DERYA ÖZER KAYA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ/FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI/
Varyantlar Derya Özer, Derya Ozer
E-Posta derya.ozer.kaya@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası 54326
Atıf Dağılımları

COVID-19 Pandemisinde Ev İzolasyonunun Oluşturduğu Kas Ağrıları ve Postür Bozukluklarının Yönetiminde Temel Vücut Farkındalığı Terapisi

DERYA ÖZER KAYAÇin’in Wuhan kentinde başlayan COVID-19 süreci, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir sorun haline gelmiştir. Bu doğrultuda, birçok ülkede sosyal izolasyon ve karantina tedbirleri geliştirilmiştir. Ancak bu durumun, özellikle ev içerisinde ve televizyon karşısında geçirilen sürenin artması ile bireylerde postür bozuklukları gibi kas-iskelet sistemi problemlerini de beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. Bu doğrultuda, bireyleri mevcut koşullar altında genel sağlık durumlarını korumak amacıyla ev içerisinde uygulayabilecekleri far ...Daha fazlası Makale2020İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi34 Görüntülenme

COVID-19’un Kas İskelet Sistemine Etkisi

ORHAN ÖZTÜRK DERYA ÖZER KAYASARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığı, kas-iskelet sistemini olumsuz etkilemektedir. Kas iskelet sistemindeki patolojik değişiklikler kas dokusu, sinovyum ve kortikal kemikte bulunan transmembran proteaz, serin 2 ve anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörüyle bu hücrelerin doğrudan viral enfeksiyona maruz kalmasıyla ya da sitokinler ve proenflamatuar moleküller nedeniyle meydana gelmektedir. Ayrıca hastalığın tedavi sürecinde kullanılan kortikosteroidler de kas iskelet sistemindeki harabiyeti arttırmaktadır. Şiddetli miy ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi73 Görüntülenme

Meme Kanseri Cerrahisi Sonrası Ekstremite Hacmi ile Ağrı, Duyu ve Kavrama Kuvveti Arasındaki İlişki

SEVTAP GÜNAY UÇURUM İLKNUR NAZ GÜRŞAN DERYA ÖZER KAYAAmaç: Üst ekstremite hacmindeki artış meme kanseri cerrahisi sonrasında görülen en yaygın komplikasyonlardan biridir ve üst ekstremite fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı meme kanseri cerrahisi sonrası, üst ekstremite hacmi ile ağrı, duyu ve kavrama kuvveti arasındaki ilişkileri araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 44-73 (54,00/50,50-62,00 yıl) yaş arası, meme kanseri tanısı sonrası cerrahi ve onkolojik tedavi almış ve son tedavisini en az üç ay önce tamamlamış 49 katılımcı dahil edildi. Üst ekstremite hacmi Fru ...Daha fazlası Makale2022İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi62 Görüntülenme

Düşünüyorum Öyleyse Yapacağım: Karar Verme ve Eylemi Başlatma Sürecinde Korteksin İşlevi

DERYA ÖZER KAYAÖzet Karar verme, mevcut problemi çözüme kavuşturmaya odaklı bir yöneliş, karar verme eylemi ise mevcut seçenekleri değerlendirme, analiz etme ve sonuçlarını takip etme gibi spesifik etkinliklerden oluşan karmaşık bir işlevdir. Karar alabilme kabiliyeti zihinsel analiz, planlama, üst düzey düşünme (koşullardaki değişikliklere uygun olarak cevabı değiştirebilme yetisi gibi), eylemi başlatma ve yürütme gibi bilişsel süreçleri içermektedir. Bu süreç eylem seçimi kapsamında ilişkisel öğrenme, duygusal ve sosyal yönler dâhil olmak üzere çeşitli bil ...Daha fazlası Makale2021İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi28 Görüntülenme

COVID-19 Pandemisi, Spor, Sporcu Üçgeni: Etkilenimler ve Öneriler

DERYA ÖZER KAYACOVID-19 her yaş ve kesimden kişiyi etkilemekle birlikte, sporcular daha az komorbiditeye sahip olmalarına rağmen pandeminin yavaşlatılması açısından spor camiasında COVID-19’un yayılmasını önlemek önemlidir. Bu çalışmayla, COVID-19 sürecinde, sporcuların pandemi sürecinden etkilenimlerinin özetlenmesi ve spora yönelik önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Pandemi sürecinde liglerin ve turnuvaların seyircisiz oynanması ve ileri bir tarihe erteleme/iptal etme kararlarının alınmasına kadar oynanan maçlar birer “biyolojik bomba” olarak adlandırılm ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi31 Görüntülenme

COVID-19 Hastalığı ve Pulmoner Fizyoterapi

ELVAN FELEKOĞLU MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU İLKNUR NAZ GÜRŞAN DERYA ÖZER KAYAAralık 2019’da, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan ettiği COVID-19, hastaların temel olarak respiratuar, kardiyovasküler, nörolojik ve kas-iskelet sistemlerini etkilemektedir. Vakaların %15’i şiddetli, %5’i ise ventilasyon ve yaşam desteği gerektiren çok şiddetli klinik tablo ile izlenmektedir. COVID-19 hastaları, bu etkiler sebebiyle hastalığın stabil olduğu erken dönemden itibaren pulmoner rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır. Solunum fizyoterapisi, pulmoner rehabilitasyonun önemli komponentlerind ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi60 Görüntülenme

COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

MERVE KESKİN DERYA ÖZER KAYAAmaç: Bu araştırma, COVID-19 pandemisi sürecinde eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerin acil yapılandırılmış web tabanlı eğitim hakkındaki geri bildirimlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmamıza 2019-2020 bahar döneminde pandemi nedeniyle lisans/lisansüstü eğitimine web tabanlı olarak uzaktan devam eden ve internet ortamından gönderilen ankete erişim sağlayan toplam 652 üniversite öğrencisi dâhil edildi. Genel sosyo-demografik özellikler, medya araçlarını kullanım bilgileri, web tabanlı eğitimin bilgi düzeyine etkisi ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi18 Görüntülenme

COVID-19 Hastalarında Erken Dönem Mobilizasyon Uygulamaları

MÜGE KIRMIZI DAMLA KARABAY SEVTAP GÜNAY UÇURUM DERYA ÖZER KAYAKoronavirus Hastalığı (COVID-19), ilerleyen aşamalarında solunum yetmezliğine yol açabilen solunum sistemi etkileri dışında hastaların kas iskelet sistemi dâhil birçok sistemine de zarar veren oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavi sürecinde fizyoterapistler, solunum fizyoterapisine ek olarak kas iskelet sisteminin desteklenmesi ve hastaların erken dönem mobilizasyonun sağlanmasında da önemli rol oynarlar. Özellikle solunum fizyoterapisinin önerilmediği kritik dönemde, terapatik pozisyonlamanın ve mobilizasyonun önemi çok daha b ...Daha fazlası Makale2020 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi34 Görüntülenme

Obez Çocuklarda Omurganın Yapısı ve Mobilitesi ile Denge Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Ön Çalışma

SEVTAP GÜNAY UÇURUM DAMLA KARABAY HİLAL UZUNLAR DERYA ÖZER KAYA BUMİN NURİ DÜNDARAmaç: Obeziteye bağlı artmış vücut kütlesi ve ağırlık merkezinin değişmesi omurganın yapısı ve mobilitesiyle birlikte dengeyi de etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı obez çocuklarda omurga yapı ve mobilitesi ile denge arasındaki ilişkilerin incelenmesiydi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya obezite tanısı almış, ortanca yaşları 14 yıl (IQR 25/75: 12/16 yıl) ve ortanca vücut kütle indeksleri 34,9 kg/m² (IQR 25/75: 31,9/37,8 kg/m²) olan 14 çocuk dahil edildi. Denge, bilgisayar destekli bir cihaz kullanılarak, omurga yapı ve mobilitesi ise Hocoma Va ...Daha fazlası Makale2022İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi8 Görüntülenme

Deprem Sonrası Sirkadiyen Ritim ve Uyku-Uyanıklık Bozuklukları ile Baş Etmede Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Yaklaşımları

DAMLA KARABAY UMUT ZİYA KOÇAK DERYA ÖZER KAYAUyku, iki ana düzenleyici sistem tarafından kontrol edilir. Bunlar uyku miktarını belirleyip 24 saatlik periyodikliği yöneten sirkadiyen sistem ve yeterli miktarda uykunun elde edilmesini sağlayarak uyku kalitesini belirleyen homeostatik sistemdir. İnsanlarda en belirgin sirkadiyen ritim, uyku-uyanıklık döngüsüdür ve bu döngü, düzenleyici mekanizmalar arasında en savunmasız olanlardan biridir. Depremler gibi stresli yaşam olayları, uyku problemleri ile yakından ilişkilidir ve bir risk faktörü olarak kabul edilir. Uyku problemleri, melatonin sal ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi14 Görüntülenme

Doğal Afetler Sonrası Stres Bozukluğuna Eşlik Eden Ruminasyonun Fizyolojik Etkileri ve Mücadelede Egzersiz Yaklaşımları: Geleneksel Derleme

ORHAN ÖZTÜRK MERVE KURT DERYA ÖZER KAYA UMUT ZİYA KOÇAKDoğal afetlerin insanlar üzerinde oldukça önemli psikolojik ve fiziksel etkileri vardır, ancak milyonlarca insanı aynı anda etkileyebilen doğal afetler, herkeste aynı tepkilere yol açmamaktadır. Afetler sonrasında sıklıkla görülen ruminasyon ve travma sonrası stres bozukluğunun kortizol seviyesindeki artıştan bozulmuş endotel fonksiyona, inflamatuar belirteçlerin salınımından kan basıncı artışına kadar birçok fizyolojik etkisi mevcuttur. Ruminasyon ve travma sonrası stres bozukluğunun olumsuz etkilerinin önlenmesi konusunda fiziksel aktivitenin ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2 Görüntülenme

Fantom Deprem Hissi – Büyük Depremler Sonrasında Denge ve Vestibüler Etkilenimler

Faruk TANIK DERYA ÖZER KAYABüyük depremler sonrasında hayatta kalan depremzedeler depremden hemen sonra başlayan ve uzunca bir süre devam eden bir takım fizyolojik, anatomik ve psikolojik değişimlerle karşılaşırlar. Bu problemlerin birisi de fantom deprem hissi olarak da tanımlanabilen kişilerin herhangi bir etki olmadan sallandığını hissettiği vestibüler sistem etkilenimleri ve denge bozukluklarıdır. Bu kişilerde vestibüler sistem ve denge yollarının etkilenimden daha çok psikolojik yanıtların sallanma hissinde daha etkili olduğu görülmüştür. Yaşanan bu değişimler kişil ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi3 Görüntülenme

Afetlerle Tetiklenen Belirsizlik ve Stres Sürecinin Nöroanatomisi ve Kontrolü

MERVE KESKİN DERYA ÖZER KAYABelirsizlik, tehlike altında yaşanan endişe duygusuyla karakterizedir. Strese yol açan önemli bir faktördür. İnsanların tam iyilik halini sürdürebilmesi için fiziksel, zihinsel ve sosyal açılardan iyilik halini koruyabileceklerinden emin olmaları gerekir. Dışsal ya da içsel bir değişiklik meydana geldiğinde bu iyilik halini korumak için hangi stratejinin seçilmesi gerektiği düşünülür. Uygun stratejiyi seçmek konusunda kararsız kalındığında belirsizlik oluşur ve stres duygusu tetiklenir. Beyindeki hiyerarşik yapılanma ile, sensorimotor ve visser ...Daha fazlası Derleme2023İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2 Görüntülenme

Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma

DERYA ÖZER KAYA İLKNUR NAZ GÜRŞAN SEVTAP GÜNAY UÇURUM YUSUF EMÜK NURULLAH BÜKER DİLEK ONGANAmaç: Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığının çok sayıda fizyolojik yararı olduğu bilinmesine rağmen, genç yetişkinlerde fiziksel uygunluğa etkisi net değildir. Bu çalışmanın amacı düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametrelerinden kardiyorespiratuar endurans ve vücut kompozisyonlarının karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 16’sı erkek toplam 29 üniversite öğrencisi (ortalama yaş; 20.4 ± 1.5 yıl) katıldı. Öğrencilerin demografi ...Daha fazlası Makale2020İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi DergisiSağlık Bilimleri Fakültesi313 Görüntülenme

Mastektomi Sonrası Lenfödemli Olguda Kompleks Boşaltıcı Fizyotearpinin Fonksiyon, Postür ve Denge Üzerine Etkileri

DERYA ÖZER KAYALenfatik sistemin disfonksiyonuna bağlı olarak proteinden zengin sıvının hücre dışındaki boşluklara dolması sonucunda yumuşak dokularda ortaya çıkan şişme lenfödem olarak adlandırılmaktadır. Sekonder lenfödem, radyoterapi, cerrahi, travma, inflamasyon veya tümorlere bağlı meydana gelebilen lenfatik sistemin obstrüksiyonu veya kesintisi sonucu gelişir. Bu çalışmanın amacı, modifiye radikal mastektomi sonrası gelişen sekonder lenfödemi olan 60 yaşındaki bir kadın hastada kompleks boşaltıcı fizyoterapinin fonksiyon, postür ve denge üzerine etkiler ...Daha fazlası Makale2016İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi58 Görüntülenme

Eğitiminin Başında ve olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Beklenti ve Memnuniyet SonundaDüzeylerinin Karşılaştırılması

TURHAN KAHRAMAN DEVRİM CAN SARAÇ DERYA ÖZER KAYAAmaç: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini saptamak, memnuniyet ve beklenti düzeylerinin cinsiyete ve sınıfa göre farklarını incelemekti. Gereç ve Yöntem: Retrospektif ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada 2016–2017 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde birinci ve dördüncü sınıfta eğitim gören öğrencilerin veril ...Daha fazlası Makale2018İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisiİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi63 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
2004 - 2009
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SPOR FİZYOTERAPİSTLİĞİ (DR)
2002 - 2004
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SPOR FİZYOTERAPİSTLİĞİ (YL) (TEZLİ)
1997 - 2002
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PR.
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
19.03.2019 - 01.12.2021 Tedavisi Tamamlanmış Erken Evre Akciğer Kanseri Hastalarında Denge Ve Etkileyen Faktörlerin AraştırılmasıARAŞTIRMA PROJESİ
11.09.2018 - 01.10.2021 Tedavisi Tamamlanmış Meme Kanserli Hastalarda Postural Stabilite ve İlişkili Faktörlerin Araştırılması.ARAŞTIRMA PROJESİ
23.01.2017 - 01.09.2018 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mesleki Beceri, Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Laboratuar Altyapısı KurulmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
10.10.2011 - 11.03.2014 Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Omurga için Farklı Eğitim Programlarının Postüral Yapı ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Ahi Evran ÜniversitesiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
01.06.2011 - 01.06.2013 Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Omurga için Farklı Eğitim Programlarının Postüral Yapı ve Yaşam Kalitesi Üzerine EtkisiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 14000
Feasibility of motor imagery and effects of activating and relaxing practice on autonomic functions in healthy young adults: A randomised, controlled, assessor-blinded, pilot trial TURHAN KAHRAMAN,DERYA ÖZER KAYA,TAYFUN IŞIK,ŞÜKRİYE CANSU GÜLTEKİN,BARBARA SEEBACHER , Yayın Yeri:PLOS ONE , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0254666
Düşünüyorum Öyleyse Yapacağım: Karar Verme ve Eylemi Başlatma Sürecinde Korteksin İşlevi TUĞÇE ŞİRİN KORUCU,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Türkiye Atıf Dizini) Derleme Makale
COVID-19 Pandemisi, Spor, Sporcu Üçgeni: Etkilenimler ve Öneriler UMUT ZİYA KOÇAK,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ROAD, SOBIAD) Derleme Makale
COVID-19 Hastalığı ve Pulmoner Fizyoterapi ELVAN FELEKOĞLU,MELİSSA KÖPRÜLÜOĞLU,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO ROAD SOBIAD) Derleme Makale
COVID-19 Hastalarında Erken Dönem Mobilizasyon Uygulamaları MÜGE KIRMIZI,DAMLA KARABAY,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Türkiye Atıf Dizini) Derleme Makale
Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Alışkanlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluklarının Karşılaştırılması: Ön Çalışma DERYA ÖZER KAYA,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,YUSUF EMÜK,NURULLAH BÜKER,DİLEK ONGAN , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ROAD SOBIAD) Özgün Makale
COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi MERVE KESKİN,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2020Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ROAD, SOBIAD) Özgün Makale
A COMPARISON OF INJURY RISK SCREENING TOOLS IN TURKISH YOUNG ELITE MALE HANDBALL PLAYERS BASED ON FIELD POSITIONS UMUT ZİYA KOÇAK,BAYRAM ÜNVER,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Neurocognitive exercise program improves selectiveattention in children aged between 7-13 years:a pilot study NURULLAH BÜKER,DERYA ÖZER KAYA,ŞERMİN TÜKEL AKAY , Yayın Yeri:Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Immediate effects of kinesio taping on pain and postural stability in patients with chronic low back pain ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Journal of Bodywork and Movement Therapies , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.jbmt.2017.12.010
Adding connective tissue manipulation to physiotherapy for chronic low back pain improves pain, mobility, and well-being: a randomized controlled trial ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA,SEVTAP GÜNAY UÇURUM , Yayın Yeri:Journal of Exercise Rehabilitation , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.12965/jer.1836634.317
Investigation of spine posture, mobility and postural competency in low back pain patients with moderate to severe disability: A case-control study DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY , Yayın Yeri:ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES , 2019Uluslararası Hakemli SCI Özet https://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2019-eular.7324
Investigation of the acute effects of taping on tissue temparature, muscle strength, function and balance in patients wıth knee osteoarthritis SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DERYA ÖZER KAYA,Elif Umay Aslan , Yayın Yeri:ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES , 2019Uluslararası Hakemli SCI Özet
Comparison of scapular position and upper extremity muscle strength in patients with and without lateral epicondylalgia: a case-control study SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DAMLA KARABAY,BURCU BAHAR ÖZTÜRK,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY , 2019Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.jse.2018.12.010
Relationship of spinal curvature, mobility, and low back pain in womenwith and without urinary incontinence ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/sag-1609-67
An investigation of sagittal thoracic spinal curvature and mobility in subjects with and without chronic neck pain: cut-off points and pain relationship DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/sag-1605-178
An investigation of the sagittal thoracic spinal curvature and mobility in subjects with and without chronic neck pain: cut-off points and pain relationship DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY , Yayın Yeri:Turkish Journal Of Medical Sciences , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Relationship of spinal curvature, mobility, and low back pain in womenwith and without urinary incontinence ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Turkish Journal of Medical Sciences , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
An 8-week thoracic spine stabilization exercise program improves postural back pain, spine alignment, postural sway, and core endurance in university students:a randomized controlled study ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES , 2017Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/sag-1511-155
Rehabilitasyon: Sporcularda Nöromüsküler Eğitim. DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
Improving the Hamstrings-to-Quadriceps Strength Ratio in Sedentary Women: Comparison of Stabilization Training and Aerobic Training After a 6-Months Follow-up İREM DÜZGÜN,DERYA ÖZER KAYA,YAŞAR GÜL BALTACI,SELMA KARACAN,FİLİZ FATMA ÇOLAKOĞLU , Yayın Yeri:Clin Exp Health Sci , 2017Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Cervical and scapulothoracic stabilization exercises with and without connective tissue massage for chronic mechanical neck pain A prospective randomised controlled trial ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA,TÜRKAN AKBAYRAK , Yayın Yeri:MANUAL THERAPY , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.math.2015.07.003
A Comparison of the Effects of Stabilization Exercises Plus Manual Therapy to Those of Stabilization Exercises Alone in Patients With Nonspecific Mechanical Neck Pain A Randomized Clinical Trial ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,TÜRKAN AKBAYRAK,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy , 2016Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.2519/jospt.2016.5979
Differences in body fat mass muscular endurance coordination and proprioception in woman with and without knee pain A cross sectional study DERYA ÖZER KAYA,İREM DÜZGÜN,YAŞAR GÜL BALTACI , Yayın Yeri:Acta Orthop Traumatol Turc , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3944/AOTT.2014.3135
Effects of exercise program and neuromuscular electrical stimulation on lumbar stabilization in asymptomatic subjects A comparative study SEVİL BİLGİN,ÇAĞRI MESUT TEMUÇİN,GÜLAY NURLU,DERYA ÖZER KAYA,ARZU GÜÇLÜ GÜNDÜZ , Yayın Yeri:J Back Musculoskelet Rehabil , 2013Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3233/BMR-130374
Long term functional and sonographic outcomes in Osgood Schlatter disease DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy , 2013Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00167-012-2116-1
Palpation tests versus impingement tests in Neer stage I and II subacromial impingement syndrome DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy , 2013Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00167-012-1969-7
Effects of different segmental spinal stabilization exercise protocols on postural stability in asymptomatic subjects Randomized controlled trial DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:Journal Back and Musculoskeletal Rehabilitation , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3233/BMR-2012-0318
Effects of callisthenic and pilates exercises on coordination and proprioception in adult women Randomized controlled trial DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:Journal of Sport Rehabilitation , 2012Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Rehabilitation and shoulder function after suprascapular nerve entrapment operation in a volleyball player DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:Arch Orthop Trauma Surg , 2007Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Vaka Takdimi
An investigation of potential coronaphobia-related factors in adults and sleep quality relations YASEMİN KARAASLAN,OĞUZHAN METE,MEHMET KARADAĞ,DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY , Yayın Yeri:Sleep Medicine , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2021.06.016
Comparison of physical activity levels among different sub-types of axial spondyloarthritis patients and healthy controls Tuğçe Yüksel Karslı,DENİZ BAYRAKTAR,DERYA ÖZER KAYA,HANDE ECE ÖZ,SERCAN GÜCENMEZ,ÖNAY GERÇİK,DİLEK SOLMAZ,SERVET AKAR , Yayın Yeri:Modern Rheumatology , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/14397595.2021.1891676
Is the international physical activity questionnaire (IPAQ) a valid assessment tool for measuring physical activity of patients with axial spondyloartritis? DENİZ BAYRAKTAR,Tuğçe Yüksel Karslı,DERYA ÖZER KAYA,DEVRİM CAN SARAÇ,SERCAN GÜCENMEZ,ÖNAY GERÇİK,GÖKHAN KABADAYI,İDİL KURUT AYSİN,DİLEK SOLMAZ,SERVET AKAR , Yayın Yeri:Musculoskeletal Science and Practice , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.msksp.2021.102418
Comparison of Shoulder-Arm Complex Pain, Function, and Scapular Dyskinesia in Women With and Without Unilateral Lymphedema After Breast Cancer Surgery Tuğçe Şirin Korucu,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,ENGİN TAŞTABAN,Hedef Özgün,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Clinical Breast Cancer , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.clbc.2020.10.008
A comparison of kinesio taping and classical massage in addition to cervical stabilization exercise in patients with chronic neck pain ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,OĞUZHAN METE,ABDULLAH SARI,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Complementary Therapies in Clinical Practice , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101381
The characteristics, disabilities, and spinal alignment of women with double crush syndrome: a case-control study DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,SENEM ŞAŞ , Yayın Yeri:Somatosensory & Motor Research , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/08990220.2021.1908250
The comparison of regional spinal curvatures and movements in sitting posture in ambulatory children with cerebral palsy having minimal-to-moderate functional limitations DERYA ÖZER KAYA,UMUT ZİYA KOÇAK,YUSUF EMÜK,NİHAL OLGAÇ DÜNDAR,SEMA BOZKAYA YILMAZ,PINAR GENÇPINAR , Yayın Yeri:Gait & Posture , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2021.09.192
Fiziksel Engelli Çocukların Fonksiyonel Bağımsızlık ve Kaba Motor Fonksiyon Düzeyleri ile Ebeveynlerinin Psikolojik Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ERHAN SEÇER,ONUR KÖRTELLİ,TUĞÇE ŞİRİN KORUCU,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2021Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Türkiye Atıf Dizini) Özgün Makale
Yapay Zeka ve Sağlıkta Yapay Zekanın Kullanımına Yönelik Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri YUSUF YILMAZ,DERYA UZELLİ YILMAZ,DUYGU YILDIRIM,ESRA AKIN,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Primer Dismenoresi Olan ve Olmayan Kadınlarda Omurga Postür ve Mobilitesinin Karşılaştırılması AYŞENUR KARAKUŞ,DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY , Yayın Yeri:Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi , 2021Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21653/tjpr.677298
Comparison of Spinal Alignment and Mobility in Women With and Without Post Modified Radical Mastectomy Unilateral Lymphoedema ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Clinical Breast Cancer , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Coronaphobia, musculoskeletal pain, and sleep quality in stay-at home and continued-working persons during the 3-month Covid-19 pandemic lockdown in Turkey ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,YASEMİN KARAASLAN,OĞUZHAN METE,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Chronobiology International , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Muscle Activity Ratios of Scapular Stabilizers During Closed Kinetic Chain Exercises in Healthy Shoulders: A Systematic Review DAMLA KARABAY,YUSUF EMÜK,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Journal of Sport Rehabilitation , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme Makale
Comparison of the spinal characteristics, postural stability and quality of life in women with and without osteoporosis SEVTAP GÜNAY UÇURUM,Elif Umay Aslan,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Journal of Orthopaedic Science , 2020Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Nöromusküler kontrol eğitiminde kapalı kinetik zincir egzersizleri. DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi , 2019Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
The Effectiveness of Relaxation Training on Addition to Stabilization Exercises in Chronic Neck Pain: A Randomized Clinical Trial DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY , Yayın Yeri:Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi (Online) , 2019Uluslararası Hakemli TR DİZİN (ESCI) Özgün Makale
Comparison of different electrotherapy methods plus exercise therapy in shoulder impingement syndrome treatment: Prospective randomized controlled trial SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DERYA ÖZER KAYA,Yasemin Kayalı,AYHAN AŞKIN,MUSTAFA AGAH TEKİNDAL , Yayın Yeri:Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica , 2018Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The investigation of pain, heaviness, paraesthesia, function and spine structure and relations in unilateral post-mastectomy lymphedema patients: Preliminary study DERYA ÖZER KAYA,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,Yasemin Kayalı , Yayın Yeri:Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özet
Core endurance and postural stability impairments in osteoporotic women: A case-control study ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES , 2018Uluslararası Hakemli SCI Özet
Improving the Hamstrings-to-Quadriceps Strength Ratio in Sedentary Women: Comparison of Stabilization Training and Aerobic Training After a 6-Months Follow-up İREM DÜZGÜN,DERYA ÖZER KAYA,YAŞAR GÜL BALTACI,SELMA KARACAN,FİLİZ FATMA ÇOLAKOĞLU , Yayın Yeri:Clinical and Experimental Health Sciences , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/clinexphealthsci.2017.132
Omuzda Tuzak Nöropatiler ve Rehabilitasyonu DERYA ÖZER KAYA,AYBÜKE CANSU KALKAN , Yayın Yeri:Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics , 2017Uluslararası Hakemli TR DİZİN Derleme Makale
The effects of balneotherapy on acute process related and cumulative peripheral cardiac responses and pulmonary functions in patients with musculoskeletal disorders SENEM ŞAŞ,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Turkish Journal Of Medical Sciences , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/sag-1505-31
The clinical and sonographic effects of kinesiotaping and exercise in comparison with manual therapy and exercise for patients with subacromial impingement syndrome a preliminary trial DERYA ÖZER KAYA,YAŞAR GÜL BALTACI,uğur toprak,ÖZGÜR AHMET ATAY , Yayın Yeri:J Manipulative Physiol Ther , 2014Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.jmpt.2014.03.004
The effects of rope or weighted rope jump training on strength coordination and proprioception in adolescent female volleyball players DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness , 2011Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effect on neuromuscular stability performance multi joint coordination and proprioception of barefoot taping or preventative bracing DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:The Foot , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CINAHL, EMBASE, AMED, Excerpta Medica, S...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.foot.2009.08.002
Development of an exercise attitude scale in Turkish for pregnant women: validity and reliability ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,ESRA ÇALIK VAR,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Women & Health , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1080/03630242.2021.1979166
Acute effect of kinesiology taping on muscle strength, tissue temperature, balance, and mobility in female patients with osteoarthritis of the knee Elif Umay Aslan,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Somatosensory Motor Research , 2021Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Rekreasyonel erkek futbolcularda dinamik germe ve ek olarak myofasiyal gevşetmenin alt ekstremite sıcaklığı, esneklik, denge ve çeviklik üzerine akut etkilerinin karşılaştırılması ERHAN SEÇER,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation , 2021Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15437/jetr.729553
Comparison of the effects of classic massage and mobilization applications on balance in patients with chronic neck pain ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özet
Comparison of trunk muscle endurance and balance scores in women with and without benign joint hypermobility syndrome ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Turk J Physiother Rehabil , 2017Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale
Effects of spinal stabilization exercises in women with benign joint hypermobility syndrome: a randomized controlled trial ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Rheumatology International , 2017Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s00296-017-3713-6
Effects of spinal stabilization exercises in women with benign jointhypermobility syndrome: a randomized controlled trial ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL , 2017Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
Benign Eklem Hipermobilite Sendromu Olan Ve Olmayan Kadınlarda Gövde Kas Enduransı ve Denge Skorlarının Karşılaştırılması ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon , 2017Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
An investigation of the sagittal thoracic spinal curvature and mobility in subjects with and without chronic neck pain cut off points and pain relationship DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY , Yayın Yeri:Turkish Journal Of Medical Sciences , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/sag-1605-178
Fluctuations of state anxiety spinal structure and postural stabilityacross the menstrual cycle in active women DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY , Yayın Yeri:Turkish Journal Of Medical Sciences , 2016Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale https://dx.doi.org/10.3906/sag-1501-13
Mastektomi Sonrası Lenfödemli Olguda Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapinin Fonksiyon Postür ve Denge Üzerine Etkileri ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA , Yayın Yeri:İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Vaka Takdimi
Improving hamstrings to quadriceps strength ratio in sedentary women comparison of stabilization and aerobic trainings with 6 month follow up İREM DÜZGÜN,DERYA ÖZER KAYA,YAŞAR GÜL BALTACI,SELMA KARACAN,FİLİZ FATMA ÇOLAKOĞLU , Yayın Yeri:Clinical and Experimental Health Sciences , 2016Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale https://dx.doi.org/10.5152/clinexphealthsci.2016.132
Spinal postural training Comparison of the postural and mobility effects of electrotherapy exercise biofeedback trainer in addition to postural education in university students ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA,ANIL ÖZÜDOĞRU , Yayın Yeri:J Back Musculoskelet Rehabil , 2015Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
The effects of jump rope training on shoulder isokinetic strength in adolescent volleyball players DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:Journal of Sports Rehabilitation , 2010Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale
Quadriceps strength and knee functions in soccer player after Anterior Cruciate Ligament reconstruction Six month follow up DERYA ÖZER KAYA,UĞUR TOPRAK,YAŞAR GÜL BALTACI,HAYRİ BARAN YOSMAOĞLU,HAMZA ÖZER , Yayın Yeri:Fizyoterapi Rehabilitasyon , 2008Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (CINAHL, EMBASE, AMED, Türk Tıp Dizini, S...) Özgün Makale
COMPARISON OF STRENGTH, FUNCTIONAL OUTCOMEAND PROPRIOCEPTIVE ABILITY AFTER PILATES-BASEDEXERCISE PROGRAM IN WOMEN PATIENTS WITH KNEEOSTEOARTHRITIS AND HEALTHY WOMEN YAŞAR GÜL BALTACI,VOLGA BAYRAKCI TUNAY,İREM DÜZGÜN,DERYA ÖZER KAYA,YAVUZ YAKUT , Yayın Yeri:OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE , 2008Uluslararası Hakemli SCI Özet
Investigation of the relationship between spinal structure and mobility and respiratory functions ın chronic obstructive pulmonary disease: a pilot study İLKNUR NAZ GÜRŞAN,büşra aktaş,hülya şahin,DERYA ÖZER KAYA (19.09.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Primer Dismenoresi Olan ve Olmayan Kadınlarda Lumbopelvik Stabilite ve Mobilitenin Karşılaştırılması:Pilot Çalışma AYŞENUR KARAKUŞ,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (26.04.2019 -27.04.2019 ) , Yayın Yeri:6. Uluslararası Multidisipliner Calışmaları Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Diz Yaralanmalarının Önlenmesi Ve Rehabilitasyonunda Statik ve Dinamik Kontrolün Önemi Dizin Kontrolünde Bağların Rolü DERYA ÖZER KAYA (27.10.2016 -28.10.2016 ) , Yayın Yeri:26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi , 2016Ulusal Tam metin bildiri
Investigation of the relationship between spinal structure and mobility and respiratory functions in chronic obstructive pulmonary disease: A pilot study. İLKNUR NAZ GÜRŞAN,Büşra Aktaş,Hulya Sahin,DERYA ÖZER KAYA (19.09.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:9th International Biomechanics Congress , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Omuz İmpingement Sendromunda Egzersiz Tedavisine Ek Olarak Uygulanan Farklı Elektroterapi Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması SEVTAP GÜNAY UÇURUM,YASEMİN KAYALI,DERYA ÖZER KAYA,AYHAN IŞIK (25.10.2016 -30.10.2016 ) , Yayın Yeri:3. Fizyoterapi - Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu , 2016Uluslararası Özet bildiri
Core endurance and postural stability impairments in osteoporotic women: A case-control study ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (13.06.2018 -16.06.2018 ) , Yayın Yeri:Annual European Congress of Rheumatology , 2018Uluslararası Özet bildiri
FİZİKSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK VE KABA MOTOR FONKSİYON DÜZEYLERİ İLE EBEVEYNLERİNİN PSİKOLOJİK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ERHAN SEÇER,tuğçe şirin korucu,onur salman kortelli,faruk tanık,DERYA ÖZER KAYA (13.12.2018 -15.12.2018 ) , Yayın Yeri:Ulusal Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
The comparison of scapular position and upper extremity muscle strengths in patients with tennis elbow to controlsia case control study SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DAMLA KARABAY,BURCU BAHAR ÖZTÜRK,DERYA ÖZER KAYA (19.09.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:9th International Biomechanics Congress , 2018Uluslararası Özet bildiri
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SPINAL STRUCTURE ANDMOBILITY AND RESPIRATORY FUNCTIONS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNGDISEASE: A PILOT STUDY İLKNUR NAZ GÜRŞAN,BÜŞRA AKTAŞ,HÜLYA DOĞAN ŞAHİN,DERYA ÖZER KAYA (19.09.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:9. Uluslararası Biyomekanik Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
KRONİK BOYUN AĞRISI OLAN HASTALARDA SERVİKO-TORASİK STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN POSTÜRAL STABİLİTE,SOLUNUM FONKSİYONU VE KAYGI DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. ULUSLARARASI SPORFİZYOTERAPİSTLERİKONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Dağcılarda omurga postüral dayanıklılık yükleme testi segmental cevaplarının sırt kuvvet ve enduransı ile ilişkisi: ön çalışma DERYA ÖZER KAYA,KEVSER KAÇMAZ,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,ŞERMİN TÜKEL AKAY,YUSUF EMÜK,NURULLAH BÜKER (04.05.2017 -06.05.2017 ) , Yayın Yeri:6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , 2017Ulusal Özet bildiri
Boyun, bel ve omuz ağrılı hastalarda ağrı, kinezyofobi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin karşılaştırılması SEVTAP GÜNAY UÇURUM,AYBÜKE CANSU KALKAN,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Üretimde çalışan CNC operatörleri ve kaynakçıların çevresel faktörlere maruziyeti, akciğer fonksiyon testleri ve hemoglobin değerlerinin karşılaştırılmas BAHAR Küçük,DERYA ÖZER KAYA (08.11.2017 -09.11.2017 ) , Yayın Yeri:2. International Congress on Occupational Sefety and Security , 2017Uluslararası Özet bildiri
Asemptomatik olgularda esnek ve rijit skapular bantlamanın omuz postürü, kas kuvvet ve enduransı üzerine etkilerinin karşılaştırılması DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Nörobilişsel Egzersiz Programı 7-13 Yaş Çocuklarda Seçici Dikkati Geliştirir: Retrospektif Bir Çalışma NURULLAH BÜKER,DERYA ÖZER KAYA,ŞERMİN TÜKEL AKAY (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
DAĞCILARDA GÖVDE KAS KUVVET VE ENDURANSININ DENGE İLE İLİŞKİSİ SEVTAP GÜNAY UÇURUM,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,YUSUF EMÜK,NURULLAH BÜKER,KEVSER KAÇMAZ,ŞERMİN TÜKEL AKAY,DERYA ÖZER KAYA (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Omuz Subluksasyonu Olan Hemiplejik Hastada Kinezyo Bantlamanın Subakromial Aralığa Etkisi: Olgu Sunumu SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DERYA ÖZER KAYA (08.12.2017 -10.12.2017 ) , Yayın Yeri:I. Akdeniz Kinezyo Bantlama Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Kronik boyun ağrısı olan hastalarda serviko-torasik stabilizasyon egzersizlerinin postüral stabilite, solunum fonksiyonu ve kaygı düzeyi üzerine etkileri ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Hipermobilitesi olan kadınlarda spinal stabilizasyon egzersiz programının postüral stabilite ve yaşam kalitesi üzerine etkileri ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (06.11.2015 -08.11.2015 ) , Yayın Yeri:VIII. Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
Nadir Bir Olgu Multipl Enkondromatozis li Bir Olguda 6 Haftalık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programının Sonuçları ÖZNUR BÜYÜKTURAN,BUKET BÜYÜKTURAN,DERYA ÖZER KAYA,SENEM ŞAŞ (20.05.2015 -24.05.2015 ) , Yayın Yeri:5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , 2015Ulusal Özet bildiri
’xxKronik boyun ağrılı hastalarda klasik masaj ve mobilizasyon uygulamalarının denge üzerine etkilerinin karşılaştırılması (Comparison of the effects of classic massage and mobilization applications on balance in patients with chronic neck pain)’xx ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (25.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelismeler Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Effects of training with proprioceptive neuromuscular facilitation on muscle strength vertical jump performance and postural stability in male basketball players DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY (21.11.2015 -22.11.2015 ) , Yayın Yeri:1th World Congres of Sports Physical Therapy-Return to Sport Congress. , 2015Uluslararası Poster
Benign eklem hipermobilitesi olan ve olmayan kadınlarda spinal endurans ve postüral stabilite skorlarının karşılaştırılması ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (06.03.2015 -08.03.2015 ) , Yayın Yeri:Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu , 2015Ulusal Poster
Fibromiyalji sendromu olan ve olmayan kadınlarda spinal endurans ve esneklik skorlarının karşılaştırılması Ağrı ilişkisi ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,ANAFOROĞLU BAHAR,DERYA ÖZER KAYA (20.05.2015 -24.05.2015 ) , Yayın Yeri:5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , 2015Ulusal Poster
Üniversite öğrencilerinde postüral düzeltme için koruyucu kinezyobant uygulamasının omurga postür mobilite ve postüral dayanıklılık üzerine akut etkileri DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY (06.11.2015 -08.11.2015 ) , Yayın Yeri:VIII. Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2015Ulusal Poster
Lateral epikondilitli kadınların kavrama kuvvetinin sağlıklı kadınlarla karşılaştırılması Pilot çalışma Sevtap Günay Uçurum,Yasemin Kayalı,DERYA ÖZER KAYA (06.03.2015 -08.03.2015 ) , Yayın Yeri:Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu , 2015Ulusal Poster
Skapular Diskinezi ve Üst Gövde Patolojileri, Başüstü Sporcularda Skapular Diskinezi DERYA ÖZER KAYA (08.04.2017 -09.04.2017 ) , Yayın Yeri:1st Shoulder Club International - PT Symposium , 2017Uluslararası
Osteoartritli Hastalarda Bantlamanın Kas Kuvvet Ve Fonksiyon Üzerine Etkisinin Araştırılması SEVTAP GÜNAY UÇURUM,elif umay aslan,ERHAN SEÇER,onur salman körtelli,DERYA ÖZER KAYA (29.11.2018 -01.12.2018 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon öğrencilerinin eğitim hizmetlerinden beklentisi ve memnuniyeti TURHAN KAHRAMAN,MERVE KESKİN,DERYA ÖZER KAYA (18.10.2019 -19.10.2019 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Akreditasyon Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Sağlığın Korunmasında Fonksiyonel Mobilite ve Stabilite Egzersiz Uygulamaları DERYA ÖZER KAYA,NURSEN İLÇİN (21.04.2016 -24.04.2016 ) , Yayın Yeri:XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Tedavisi Tamamlanmış Akciğer Kanseri Hastalarında Dinamik Dengenin Periferik Kas Kuvveti, Yorgunluk Ve Düşme Korkusu ile İişkinin İncelenmesi İLKNUR NAZ GÜRŞAN,Büşra Aktaş,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,BERNA KÖMÜRCÜOĞLU,DERYA ÖZER KAYA (26.10.2019 -29.10.2019 ) , Yayın Yeri:Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 41. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı) , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Diş Hekimliğinde Myofonksiyonel Bozukluk ve Ergonomik Yaklaşımlar DERYA ÖZER KAYA (11.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:İzmir Diş Hekimleri Odası 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
İnvestigation of the relation between the spine posture, sagital plane angels and mobility and the functional balance in osteoporotic women: Preliminary study SEVTAP GÜNAY UÇURUM,ELİF UMAY ALTAŞ,ERHAN SEÇER,ONUR SALMAN KÖRTELLİ,DERYA ÖZER KAYA (19.09.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:9 International Biomechanics Congress , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Investigation of the relationship between spine posture, sagittal plane angles and mobility and functional balance in osteoporotic women: Preliminary study SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DERYA ÖZER KAYA,elif umay arslan,onur körtelli (19.09.2018 -22.09.2018 ) , Yayın Yeri:Uluslararası 9. Biyomekanik Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Bel ağrısı olan primipar gebelerde 8 haftalık kombine egzersiz programının ağrı, fonksiyon, yaşam kalitesi ve memnuniyet düzeyi üzerine etkileri: pilot çalışma ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (29.11.2018 -01.12.2018 ) , Yayın Yeri:3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Investigation of Spine Structure and Mobility in COPD Patients and its Relationship with Dyspnea: A Controlled Cross Sectional Study İLKNUR NAZ GÜRŞAN,Büşra Aktaş,Hülya Şahin,DERYA ÖZER KAYA (10.04.2019 -14.04.2019 ) , Yayın Yeri:Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
TRANSVERSUS ABDOMİNUS-MULTİFİDUS AKTİVASYONUNUN RE-EDÜKASYONU DERYA ÖZER KAYA (07.11.2020 -09.11.2020 ) , Yayın Yeri:18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2020Uluslararası Özet bildiri
Lateral epikondilitli hastalarda distal ve proksimal kas kuvvetlerinin etkilenmiş ve etkilenmemiş ekstremitede karşılaştırılması: ön çalışma SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DAMLA KARABAY,BAHAR BURCU ÖZTÜRK,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:. IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
ASEMPTOMATİK OLGULARDA ESNEK VE RİJİT SKAPULAR BANTLAMANIN OMUZ POSTÜRÜ, KAS KUVVET VE ENDURANSIÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. ULUSLARARASI SPORFİZYOTERAPİSTLERİKONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Mastektomi sonrası unilateral lenfödemli hastalarda ağrı, ağırlık, pareztezi, fonksiyon ile omurga yapısı ve ilişkilerinin incelenmesi: Ön çalışma DERYA ÖZER KAYA,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,Yasemin Kayalı , Yayın Yeri:17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelismeler KongresiUluslararası Özet bildiri
Asemptomatik skapular diskinezili genç yetişkinlerde denge becerisine göre gövde endurans değerlerinin karşılaştırılması: Ön Çalışma MÜGE KIRMIZI,ZUHAL ABASIYANIK,UMUT ZİYA KOÇAK,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Farklı pozisyonlarda oynayan genç erkek hentbolcularda fonksiyonel hareket analizi skorlarının karşılaştırılması UMUT ZİYA KOÇAK,BAYRAM ÜNVER,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Mastektomi sonrası unilateral lenfödemli hastalarda ağrı, ağırlık, pareztezi, fonksiyon ile omurga yapısı ve ilişkilerinin incelenmesi: ön çalışma DERYA ÖZER KAYA,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,YASEMİN KAYALI (25.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
Torakal postüral düzeltme için bantlama üniversite öğrencilerindedinamik gözler kapalı dengeyi geliştirir DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY (08.12.2017 -10.12.2017 ) , Yayın Yeri:1 . AKDENİZKİNEZYO BANTLAMAKONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Dağcılarda Gövde Kas Kuvvet ve Enduransının Denge ile İlişkisi SEVTAP GÜNAY UÇURUM,İLKNUR NAZ GÜRŞAN,YUSUF EMÜK,NURULLAH BÜKER,KEVSER KAÇMAZ,DERYA ÖZER KAYA (29.06.2017 -01.07.2017 ) , Yayın Yeri:Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Temporomandibular Eklem Ankilozu Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Fizik Tedavi Multidisipliner Yaklaşım MURAT ULU,NÜKHET KÜTÜK,ÖZGÜR GÖZLÜKLÜ,DERYA ÖZER KAYA,HİLAL ÖZTÜRK GÖZLÜKLÜ,HÜSEYİN AKÇAY,ALPER ALKAN (26.05.2016 -30.05.2016 ) , Yayın Yeri:Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi , 2016Uluslararası Özet bildiri
İmpingement sendromunda kinezyofobi ile ağrı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki SEVTAP GÜNAY UÇURUM,YASEMİN KAYALI,DERYA ÖZER KAYA (21.04.2016 -24.04.2016 ) , Yayın Yeri:XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu , 2016Uluslararası Özet bildiri
Kronik boyun ağrılı hastalarda klasik masaj ve mobilizasyon uygulamalarının denge üzerine etkilerinin karşılaştırılması ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY,DERYA ÖZER KAYA (25.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:XVII. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi , 2018Ulusal Özet bildiri
ASEMPTOMATİK SKAPULAR DİSKİNEZİLİ GENÇ YETİŞKİNLERDE DENGE BECERİSİNE GÖRE GÖVDE ENDURANS DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞMA UMUT ZİYA KOÇAK,MÜGE KIRMIZI,ZUHAL ABASIYANIK,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:9. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ , 2017Uluslararası Özet bildiri
Torakal postüral düzeltme için bantlama üniversite öğrencilerinde dinamik gözler-kapalı dengeyi geliştirir DERYA ÖZER KAYA,ŞEYDA TOPRAK ÇELENAY (08.12.2017 -10.12.2017 ) , Yayın Yeri:I. Akdeniz Kinezyo Bantlama Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Lateral epikondilitli hastalarda distal ve proksimal kas kuvvetlerinin etkilenmiş ve etkilenmemiş ekstremitede karşılaştırılması: Ön çalışma SEVTAP GÜNAY UÇURUM,DAMLA KARABAY,BURCU BAHAR ÖZTÜRK,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:9. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Dağcılarda Egzersiz Kapasitesinin Vücut Kompozisyonu ile İlişkisi İLKNUR NAZ GÜRŞAN,YUSUF EMÜK,SEVTAP GÜNAY UÇURUM,NURULLAH BÜKER,KEVSER KAÇMAZ,DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası Özet bildiri
Meme Kanseri Cerrahisi Geçirmiş Kadınlarda Postür, Gövde Kas Enduransı ve Solunum Fonksiyonları Arasındaki İlişki DERYA ÖZER KAYA (21.06.2020 ) , Yayın Yeri:İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Sağlık Bilimleri KongresiUluslararası Özet bildiri
YARALANMALARIN ÖNLENMESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REHABİLİTASYON: OMURGA DERYA ÖZER KAYA (13.11.2019 -16.11.2019 ) , Yayın Yeri:17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , 2019Uluslararası Özet bildiri
The Effects of Fatigue on Postural Stability in Volleyball Players NEVİN ERGUN,Cilli Besime,DERYA ÖZER KAYA,Ahmet Çağlar (21.11.2015 -22.11.2015 ) , Yayın Yeri:1th World Congres of Sports Physical Therapy-Return to Sport Congress , 2015Uluslararası Poster
Ortopedik Hastalıklarda Denge ve Yürüyüş: Diz Problemlerinde Yürüyüş DERYA ÖZER KAYA (21.09.2017 -23.09.2017 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Katılımlı 1. Yürüyüş ve Denge Kongresi , 2017Uluslararası
Kilo Kaybında Etkin Yöntemler: Egzersiz DERYA ÖZER KAYA (09.11.2017 -11.11.2017 ) , Yayın Yeri:IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi , 2017Uluslararası
How to Improve Your Neck Stabilitation Program DERYA ÖZER KAYA (16.02.2017 -19.11.2017 ) , Yayın Yeri:Combined Section Meeting(CSM) Performance Health Expert , 2017Uluslararası
Spor Yaralanmalarında Nöromüsküler Eğitim DERYA ÖZER KAYA (04.05.2017 -05.05.2017 ) , Yayın Yeri:6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , 2017Uluslararası
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms