AHMET AYDIN
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/
Varyantlar
Ana Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI/
E-Posta ahmet.aydin@ikc.edu.tr
Website
Durum
Ünvan DOÇENT
YÖK Araştırmacı Numarası 230242
Atıf Dağılımları
Axsis Yayın Dağılımı 5

2
Modern Hukukta ve Hanefî Mezhebinde Öldürme Türlerinin Maddî ve Manevî Unsurlar Açısından MukayesesiAYDIN, Ahmetİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi,2018

3
Serahsî’nin Usûl ve Gazzâlî’nin el-Müstasfâ Adlı Eserlerinde “İlletin Tahsîsi”AHMET AYDINİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi,2017

4
Olağanüstü Koşullarda Fıkıh Usulüne Dair Farklı Yaklaşımların Ortaya ÇıkışıAHMET AYDINİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi,2019

5
İslam, Roma ve Yahudi Hukukunda Öldürme ve Ölüme Sebebiyet Verme AyrımıAHMET AYDINİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi,2019

Akademetrik Grafikler
Araştırmacının Kurum İçerisinde Birlikte Çalıştığı Kişiler
  Araştırmacı Görüntülenme Dağılımı
  Araştırmacı Profilini Görüntüleyen Ülkeler ve Şehirler
  Araştırmacı Yayınları Konu Dağılımı
  Araştırmacı Yayınları Tür Dağılımı
  YÖK Akademik Bilgiler
  2004 - 2013
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM HUKUKU (DR)
  2001 - 2004
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM HUKUKU (YL) (TEZLİ)
  1996 - 2001
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
  1993 - 1996
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ
  TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
  2023
  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Devlet İdaresiyle İlgili Konularda Hanefî Fıkıh Literatüründeki Hükümlerle Ebu Hanife’nin İktidara Yönelik Tavrı Arasındaki Farklılık AHMET AYDIN , Yayın Yeri:mizanülhak islami ilimler dergisi , 2020Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla Religion) Özgün Makale
  İslam, Roma ve Yahudi Hukukunda Öldürme ve Ölüme Sebebiyet Verme Ayrımı AHMET AYDIN , Yayın Yeri:mizanülhak İslami İlimler Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (ATLA Religion Database) Özgün Makale
  Olağanüstü Koşullarda Fıkıh Usulüne Dair Farklı Yaklaşımların Ortaya Çıkışı AHMET AYDIN , Yayın Yeri:mizanülhak İslami İlimler Dergisi , 2019Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Atla Religion) Özgün Makale
  Modern Hukukta ve Hanefî Mezhebinde Öldürme Türlerinin Maddî ve Manevî Unsurlar Açısından Mukayesesi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi , 2019Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Eurasian Scientific Journal Index) Özgün Makale
  Devlet İdaresine Dair Konulara Fıkıh Eserlerinde Az Yer Verilmesini İbn Haldun’un Realist Siyaset Teorisi Ekseninde Değerlendirme AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2018Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ATLA) Özgün Makale
  Mecelle’nin Soyut Hukuk Hedefini Etkileyen Fıkhî Unsurlar AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ATLA) Özgün Makale
  Serahsî’nin Usûl ve Gazzâlî’nin el-Müstasfâ Adlı Eserlerinde “İlletin Tahsîsi” AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Mîzânü’l-Hak İslami İlimler Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Diğer endeksler (Eurasian Scientific Journal Index) Özgün Makale
  İslam ve Roma Hukukunda Hayvanın Verdiği Zarardan Sorumluluk AHMET AYDIN , Yayın Yeri:islam hukuku araştırmaları dergisi , 2016Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
  ”İtibar Gâlib-i Şâyiadır Nadire Değildir” İlkesinin Ebû Hanîfe’nin Suç Ceza Teorisine Etkisi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
  Hanefî Furû Fıkıh Literatüründe Şeklî Benzerlik AHMET AYDIN , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2015Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
  Ebû Hanîfe’nin İman ve Kastın Tespitiyle İlgili Görüşlerinin Mukayesesi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 2014Ulusal Hakemli Diğer endeksler (ulakbim, ebsco, asos, isam) Özgün Makale
  Dört Mezhep İmamının Otoritesini Tesis Eden Temel Unsurlar -Güven-Otorite İlişkisine Dair Analiz- AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 2017Ulusal Hakemli Alan endeksleri (ATLA) Özgün Makale
  İslam Aile Hukukunda Sebebin Netice Gibi Hüküm Doğurması AHMET AYDIN , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2017Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
  Serahsî’nin Mebsût Adlı Eserinin Nikah ve Talak Bölümlerinde Bölünme Kavramı ve Parça-Bütün İlişkisi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Ekev Akademi Dergisi , 2016Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
  Hanefî Doktrininde Hırsızlık Suçunda Şekil Unsuru ve Cezaî Mesuliyete Etkisi AHMET AYDIN , Yayın Yeri:İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , 2014Uluslararası Hakemli Alan endeksleri (Index Islamicus) Özgün Makale
  İslam Hukukunda Zaman, Mekan ve Hareket Unsuru Bağlamında Birleştirme Metodu AHMET AYDIN , Yayın Yeri:Journal of Intercultural and Religious Studies , 2014Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
  2. İSLAM BOŞANMA HUKUKUNDA BEYANIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ETKİLİ UNSURLARIN SUBJEKTİF NAZARİYE AÇISINDAN ANALİZİ AYDIN AHMET, Yayın Yeri:Tibyan Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:218, ISBN:978-605-9174-31-2,
  1. İslam Hukuku ve Fıkıh Problemlerini Psiko-Sosyal Açıdan Analiz AYDIN AHMET, Yayın Yeri:Fidan, Editör:Muhittin Özdemir, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:150, ISBN:978-605-70497-9-7,
  İSLAM HUKUKÇULARININ AİLE VE CEZA HUKUKUYLA İLGİLİ MESELELERİ SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRMELERİ AHMET AYDIN (27.10.2018 -29.10.2018 ) , Yayın Yeri:ASEAD 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
  HZ. ÖMER’İN UYGULAMALARINI DEVLET BAŞKANININ TASARRUF YETKİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMEK AHMET AYDIN (16.11.2018 -17.11.2018 ) , Yayın Yeri:II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU , 2018Uluslararası Tam metin bildiri
  İSLAM HUKUKUNDA NİYET- EYLEM İLİŞKİSİNDE NİYETİN GERİ PLANDA KALMASI AHMET AYDIN (07.10.2021 ) , Yayın Yeri:II. Uluslararası Din ve İnsan SempozyumuUluslararası Tam metin bildiri
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

  creativecommons
  Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
  Platforms