BURCU ÖKSÜZ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ/HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta burcu.oksuz@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2008 - 2012
EGE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM (DR)
2005 - 2008
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI (YL) (TEZLİ)
2000 - 2005
EGE ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
1970
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
27.08.2015 - 30.12.2015 Yükseköğretimde Kurumsal İtibarın Ölçülmesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ÖrneğiYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Arasındaki Gergin İlişkinin Kodları Gazeteciler ve Halkla İlişkiler Uygulamacıları Üzerine Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ,ELİF KORAP ÖZEL , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK ULAKBİM) Özgün Makale
Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
New Opportunities in Social Media for Ad Restricted Alcohol Products The Case of Yeni Rakı EBRU UZUNOĞLU,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Journal of Marketing Communications , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Communication and Mass Media Complete; E...) Özgün Makale
Türkiye de Halkla İlişkiler Alanında Kadının Yeri Akademisyenler Uygulamacılar ve Meslek Örgütü Temsilcilerinin Konuya Yaklaşımları BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE , Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM, ASOS, EBSCO, ProQuest) Özgün Makale
İşveren Markası Yönetimi Sürecinde İletişimin Önemi BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2012Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
E İşe Alım Sürecinde Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı ve Konu Üzerine Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ) , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, EBSCO Host , ASOS Index, ULAKBİM, ...) Özgün Makale
Communicating Corporate Social Responsibility through Corporate Web Sites A Research on Turkish GSM Operators ZEKİYE BERİL AKINCI VURAL,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Yaşar Üniversitesi E–Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Ulrichs, DOAJ-Lund University Lib...) Özgün Makale
Kurumsal İtibar Riski Yönetimi Halkla İlişkilerin Rolü EBRU UZUNOĞLU,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
Sosyal Pazarlama ve Halkla İlişkiler NİLAY BAŞOK,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Yeni Düşünceler Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri İzmir İli Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal Web Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi NİLAY BAŞOK,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ULAKBİM) Özgün Makale
Hastanelerde Halkla İlişkiler İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı İşlev ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma NİLAY BAŞOK,GÜL COŞKUN DEĞİRMEN,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Osmangazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Hakemli Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
New Opportunities in Social Media for Ad Restricted Alcohol Products The Case of Yeni Rakı EBRU UZUNOĞLU,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Journal of Marketing Communications , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Communication and Mass Media Complete; E...) Özgün Makale
Communicating Corporate Social Responsibility through Corporate Web Sites A Research on Turkish GSM Operators ZEKİYE BERİL AKINCI VURAL,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Yaşar Üniversitesi E–Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Ulrichs, DOAJ-Lund University Lib...) Özgün Makale
İşveren Markası Açısından Kariyer Gelişimi ve İş-Yaşam Dengesi: Nitel Bir Çalışma BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (DOAJ) Özgün Makale
Farklı Sektörlerdeki Çalışanların Gözünden İşveren Markası: İşveren Markası ve Kurum Özellikleri Arasındakiİlişki Üzerine Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Akdeniz İletişim Dergisi , 2020Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
Kriz İletişimi Ve Turizm: 2016 Yılı Terör Saldırıları BURCU ÖKSÜZ,MİKAİL BATU , Yayın Yeri:Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Sağlık Turizminde Dijital İletişim Kanallarının Kullanımı BURCU ÖKSÜZ,VOLKAN ALTINTAŞ , Yayın Yeri:Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
Yazılı Basında Advertorial Gazeteciler İçin Şeytanın Ta Kendisi ELİF KORAP ÖZEL,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve B...) Özgün Makale
The Role of The Turkish Public Relations Communication Professionals in Corporate Social Responsibility A Research on Practices and Communications of CSR Programs in Turkey BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE , Yayın Yeri:Global Media Journal Turkish Edition , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost Research Databases, DOAJ, IBSS...) Özgün Makale
Leaders As Corporate Responsibility Spokesperson How Leaders Explain Liabilities Via Corporate Web Sites BURCU ÖKSÜZ,MÜJDE KER DİNÇER , Yayın Yeri:Journal of Media Critiques , 2014Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Hizmetkâr Liderlik Anlayışı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Geliştirmek MÜJDE KER DİNÇER,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Akademia, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Paydaş Yönetimi Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Markalaşmaya Olan Etkisi EBRU UZUNOĞLU,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İtibar Sürecinde Kilit Rol Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi MURAT GÜMÜŞ,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Yaşar Üniversitesi E–Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Ulrichs, DOAJ-Lund University Lib...) Özgün Makale
Çalışanların Kurumsal İtibar Sürecine Katılımlarında İçsel İletişimin Rolü MURAT GÜMÜŞ,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Yaşar Üniversitesi E–Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Ulrichs, DOAJ-Lund University Lib...) Özgün Makale
Halkla İlişkiler mi Kurumsal İletişim mi? Akademiden Uygulamaya Kavram Tartışmaları BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE , Yayın Yeri:Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale
TURİSTLER DENEYİMLERİNİ SOSYAL MEDYADA NEDEN PAYLAŞIR? PAYLAŞIM MOTİVASYONLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA BURCU ÖKSÜZ,MUSTAFA YALÇIN , Yayın Yeri:SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CiteFactor, OAJI, ResearchBible, SOBİAD) Özgün Makale
Yazılı Basında Advertorial Gazeteciler İçin Şeytanın Ta Kendisi ELİF KORAP ÖZEL,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve B...) Özgün Makale
The Role of The Turkish Public Relations Communication Professionals in Corporate Social Responsibility A Research on Practices and Communications of CSR Programs in Turkey BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE , Yayın Yeri:Global Media Journal Turkish Edition , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost Research Databases, DOAJ, IBSS...) Özgün Makale
E İşe Alım Sürecinde Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı ve Konu Üzerine Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ) , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, EBSCO Host , ASOS Index, ULAKBİM, ...) Özgün Makale
İtibar Sürecinde Kilit Rol Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi MURAT GÜMÜŞ,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Yaşar Üniversitesi E–Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Ulrichs, DOAJ-Lund University Lib...) Özgün Makale
Çalışanların Kurumsal İtibar Sürecine Katılımlarında İçsel İletişimin Rolü MURAT GÜMÜŞ,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Yaşar Üniversitesi E–Dergisi , 2009Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Ulrichs, DOAJ-Lund University Lib...) Özgün Makale
Perceptions of Senior Public Relations Practitioners Toward Academics and Public Relations Academics in Turkey TEVHİDE SERRA GÖRPE,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences , 2021Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/CONNECTIST2021-878327
Halkla İlişkiler mi Kurumsal İletişim mi? Akademiden Uygulamaya Kavram Tartışmaları BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE , Yayın Yeri:Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESCI) Özgün Makale
İşveren Markalaşmasının İki Temel Bileşeni Olarak Maaş ve Çalışma Ortamı: Keşifsel Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Global Media Journal , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (EBSCO) Özgün Makale
BİR SOSYAL MESAJ ÇEKİCİLİĞİ OLARAK BİRLİK VE BERABERLİĞİN REKLAMLARDA KULLANIMI: BANKA REKLAMLARINA YÖNELİK BİR ÇÖZÜMLEME BURCU ÖKSÜZ,ERDEM GEÇİT , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
MARKA TOPLULUĞUNDAN SOSYAL MEDYAYA: HARLEY DAVIDSON BURCU ÖKSÜZ,YELDA ÖZLEM KÖLGELİER , Yayın Yeri:Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO) Özgün Makale
TURİSTLER DENEYİMLERİNİ SOSYAL MEDYADA NEDEN PAYLAŞIR? PAYLAŞIM MOTİVASYONLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA BURCU ÖKSÜZ,MUSTAFA YALÇIN , Yayın Yeri:SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi , 2018Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CiteFactor, OAJI, ResearchBible, SOBİAD) Özgün Makale
Halkla İlişkilerde Meslekleşme Sorunu BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Gazi Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK/ULAKBİM SBTV, EBSCO, ASOS) Özgün Makale
Yönetişim Sürecinde Kurumsal İletişimin Rolü ve Önemi BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İtibarın Temel Taşı Olarak Kurumsal İletişim Kurumsal İtibar Sürecinde İletişimin Rolü ve Önemi MURAT GÜMÜŞ,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:Marmara Üniversitesi İletişim Dergisi , 2010Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Kurumsal İletişimde Çalışan Bloglarının Kullanımı ve Etkileri ZEKİYE BERİL AKINCI VURAL,BURCU ÖKSÜZ , Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Örgütsel Adalet ile İlgili Yazılmış Tezlerin Bibliyometrik Analizi BURCU ÖKSÜZ,YELİZ YAPICIOĞLU AYAZ (28.11.2018 -30.11.2018 ) , Yayın Yeri:ICOAEF 18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance Extended with Social Sciences , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Akredite Olmak mı Olmamak mı? Gazetecilik ve Kitle İletişimi Programlarının Akreditasyonunda Fırsatlar ve Engeller BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (25.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:6th Symposium in the Communication in the Millennium , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
A Fact or An Illusion Effective Social Media Usage of Female Entrepreneurs MERVE GENÇ,BURCU ÖKSÜZ (28.05.2015 -30.05.2015 ) , Yayın Yeri:World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
ÜNİVERSİTELERDE MARKALAŞMA VE LOGO İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE LOGOLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ HANDAN GÜLER İPLİKÇİ,BURCU ÖKSÜZ (07.11.2018 -11.11.2018 ) , Yayın Yeri:IV. International Strategic Research Congress , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
“The largest digital migration in history?”: #wearedeletingwhatsapp versus #wearenotdeletingwhatsapp WhatsApp privacy policy crisis in Turkey, brand trust and reaction of users BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (14.04.2021 -16.04.2021 ) , Yayın Yeri:25th International Conference on Corporate and Marketing Communications , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
Nutellam Olmadan Asla: Kriz İletişiminde Tüketicilerin Marka Savunuculuğu BURCU ÖKSÜZ,YELDA ÖZLEM KÖLGELİER (29.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:4. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Corporate Social Responsibility Communication on Facebook: The Case of Airline Companies in Turkey BURCU ÖKSÜZ,MERVE GENÇ YEKDEŞ (13.10.2017 -14.10.2017 ) , Yayın Yeri:The 11th Multidisciplinary Academic Conference (The 11th MAC in Prague 2017) , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Corporate Social Responsibility and Stakeholder Management The Case of the Most Admired Companies of Turkey ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK,BURCU ÖKSÜZ (17.10.2008 -19.10.2008 ) , Yayın Yeri:1st International Conference on Economic and Management Perspectives (ICEMP 2008) , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’de Halkla İlişkiler Eğitimi: Müfredatlar Üzerine Bir İnceleme MİKAİL BATU,BURCU ÖKSÜZ (25.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:16. International Symposium Communication in the Millennium , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Crisis Strategy in the CEO Statements: An Analysis in Three Industries, Aviation, E-Commerce and Food TEVHİDE SERRA GÖRPE,BURCU ÖKSÜZ (02.07.2021 -03.07.2021 ) , Yayın Yeri:28th International Public Relations Research Symposium BledCom , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
Halkla İlişkiler Uygulayıcısının Toplumdaki Algısı: Eğitim ve Kişilik Özelliklerine Yönelik Bir İnceleme TEVHİDE SERRA GÖRPE,BURCU ÖKSÜZ (05.11.2020 ) , Yayın Yeri:17. International Symposium Communication in the MillenniumUlusal Tam metin bildiri
Public Relations for Public Relations Professionals: Relationship Management of Public Relations Professionals BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (03.07.2020 -03.07.2020 ) , Yayın Yeri:BledCom-27th International Public Relations Research Symposium , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Can Social Goals be the Youth Ideal A Research on University Students Social Entrepreneurship Intentions ÖKSÜZ BURCU, TÜRKEL SELİN (23.10.2009 -25.10.2009 ) , Yayın Yeri:6th International NGO’s Conference , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
Stratejik Bir Değer Olarak İşveren Markasi: Vestel Örneği BURCU ÖKSÜZ,ALİ ERHAN ZALLUHOĞLU (05.12.2019 -06.12.2019 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Seyahat Acentalarında Instagram Kullanımı BURCU ÖKSÜZ,NİHAL SEVİNDİM (01.12.2018 -02.12.2018 ) , Yayın Yeri:ICOMEP 18 Autumn International Congress of Management, Economy and Policy , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Turizm Pazarlamasında Kurumsal İtibar İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü ZEKİYE BERİL AKINCI VURAL,BURCU ÖKSÜZ (21.11.2007 -23.11.2007 ) , Yayın Yeri:1. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu , 2007Ulusal Tam metin bildiri
Sosyal Ağ Sitelerinde İzlenim Yönetimi ve İşe Alım ÖKSÜZ BURCU (16.10.2014 -17.10.2014 ) , Yayın Yeri:Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
Ideal(?)Employee Communication during Crisis: An Exploratory Study on Employee Role and Expectations in Crisis BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (01.06.2021 ) , Yayın Yeri:International Conference of Emerging Media & Communication (ICEMC 2021)Uluslararası Tam metin bildiri
Müşteri Etkileşimi ve Marka Sadakati İlişkisi: Nitel Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ,ALİ ERHAN ZALLUHOĞLU (12.12.2019 -13.12.2019 ) , Yayın Yeri:6. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
İzmir İli Belediyeleri Tarafından Düzenlenen Festivallere Yönelik Bir İnceleme BURCU ÖKSÜZ,YELİZ YAPICIOĞLU AYAZ (28.11.2018 -30.11.2018 ) , Yayın Yeri:ICOAEF 18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance Extended with Social Sciences , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri Türk Hava Yolları Örneği BURCU ÖKSÜZ,VOLKAN ALTINTAŞ (22.09.2016 -23.09.2016 ) , Yayın Yeri:GELECEK İÇİN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ 2016 ULUSLARARASI KONFERANSI , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Tüketici Yorumlarından Marka Kişiliğini Yorumlamak: Mini Cooper Örneği YELDA ÖZLEM KÖLGELİER,BURCU ÖKSÜZ (01.12.2018 -02.12.2018 ) , Yayın Yeri:ICOMEP 18 Autumn International Congress of Management, Economy and Policy , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
The Role of Internal Marketing in Fostering Effective Human Resources Management ZEKİYE BERİL AKINCI VURAL,BURCU ÖKSÜZ (21.08.2008 -22.08.2008 ) , Yayın Yeri:1st International Conference on Social Sciences (ICSS) , 2008Uluslararası Tam metin bildiri
Sustainable Tourism for Generation Z: Communication Students’ Understanding of Sustainability and Sustainable Tourism TEVHİDE SERRA GÖRPE,BURCU ÖKSÜZ (01.06.2021 ) , Yayın Yeri:International Conference of Emerging Media & Communication (ICEMC 2021)Uluslararası Tam metin bildiri
Kadın Akademisyenlerin Kariyer Gelişimi: Fırsatlar ve Engeller Üzerine Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ (04.10.2018 -05.10.2018 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası Kadın Kongresi , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Marka İletişimi Üzerine Yazilan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi ALİ ERHAN ZALLUHOĞLU,BURCU ÖKSÜZ (05.12.2019 -06.12.2019 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu , 2019Ulusal Tam metin bildiri
An Analysis on Collaborations between Turkish Beauty YouTubers and Cosmetic Brands MERVE GENÇ YEKDEŞ,BURCU ÖKSÜZ (07.06.2019 -09.06.2019 ) , Yayın Yeri:3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE) , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Can a Profession which has a Negative Impression Contribute to Society? A Qualitative Research on Public Relations, Public Relations Ethics and its Contribution to Society BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (03.07.2020 -03.07.2020 ) , Yayın Yeri:BledCom-27th International Public Relations Research Symposium , 2020Uluslararası Özet bildiri
Gelecekteki Profesyoneller Halkla İlişkiler Mesleğini Nasıl Görüyor? İzmir’de Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ,MİKAİL BATU (12.05.2018 -13.05.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Personality Traits and Value of Corporate Apology: An Experimental Study in the Aviation Industry BURCU ÖKSÜZ,YASİN BULDUKLU,TEVHİDE SERRA GÖRPE (02.07.2021 ) , Yayın Yeri:28th International Public Relations Research Symposium BledComUluslararası Özet bildiri
Why not Prize rather than Misprize Reputation Problem of Public Relations BURCU ÖKSÜZ,MERVE GENÇ (30.06.2015 -01.07.2015 ) , Yayın Yeri:5. Barcelona PR Meeting , 2015Uluslararası Özet bildiri
Media Relations and Corporate Web Sites A Case Study of the Most Admired Companies of Turkey SELİN TÜRKEL,BURCU ÖKSÜZ (19.05.2008 -22.05.2008 ) , Yayın Yeri:6th Conference on Communication and Mass Media , 2008Uluslararası Sözlü Bildiri
Putting Heart and Soul in Education Being Spiritually Intelligent Servant Leaders in Educational Institutions MÜJDE KER DİNÇER,BURCU ÖKSÜZ (01.05.2009 -03.05.2009 ) , Yayın Yeri:1th International Turkish Congress of Educational Research , 2009Uluslararası Sözlü Bildiri
The Role of Turkish Public Relations Communication Professionals in Corporate Social Responsibility Research on Practices and Communications of CSR Programs in Turkey ÖKSÜZ BURCU, GÖRPE SERRA (02.07.2013 -03.07.2013 ) , Yayın Yeri:International Public Relations 2013 Conference , 2013Uluslararası Sözlü Bildiri
New Opportunities in the New Media for Ad Restricted Products The Case of Yeni Rakı UZUNOĞLU EBRU, ÖKSÜZ BURCU (03.03.2011 -05.03.2011 ) , Yayın Yeri:European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) Spring Symposium , 2011Uluslararası Sözlü Bildiri
Hedef Kitlesi Çocuk Olmayan Reklamlarda Ürün Kahramanı Olarak Çocuklar ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK,BURCU ÖKSÜZ,PINAR AYTEKİN (20.10.2008 -22.10.2008 ) , Yayın Yeri:5. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi , 2008Uluslararası Sözlü Bildiri
Articulation of Locality in Advertising Adaptations The Case of Snickers Advertisements KAPTAN YEŞİM, ÖKSÜZ BURCU (10.05.2013 ) , Yayın Yeri:Integrated Communication (InComm) 2013 ConferenceUluslararası Sözlü Bildiri
The Impact of Corporate Social Responsibility Communication on Consumer Attitudes Is There an Effective Way to Reach Consumers TÜRKEL SELİN, ÖKSÜZ BURCU (14.04.2011 -15.04.2011 ) , Yayın Yeri:Symposium on Ethics and Social Responsibility Research , 2011Uluslararası Sözlü Bildiri
’Vatandaşları Kriz Anında Bilgilendirmek Gerekir’: Üst Düzey Kamu Yöneticilerinin Kriz İletişimine Bakışları Üzerine Nitel Bir Araştırma GAMZE ERDOĞRUL,BURCU ÖKSÜZ (09.11.2019 -11.11.2019 ) , Yayın Yeri:5. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Otellerde Müşteri İlişkileri Yönetimi İzmir deki 5 Yıldızlı Otellerin Kurumsal Web Sitelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz BURCU ÖKSÜZ,MİKAİL BATU (21.11.2007 -23.11.2007 ) , Yayın Yeri:1. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu , 2007Ulusal Tam metin bildiri
KSS 2 0 Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı BURCU ÖKSÜZ,ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK (08.05.2014 -09.05.2014 ) , Yayın Yeri:Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar Konferansı , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
Restoranlarda Instagram Kullanımı: Çeşme’deki Restoranlara Yönelik Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ (29.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:4. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye de Sağlık Turizmi Eğitimi Turizm Fakültelerinin Müfredatlarına Yönelik Bir Analiz VOLKAN ALTINTAŞ,BURCU ÖKSÜZ (22.09.2016 -23.09.2016 ) , Yayın Yeri:GELECEK İÇİN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ 2016 ULUSLARARASI KONFERANSI , 2016Uluslararası Tam metin bildiri
Örgütsel Cazibeyi Belirleyen Faktörler: Potansiyel Çalışanlar Bir İşverenden Ne Bekler? BURCU ÖKSÜZ (29.11.2019 -30.11.2019 ) , Yayın Yeri:4. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
News Blogs A Case Study of News Blogs in Turkey BURAK DOĞU,BURCU ÖKSÜZ,SELİN TÜRKEL (06.07.2008 -10.07.2008 ) , Yayın Yeri:4th International Conference of Russian Communication Association , 2008Uluslararası Özet bildiri
Marka Topluluklarında Sosyal Medya Kullanımı:Harley Davidson Örneği BURCU ÖKSÜZ,YELDA ÖZLEM KÖLGELİER (12.05.2018 -13.05.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
The Most Admired Companies of the Three Sectors Automotive Pharmaceutical and Banking in Turkey What is The Role of Corporate Communication for them An Analysis of Five Years 2008 2012 ÖKSÜZ BURCU, GÖRPE SERRA (04.06.2013 -07.06.2013 ) , Yayın Yeri:Corporate Communication International’s Conference on Corporate Communication , 2013Uluslararası Sözlü Bildiri
Public Relations Development as a Profession in Turkey An Analysis Triangle Educators Practitioners and Professional Association ÖKSÜZ BURCU, GÖRPE SERRA (24.06.2013 -25.06.2013 ) , Yayın Yeri:International History of Public Relations Conference (IHPRC) , 2013Uluslararası Sözlü Bildiri
Örgütsel Güven Oluşturulmasında Çalışan İletişiminin Rolü ZÜLFİYE ACAR ŞENTÜRK,BURCU ÖKSÜZ (11.09.2008 -12.09.2008 ) , Yayın Yeri:1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı , 2008Ulusal Sözlü Bildiri
Halkla İlişkiler mi Kurumsal İletişim mi?:Akademiden Uygulamaya Kavram Tartışmaları BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (18.04.2018 -20.04.2018 ) , Yayın Yeri:Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı , 2018Ulusal
Akredite Olmak mı Olmamak mı? Gazetecilik ve Kitle İletişimi Programlarının Akreditasyonunda Fırsatlar ve Engeller BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (25.04.2018 -28.04.2018 ) , Yayın Yeri:6th Symposium in the Communication in the Millennium , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
“The largest digital migration in history?”: #wearedeletingwhatsapp versus #wearenotdeletingwhatsapp WhatsApp privacy policy crisis in Turkey, brand trust and reaction of users BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (14.04.2021 -16.04.2021 ) , Yayın Yeri:25th International Conference on Corporate and Marketing Communications , 2021Uluslararası Tam metin bildiri
Ideal(?)Employee Communication during Crisis: An Exploratory Study on Employee Role and Expectations in Crisis BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (01.06.2021 ) , Yayın Yeri:International Conference of Emerging Media & Communication (ICEMC 2021)Uluslararası Tam metin bildiri
Can a Profession which has a Negative Impression Contribute to Society? A Qualitative Research on Public Relations, Public Relations Ethics and its Contribution to Society BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (03.07.2020 -03.07.2020 ) , Yayın Yeri:BledCom-27th International Public Relations Research Symposium , 2020Uluslararası Özet bildiri
Gelecekteki Profesyoneller Halkla İlişkiler Mesleğini Nasıl Görüyor? İzmir’de Bir Araştırma BURCU ÖKSÜZ,MİKAİL BATU (12.05.2018 -13.05.2018 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi , 2018Uluslararası Özet bildiri
Halkla İlişkiler mi Kurumsal İletişim mi?:Akademiden Uygulamaya Kavram Tartışmaları BURCU ÖKSÜZ,TEVHİDE SERRA GÖRPE (18.04.2018 -20.04.2018 ) , Yayın Yeri:Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Konferansı , 2018Ulusal
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms