Filtreler
Erişime Açık

The use of integrated approach for urban tourism development in İzmir İzmir’de kent turizminin gelişmesi için bütüncül yaklaşımın kullanılması

Selçuk, Çağlar

ABSTRACTProgram The multifaceted and rapidly changing structure of the tourism industry has recently gained a different dimension with the contributions of technological developments. The concept of urban tourism, which is accepted as one of the oldest types of tourism, still constitutes an important part of today's tourist travels. As a tourist destination, cities have a much more diverse and accessible touristic resource than other alternative destinations. The interest in cities has ascended day by day thanks to this collective structure, and tourism professionals and local administrations ...Daha fazlası

Erişime Açık

A research on the moderating role of ethical leadership in relationship between person- organization fit and organizational commitment in accomodation operations Konaklama işletmelerinde kişi örgüt uyumu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide etik liderliğin düzenleyici rolü üzerine bir araştırma

Sidal, Öznur

ABSTRACTEmployees in accommodation establishments are an important production factor and they affect establishment performance and competitive power of the establishment. Because of this reason, efforts should be made in order to attract qualified employees to the organization and to ensure their organizational commitment. One of the important factors for ensuring organizational commitment is the ethical leaders who create environments that support, motivate, encourage and develop their subordinates in organizations with their reliable, honest, fair and principled behaviours. Another factor th ...Daha fazlası

Erişime Açık

A research on sensory branding of hotels and impact on tourist experience case of Izmir Otellerin duyusal markalaşması ve turist deneyimine etkileri üzerine bir araştırma İzmir örneği

Sarıbaş, Özgür

ABSTRACTNowadays, companies try to distinguish themselves from their opponents by using senses (“sight, sound, smell, taste and touch”) in their brands. This practice is known as sensory branding in literature. Recently, it has been concluded that studies on sensory branding have been conducted in tourism research, and these studies have mostly focused on marketing, branding and experience researches. In this study, the process of transformation of sensory characteristics provided by hotels to experience, and the impacts of sensory branding in hotels on tourist experience are examined.ÖZETGünü ...Daha fazlası

Erişime Açık

Developing alternative cultural tour routes for mount ida destination Kazdağı destinasyonu için alternatif kültür turu rotaları geliştirme

Çalhan, Özge

ÖZETCulture is one of the most important values that society must adapt to. In terms of the sustainability of culture, it is necessary to discover cultural values that carry the risk of disappearance and to be reintegrated to the society. The use of cultural heritage values by communities in the tourism industry is also very important for the development of the society. Countries exist in the world with their own cultures and introduce themselves to other nations through their culture. Interpretation and promotion of one culture to other cultures becomes easier through tourism. Tourism leads t ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tourist harassment and its impact on tourism experience in Istanbul İstanbul’da turist tacizi ve tacizin turizm deneyimine etkisi

Çetinkaya, Mehmet Yavuz

The tourism industry is referred to as the world’s one of the largest serviceindustries and as one way to achieve development in tourism destinations across the globe and offering benefits and contributing to the local economy for any country. Tourism, which becomes a common phenomenon and important for a wide range of reasons, particularly for the developing countries is one very sensitive and fragile industry to any negativity by its nature. In the global economy, the share of the tourismindustry is increasing and thus, intensifying competition among the growing number of tourism destination ...Daha fazlası

Erişime Açık

The role of local food festivals in destination branding, Denizli example Destinasyon markalaşmasında yerel yiyecek festivallerinin rolü, Denizli örneği

Aktürk, Hatice

ÖZETDestinasyonlar artan rekabet koşulları içinde üstünlüğü sağlamak için markalaşma yoluna gitmektedirler. Bu süreçte en sık ihtiyaç duyulan şey, markalaşma sürecine giren destinasyonun ön plana çıkartacağı yerel, kültürel ve turistik değerlerdir. Türkiye'de geleneksel özellikler taşıyan ve yerel ve kültürel birtakım değerleri yaşatmak ve tanıtmak için farklı temalarda birçok festival düzenlenmektedir. Bu festivaller içinde önemli bir yere sahip olan yerel yiyecek festivalleri, destinasyona ekonomik katkı sağlamaktadır. Yerel yiyecek festivalleri, ürünlerin hasat edilmesi, pişirilmesi ve hazı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sharıng tourism economy: antecedents and consequences of peer-to-peer accommodation participation in an emerging economy Turizm paylaşım ekonomisi: gelişen bir ekonomide kısa süreli konaklamakiralaması yapan eş katılımcıların motivasyonlarının öncülleri ve ardılları

Kahraman, Adem Yavuz

ÖZETKonaklama sektörü rekabeti artmaktadır. Gezginlerin tatillerinde sürekli anımsanan gezi anıları arayışı, onları geleneksel konaklama temsilcileri olan oteller ile kısa süreli tatil amaçlı konaklama kiralama seçenekleri (örnek, Airbnb) arasındaki zorlu karar verme seçenekleriyle yüz yüze bırakıyor. Böylece nelerin gezginleri konaklama seçiminde eyleme yönlendirdiğini belirleme zorluğu ortaya çıkmakta. Bu akademik çalışma sözü geçen zorluğa yanıt bulmak amaçlı, gelişen bir ekonomideki çeşitli konaklama seçeneklerine katılıma yönlendiren eylemlerin öncüllerini ve ardıllarını incelemek için bi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Managerial reporting in hospitality enterprises: case study of a five-star hotel operating in Izmir Konaklama işletmelerinde yönetimsel raporlama: İzmir’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde durum analizi

Demirtaş, Ümit

ÖZETBu çalışmada, konaklama işletmelerinde finansal planlama ve kontrol amaçlıkullanılan yönetimsel raporlar ve raporlama akışı belirlenmeye çalışılmıştır.Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde kullanılan yönetimsel rapor türlerini, içerdikleri bilgileri, oluşturulma ve sunum süreçlerini, ve yönetimsel raporların konaklama işletmeleri için önemini ortaya koymaktır. Bu amaçla, literatüre ve sektöre katkı sağlamak hedeflenmiştir. Çalışma nitel araştırma deseninde, durum analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, altı yönetici ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan ...Daha fazlası

Erişime Açık

Assessment of foreign tourists’ experiences in Izmir and its vicinity İzmir ve yakın çevresine gelen yabancı turistlerin turist deneyimlerinin değerlendirilmesi

Yesüğey, Selda

ÖZETGünümüzde yaşam standartlarının yükselmesi, elde edilen gelirin ve sosyal haklarınartması, kentleşme ve iş yaşamının getirmiş olduğu sıkıntı ve stres düzeyininartmasıyla birlikte insanların turizm faaliyetlerinden beklenti, istek ve tercihlerininde değiştiği görülmektedir. İnsanların değişen beklenti, istek ve tercihlerinikarşılayabilmek için ülkeler açısından farklı turizm türleri planlamak ve bunlarıaşama aşama bir politika çerçevesinde uygulamak gerekmektedir.Destinasyonlar pazarlama açısından önemli bir ürün haline gelmiş bulunmaktadır.Destinasyonların rekabet avantajının, ilgili desti ...Daha fazlası

Erişime Açık

Potentials, challenges and prospects of halal tourism development in Ethiopia Etiyopya'da helal turizmin gelişiminin potansiyelleri, zorlukları ve görünümleri

Ahmed, Mohammed Jemal

ABSTRACTSome anti-Islam attributes such as alcoholism and voyeurism have become de facto manifestations of the tourism sector. This eventually causes a paradoxical relationship between tourism and Islam. Hence, on the one hand, Islam inherently encourages Muslims to engage in tourism, the interest of Muslims to engage in tourism is steadily increasing. On the other hand, haram activities and products that are not allowed to Muslims as per the Islamic law and doctrine have surrounded tourism. Therefore, halal tourism has emerged as the best mediator to reconcile the conflicts between secular in ...Daha fazlası

Erişime Açık

Work stress and coping with work stress : a study on tourist guides İş stresi ve iş stresiyle başetme : Turist rehberleri üzerine bir çalışma

Ayaz, Nermin

ÖZETBu çalışma, Türkiye’deki ülkesel ve bölgesel, eylemli turist rehberlerinin algıladıkları iş stresi faktörlerini ve uyguladıkları başetme yöntemlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte, bireysel farklılıkların ve iş yapısının, algılanan iş stresi faktörlerini ve seçilen başetme yöntemlerini etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Toplamda 395 turist rehberi araştırmaya dahil edilip iş stresi kaynakları ve başetme yöntemlerini değerlendiren anket formunu doldurmaları istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesi noktasında faktör analizi uygulanıp 35 iş stresi belirleyici ifade 6, 17 başet ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms