BURCU GÜLER
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta burcu.guler@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2002 - 2009
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)
1999 - 2002
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI (YL) (TEZLİ)
1994 - 1999
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ)
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
1970
Boston University
İşletme Fakültesi Strateji ve Politika
01.07.2020 - 01.07.2021 Covid-19 İle Mücadelede Sağlık Çalışanlarına Yönelik Örgütsel Ve Psikolojik Müdahale-Tübitak 1001
15.04.2017 - 15.04.2019 Kuşaklar Arası Çalışma Değerleri AlgısıYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
15.04.2014 - 15.07.2014 Kocaeli ye İç Göç ve Entegrasyon KOGETDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Fon : 745111
15.04.2012 - 15.07.2012 Çalışma Psikolojisi Veri Bankası Kurulması Gebze ÖrneğiDiğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Fon : 30000
10.01.2009 - 10.12.2011 SSH 225260 EuroBroadMap Visions of Europe in the WorldAvrupa Birliği
Fon : 1500000
Academics’ Responses to Job Insecurity: The Mediating Effect of Job Satisfaction ÖZGE TAYFUR EKMEKCİ,PINAR BAYHAN KARAPINAR,SELİN METİN CAMGÖZ,ARZU ÖZSOY ÖZMEN,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Higher Education Policy , 2021Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1057/s41307-018-00129-7
TERMİK SANTRAL ÇALIŞANLARINDA İŞ YÜKÜ VE ZAMAN BASKISININ TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞ – AİLEÇATIŞMASINI YÖNETME ÖZ-YETERLİĞİNİN ARACILIKETKİSİ RAHİLE GÜRAN,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:JOURNAL OF RESEARCH IN ECONOMICS (JORE) - MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ECONLIT) Özgün Makale
Job Insecurity and Turnover Intentions Gender Differences and the Mediating Role of Work Engagement SELİN METİN CAMGÖZ,PINAR BAYHAN KARAPINAR,ÖZGE TAYFUR EKMEKCİ,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Sex Roles , 2016Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1007/s11199-016-0595-0
İç Göç Ve Kent İle Bütünleşme Kocaeli İli Alan Araştırması GÜLER BURCU,ÖZSOY ÖZMEN ARZU,SARIİPEK DOĞA BAŞAR , Yayın Yeri:Sosyal Güvenlik Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EbscoHost, IndexCopernicus) Özgün Makale
Geçmişten Günümüze Çalışma Psikolojisi BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Karatahta İş Yazıları Dergisi , 2015Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
İş Arama Davranışı Bütüncül Psiko Sosyal Bir Yaklaşım BURCU GÜLER , Yayın Yeri:İşGüç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , 2012Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCOSoc Index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.4026/1303-2860.2011.0180.x.
Türkiye’de Gençlerde Eksik İstihdamın Analizi HAMDİ EMEÇ,ŞENAY ÜÇDOĞRUK,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Yönetim ve Çalışma Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ERIHPLUS, EBSCO, Index Copernicus Intern...) Özgün Makale
Y KUŞAĞI ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNEİLİŞKİN İŞVEREN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ANALİZ Ümit Deniz İlhan,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Business Management Studies: An International Journal , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Proquest, Econlit) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.15295/BMIJ.V7I5.1367
Psikolojik Sermayenin Çalışma Hayatındaki Etkileri BURCU GÜLER,DOĞA BAŞAR SARIİPEK , Yayın Yeri:Türk Metal Dergisi , 2014Ulusal Hakemsiz Araştırma Notu
Measuring The Entrepreneurial Level of the Businessmen The Relationship Between Personal Traits and Entrepreneurial Level BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Ege Akademik Bakış , 2009Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCOHost) Özgün Makale
Sanayi Sektöründe Çalışan Y Kuşağı Üretim İşçilerinde Çalışma Değerleri ile Örgüte Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkide İşe Bağlanmanın Düzenleyici Rolü Perihan SEKMEN,ZEKİ YILBAŞI , Yayın Yeri:Journal of Economy Culture and Society , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science - Emerging Sources Citati...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/JECS2019-0083
Çalışma Değerleri ve Örgüte Duygusal Bağlılık: X ve Y Kuşağı Mavi Yakalı Çalışanlar Üzerine Bir Çalışma Ümit Deniz İlhan,BURCU GÜLER,MEHMET AKSARAYLI , Yayın Yeri:Journal of Yasar University , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Ulrichs Web, DOAJ) Özgün Makale
Göç ile Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği BURCU GÜLER,DOĞA BAŞAR SARIİPEK , Yayın Yeri:Çalışma İlişkileri , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit, EbscoHost, Cabell’xxs Directori...) Özgün Makale
Türkiye’xxde Kadın İşgücünün Ücret Düzeyini Belirleyen Faktörler ve Ücrette Ayrımcılık ÖZLEM KİREN GÜRLER,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Karatahta İş Yazıları Dergisi , 2016Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Psiko Sosyal Boyutuyla Grev BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Çalışma ve Toplum , 2012Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Sociological Abstract) Özgün Makale
Yoksullukla Mücadelede Sosyal Girişimcilik Ashoka Üyelerinden Sosyal Yenilikçi Örnek Uygulamalar BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2011Ulusal Hakemli Alan endeksleri (DOAJ) Özgün Makale
İşsizlik ve Yarattığı Psikososyal Sorunların Öğrenilmiş Çaresizlik Bağlamında İncelenmesi BURCU GÜLER , Yayın Yeri:İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK Ulakbim) Özgün Makale
Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi BURCU GÜLER,HAMDİ EMEÇ , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (DOAJ) Özgün Makale
Ücrette Adaleti Saglayan Performansa Dayalı Ücret Sistemleri BURCU GÜLER , Yayın Yeri: İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi , 2001Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EbscoHost) Özgün Makale
Türkiye’de Gençlerde Eksik İstihdamın Analizi HAMDİ EMEÇ,ŞENAY ÜÇDOĞRUK,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:Yönetim ve Çalışma Dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ERIHPLUS, EBSCO, Index Copernicus Intern...) Özgün Makale
Sanayi Sektöründe Çalışan Y Kuşağı Üretim İşçilerinde Çalışma Değerleri ile Örgüte Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkide İşe Bağlanmanın Düzenleyici Rolü Perihan SEKMEN,ZEKİ YILBAŞI , Yayın Yeri:Journal of Economy Culture and Society , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Web of Science - Emerging Sources Citati...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.26650/JECS2019-0083
İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin EkonometrikAnalizi HAMDİ EMEÇ,ŞENAY ÜÇDOĞRUK,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:İnsan ve İnsan , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler...) Özgün Makale https://doi.org/10.29224/insanveinsan.485198
İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin EkonometrikAnalizi HAMDİ EMEÇ,ŞENAY ÜÇDOĞRUK,BURCU GÜLER , Yayın Yeri:İnsan ve İnsan , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler...) Özgün Makale https://doi.org/10.29224/insanveinsan.485198
Göç ile Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği BURCU GÜLER,DOĞA BAŞAR SARIİPEK , Yayın Yeri:Çalışma İlişkileri , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EconLit, EbscoHost, Cabell’xxs Directori...) Özgün Makale
GİRİŞİMCİLER Y KUŞAĞININ DUYGUSAL BAĞLILIĞINI NASIL SAĞLAMALI? Ümit Deniz İlhan,BURCU GÜLER,MEHMET AKSARAYLI (25.04.2019 -26.04.2019 ) , Yayın Yeri:10th International Congress on Entrepreneurship , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Birey İş Uyumu Açısından İş Doyumu ve Tükenmişlik Etkileşimi Hemşireler ve Bayan Polisler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Uygulama Güler. Burcu, Kapız. Serap, Pazarlıoğlu. Mehmet Vedat (25.10.2001 -26.10.2001 ) , Yayın Yeri:8. Ulusal Ergonomi Kongresi , 2001Ulusal Tam metin bildiri
ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI AÇISINDAN KUŞAKLARBİRBİRLERİNİ NASIL ALGILAMAKTADIR: X VE Y KUŞAKLARIÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ Ümit Deniz İlhan,BURCU GÜLER (03.10.2019 -05.10.2019 ) , Yayın Yeri:II.Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartıs�malar Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Sosyal Girişimlerde Gönüllülüğü Etkileyen Faktörler ve Gönüllülüğün Yaşam Doyumuna Etkisi Güler. Burcu, Emeç. Hamdi (17.12.2009 -20.12.2009 ) , Yayın Yeri:VI. Uluslararası STK’lar Kongresi Bildiriler Kitabı , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
İş Arama Davranışı Psikolojik Sermayenin Etkisi BURCU GÜLER,SELİN METİN CAMGÖZ (26.11.2014 -27.11.2014 ) , Yayın Yeri:2. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi , 2014Uluslararası Tam metin bildiri
İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin Ekonometrik Analizi HAMDİ EMEÇ,ŞENAY ÜÇDOĞRUK,BURCU GÜLER (17.10.2018 -20.10.2018 ) , Yayın Yeri:19. ULUSLARARASI EKONOMETR YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Özet bildiri
Work Values and Affective Organizational Commitment: A Study on Gen X and Gen Y Blue-collar Workers BURCU GÜLER,Ümit Deniz İlhan (05.09.2018 -07.09.2018 ) , Yayın Yeri:13th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology , 2018Uluslararası Özet bildiri
Impact of Positive Psychological Capital on Job Search Behaviour Güler. Burcu, Çınar. Efe, Pazarlığlu. Mehmet Vedat (04.07.2011 -08.07.2011 ) , Yayın Yeri:12th European Congress of Psychology , 2011Uluslararası Özet bildiri
Antecedents of Socially Entrepreneurial Behaviour GÜLER BURCU (17.07.2012 -19.07.2012 ) , Yayın Yeri:2012 Research Colloquium on Social Entrepreneurship , 2012Uluslararası Davetli konuşmacı
Esnaf ve Sanatkarların Çalışma Koşulları Çakır. Özlem, Güler. Burcu, Tınar. Mustafa Yaşar (07.10.2004 -09.10.2004 ) , Yayın Yeri:Uludağ Üniversitesi 10. Ergonomi Kongresi , 2004Ulusal Tam metin bildiri
Comparative Geographical Perception of World Analyis Between Turkish and Azerbaijani Students Emeç. Hamdi, Bingöl. Pelin, Güler. Burcu, Zengingönül, OğulKırkpınar, Nihal (01.12.2011 -02.12.2011 ) , Yayın Yeri:Europe seen from here and elsewhere International Conference Proceedings , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
Is Turkey a European Country Güler. B, Emeç. Hamdi (01.12.2011 -02.12.2011 ) , Yayın Yeri:Europe seen from here and elsewhere International Conference Proceedings , 2011Uluslararası Tam metin bildiri
Dünyada Öncü Üniversitelerin İşletme Fakültelerinin Sosyal Girişimcilik ile İlgili Eğitsel ve Bilimsel Faaliyetleri GÜLER BURCU (17.12.2009 -20.12.2009 ) , Yayın Yeri:VI. Uluslararası STK’lar Kongresi Bildiriler Kitabı , 2009Uluslararası Tam metin bildiri
Analysis of Youth Underemployment in Turkey HAMDİ EMEÇ,ŞENAY ÜÇDOĞRUK,BURCU GÜLER (04.09.2019 -06.09.2019 ) , Yayın Yeri:Business and Organization Research (International Conference) , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Character Strengths of Social Entrepreneurs A Quasi Qualitative Study on Young Turkish Social Entrepreneurs Güler. Burcu, Kıcır. Başak (06.12.2011 -08.12.2011 ) , Yayın Yeri:The Seventh International Conference on Business, Management, and Economics. , 2011Uluslararası Özet bildiri
Çalışma Psikolojisi Bağlamında İş Sağlığı BURCU GÜLER (11.10.2018 -13.10.2018 ) , Yayın Yeri:5. İzmir İş Sağlığı Güvenliği Zirvesi , 2018Ulusal Özet bildiri
Internal Migration and Perception of Employability Case of Kocaeli BURCU GÜLER,DOĞA BAŞAR SARIİPEK (12.07.2016 -15.07.2016 ) , Yayın Yeri:4th Turkish Migration Conference , 2016Uluslararası Sözlü Bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms