CENGİZ DEMİR
TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta cengiz.demir@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
1997 - 2001
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)
1995 - 1998
University of New Haven Connecticut
Otelcilik ve Turizm
1950 - 1993
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
AYDIN TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR.
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1970
DOÇENT
1970
YARDIMCI DOÇENT
1970
YARDIMCI DOÇENT
15.06.2014 - 17.11.2016 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanartları Bölümü Labaratuvarında Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üretiminin Gerçekleşltirilmesi Üzerine Bir ÇalışmaYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
09.02.2012 - 30.12.2015 Turizm Fakültesi Bilgisayar Laboratuarı KurulmasıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 83349
16.01.2014 - 30.12.2015 Turistlerin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Unsurlar Antalya ve İzmir ÖrneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Perceived Work Stress Factors: A Study on Tour Guides NERMİN AYAZ,CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (turizm) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.21325/jotags.2019.370
Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Kaynağı Olarak Yenilik Yeteneği Beş YıldızlıKonaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma İBRAHİM ÇETİNTÜRK,ORHAN ADIGÜZEL,CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO - Hospitality & Tourism Complete L...) Özgün Makale
Occupational Health and Safety Working with Parasitic Agents in Animal and HumanMedicine NAZMİYE ALTINTAŞ,ALİ OSMAN KARABABA,CENGİZ DEMİR,NURAY ALTINTAŞ , Yayın Yeri:Economics and Management , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ebsco) Özgün Makale
The Differences Between the Usage of Information Technologies in City and Resort Hotel Establishments The Case of Turkey ORHAN ADIGÜZEL,CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri: EgeAcademic Review , 2008Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit (http://www.aeaweb.org/)ULAKBİM,...) Özgün Makale
Relationship Between Employee Turnover and The Location of Hotels The Case of Kuşadası and İzmir in Turkey CENGİZ DEMİR,ÜLKER ÇOLAKOĞLU,BERRİN GÜZEL , Yayın Yeri:E-Journal of Yaşar University , 2007Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
Relationship Among Branding Career Development and Tourism Education An Implication From Turkey MURAT SELİM SELVİ,CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:Ege AcademicReview , 2007Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit (http://www.aeaweb.org/)ULAKBİM,...) Özgün Makale
Perceived Significance of Factors Influencing Leisure Participation by Gender An Implication from Turkey CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri: Journal of the Canadian Associationfor Leisure Studies , 2005Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
A Profile of Turkish Tourism CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Hospitality Management , 2004Uluslararası Hakemli SSCI (Social Sciences Citation Index (SSCI), S...) Özgün Makale
The Importance of Human Resources Planning for TourismAdministrations CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:Tourism: An International Interdisciplinary Journal , 2004Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
BİR DEĞİŞİMİN İÇ GİRİŞİMCİLİK YOLUYLA YÖNETİMİ: ESNAF LOKANTASINDAN TEMATİK JAPON RESTORANINA GİDEN SÜREÇ ÖZGE BÜYÜK,CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Tourism Research , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Index Copernicus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.30625/ijctr.992164
Critical Approach To Geothermal Energy in Turkey in Terms of Sustainability and Health Tourism CENGİZ DEMİR,ÖZGÜR SARIBAŞ , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2013Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ (Directory of Open Access Journals)...) Özgün Makale
Diagnosing the Organizational Culture of a Turkish Pharmaceutical Company Based on the CompetingValues Framework CENGİZ DEMİR,NAZLI AYŞE AYYILDIZ ÜNNÜ,EMEL ERTÜRK , Yayın Yeri:Journal of Business Economics and Management , 2011Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi CENGİZ DEMİR,MUSTAFA KEMAL YILMAZ , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ulakbim, doaj,asos, drji) Özgün Makale
Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi CENGİZ DEMİR,Seda Oktay , Yayın Yeri:Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
Kayak Merkezlerindeki Spor Turistlerinin Hizmet Kalitesi Algılarını Etkileyen Değişkenler RAMAZAN TİMUÇİN GENÇER,CENGİZ DEMİR,ALİ AYCAN , Yayın Yeri: Ege Academic Review , 2008Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit (http://www.aeaweb.org/)ULAKBİM,...) Özgün Makale
Relationship Among Demographic Variables and the Preferences of Water Park Visitors An Implication from Turkey CENGİZ DEMİR,SAİME ORAL , Yayın Yeri:E-Journal of Yaşar University , 2007Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
Bireylerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılmalarını Etkileyen Faktörler ile Cinsiyet Arasındaki İlişki Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama CENGİZ DEMİR,NESRİN DEMİR , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EconLit (http://www.aeaweb.org/)ULAKBİM,...) Özgün Makale
How Do Monetary Operations Impact Tourism Demand The Case of Turkey CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:International Journal of Tourism Research , 2004Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
Impacts of Devaluation on Tourism Demand The Case of Turkey CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:Tourism: An International Interdisciplinary Journal , 2003Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
Milli Parkların Dünyadaki ve Türkiye deki Turizm PotansiyeliÜzerine Bir Değerlendirme CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:TUGEV: Turizmde Seçme Makaleler , 1999Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Yenilik Yeteneğinin İşletme Performansı Üzerinde Müşteri Değerinin Aracılık Rolü Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma İBRAHİM ÇETİNTÜRK,ORHAN ADIGÜZEL,CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:Journal of International Social Research , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguist...) Özgün Makale
Impacts of Demographic Variables on the Preference of SportActivities Carried Out by Undergraduate Students An Implication from Turkey CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:Journal of Sport Tourism , 2003Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
Turizm ve Rekreasyon Faaliyetlerinin Olumsuz Çevresel Etkileri Türkiye deki Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2002Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EconLit (http://www.aeaweb.org/)ULAKBİM,...) Özgün Makale
Sensory Studies as a Multidisciplinary Research Field and Its Use in Tourism Research: A Bibliometric Analysis on Tourism Literature ÖZGÜR SARIBAŞ,CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:Turizm Akademik Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Overview of Voluntourism in Turkey An Implication Towards Defining the Experience of Volunteers and Their Motivation CENGİZ DEMİR,ÖZGÜR SARIBAŞ , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ (Directory of Open Access Journals)...) Özgün Makale
Luxury Tourism in Turkey CENGİZ DEMİR,ÖZGÜR SARIBAŞ , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ (Directory of Open Access Journals)...) Özgün Makale
Occupational Health and Safety in Turkey Problems and Solutions CENGİZ DEMİR,NAZMİYE ALTINTAŞ,ALİ OSMAN KARABABA,NESRİN DEMİR , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ (Directory of Open Access Journals)...) Özgün Makale
Liderlik Yaklaşımları Ve Liderlik Tarzlarına İlişkin Bir Araştırma CENGİZ DEMİR,MUSTAFA KEMAL YILMAZ,AYDIN ÇEVİRGEN , Yayın Yeri:Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletmeFakültesi Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhostTürkiye Makaleler Bibliyografis...) Özgün Makale
Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi Ve Bir Uygulama CENGİZ DEMİR,UMUT CAN ÖZTÜRK , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Ün. İİBF Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
Why do People Visit Water Parks An Implication from Turkey BERNA TANER,CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri:E-Journal of Yaşar University , 2007Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
Milli Parklarda Sürdürülebilirlik Kavramının Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri Açısından Analizi Türkiye deki Milli Parklara Yönelik Bir Uygulama CENGİZ DEMİR , Yayın Yeri: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2002Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma MELİKE YILMAZER,ATİLLA AKBABA,CENGİZ DEMİR (20.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Stres Faktörleri Lisans Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama CENGİZ DEMİR,SEDA OKTAY (06.05.2010 -08.05.2010 ) , Yayın Yeri:9.Ulusal İşletmecilik Kongresi , 2010Ulusal Tam metin bildiri
Potential of Izmir as a Culinary Tourism Destination and Stakeholders’ Participation in Image Development FERAY İRİGÜLER,CENGİZ DEMİR (06.12.2018 -08.12.2018 ) , Yayın Yeri:4. International Gastronomic Tourism Congress , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Impact of Demographic Characteristics on Participationof Recreation Activities Case of Antalya and Izmir CENGİZ DEMİR,ÖZGÜR SARIBAŞ (28.05.2015 -30.05.2015 ) , Yayın Yeri:I. Eurasia International TourismCongress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC) , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ: ÇANAKKALE İLİNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI ÖZGE BÜYÜK,CENGİZ DEMİR (15.10.2021 -17.10.2021 ) , Yayın Yeri:21. Ulusal 5. Uluslararası Turizm Kongresi 'İç Turizm' , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
Turizm İşletmelerinde Sendikalaşma veVerimlilik İlişkisi SAİME ORAL,CENGİZ DEMİR (24.11.2000 -26.11.2000 ) , Yayın Yeri:Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikYüksekokulu Tarafından Düzenlenen “Hafta Sonu Semineri VII: Turizm İşletmelerinde İnsanKaynakları Yönetimi” , 2000Ulusal Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms