, Turan. F (03.05.2007 -05.05.2007 ) , Yayın Yeri:4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, , 2007Ulusal Özet bildiri
Gelişimsel dil bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuklarda sözdizimini anlama ve sözel çalışma belleği arasındaki ilişkinin incelenmesi Akoğlu. G,, Acarlar. F (25.04.2012 -28.04.2012 ) , Yayın Yeri:17. Ulusal Psikoloji Kongresi , 2012Ulusal Özet bildiri
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Tarafından Geliştirilen 0 36 ay Çocuklar İçin Gelişim Değerlendirme Envanteri Bayhan. P Metin, N Artan, İ Turan, F Doğan, Ö Şahin, S Çetin, Z Yükselen, A Şipal, F Bencik Kangal, S Akoğlu, G Erdil, Z Acar, EGündüz, S Aydın, Ç Özkızıklı, S Uyaroğlu, B (07.04.2011 -09.04.2011 ) , Yayın Yeri:Uluslar arası Katılımlı I. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi , 2011Ulusal Özet bildiri
Anasınıfında Sesbilgisel Farkındalık ve Hızlı İsimlendirme Becerilerinde Farklı Düzeylerde Başarı Gösteren Çocukların Okuma Başarılarının Boylamsal Olarak İncelenmesi CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ERGÜL DEMİR (20.04.2019 -22.04.2019 ) , Yayın Yeri:X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi - ULEAD , 2019Uluslararası Özet bildiri
Birinci Sınıftaki Yazma Başarısını Yordayan Değişkenler: Dil, Erken Okuryazarık Ve Bilişsel Beceriler CEVRİYE ERGÜL,ZEYNEP BAHAP KUDRET,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,BURCU KILIÇ TÜLÜ,SEHER YALÇIN (19.06.2019 -22.06.2019 ) , Yayın Yeri:6th International Eurasian Educational Research Congress , 2019Uluslararası Özet bildiri
Sesbilgisel Farkındalık ve Hızlı İsimlendirme: Okuma Başarısını Yorduyor mu? CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ZEYNEP BAHAP KUDRET,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ (11.04.2018 -14.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu , 2018Uluslararası Özet bildiri
Effectiveness of Dialogic Book Reading to Improve Early Literacy Skills of Kindergartners Ergül. C,, Karaman.G,, Kudret.Z,, Akoğlu,G, Kesiktaş, D, Tufan, M (28.10.2012 -30.10.2012 ) , Yayın Yeri:DEC'S (The Division for Early Childhood) 28TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON YOUNG CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS & THEIR FAMILIES , 2012Uluslararası Özet bildiri
Examining the Attitudes of University Students in the Health Science towards Disability ELİF AŞIK,YURDAGÜL ERDEM,FATMA ELİBOL,AYGEN ÇAKMAK,GÖZDE AKOĞLU,SEVİL ALBAYRAK (01.10.2017 -03.10.2017 ) , Yayın Yeri:2 th international nursing conference , 2017Uluslararası Özet bildiri
Anasınıfı çocuklarının sözcük bilgileri ile çalışma belleği performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR,GÖZDE AKOĞLU,AYŞE DOLUNAY SARICA (11.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:IV. International Eurasian Educational Research Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
Normal gelişim gösteren ve ifade edici dil alanında güçlük yaşayan çocuklarda sesbilgisel farkındalık becerileri Turan. F, Akoğlu. G (30.04.2009 -02.05.2009 ) , Yayın Yeri:5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. , 2009Ulusal Poster
Sesbilgisel farkındalık becerileri Okul öncesi dönemde etkileri Turan. F,, Akoğlu Gül. G (03.05.2007 -05.05.2007 ) , Yayın Yeri:4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi , 2007Ulusal Poster
Bireyselleştirilmiş aile hizmet planı ve yasal dayanakları 28 30 Mayıs Acar. E,, Akoğlu. G (28.05.2010 -30.05.2010 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri, Özürlü Hakları Kongresi, , 2010Uluslararası Poster
İki Dilli Türk Çocuklarda Sözel Çalışma Belleği ve Tümce Tekrarı Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Akoğlu. G (01.02.2012 -05.02.2012 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI KATILIMLI I.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO) , 2012Ulusal Poster
Fonolojik Farkındalık Çalıştayı Turan.F, Akoğlu.G (12.05.2014 -13.05.2014 ) , Yayın Yeri:I. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğenci Kongresi , 2014Ulusal Davetli konuşmacı
Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okuma Eko Uygulamaları Çalıştayı Ergül. C,, Akoglu. G,, Kesiktas. D (30.10.2013 -01.11.2013 ) , Yayın Yeri:23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 2013Ulusal Davetli konuşmacı
Normal Gelişim Gösteren ve Dil Bozukluğu Olan Çocuklarda Ev Okuryazarlık Ortamı ve Fonolojik Sesbilgisel Farkındalık İlişkisi GÖZDE AKOĞLU,FAHRİYE FİGEN TURAN (11.05.2015 -13.05.2015 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Katılımlı ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi , 2015Ulusal Sözlü Bildiri
Okuma başarısının yordayıcıları olan çalışma belleği, hızlı isimlendirme ve sesbilgisel farkındalık becerilerinin alt SED’den gelen çocuklarda diğer SED düzeylerindeki akranları ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR,GÖZDE AKOĞLU,AYŞE DOLUNAY SARICA (11.05.2017 -14.05.2017 ) , Yayın Yeri:IV. International Eurasian Educational Research Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
Okuma yazmayı öğrenme süreci: Farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen çocuklardaki başarı farklılıkları CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ZEYNEP BAHAP KUDRET (22.10.2018 -24.10.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Evaluation of the home environment of the young children with and without developmental disabilities Sucuoğlu. B,, Kesiktaş. DA,, Akalın. S,, Keçeli Kaysılı, B, Akoğlu Gül, G Yıldırım, B (18.06.2008 -21.06.2008 ) , Yayın Yeri:2 nd. International Conference on Special Education , 2008Uluslararası Özet bildiri
Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okumanın Etkililiği Ergül. C, Akoğlu. G,, Tufan. M,, Kesiktaş, D, Karaman, G, Bahap Kudret, Z (13.05.2013 -13.05.2013 ) , Yayın Yeri:Eğitim Reformu Girişimi, 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı , 2013Ulusal Özet bildiri
Okul Öncesi Dönemde Sosyoekonomik Özelliklerin Çalışma Belleği Performansına Etkisi CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ZEYNEP BAHAP KUDRET (09.05.2018 -11.05.2018 ) , Yayın Yeri:VIII. International Congress on Research in Education (ICRE) , 2018Uluslararası Özet bildiri
A Decade of Growing Research on Early Litearcy in Turkey: 2007-2017 GÖZDE AKOĞLU,ÇİĞDEM KIZILÖZ (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:Contemporary Means and Methods in ELT and Applied Linguistics- Language in Focus , 2018Uluslararası Özet bildiri
Print Awareness Skills: Does Home Literacy Environment Make A Difference? GÖZDE AKOĞLU,ÇİĞDEM KIZILÖZ (24.02.2017 -26.02.2017 ) , Yayın Yeri:18th International Conference on Turkish Linguistics , 2017Uluslararası Özet bildiri
Anasınıfına Devam Eden Çocuklarda Hızlı isimlendirme ve Sesbilgisel Farkındalık Becerileri İlişkili mi? Okuma Başarısını Etkileyen Temel Becerilere Bir Bakış CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR (19.05.2017 -22.05.2017 ) , Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES , 2017Uluslararası Özet bildiri
Etkileşimli Kitap Okuma Programının Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Akoğlu. G, Ergül.C, Tufan. M, Kesiktaş, AD,Karaman,G,Bahap Kudret, (05.05.2013 -07.05.2013 ) , Yayın Yeri:7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi , 2013Ulusal Özet bildiri
Developmental Profiles of Kindergarten Children’s Vocabulary and Phonological Awareness Skills by Maternal Education Level CEVRİYE ERGÜL,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ERGÜL DEMİR,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ZEYNEP AKKURT DENİZLİ (13.05.2019 -16.05.2019 ) , Yayın Yeri:International Conference on Education - EDU2019 , 2019Uluslararası Özet bildiri
Birinci Sınıftaki Okuma Becerileri Yazma Başarısını Ne Düzeyde Yorduyor? CEVRİYE ERGÜL,ZEYNEP BAHAP KUDRET,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,BURCU KILIÇ TÜLÜ,SEHER YALÇIN (19.06.2019 -22.06.2019 ) , Yayın Yeri:5th International Eurasian Educational Research Congress , 2019Uluslararası Özet bildiri
Çalışma Belleği ve Ev Erken Okuryazarlık Ortamı Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Etkili Mi? Türkçe Konuşan Çocuklar Örneği CEVRİYE ERGÜL,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,GÖZDE AKOĞLU,ERGÜL DEMİR,BURCU KILIÇ TÜLÜ,ŞEYDA DEMİR (18.10.2017 -21.10.2017 ) , Yayın Yeri:5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Erken Okuryazarlık Becerilerinin Ediniminde Sosyoekonomik Düzeye İlişkin Farklılıklar CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU,MERAL ÇİLEM ÖKCÜN AKÇAMUŞ,ERGÜL DEMİR,ZEYNEP BAHAP KUDRET,BURCU KILIÇ TÜLÜ (09.05.2018 -11.05.2018 ) , Yayın Yeri:VIII. International Congress on Research in Education (ICRE) , 2018Uluslararası Özet bildiri
Bir Erken Müdahale Programı Olarak Etkileşimli Kitap Okuma Programı nın Etkililiğinin İncelenmesi Ergül. C,, Akoğlu. G,, Tufan. M,, Karaman, G, Bahap Kudret, Z, Kesiktaş, D (11.10.2012 -12.10.2012 ) , Yayın Yeri:22. ulusal Özel eğitim Kongresi , 2012Ulusal Özet bildiri
Alt Orta ve Üst SED Okullardaki Anasınıflarında Kitap Okuma Etkinlikleri Betimsel Bir Çalışma Ergül. C,, Akoğlu. G,, Kesiktaş. D,, Bahap Kudret, Z, Karaman, G, Tufan, M (01.02.2012 -05.02.2012 ) , Yayın Yeri:ULUSLARARASI KATILIMLI I.ULUSAL DİSİPLİNLERARASI ERKEN MÜDAHALE KONGRESİ (UDEMKO) Displinlerarası Bakış Açısıyla Erken Müdahale Kongresi, 1-5 Şubat 2012, Antalya-Türkiye , 2012Ulusal Özet bildiri
Çevresel risk ve erken müdahale Akoğlu. G,, Turan. F (28.05.2010 -30.05.2010 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri, Özürlü Hakları Kongresi, , 2010Uluslararası Poster
Otizm tanılı çocuklar ve kardeş ilişkileri Bayhan. P,, Yükselen. A,, Akoğlu. G (22.10.2009 -24.10.2009 ) , Yayın Yeri:19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi , 2009Ulusal Poster
Standart Hasta Uygulamaları ile Gelişim Değerlendirme Becerilerinin Kazandırılması Turan. F,, Şipal. F,, Akoğlu. G,, Erdil, Z (25.11.2011 -25.11.2011 ) , Yayın Yeri:Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi, , 2011Ulusal Poster
Özel gereksinimli gruplarda okuryazarlık becerilerinin kazanımı ve yasal çerçevede aile katılımı Akoğlu.G (28.05.2010 -30.05.2010 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Özürlüler Vakfı Kongre ve Sosyal Etkinlikleri, Özürlü Hakları Kongresi, , 2010Uluslararası Poster
Çok Bileşenli Çalışma Belleği Modeli ve Erken Okuryazarlık ÇİĞDEM KIZILÖZ,GÖZDE AKOĞLU (19.03.2016 -20.03.2016 ) , Yayın Yeri:II. Beyin Gelişimi Sempozyumu , 2016Ulusal Poster
The role of home literacy environment on the acquisition of phonological awareness skills in preschool children Turan. F ,, Akoğlu Gül. G (18.06.2008 -21.06.2008 ) , Yayın Yeri:2. Uluslar arası Özel eğitim Konferansı. , 2008Uluslararası Poster
Bir müdahale yaklaşımı olarak sesbilgisel farkındalık Turan. F, Akoğlu. G (03.05.2010 -06.05.2010 ) , Yayın Yeri:Effective Leadership and Management in Inclusive Schools (ELMIS): International Conference. , 2010Uluslararası Poster
48 60 ve 61 72 Aylık Çocuklarda Yazı Farkındalığı GÖZDE AKOĞLU,SONNUR IŞITAN,ÇİĞDEM KIZILÖZ,VEFA KURBAN,NADİM MACİT (11.05.2015 -13.05.2015 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Katılımlı ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi , 2015Ulusal Sözlü Bildiri
Sınıf ve Aile Temelli Etkileşimli Kitap Okuma Uygulamalarının Erken Okuryazarlık ve Okuma Becerilerine Etkileri CEVRİYE ERGÜL,GÖZDE AKOĞLU (11.05.2015 -13.05.2015 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Katılımlı ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi , 2015Ulusal Sözlü Bildiri
The Long Term Effectiveness of Dialogic Reading Intervention in the Acquisition of Reading Skills CEVRİYE ERGÜL,GÖKÇE KARAMAN BENLİ,GÖZDE AKOĞLU (13.05.2015 -15.05.2015 ) , Yayın Yeri:International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges- ICEFIC , 2015Uluslararası Sözlü Bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms