CAHİT TELCİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YENİ ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta cahit.telci@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası

1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası

TURAN GÖKÇE CAHİT TELCİKaynakça var.Makale2000Tarih İncelemeleri Dergisi Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi24 Görüntülenme

Aydın Sancağı’nın En Erken Tahrir Defteri: Halil Beğ Defteri’nin Parçası

CAHİT TELCİAydın sancağının bugüne kadar bilinen en erken tarihli defteri tarafımdan Halil Beğ Defteri olarak adlandırılmak suretiyle yayımlanmış idi1. Kitabın neşrinden sonra, Maliyeden Müdevver Defterler serisinde yer alan Biga Yaya defterinin arkasında defterin bir parçasının bulunduğu dikkatimizi çekti2.Bu parça, bugüne kadar Aydın defterleri ile ilgili çalışmaların hiç birisinde tanımlanmış değildir. Halil Beğ defterini neşrederken sonuç kısmında ifade ettiğimiz gibi neşrettiğimiz kısım, defterin padişah haslarına tahsis edilmiş olan kısmı olma ...Daha fazlası Makale2015İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Cihannüma Dergisiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi 61 Görüntülenme

YÖK Akademik Bilgiler
1993 - 1999
1993 - 1999
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
1989 - 1992
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
1985 - 1989
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
2024
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1970
YARDIMCI DOÇENT
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1970
OKUTMAN
EGE ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
27.08.2019 - 15.07.2021 Temel Metinler Projesi III. Etap, Bize Yön Veren Metinler III-V. CiltlerDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Cemaat i Tahtacıyan Aydın Sancağı nda Vergiden Muaf Tahtacı Topluluğu XV XIX Yüzyıllar CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Erihplus) Özgün Makale
Aydın Sancağı nın En Erken Tahrir Defteri Halil Beğ Deftri nin Parçası CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Derghisi , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Erken Dönem Türk Kültürü Terminolojisinde Göç Kavramı Hakkında YILMAZ ANIL, TELCİ CAHİT , Yayın Yeri:Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (MLA) Özgün Makale
Yenikapı Mevlevihanesi Vakıflarının İhyası Sürecine Ait Bir Belgenin Düşündürdükleri CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Sufi Araştırmaları , 2014Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Osmanlı Yönetiminin Yeni Yıl Kutlamalarından İstanbul Tekkelerine Muharremiye Dağıtımı TELCİ CAHİT , Yayın Yeri:Sufi Araştırmalar , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS İndeks) Özgün Makale
Aydınoğlu İsa Bey Bir Bani Üç Cami CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2010Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus Özgün Makale
Muhassılın Serveti Aydın Muhassılları Polad Ahmed Ve Veli Paşa nın Muhallefatları CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
Turgutlu Ayanı Seyfi zâde Ailesine Ait Bir Muhallefât Defteri CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2007Uluslararası Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
Osmanlı Devletinde 18 Yüzyılda Muhallefat ve Müsadere CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2007Uluslararası Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
Turgutlu Voyvodası Es Seyid El Hac İbrahim Ağa nın 1809 Yılında Zabt Edilen Muhallefatı CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Manisa Araştırmaları , 2002Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
Tarikat, Merasim ve Toplum: Bayramîlerin Burçak Cemiyeti Hakkında CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:ALEVİLİK BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ErihPlus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.24082/2021.abked.336
Manisa Mevlevihanesi Mevlevihane Olarak mı Yapıldı CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Sufi Araştırmalar , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Bir Osmanlı Zındığının Suç Dosyasında Neler Vardı Yeşil Külahlı Mustafa Oğlan Dede Örneği CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Sufi Araştırmaları , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
Seyyid Gazi Zaviyesi ve Yıllık Merasimleri Hakkında CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Alevilik- Bektaşilik Araştırmaları , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Erihplus) Özgün Makale
Aydın Livası nın Nüfusu Hakkında H 1261 M 1845 Tarihli Bir Defter CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Tarih İncelemeler Dergisi , 2006Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (İndeks İslamicus) Kısa Makale
XIX Yüzyıl Bektâşîliği Hakkında Bir Eser İzâhü l Esrâr CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2001Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (İndex İslamius) Özgün Makale
Canik Muhassılı Hacı Ali Paşa nın 1779 tarihli Muhallefât Defterleri CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 2000Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (Turkologische Anzeiger) Özgün Makale
Aydın Muhassılı Abdullah Paşa ve 1148 1735 Senesinde Zabtedilen Muhallefâtı CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2000Uluslararası Hakemli Index Islamicus Özgün Makale
Edirne 1563: Yalancı Şahidlerin Gölgesinde Bir İlhâd Davası CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Alevilik Bektaşilik Araştırmaları , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ErihPlus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.24082/2019.abked.244
Ali'den Yar Ali'ye, Şah Kulu'ndan Allah Kulu'na: XVI. Yüzyıl Erzincan ve Kemah Şehirleri Kişi Adları Hakkında CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları , 2019Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Erih Plus) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.24082/2019.abked.263
Muhassılın Serveti Aydın Muhassılı Abdülbaki Paşa nın 25 Temmuz 1697 6 Muharrem 1109 Tarihli Muhallefâtı TELCİ CAHİT , Yayın Yeri:Tarih İncelemeleri Dergisi , 2010Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (MLA, AERES) Özgün Makale
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Sığla Sancağı'nın Nüfusu CAHİT TELCİ (25.08.2008 ) , Yayın Yeri:Perspectives on Ottoman Studies Papers from 18th Symposium of the İnternational Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CİEPO)Ulusal Tam metin bildiri
XV XVI Yüzyıllarda Sart ve Çevresi CAHİT TELCİ , Yayın Yeri:Krallardan Efelere Salihli Sempozyumu Bildirileri,Ulusal Tam metin bildiri
Bir Aydınoğlu Şehri Ayasuluğ TELCİ CAHİT , Yayın Yeri:Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu- I AydınoğullarıUluslararası Tam metin bildiri
Aydın Sancağının Fetihten Sonra İlk Tahriri XV Yüzyılın İlk Yarısı CAHİT TELCİ (18.10.2006 -23.10.2006 ) , Yayın Yeri:), CİEPO-17, Trabzon 18-23 Eylül 2006 CİEPO- Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri, , 2006Uluslararası Tam metin bildiri
XV XVI Yüzyıllarda Alaşehir ve Çevresi TELCİ CAHİT , Yayın Yeri:CİEPO-19 Osmanlı Öncesi ve Dönemi Tarihi AraştırmalarıUluslararası Tam metin bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms