ERSEL ÇAĞLITÜTÜNCİGİL
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİ BÖLÜMÜ/TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta ersel.caglitutuncugil@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2001 - 2007
EGE ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK SANATI ANABİLİM DALI
1996 - 2000
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
1992 - 1996
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
EGE ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK SANATI ANABİLİM DALI
1970
OKUTMAN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
05.02.2020 - 05.05.2020 Kokluca Mezar KitabeleriYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
-01-01-01- - -01-01-01- Yurtdışındaki Azerbaycan daki Tarihi Türk Eserlerinin Tespiti Projesi 2006 2010 Türk Tarih Kurumu Proje Çalışma İzleme Grubu ÜyesiDİĞER
-01-01-01- - -01-01-01- Kent ve Seyyah Evliya Çelebi nin Gözüyle İzmir ve Çevresi 2010 2012 EGE ÜBNİVERSİTESİ 11TDAE004 Nolu BAP Projesi Çalışma Grubu ÜyesiBAP
-01-01-01- - -01-01-01- Azerbaycan daki Eski Mezar Taşlarının Türk Kültürü Sanatı Tarihi ve Halkbilimi Açısından İncelenmesi 2006 2009 TÜBİTAK 106k076 Nolu ProjeTÜBİTAK PROJESİ
Fon : 166500
Bakü Cuma Camii ERSEL ÇAĞLITÜTÜNCİGİL , Yayın Yeri:Cihannüma: Tarih Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ERIHPLUS, DOAJ) Özgün Makale
Evliya Çelebi de Geçit Kale ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi-Evliya Çelebi Özel Sayısı , 2011Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (ASOS, CEEOL, IndexCopernicus IndexCopern...) Özgün Makale
Bakü Bayıl Kalesi Kasrı ve Kitabeleri Hakkında Yüksel SAYAN la birlikte SAYAN Yüksel, ÇAĞLITÜTÜNCİGİL Ersel , Yayın Yeri:Sanat Tarihi Dergisi , 2006Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Geç Dönem Osmanlı Mezar Taşı Üretim Sürecine Bir Örnek: Kokluca (İzmir) Mezarlığı ERSEL ÇAĞLITÜTÜNCİGİL , Yayın Yeri:TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kuzey Azerbaycan’daki Türk İslam Eserlerinde Arslan Figürü ERSEL ÇAĞLITÜTÜNCİGİL , Yayın Yeri:Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Bakü Cuma Camii ERSEL ÇAĞLITÜTÜNCİGİL , Yayın Yeri:Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Urla İzmir Merkezdeki Cami Hazirelerinde Yer Alan Cami ve Manzara Tasvirli Mezar Taşları ERSEL ÇAĞLITÜTÜNCİGİL , Yayın Yeri:TÜBA-KED , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Şıhlar Köyü Haçmaz Azerbaycan Şeyh Yusuf Mescidi ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM, ASOS, CEEOL, MLA, PECYA, ULRİCH...) Özgün Makale
Türk Süsleme Sanatında Nar Form Köken ve İkonografik Anlamı ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:Türklük Bilimi Araştırmaları/Journal of Turkology Research , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CSA, EBSCO,ULAKBİM, MLA, LLBA, UPD) Özgün Makale
Eski Mordoğan İzmir Köyü Camii Süslemeleri ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (MLA, TÜBİTAK/ULAKBİM) Özgün Makale
Türk Süsleme Sanatının Birbirine Karıştırılan İki Motifi Nar ve Haşhaş ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Kuzey Azerbaycan daki Türk Dönemi Yapılarında Bulunan Usta Kitabeleri Üzerine Bazı Düşünceler ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:Turkish Studies Türkiye Dışındaki Türkler Dosyası, , 2008Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO, MLA) Özgün Makale
Berde Türbesi nin Sırlı Tuğla ve Çini Mozaik Süslemeleri ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Yahyalı Kayseri Yöresi Halıları ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:Sanat Tarihi Dergisi , 2001Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Cami Tasvirli Yahyalı Kayseri Halıları ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL , Yayın Yeri:Erdem Dergisi Halı Özel Sayısı , 1999Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Av Sahneli Azerbaycan Mezar Taşları Dede Korkut ve Türk Av Kültüründeki Yeri ERSEL ÇAĞLITÜTÜNCİGİL (19.10.2015 -23.10.2015 ) , Yayın Yeri:III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Dede Korkut ve Türk Dünyası , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Kemalpaşa ve Çevresindeki Türk İslâm Eserleri II Hamamlar Çeşmeler Köprüler ve Bazı Mezartaşları Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3 5 Haziran 1999 Kemalpaşa İzmir Bildiriler İzmir 1999 ss 193 230 ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL (03.06.1999 -05.06.1999 ) , Yayın Yeri:Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu 3-5 Haziran 1999 Kemalpaşa-İzmir , 1999Ulusal Tam metin bildiri
Azerbaycan da Kuba Cuma Mescidi nin Süsleme Özellikleri ve Kitabesi Üzerine Bazı Notlar I Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9 15 Nisan 2006 Çeşme İzmir Bildirler Ankara 2007 ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL (09.04.2006 -15.04.2006 ) , Yayın Yeri:I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9-15 Nisan 2006 Çeşme-İzmir , 2006Uluslararası Tam metin bildiri
Aliağa İlçesindeki Tarihi Camiler Üzerine Değerlendirmeler ERSEL ÇAĞLITÜTÜNCİGİL (14.09.2017 -15.09.2017 ) , Yayın Yeri:Geçmişten Günümüze Aliağa Sempozyumu , 2017Ulusal Tam metin bildiri
Türk Türbe Mimarisinde Ender Bir Örnek Olarak Milas Ortaköy de İkiz Türbe XIII Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 14 16 Ekim 2009 Denizli Bildirler İstanbul 2010 ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL (14.10.2009 -16.10.2009 ) , Yayın Yeri:XIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 14-16 Ekim 2009 , 2009Ulusal Tam metin bildiri
Gence Şehir Mezarlığı nda Bulunan Bir Grup Figürlü Mezar Taşı II Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 19 25 Nisan 2010 Çeşme İzmir Prof Dr Fikret Türkmen Kitabı İzmir 2012 ss 323 360 ÇAĞLITÜTÜNCİGİL ERSEL (19.04.2010 -25.04.2010 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 19-25 Nisan 2010 Çeşme-İzmir. , 2010Uluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms