ATİLLA AKBABA
TURİZM FAKÜLTESİ/GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ/GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ANABİLİM DALI/
Varyantlar
E-Posta atilla.akbaba@ikcu.edu.tr
Website
Durum
Ünvan PROFESÖR
YÖK Araştırmacı Numarası TBTK-0027-6230
Atıf Dağılımları
Kayıt bulunamadı
YÖK Akademik Bilgiler
2000 - 2003
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)
1995 - 1997
Florida International University Florida
Otel ve Gıda Servisi İşletmeciliği
1987 - 1992
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
1970
DOÇENT
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
2024
PROFESÖR
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
1970
YARDIMCI DOÇENT
1970
YARDIMCI DOÇENT
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1970
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
15.06.2014 - 17.11.2016 Turizm Fakütesi Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü Mutfak Laboratuvarında GelenekselGıda Maddelerimizden Tarhana Üretiminin Gerçekleştirilmesi Üzerine Bir ÇalışmaYükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Fon : 24000
-01-01-01- - -01-01-01- Kamil Koç Otobüsleri AŞ de Hizmet Kalitesinin ÖlçümlenmesiDİĞER
Bodrum’a Gelen Uluslararası Ziyaretçilerin Yerel Yemek Tüketimindeki Motivasyon Faktörlerinin Değerlendirilmesi HÜSEYİN SEMERCİ,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Tourism Research , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (DOAJ, Index Copernicus, CiteFactor, D...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.30625/ijctr.433081
CONTENT ANALYSIS OF ON-LINE BOOKING PLATFORM REVIEWS OVER A RESTAURANT: A CASE OF PIZZA LOCALE IN IZMIR Zhaniya Toktassynova,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Tourism Research , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS Index, IndexCopernicus, ResearchBib...) Özgün Makale
A Multidimensional Analysis of Tourism Students Ethics Awareness, Intention and Orientation NERMİN AYAZ,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Tourism Research , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Turizm) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.30625/ijctr.338906
Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü İzmir Yarımadası nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma EGEM ZAĞRALI ÇAKIR,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Journal of Yasar University , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohioli...) Özgün Makale
Understanding Small Tourism Businesses A Perspective from Turkey ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Journal of Hospitality and Tourism Management , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ScienceDirect) Özgün Makale
Otel İşletmelerinin Tüketicilere Yönelik Kullandıkları Satış Geliştirme Araçları Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma ATİLLA AKBABA,TUBA ŞAHİN ÖREN,ÇİĞDEM MUTLU , Yayın Yeri:TURAR: Turizm ve Araştırma Dergisi , 2012Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ASOS index) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.7460/2147-0618.2012.02
Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri ve İşletme Performansı İlişkisi ATİLLA AKBABA,ESRA ERENLER TEKMEN , Yayın Yeri:Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , 2008Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO - Hospitality & Tourism Complete L...) Özgün Makale
Seyahat Acentalarında İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma ORHAN AKOVA,MEHMET SARIIŞIK,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve Türk Eğit...) Özgün Makale
Kalite Fonksiyon Göçerimi KFG Sürecinde Yararlanılabilecek Araçlar ve Yöntemler ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Diğer endeksler (INDEX COPERNICUS, ASOS, CONTEMPORARY SCI...) Özgün Makale
The Concept of Social Entrepreneurship in Tourism: A Bibliometric Analysis for Tourism Literature ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Euroasia Journal of Social Sciences Humanities , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ESJI, SIS, Index Copernicus, Cite Factor...) Özgün Makale
İzmir’deki Türk Hamamlarının Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi ATİLLA AKBABA,Buğcan Güvenol,Mehmet Sağlam , Yayın Yeri:Gastroia: Journal of gastronomy and travel research , 2019Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (International Scientific Indexing, Cite ...) Özgün Makale
Content Analysis of On-Line Booking Platform Reviews Over A Restaurant: A Case of Pizza Locale in İzmir ATİLLA AKBABA,Zhaniya Toktassynova , Yayın Yeri:Eurasian Journal of Researches in Social and Economics , 2018Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (IndexCopernicus, Rootindex, JIFACTOR, Eu...) Özgün Makale
Yerli Gastroturistlerin Eğitim Seviyeleri ve Yaş Gruplarına Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları Gaziantep i Ziyaret Eden Gastroturistler Üzerine Bir Araştırma ŞABAN Kargiglioğlu,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Journal of Tourism and Gastronomy Studies , 2016Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus InternationalASOS Index...) Özgün Makale
Küçük Ölçekli Turizm İşletmelerinde İşletme Performansı Akçakoca da Bir Araştırma ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2013Ulusal Hakemli Alan endeksleri (asos, Tübitak ulakbim) Özgün Makale
Turizm Endüstrisi Yöneticilerinin Çalışanlarına Yönelik Etik Sorumlulukları Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencileri nin Algılamaları AKBABA ATİLLA , Yayın Yeri:Journal of Qafqaz University Economics and Administration , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Sosyal Bilimler) Özgün Makale
Characteristics of Small Hospitality Businesses A Study in an Urban Setting in Turkey AKBABA ATİLLA , Yayın Yeri:Florida International University Hospitality Review , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Sosyal Bilimler) Özgün Makale
Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Kalite Fonksiyon Göçerimi KFG Turizm İşletmeleri İçin KFG Temelli Bir Ürün Geliştirme Süreci Önerisi ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve Türk Eğit...) Özgün Makale
Müşteri Odaklı Hizmet Üretiminde Kalite Fonksiyon Göçerimi KFG Yaklaşımı Konaklama İşletmeleri İçin Bir Uygulama Çalışması ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , 2005Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO - Hospitality & Tourism Complete L...) Özgün Makale
Hizmet Kalitesi ve Turizm İşletmelerinde SERVQUAL Uygulamaları ATİLLA AKBABA,İZZET KILINÇ , Yayın Yeri:Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , 2001Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO - Hospitality & Tourism Complete L...) Özgün Makale
Kalite Fonksiyon Göçerimi Yöntemi ve Hizmet İşletmelerine Uyarlanması ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2000Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ASOS, ULAKBİM, ARASTIRMAX, EBSCO HOST,) Özgün Makale
The Reviewing of Relationships Between Person – Organization Fit, Organizational Commitment and Ethical Leadership in Accommodation Establishments Öznur Sidal,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:The Journal of Social Sciences , 2021Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (IndexCopernicus, CrosRef, Road, Research...) Özgün Makale https://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.52259
Halal tourism: Definitional, conceptual and practical ambiguities Mohammed Jemal Ahmed,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Journal of tourism research institute , 2020Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Google scholar) Özgün Makale
Halal Hotel Concept and Halal Hotel Certification in Turkey ATİLLA AKBABA,FATİH ÇAVUŞOĞLU , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Tourism Research , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ASOS, ResearchBib, Index Copernicus) Özgün Makale
Helal Otel Kavramı ve Türkiye’de Helal Otel Sertifikasyonu ATİLLA AKBABA,FATİH ÇAVUŞOĞLU , Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Tourism Research , 2017Uluslararası Hakemli Diğer endeksler (CrossRef) Özgün Makale
A Qualitative Study on Situation Analysis of Faith Tourism The Case of Tarsus İHSAN KURAR,ATİLLA AKBABA,MEHMET EMİN İNAL , Yayın Yeri:Tourism Academic Journal , 2015Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
Destinasyon Geliştirme ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri Akçakoca Üzerine Bir İnceleme ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2012Ulusal Hakemli Alan endeksleri (Index Copernicus, ASOS, Contemporary Sci...) Özgün Makale
Business Performance of Small Tourism Enterprises A Comparison Among Three Sub Sectors of the Industry ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research , 2012Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Anbar International Management Database;...) Özgün Makale
Etik Karar Verme ve Cinsiyet Farklılıkları Üzerine Bir Araştırma ATİLLA AKBABA,ESRA ERENLER TEKMEN , Yayın Yeri:Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2011Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (EBSCO, ASOS, ULAKBİM) Özgün Makale
Otel İşletmelerinde İşgören Bulma Seçme ve Eğitim Sürecinin Stratejik İnsan Kaynakları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma ATİLLA AKBABA,EBRU GÜNLÜ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2009Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ASOS, ULAKBİM) Özgün Makale
Otel İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçişte Sorun Yaşanabilecek Alanların Belirlenmesi Antalya Belek Bölgesinde Bir Araştırma ATİLLA AKBABA,MUAMMER MESCİ , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2007Ulusal Hakemli Alan endeksleri (TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve Türk Eğit...) Özgün Makale
Measuring service quality in the hotel industry A study in a business hotel in Turkey ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:International Journal of Hospitality Management , 2006Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale https://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2005.08.006
Turizm İşletmelerinin Kalite Geliştirme Çabalarında SERVQUAL Modeli ve Kalite Fonksiyon Göçerimi nin KFG Birlikte Kullanımı ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:SOİD – Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCOhost, Index Copernicus, UlakBim ve ...) Özgün Makale
Öğrencilerin Öğretim Elemanları İle İlgili Kalite Beklentileri Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği ATİLLA AKBABA,MEHMET YARAN,HÜRRİYET ÇİMEN , Yayın Yeri:Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Alan endeksleri (EBSCO - Hospitality & Tourism Complete L...) Özgün Makale
Otel Yöneticilerinin Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almış İşgörenleri İle İlgili Değerlendirmeleri Ankara daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma ATİLLA AKBABA,HÜRRİYET ÇİMEN , Yayın Yeri:Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 2006Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ASOS, ULAKBİM) Özgün Makale
Local Food Festivals within the Scope of Destination Branding HATİCE GÜNDÜZ,ATİLLA AKBABA (10.05.2021 ) , Yayın Yeri:Global Conference on Services and Retail Management (GLOSERV 2021)Uluslararası Tam metin bildiri
Turistlerin Destinasyon Seçiminde Rol Oynayan Bir Etken Olarak Yerel Mutfaklar İzmir Yarımadası nı Ziyaret Eden Turistlerin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma EGEM ZAĞRALI ÇAKIR,ATİLLA AKBABA (01.05.2015 -03.05.2015 ) , Yayın Yeri:2. International Congress of Tourism and Mangement Researches , 2015Uluslararası Tam metin bildiri
Coğrafi İşaretlemeli Yöresel Yiyecek ve İçeceklerin Kırsal Turizmdeki Rolü ELİF ZEYNEP ÖZER,ATİLLA AKBABA (14.11.2013 -17.11.2013 ) , Yayın Yeri:2. Yöresel Ürünler Sempozyumu Ve Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri , 2013Ulusal Tam metin bildiri
Örgütsel İklimin İş Tatminine Etkisi Büyük Samsun Otelinde Bir Araştırma MUSTAFA BAŞ,ATİLLA AKBABA (12.04.2012 -15.04.2012 ) , Yayın Yeri:6. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi , 2012Ulusal Tam metin bildiri
Otel İşletmelerinde Kalite Kontrol Best Western Plus İstanbul The President Otel Örneği SEVAL COŞKUN ATEŞ,ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:1st International, 4th National Eğirdir Tourism SymposiumUluslararası Tam metin bildiri
Gastronomy As a Science Field and Its Interdisciplinary Dimension ÖZGÜR SARIBAŞ,ATİLLA AKBABA (04.04.2021 ) , Yayın Yeri:Taras Shevchenko Sixth International Congress on Social SciencesUluslararası Tam metin bildiri
Classification of The Expectations of Gastronomy Students From Street Food by Using Kano Model: A Research in İzmir ATİLLA AKBABA,BEGÜM PELEK (19.09.2019 -21.09.2019 ) , Yayın Yeri:4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Ödüllü Sürdürülebilir Restoranların Uygulamalarının İncelenmesi ATİLLA AKBABA,BÜKRE ASLAN (20.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:7. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu , 2018Ulusal Tam metin bildiri
Türkiye’xxdeki Helal Otel Sertifikasyonu İle İlgili Genel Bir Değerlendirme ATİLLA AKBABA,FATİH ÇAVUŞOĞLU (07.04.2017 -09.04.2017 ) , Yayın Yeri:1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
İzmir’deki Türk Hamamlarinin Turizm Ürünü Olarak Değerlendirilmesi ATİLLA AKBABA,BUĞCAN GÜVENOL,MEHMET CEM SAĞLAM (19.04.2019 -20.04.2019 ) , Yayın Yeri:4. International East Mediterranean Tourism Symposium , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Konaklama İşletmelerinde Performans Değerleme ve İzmir İlinde Bir Uygulama ATİLLA AKBABA,PINAR ÖZDEMİR MERİÇ,İGE PIRNAR (24.11.2000 -26.11.2000 ) , Yayın Yeri:Hafta Sonu Semineri 7 – Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi , 2000Ulusal Tam metin bildiri
The Relationship between Outsourcing and Service Quality in Hotel Businesses a Study at Five Star Hotels ATİLLA AKBABA,ERKAN TAŞKIRAN , Yayın Yeri:Turk-Kazakh International Tourism Conference 2006Uluslararası Tam metin bildiri
The Concept of Social Entrepreneurship In Tourism Literature: A Biblıiometric Analysis ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,ATİLLA AKBABA (14.12.2019 -15.12.2019 ) , Yayın Yeri:Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
A Study About Preparıng a Gastronomy Value Map for Izmır ATİLLA AKBABA,Gökçe Şenal (15.10.2020 -17.10.2020 ) , Yayın Yeri:IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, International West Asia Congress of Tourism , 2020Uluslararası Tam metin bildiri
Y Kuşağının Helal Turizm Eğilimleri: İzmir İlinde Bir Araştırma ATİLLA AKBABA,BUĞCAN GÜVENOL (04.04.2019 -06.04.2019 ) , Yayın Yeri:2. International Halal Tourism Congress , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Content Analysis of On-Line Booking Platform Reviews Over A Restaurant: A Case of Pizza Locale in İzmir ATİLLA AKBABA,Zhaniya Toktassynova (03.05.2018 -05.05.2018 ) , Yayın Yeri:ASEAD3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Hizmet İşletmelerinde Kalite Kültürünün Oluşturulmasında Kalite Fonksiyon Göçerimi Yöntemi nin Yeri ve Önemi ATİLLA AKBABA , Yayın Yeri:2. Kalite SempozyumuUlusal Tam metin bildiri
European Union Tourism Policies: Institutionalization Impact Factors. SELİN ERTAMAY,ATİLLA AKBABA (19.04.2019 -20.04.2019 ) , Yayın Yeri:VIII. National And IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Turizm Alanında Kano Modeli Kullanılarak Yapılmış Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi BEGÜM PELEK,ATİLLA AKBABA (27.04.2019 -29.04.2019 ) , Yayın Yeri:ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Tarsus İnanç Turizmi Potansiyeli ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı İHSAN KURAR,ATİLLA AKBABA (09.05.2013 -12.05.2013 ) , Yayın Yeri:1st International Conference on Religious Tourism and Tolerence , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’deki Helal Otel Sertifikasyonu İle İlgili Genel Bir Değerlendirme ATİLLA AKBABA,FATİH ÇAVUŞOĞLU (07.04.2017 -09.04.2017 ) , Yayın Yeri:1. International Halal Tourism Congress , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye nin Kutsal Yiyecekler ve İçecekler Açısından Turist Çekme Potansiyelinin İncelenmesi HACI AHMET ÇAKIR,ATİLLA AKBABA (09.05.2013 -12.05.2013 ) , Yayın Yeri:1st International Conference on Religious Tourism and Tolerence , 2013Uluslararası Tam metin bildiri
Ödüllü Sürdürülebilir Restoranların Uygulamalarının İncelenmesi BÜKRE ASLAN,ATİLLA AKBABA (20.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:VIII. ULUSAL IV. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Content Analysis of Tripadvisor Reviews on Theme Parks: Example of Isfanbul Theme Park ATİLLA AKBABA,BUĞCAN GÜVENOL (04.04.2021 ) , Yayın Yeri:Taras Shevchenko Sixth International Congress on Social SciencesUluslararası Tam metin bildiri
Participants Experiences at Local Cultural Festivals:The Case of Mesir Paste Festival in Manisa - Yerel Kültürel Festivallerde Katılımcı Deneyimleri:Manisa Mesir Macunu Festivali Örneği SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,ÖZGÜR SARIBAŞ,ATİLLA AKBABA (20.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Türkiye’deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Bölümlerinde Verilen İnovasyon İçerikli Derslerin Önemi ÖZLEM YATKIN,ATİLLA AKBABA (20.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu “Turizmde Teknoloji ve İnovasyon” , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma MELİKE YILMAZER,ATİLLA AKBABA,CENGİZ DEMİR (20.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu , 2018Ulusal Tam metin bildiri
The Concept of Social Entrepreneurship in Tourism Literature: A Bibliometric Analysis ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ,ATİLLA AKBABA (14.12.2019 -15.12.2019 ) , Yayın Yeri:Taras Shevchenko 4th International Congress on Social Sciences , 2019Uluslararası Tam metin bildiri
Otel Endüstrisinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Termal Otel İşletmelerinde Bir Araştırma ATİLLA AKBABA,YUNUS EMRE TAŞGİT (17.04.2008 -19.04.2008 ) , Yayın Yeri:3. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi , 2008Ulusal Tam metin bildiri
Turizmde Sosyal Girişimcilik ve Sürdürülebilir Toplumsal Gelişme İlişkisine Yönelik Örnek Olay İncelemesi: Tatuta (Tarım, Turizm, Takas) Projesi ATİLLA AKBABA,ÖZGÜR SARIBAŞ,SİMGE KÖMÜRCÜ SARIBAŞ (14.07.2017 -16.07.2017 ) , Yayın Yeri:International Congress on Entepreneurship (ICE) , 2017Uluslararası Tam metin bildiri
A General Overview of Social Tourism Literature in Turkey: A Bibliometric Study on Social Tourism Researches ÖZGÜR SARIBAŞ,ATİLLA AKBABA (20.04.2018 -21.04.2018 ) , Yayın Yeri:III. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
Destinasyon Geliştirme ve Küçük Ölçekli Turizm İşletmeleri Sandıklı Üzerine Bir Değerlendirme ATİLLA AKBABA (15.10.2014 -18.10.2014 ) , Yayın Yeri:Marka Kent Sandıklı Sempozyumu , 2014Ulusal Tam metin bildiri
Motivation of the Turkish Employees a Research at a Four Star Hotel ATİLLA AKBABA,HÜRRİYET ÇİMEN , Yayın Yeri:2007 International Tourism BiennialUluslararası Tam metin bildiri
The Relation Between The Student’s Green Attitudes in Their Daily Life and Their Perception to The Green Hotels: A Case Study On The Tourism Students Studying in Izmir ATİLLA AKBABA,SELDA YESÜGEY,ÖZGE ÇALHAN (29.11.2017 -30.11.2017 ) , Yayın Yeri:9. International Tourism Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
A Study On Fortification Of Bread With Bone Broth Büşra Kocayiğit,ATİLLA AKBABA,MELİKE YILMAZER (30.09.2021 -02.10.2021 ) , Yayın Yeri:International Congress Of Emerging Trends In Tourism (ICETT 2021) , 2021Uluslararası Özet bildiri
The Relationship Between The Students Green Attitudes in Their Daily Life and Their Perception to The Green Hotels: A Case Study on The Tourism Students in İzmir ATİLLA AKBABA,SELDA YESÜĞEY,ÖZGE ÇALHAN (29.11.2017 -30.11.2017 ) , Yayın Yeri:9th International Tourism Congress , 2017Uluslararası Özet bildiri
A Conceptual Review of The Relationship Between Person – Organization Fit, Organizational Commitment and Ethical Leadership In Accommodation Establishments Öznur Sidal,ATİLLA AKBABA (27.03.2021 ) , Yayın Yeri:Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VUluslararası Özet bildiri
İlgili Araştırmacılar
Konu Dağılımı
Türler Dağılımı
Erişilen ülkeler
Görüntülenme
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms