FİGEN NARİN
TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta fnarin2@yahoo.com
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
1996 - 2001
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA (DR)
1986 - 1989
DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)
HASTANELER İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1980 - 1984
EGE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
UZMAN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
PROFESÖR
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1970
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
-01-01-01- - -01-01-01- GASTRİT ÜLSERLİ RATLARDA MELLATONİN PENTOXİFİLİN VE OMEPRAZOL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIARAŞTIRMA PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- ENDOVASKÜLER STENT UYGULANACAK AORT KOARKTASYONLU HASTALARİN İSLEM ÖNCESİ SONRASİ EKOKARDİYOGRAFİK RADYOLOJİK VE BİYOKİMYASALBAP
-01-01-01- - -01-01-01- BİKÜSPİD AORT KAPAKLI ÇOCUKLARDA KARDİYOVASKÜLER DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASIBAP
-01-01-01- - -01-01-01- Nonionik kontrast madde kullanılan pediatrik kardiyak anjiografi hastalarında deksmedetomidinin erken dönem böbrek fonksiyonlarına etkisiARAŞTIRMA PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- MULTİPL SKLEROZLU MS HASTALARDA OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASIARAŞTIRMA PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- MATERNAL NİKOTİN KULLANIMININ YENİDOĞAN KALBİNE ETKİSİNİN MELATONİN VE GİNKGO BİLOBA KULLANIMI İLE ÖNLENEBİLİRLİĞİBAP
-01-01-01- - -01-01-01- KRONİK ALKOL TÜKETİMİNİN AORTADA OLUŞTURDUĞU HASAR ÜZERİNE MELATONİN VE C VİTAMİNİ NİN ETKİLERİ HİSTOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ÇALIŞMAARAŞTIRMA PROJESİ
-01-01-01- - -01-01-01- DEPRESİF HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASINDA GLUTAMAT AKTİVİTESİBAP
-01-01-01- - -01-01-01- ENDOVASKÜLER STENT UYGULANACAK AORT KOARKTASYONLU HASTALARİN İSLEM ÖNCESİ SONRASİ EKOKARDİYOGRAFİK RADYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİBAP
-01-01-01- - -01-01-01- Endotoksemi oluşturulmuş sıçanlarda propolis in karaciğer koruyucu etkinliğiBAP
The evaluation of sperm DNA damage in patients with different varicocele grades Farklı varikosel dereceli hastalarda sperm DNA hasarının değerlendirilmesi ÖZGE GÖKTEPE,FAZİLE CANTÜRK TAN,FİGEN NARİN,BİRKAN YAKAN , Yayın Yeri:Acta Medica Alanya , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Assessment of saliva and gingival crevicular fluid soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR), galectin‐1, and TNF‐α levels in periodontal health and disease İSMAİL TAŞDEMİR,Huriye Erbak Yılmaz,FİGEN NARİN,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Journal of Periodontal Research , 2020Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Does N terminal pro brain natriuretic peptide correlate with measured shunt fraction in children with septal defects ABDULLAH ÖZYURT,ALİ BAYKAN,MUSTAFA ARGUN,ÖZGE PAMUKÇU,KAZIM ÜZÜM,FİGEN NARİN,NAZMİ NARİN , Yayın Yeri:Cardiol Young , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Plasma gelsolin as a biomarker of acute rheumatic carditis MUSTAFA ARGUN,ALİ BAYKAN,FİGEN NARİN,ABDULLAH ÖZYURT,ÖZGE PAMUKÇU,FERHAN ELMALI,KAZIM ÜZÜM,NAZMİ NARİN , Yayın Yeri:Cardiology in the Young , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1017/S1047951114002327
The effects of dexmedetomidine on early stage renal functions in pediatric patients undergoing cardiac angiography using non ionic contrast media a double blind randomized clinical trial ADNAN BAYRAM,AYŞE ÜLGEY,ALİ BAYKAN,NAZMİ NARİN,FİGEN NARİN,ALİYE ESMAOĞLU,ADEM BOYACI , Yayın Yeri:Paediatr Anaesth , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Assessment of paraoxonase 1 xanthine oxidase and glutathione peroxidase activities nitric oxide and thiol levels in women with polycystic ovary syndrome GÜLDEN BAŞKOL,ERCAN MUSTAFA AYGEN,F ERDEM,AYŞEN CANİKLİOĞLU,FİGEN NARİN,YILMAZ ŞAHİN,T KAYA , Yayın Yeri:Acta Obstet Gynecol Scand , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Melatonin and vitamin C ameliorate alcohol induced oxidative stress and eNOS expression in rat kidney MEHMET FATİH SÖNMEZ,FİGEN NARİN,DERYA AKKUŞ,AB TÜRKMEN , Yayın Yeri:Ren Fail. , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effect of L tryptophan on the heart in rabbits via chronic hypoxia NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Turkish Journal Of Medical Sciences. , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The protective effect of melatonin on nicotine induced myocardial injury in newborn rats whose mothers received nicotine ALİ BAYKAN,NAZMİ NARİN,FİGEN NARİN,HÜLYA AKGÜN,SELDA YAVAŞCAN,RECEP SARAYMEN , Yayın Yeri:Anadolu Kardiyol Derg , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Doksorubisin ile oluşturulmuş deneysel kardiyotoksisite ve kardiyotoksisite üzerine melatoninin etkisi FERHUNDE DEMİR,FİGEN NARİN,HÜLYA AKGÜN,KAZIM ÜZÜM,RECEP SARAYMEN,E KÖKLÜ , Yayın Yeri: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , 2004Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
Maternal erythrocyte malondialdehyde level in pre eclampsia preduction A longitudinal study MUSTAFA BAŞBUĞ,İBRAHİM DEMİR,İBRAHİM SERDAR SERİN,BÜLENT ÖZÇELİK,RECEP SARAYMEN,FİGEN NARİN,MEHMET TAYYAR , Yayın Yeri:J Perinat Med., , 2003Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Effects of mexiletine and their combination on experimental head injury NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Neurosurgical Review , 2003Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Nitric Oxide metabolities in acute rheumatic fever FİGEN NARİN,NAZMİ NARİN,HATİCE PAŞAOĞLU,CANAN HALICI,DURAN ASLAN , Yayın Yeri:Tohoku J. Exp. Med., , 2003Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Effect of melatonin in the prevention of post operative adhesion formation in a rat uterine horn adhesion model BÜLENT ÖZÇELİK,İBRAHİM SERDAR SERİN,MUSTAFA BAŞBUĞ,SEMİH ZEKİ ULUDAĞ,FİGEN NARİN,MEHMET TAYYAR , Yayın Yeri:Hum Reprod , 2003Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğan bebeklerde beyin omirilik sıvısı askorbik asit düzeyleri NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi , 2002Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizizni) Özgün Makale
Anticardiolipin antibodies in acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart disease is there a significant association NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Clin. Exp. Rheumatol , 1996Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Henoch Schonlein Vaskülitinde bakır ve sialik asit değerleri NARİN FİGEN , Yayın Yeri:İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi , 1993Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
Akut poststreptokoksik glomerulonefritli olgularda serum bakır ve sialik asit değerleri NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 1993Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
The association between vitamin D and Hashimoto’s thyroiditis CEVDET GÜZELSAĞALTICI,GÜLSEREN PAMUK,ÜMİT ÇAVDAR,ALPEREN İHTİYAR,FİGEN NARİN,BARIŞ ÖNDER PAMUK , Yayın Yeri:Medicine Science , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Gingival crevicular fluid semaphorin 4D and peptidylarginine deiminase‐2 levels in periodontal health and disease Gözde Veyisoğlu,Levent Savran,FİGEN NARİN,Huriye Erbak Yılmaz,Candeğer Avşar,MEHMET SAĞLAM , Yayın Yeri:Journal of Periodontology , 2019Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1002/JPER.18-0608
Is hypertension the fate of aortic coarctation patients treated with Cheatham Platinum (CP) stent? ALİ BAYKAN,Ayse G Demiraldi,Onur Tasci,ÖZGE PAMUKÇU,Suleyman Sunkak,KAZIM ÜZÜM,SADETTİN SEZER,FİGEN NARİN , Yayın Yeri:Journal of Interventional Cardiology , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/joic.12460
Cardioprotective effect of metformin against doxorubicin cardiotoxicity in rats MUSTAFA ARGUN,KAZIM ÜZÜM,MEHMET FATİH SÖNMEZ,ABDULLAH ÖZYURT,DERYA KARABULUT,ZEYNEP SOYERSARICA,KÜBRA TUĞÇE ÇİLENK,SUNAY ÜNALMIŞ,ÖZGE PAMUKÇU,ALİ BAYKAN,FİGEN NARİN,FERHAN ELMALI,NAZMİ NARİN , Yayın Yeri:Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/akd.2015.6185
Increased Serum Phthalates MEHP DEHP and Bisphenol A Concentrations in Children With Autism Spectrum Disorder The Role of Endocrine Disruptors in Autism Etiopathogenesis FATİH KARDAŞ,AK BAYRAM,E DEMİRCİ,LEYLA AKIN,SEVGİ ÖZMEN,MUSTAFA KENDİRCİ,MEHMET CANPOLAT,BEHİCE DİDEM ÖZTOP,FİGEN NARİN,HAKAN GÜMÜŞ,SEFER KUMANDAŞ,HÜSEYİN PER , Yayın Yeri:J Child Neurol , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/
The endocrine disruptor bisphenol A may play a role in the aetiopathogenesis of polycystic ovary syndrome in adolescent girls LEYLA AKIN,MUSTAFA KENDİRCİ,FİGEN NARİN,SELİM KURTOĞLU,RECEP SARAYMEN,MEDA KONDOLOT,SELDA KOÇAK,FERHAN ELMALI , Yayın Yeri:Acta Paediatrica , 2015Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1111/apa.12885
Evaluation of Cardiovascular Changes in Children with BAVs SERTAÇ HANEDAN ONAN,ALİ BAYKAN,SAADETTİN SEZER,FİGEN NARİN,ERTUĞRUL MAVİLİ,ZEYNEP BAYKAN,KAZIM ÜZÜM,NAZMİ NARİN , Yayın Yeri:Pediatr.Cardiol , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Melatonin promotes fracture healing in the rat model MEHMET HALICI,MİTHAT ÖNER,AHMET GÜNEY,ÖZLEM CANÖZ,FİGEN NARİN,CANAN HALICI , Yayın Yeri:Eklem Hastalik Cerrahisi , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Effect of melatonin and vitamin C on expression of endothelial NOS in heart of chronic alcoholic rats MEHMET FATİH SÖNMEZ,FİGEN NARİN,DERYA AKKUŞ,SAİM ÖZDAMAR , Yayın Yeri:Toxicol Ind Health , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The Effect of High Dose Melatonin on Cardiac Ischemia Reperfusion Injury HAKAN CEYRAN,FİGEN NARİN,NAZMİ NARİN,HÜLYA AKGÜN,BAHAR CEYRAN,F ÖZTÜRK,YİĞİT AKÇALI , Yayın Yeri:Yonsei Medical Journal , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Homocysteine and left ventricular hypertrophy in children with chronic renal failure NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Pediatr Nephrol., , 2004Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effect of melatonin on plasma oxidant antioksidant skeletal muscle reperfusion injury in rats NARİN FİGEN , Yayın Yeri:The Journal of International Medical Research , 2004Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Doksorubisin ile oluşturulmuş deneysel kardiyotoksisite ve kardiyotoksisite üzerine pentoksifilin etkisi NARİN FİGEN , Yayın Yeri:T Kardiol Dern Arş , 2004Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
Is pentoxifyliine therapy effective for the tereatment of acute rheumatic carditis NARİN FİGEN , Yayın Yeri:J. Paediatr. Child , 2003Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (SCI) Özgün Makale
Increased endothelin in infants of pre eclamptic mothers NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Pediatr. Int., , 2002Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effect of folic acid vitamin B6 and vitamin B12 on the homocysteine levels in rabbits fed by methionine enriched diets FİGEN NARİN,NAZMİ NARİN,MUSTAFA AKÇAKUŞ,MUZAFFER ÜSTDAL,İNCİ KARAKÜÇÜK,CANAN HALICI , Yayın Yeri:Tohoku J. Exp. Med., , 2002Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Continuous versus cyclical transdermal oestrogen replacement therapy in postmenopausal women effects on lipoprotein a and nitric oxide levels NARİN FİGEN , Yayın Yeri:J. Obstet. Gynaecol , 2001Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Transdermal hormon replasman tedavilerinin kan lipid lipoprotein düzeylerine etkileri NARİN FİGEN , Yayın Yeri:T. Klin. Jinekol. Obstet , 2001Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
Nitric oxide level in children with pulmonary hypertension NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Indian J. Physiol. Pharmacol , 2000Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Hyaluronic acid plus heparin for improved efficacy in prevention of adhesion formation in rat uterine horn model MUSTAFA BAŞBUĞ,ERCAN MUSTAFA AYGEN,MEHMET TAYYAR,E KAYA,FİGEN NARİN,O ÖKTEM , Yayın Yeri:Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol , 1999Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Diagnostic value of troponin T in neonates of mild pre eclamptic mothers NAZMİ NARİN,NEŞİDE ÇETİN,HÜSEYİN KILIÇ,MUSTAFA BAŞBUĞ,FİGEN NARİN,MEHPARE KAFALI,KAZIM ÜZÜM,E GENÇ,HASAN BASRİ ÜSTÜNBAŞ , Yayın Yeri:Biol. Neonate , 1999Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Thyroid function tests in the newborn infants of preeclamptic women NARİN FİGEN , Yayın Yeri:J. Pediatr. Endocrinol. Metab. , 1999Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Akut lenfoblastik lösemi izleminde serum laktat değerinin önemi NARİN FİGEN , Yayın Yeri:İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi , 1991Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
Fruktozaminin insüline bağlı diabetes izlemindeki yeri NARİN FİGEN , Yayın Yeri:İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi , 1991Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
First observation of hemoglobin G-Norfolk in the Turkish population HÜLYA ÜNAL,AYŞENUR ATAY,MUAMMER YÜCEL,FİGEN NARİN,SERDAR CEYLANER,DURAN CANATAN , Yayın Yeri:Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Vaka Takdimi
Endocrine Disruptors and Polycystic Ovary Syndrome: Phthalates LEYLA AKIN,MUSTAFA KENDİRCİ,FİGEN NARİN,SELİM KURTOĞLU,NİHAL HATİPOĞLU,FERHAN ELMALI , Yayın Yeri:J Clin Res Pediatr Endocrinol , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4274/jcrpe.galenos.2020.2020.0037.
Daha Etkin Tıbbi Biyokimya Eğitimi İçin Durum Değerlendirme Çalışması Condition Assessment Study for More Effective Medical Biochemistry Education SALİHA AKSUN,TUĞBA ÖNCEL,CANDEĞER AVŞAR,LEYLA DEMİR,FUNDA İFAKAT TENGİZ,FİGEN NARİN , Yayın Yeri:Smyrna Tıp Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index copernicus,google academic, Türk m...) Özgün Makale
Anti inflammatory role of obestatin in autoimmune myocarditis ÖZGE PAMUKÇU,ALİ BAYKAN,LATİFE BAYRAM ÇAKIR,FİGEN NARİN,NAZMİ ÇETİN,NAZMİ NARİN,MUSTAFA ARGUN,ABDULLAH ÖZYURT,KAZIM ÜZÜM , Yayın Yeri:Clin Exp Pharmacol Physiol , 2016Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Determination of pediatric reference intervals for three cagulation tests in wide spread use for city of Kayseri population SELMA BULDU,CANAN HALICI,FİGEN NARİN,FERHAN ELMALI , Yayın Yeri:Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Investigation of changes in ocular blood flow in rabbits with long termhyperhomocysteinemia using color Doppler ultrasonography NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Turkish Journal Of Medical Sciences , 2011Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Melatonin and Vitamin C Administration Ameliorate Alcohol Induced Oxidative Stress and eNOS Expression in Liver of Rats NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Erciyes Tıp Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
Melatonin and vitamin C attenuates alcohol induced oxidative stress in aorta MEHMET FATİH SÖNMEZ,FİGEN NARİN,ESRA BALCIOĞLU , Yayın Yeri:Basic Clin Pharmacol Toxicol , 2009Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Influence of maternal nicotine exposure on neonatal rat oxidant antioxidant system and effect of ascorbic acid supplementation NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Hum Exp Toxicol. , 2008Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The relationship between birthweight oxidative stress and bone mineral status in newborn infants E KÖKLÜ,MUSTAFA AKÇAKUŞ,FİGEN NARİN,RECEP SARAYMEN , Yayın Yeri:. Journal of Paediatrics and Child Health , 2007Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effects of mid altitude on endocrine profile NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Biology of Sport. , 2006Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Yenidoğan ratlarda nikotin ile oluşturulan myokardiyal hasarın değerlendirilmesi NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Türk Klinik Biyokimya Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
The association of plasma homocysteine levels with serum leptin and apolipoprotein B levels in childhood obesity FİGEN NARİN,MK ATABEK,MUSA KARAKÜKÇÜ,NAZMİ NARİN,SELİM KURTOĞLU,HAKAN GÜMÜŞ,BEKİR ÇOKSEVİM,RUŞEN EREZ , Yayın Yeri:Ann Saudi Med , 2005Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Doksorubisin ile oluşturulmuş deneysel kardiyotoksisite ve kardiyotoksisite üzerine L triptofanın etkisi NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Erciyes Tıp Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Türk Tıp Dizini) Özgün Makale
Plasma homocysteine and retinal artery occlusive disease A case control study NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Ann Saudi Med , 2004Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Hyaluronic acid plus heparin for improved efficacy in prevention of adhesion formation in rat uterine horn model MUSTAFA BAŞBUĞ,ERCAN MUSTAFA AYGEN,MEHMET TAYYAR,ERDAL KAYA,FİGEN NARİN,ÖZGÜR ÖKTEM , Yayın Yeri:European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology , 1998Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Carnitine levels in patients with chronic rheumatic heart disease NARİN FİGEN , Yayın Yeri:Clin. Biochem , 1997Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
P-182 Short and Mid-Term Effects Of Transcatheter Atrial SeptalDefect Closure Treatment On Nutritional Hormones Onur Taşçı,NAZMİ NARİN,ALİ BAYKAN,ÖZGE PAMUKÇU,didem barlaketti,e tasci kıran,FİGEN NARİN,SÜLEYMAN SUNKAK,c vural,KAZIM ÜZÜM (15.05.2019 -18.05.2019 ) , Yayın Yeri:53rd Annual Meeting of the Association for European Paediatric and CongenitalCardiology (AEPC) , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
A Biochemistry Education Survey Study with Pregraduate Medical SchoolStudents SALİHA AKSUN,TUĞBA ÖNCEL,FUNDA İFAKAT TENGİZ,HURİYE ERBAK YILMAZ,CANDEĞER AVŞAR,ÖZKANAY HAYAT,ÜĞE MERT,LEYLA DEMİR,GÜLSEREN PAMUK,FİGEN NARİN (27.10.2019 -31.10.2019 ) , Yayın Yeri:XXVII. Balkan Clınıcallaboratory Federatıonmeetıng Bclf 2019. XXX. Natıonal Congress Ofthe Turkısh Bıochemıcalsocıety Tbs 2019 , 2019Uluslararası Özet bildiri
İLK TRİMESTER PRENATAL TARAMA TESTLERİ VE DİABETES MELLİTUSİLİŞKİSİ LEYLA DEMİR,TUĞBA ÖNCEL,SERAP ÇUHADAR,SALİHA AKSUN,FİGEN NARİN (25.04.2019 -28.04.2019 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XIX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Short and Mid-Term Effects Of Transcatheter Ventricular Septal Defect Closure Treatment OnNutritional Hormones NAZMİ NARİN,ÖZGE PAMUKÇU,ONUR TAŞÇI,didem barlakketi,ezgi taşçı,FİGEN NARİN,ÇAĞDAŞ VURAL,SÜLEYMAN SUNKAK,KAZIM ÜZÜM,ALİ BAYKAN (15.05.2019 -18.05.2019 ) , Yayın Yeri:53 Annual Meeting of the Association for european Paediatric and congenital Cardiology , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
MEFVGenininFarkLIEkzonlarIndaHomozigotveHeterozigotMutasyonTespitEdiIenAileviAkdenizAteSiHastalamdaSolubIeUrokinase�TypePlasminogenActivatorReceptorveSerumAmiloidA��zeyIerininDiagnostikvePrognostikDegerininBelirIenmes HURİYE ERBAK YILMAZ,SALİHA AKSUN,DİLEK SOLMAZ AKGÖL,SERVET AKAR,FERHAN ELMALI,FİGEN NARİN (01.10.2017 -05.10.2017 ) , Yayın Yeri:KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ Uluslararası katılımlı kongre lab expo 2017 , 2017Uluslararası Özet bildiri
A discussion study for laboratory process education demands and needs of our technicians SALİHA AKSUN,candeğer avşar,hayat özkanay,tuğba öncel,LEYLA DEMİR,huriye yılmaz erbak,ayşenur atay,FİGEN NARİN (26.10.2018 -30.10.2018 ) , Yayın Yeri:tbd uluslararası biyokimya kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Case of Cushing Disease with laboratory findings MERT ÜĞE,GÖKÇE EĞLENOĞLU,AYŞENUR ATAY,TUĞBA ÖNCEL,ÇAĞATAY HASİP,SALİHA AKSUN,DİLEK KARAKUŞ,FİGEN NARİN (27.10.2019 -31.10.2019 ) , Yayın Yeri:XXVII. BALKAN CLINICALLABORATORY FEDERATIONMEETING BCLF 2019XXX. NATIONAL CONGRESS OFTHE TURKISH BIOCHEMICALSOCIETY TBS 2019 , 2019Uluslararası Özet bildiri
Pregabalin Substance Abuse SALİHA AKSUN,TUĞBA ÖNCEL,LEYLA DEMİR,FİGEN NARİN (27.10.2019 -31.10.2019 ) , Yayın Yeri:XXVII. BALKAN CLINICALLABORATORY FEDERATIONMEETING BCLF 2019XXX. NATIONAL CONGRESS OFTHE TURKISH BIOCHEMICALSOCIETY TBS 2019 , 2019Uluslararası Özet bildiri
The Association Between Vitamin D and Hashimoto’s Thyroiditis CEVDET GÜZELSAĞALTICI,GÜLSEREN PAMUK,BARIŞ ÖNDER PAMUK,ALPEREN İHTİYAR,FİGEN NARİN,ESRA MELTEM KOÇ (24.05.2018 -27.05.2018 ) , Yayın Yeri:23rd WONCA Europe Conference , 2018Uluslararası Özet bildiri
Our Laboratory Experience About Interference of ACTH Measurement LEYLA DEMİR,SALİHA AKSUN,c adıyaman,FİGEN NARİN (10.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:5th EFLM-UEMS European Joint Congress In Laboratory Medicine, , 2018Uluslararası Özet bildiri
Karbonhidrat Deficient Transferrin (CDT) kullanımı, ölçümü ve preanalitik evrede karşılaşılabilen hatalar SALİHA AKSUN,MERT ÜĞE,HURİYE ERBAK YILMAZ,MEHMET KÖSEOĞLU,FİGEN NARİN (13.03.2020 -13.03.2020 ) , Yayın Yeri:Laboratuvarda Preanalitik � Postanalitik Evrelerin Yönetimi ve Kontrolü Sempozyumu , 2020Ulusal Özet bildiri
BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE ASEMPTOMATİK AKROMEGALİ OLGUSU ÇAĞATAY HASİP,TUĞBA ÖNCEL,GÖKÇE EĞLENOGLU,MERT ÜĞE,LEYLA DEMİR,SALİHA AKSUN,FİGEN NARİN (25.04.2019 -28.04.2019 ) , Yayın Yeri:UluslararasıLaboratuvar Tıbbıve XIX. Ulusal KlinikBiyokimya Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK ANEMİ CANDEĞER AVŞAR,MERT ÜĞE,ÇAĞATAY HASİP,SALİHA AKSUN,FİGEN NARİN (25.04.2019 -28.04.2019 ) , Yayın Yeri:UluslararasıLaboratuvar Tıbbıve XIX. Ulusal KlinikBiyokimya Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
İLK TRİMESTER PRENATAL TARAMA TESTLERİ VE DİABETES MELLİTUSİLİŞKİSİ LEYLA DEMİR,TUGBA ÖNCEL,SERAP CUHADAR,SALİHA AKSUN,FİGEN NARİN (25.04.2019 -28.04.2019 ) , Yayın Yeri:UluslararasıLaboratuvar Tıbbıve XIX. Ulusal KlinikBiyokimya Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
Correlation between blood gas glucose parameter and biochemistryautoanalyzer glucose TUĞBA ÖNCEL,HAYAT ÖZKANAY YÖRÜK,LEYLA DEMİR,ÜĞE MERT,SALİHA AKSUN,FİGEN NARİN (27.10.2019 -31.10.2019 ) , Yayın Yeri:XXVII. BALKAN CLINICALLABORATORY FEDERATIONMEETING BCLF 2019XXX. NATIONAL CONGRESS OFTHE TURKISH BIOCHEMICALSOCIETY TBS 2019 , 2019Uluslararası Özet bildiri
UYUŞTURUCU MADDE ANALİZLERİNDE KLİNİSYENE MESAJIMIZ VAR SALİHA AKSUN,ALPEREN İHTİYAR,MURAT AKSUN,HASAN ORHAN ÇETİN,BARIŞ KARADAŞ,SERCAN TURAN,YUSUF CEM KAPLAN,SERAP ÇUHADAR,HÜSEYİN CAN,FİGEN NARİN (16.03.2016 -20.03.2016 ) , Yayın Yeri:İNTERNATİONAL 5 TRAKYA FAMİLY MEDİCİNE CONGRESS , 2016Uluslararası
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms