Filtreler
Filtreler
Bulunan: 692 Adet 0.002 sn
İlgili Araştırmacılar [1]
Tam Metin [2]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

İki serbestlik dereceli prototip paralel mekanizmanın tasarımı ve imalatı

Dalan Kimya sabun üretim tesislerinde, ürünlerin kalite kontrolü, dizme, pozisyon değiştirme ve sıralama işlerinde kullanılmak üzere, işe özel boyutlandırılabilecek iki ve üç serbestlik dereceli mekanizmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda iki serbestlik dereceli bir prototip mekanizma yapılmasına karar verilmiştir. İki serbestlik dereceli prototip mekanizma üzerinde yapılacak çalışmalar sayesinde konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, çalışma uzayından hareket planına kadar optimum çözüme ulaşmak ve ileride prototipin geliştirilmesi ile farklı boyutlarda mekanizmaların üre ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir mermer fabrikasındaki makinenin çok kriterli karar verme metotları kullanılarak seçilmesi

Çakıl, Ece Yağmur

Dünya genelinde yoğunlaşan rekabet ortamının çeşitli sektörlere ve işletmelere önemli etkileri olmuş ve işletmeler stratejilerini, örgütsel ve fonksiyonel yapılanmalarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Ön planda olan maliyet kriteri yanı sıra yüksek kalite, verimlilik, çeşitlilik, esneklik ve hız gibi faktörler de rekabet gücü yaratmak amacıyla önemli birer unsur haline gelmiştir. Örnek olarak bir makine seçiminde alternatif makineler arasından yüksek kalitede üretim yapan, en verimli ve esnek olan ancak aynı zamanda en ucuz olan makinenin seçimine odaklanılmaktadır. Bu nedenle karar verici ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren lesepsiyen Gümüş Balığı Atherinomorus forskalii (Rüppell, 1838) ‘nin bazı biyo-ekolojik özellikleri

Bu tez çalışması ile Akdeniz kıyılarımızda dağılım gösteren lesepsiyen gümüş balığı A.forskalii türünün bazı biyo-ekolojik özellikleri tespit edilmiştir. Fethiye Körfezin de üç farklı lokaliteden Ocak 2015-Ocak 2016 periyodun da 462 adet birey elde edilmiştir. Örnekleme aracı olarak küçük boylu çapari takımları kullanılmıştır. Elde edilen bireylerin büyüme, üreme ve beslenme özellikleri belirlenmiştir. Örneklenen populasyonda minumum, maksimum ve ortalama total boy değerleri sırasıyla, 4.5 cm, 12 cm, 8.2 cm olarak belirlenmiştir. Minumum, maksimum ve ortalama ağırlık değerleri ise 0.64 g, 16.2 ...Daha fazlası

Erişime Açık

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların farkındalık düzeylerinin iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden incelenmesi

Son yıllarda ülkemizde önemi her geçen gün artan ve uygulama sahalarında kendine yer bulan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ciddiyetle ele alınması gereken bir mevzuat haline gelmiştir. İSG’ nin ortaya çıkışına zemin hazırlayan en önemli olgular, İş kazası ve meslek hastalıklarıdır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük bir kısmının, çalışanların gerekli güvenlik önlemi almadan çalışmalarından kaynaklandığı bilinmektedir. Güvensiz davranışların ve uygun olmayan çalışma şekillerinin asıl sebebinin temelinde ise bilgi eksikliği yatmaktadır. Bilgi eksikliğini ortadan kaldırmanın yolu ise çalış ...Daha fazlası

Erişime Açık

Technical investgation for the use of textile waste fiber types in new generation composite plasters

Kalkan, Şevket Onur

Garment and textile production industry is one of the main sectors of our country. This sector is a major driving force in our developing economy. According to 2014 data, Turkey is the third country on textile export among the European countries. Besides, Turkey is the world's sixth largest garment exporter. With such a huge production power, in Turkey’s textile sector, waste and/or residual textile materials are composed depends on the large scale production, as in most of the other production sectors. Such waste materials in textile industry are the left materials from production stag ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye rüzgar enerji sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yeterliliğinin değerlendirilmesi

Kaya, Sıla

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusu son 10 yıldır faaliyette olan bir konudur ve henüz tam anlamıyla oluşturulamamış bir kültürdür. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan kanun ve yönetmeliklerde belirlenmiş kurallar baz alınmaktadır. Denetim yine aynı kurum elindedir. Ülkemizde gerek kamu gerek özel sektörde yaşanan iş kazaları ve ihmaller bu denli fazla iken, hala birçoğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği kavramını bilmemekteyiz. Okullarda ve işyerlerinde konu ile ilgili eğitimler verilmemekte, zorunluluk olması sebebiyle tüm prosedürler yalnızca kağıt üzerinde gerçekleştirilme ...Daha fazlası

Erişime Açık

Synthesis of imidazole derivatives and their binderless immobilization to fabric to load antibacterial properties

Mutlu, Nurgül

The compounds bonded with functional groups in textile materials carry the economical support material property. The complex and/or organic compounds with the desired properties can be immobilized into the textile materials by using the reactivity of hydroxyl groups of cellulose and the NH2 groups in wool. Most of commercially purchased silver salts show a rapid release of silver in water because of their ionic structure. For this reason, they exhibit high antibacterial activity but the short-term. N-heterocyclic carbene (NHC) complexes have the long-term antibacterial effects by releasing the ...Daha fazlası

Erişime Açık

Synthesis, characterizatıon and application of new organic electroactive molecules for photovoltiıc devices

PEDOT:PSS is with its acidic property solves the indium atoms from ITO and indium atoms diffuses in active layer in an organic solar cell. This event causes an decreasing in solar cell efficiency. In the same strategy, SAM molecules can be used as hole injection layer. On the other hand MoO3 can be used as anode buffer layer. In this thesis it is wanted to make SAM molecules have to not absorb visible range of solar spectrum for the efficient harvesting of solar energy by donor molecule. Otherwise the HOMO level of SAM molecule have to be between work function of ITO and HOMO level of donor mo ...Daha fazlası

Erişime Açık

The effect of RGD pertide on cell proliferation and vasculogenesis during microtissue formation

Yaralı, Ziyşan Buse

3D (Dimensional) microtissues are commonly used in regenerative medicine, medicine design, toxicology studies and advance cancer research. Microtissues which are constructed by this technique mimic natural in vivo condition and it stands for shifting form between in vitro studies and in vivo research. Scaffold-free microtissues produce own extracellular matrix and cells proliferate faster. However microtissue is used in vitro experiments, they mimic in vivo condition by producing own matrix. Recently, RGD peptides which are commonly used biomaterials consist of GRGDS sequences and it has acti ...Daha fazlası

Erişime Açık

OPTIMUM DESIGN OF ANTI-BUCKLING BEHAVIOUR OF THE LAMINATED COMPOSITES BY DIFFERENTIAL EVOLUTION AND SIMULATED ANNEALING ALGORITHMS

Akçair, Mehmet

Laminate composites can be used quite naturally in automotive, marine, aviation and other engineering branches. Determination of buckling load capacity under in-plane composite loads of composite plates is very important for the design of composite structures. In this thesis, Differential Evolution (DE) and Simulated Annealing (SA) are utilized for optimal stacking sequence of a laminated composite plate, which is simply supported on four edges and is subjected to biaxial in-plane compressive loads. The optimization problem parameters are defined as (i) Objective function: critical buck ...Daha fazlası

Erişime Açık

Development of vibration performances of hybrid laminated composite materials by using stochastic methods

In recent years, laminated composites are fairly utilized in marine, automotive, aerospace, military and other engineering applications because of their high specific modulus (ratio between the young modulus and the density) and high specific strength (ratio between strength and density). In addition to these features, fiber reinforced composites have inherent tailorability such as fiber orientation and stacking sequence and provide great possibilities to designers against isotropic materials. Determination of the fundamental frequency performance of laminated composite plate is crucial for th ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tabakalı biyokompozitlerin kırılma performanslarının stokastik yöntemler kullanarak optimize edilmesi

Ayvalık, Aynur

Son yıllarda lif takviyeli, tabakalı kompozit malzemeler, dayanıklılık ve hafiflik gibi avantajlarından dolayı mühendislik uygulamalarında artarak kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde çevreci yaklaşımlar; tarımsal sürdürülebilir ve hafif malzemeler olan doğal liflerin cam liflerine alternatif takviye malzemesi olarak kullanılmasının büyük önem taşıdığını ifade etmektedirler. Doğal lifler arasında, düşük yoğunluk ve diğerlerine nazaran yüksek özgül mukavemet özellikleri ile keten lifleri en çok ilgi çeken liftir. Kompozit malzemelerde kullanılan doğal liflerin standart sentetik liflere naza ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms