Filtreler
Filtreler
Bulunan: 120 Adet 0.003 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [2]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

Investigation of wearable motion capture system towards biomechanical modelling Biyomekanik modellemeye yönelik giyilebilir hareket yakalama sisteminin araştırılması

Köse, Hakkı

Özet:Hareket Yakalama (MOCAP), biyomedikal mühendisliği alanında implant, ergonomi ve fizyoterapi tasarımında biyomekanik modeller oluştururken önemli bir adımdır. MOCAP sistemleri çıktı olarak kinematik veri sağlar. Biyomekanik modeller bu çıktıyı insan vücudunun eklemlerindeki hareket aralığını (ROM) ölçerek kinetik çıktı üretmek için bir girdi olarak kullanır. Biyo-aslına uygun modelleme için doğru günlük yaşam verileri gereklidir. Burada veriyi biyomekanik bir modelleme yazılımına beslemek için Smartsuit Pro'ya (Rokoko, Kopenhag, Danimarka) işaretleyici olmayan giyilebilir yeni bir MOCAP s ...Daha fazlası

Erişime Açık

Aerodynamic design of a novel low pressure compression system for variable-speed micro turbofan Değişken hızlı micro turbofan için yenilikçi düşük basınçlı kompresör sisteminin aerodinamik tasarımı

İlhan, Menal

Özet:İnsansız Hava Araçları (İHA) genellikle pervane tahrikli ve düşük hızlı uygulamalara yöneliktir. Mikro turbojet motorları ise çok daha yüksek yakıt tüketimine bağlı olarak daha kısa menzillere sahiptir. Fiyat ve karmaşıklık sorunları nedeniyle, turbofanlar yerine turbojetlerin kullanımı kısıtlanmaktadır. Bununla başa çıkabilmek için, temel bir mikro turbojet, ek (booster) kompresörü ve düşük basınçlı türbin bileşenleri olmadan tek milli turbofana dönüştürülebilir. Bu normalde eşleştirme sorunlarına neden olur çünkü fan hızını bağımsız olarak ayarlamak için iki mil gerekir. Daha basit bir ...Daha fazlası

Erişime Açık

A machine learning approach to biomass gasification process Biyokütle gazlaştırması sürecine makine öğrenmesi yaklaşımı

Elmaz, Furkan

Özet:Makine öğrenmesi (ML), araştırmacılara güçlü hesaplama araçları sunarak bilimin birçok alanında benzersiz veri odaklı çözümler yaratmalarının yolunu açmaktadır. Özellikle ilgili girdi ve çıktı verilerinin toplanarak ve ML algoritmalarının sayesinde altında yatan sürecin keşfedilmesi yaklaşımı, araştırmacıların kendi alanlarında geleneksel analitik ve/veya numerik yaklaşımların sahip olduğu sınırlamaların üstesinden gelmelerini sağlamıştır. Biyokütle gazlaştırmasıdır da bu süreçlerden biridir. Biyokütle gazlaştırması, biyolojik atık ve benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma kab ...Daha fazlası

Erişime Açık

Dielectrophoretically alignment of MWCNTs in poly(ethylene glycol) dimethacrylate for neural guiding of PC12 cells PC12 hücrelerinin nöral yönlendirilmesi için ÇDKNT'lerin poli(etilen glikol) dimetakrilat içinde dielektroforetik olarak hizalanması

Seven, Fikri

ABSTRACTPC12 cell line is widely used as an in vitro model for neuronal diseases and studying cell differentiation behavior. The cell line has the ability to differentiate into neuronlike cells in the presence of nerve growth factor (NGF), resulting in neural extensions called dendrites and axons. Cell patterning is widely used in applications such as neuron network formation, tissue engineering, and cell based biosensors. In this study, the effect of randomly distributed and aligned multi walled carbon nanotubes (MWCNTs) in poly(ethylene glycol) dimethacrylate (PEGDMA) on PC12 cell neuronal d ...Daha fazlası

Erişime Açık

Combining ahp and gis methods in site selection for sustainable urban regeneration planning model Case study of Karşıyaka, İzmir, Turkey Sürdürülebilir kentsel dönüşüm plan modeli için alan seçiminde AHS ve GIS yöntemlerinin kombinasyonu İzmir Karşıyaka örneği

Gönüllü Sütçüoğlu, Gökçe

ÖzetÜlkemizde 1990'lı yıllarda başlamış olan kentsel dönüşüm uygulamaları günümüzde artan bir hızla devam etmektedir. Ancak afet alanları dışında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında herhangi bir yer seçim çalışması yapılmamaktadır. Kent parçaları farklı sorunlara sahipken kentin hangi parçasında hangi sorun ya da sorunların bulunduğunun mekânsal olarak ortaya konulması, bu sorunların önceliklendirilmesi, öncelikli kentsel dönüşüm gerektiren alanların belirlenmesi ve bu alanların hangi sıra ile ve hangi müdahale yöntemi ile ele alınması gerektiğinin ortaya konulması, kentsel dönüşüm uygula ...Daha fazlası

Erişime Açık

Local geoid modelling in the İzmir metropolitan area using various global geopotential models and different interpolation techniques İzmir metropolitan alanda çeşitli jeopotansiyel modeller ve enterpolasyon teknikleri kullanarak lokal jeoit modelleme

Saatçı, Semih

Özet:Yükseklik genel anlamda uzay boşluğundaki iki nokta arasındaki normalin düşey düzlemdeki sayısal değeri olarak tanımlanabilir. Bu sayısal değer yerküre söz konusu olduğunda bir çok dinamiğe bağlı hale gelir. Yerkürenin fiziksel, jeopotansiyel, kütlesel özellikleri dikkate alındığında bir çok yükseklik çeşidi ortaya çıkar. Bu yükseklikler jeodezik ölçüm ve buna bağlı olan her türlü bilimsel ve teknik çalışmada kullanılmaktadır. Matematiksel olarak tanımlanamayan, maddesel olarak düzgün dağılım göstermeyen yerküre üzerinde yükseklik tanımlaması yapabilmek için etki eden bütün faktörleri dik ...Daha fazlası

Erişime Açık

Darbeli elektromanyetik alanların yüksek çözünürlüklü kablosuz sensor ağı ile araştırılması

Bardak, Merve

ÖZETDarbeli elektromanyetik alanların iyileştirici özelliklerini gösteren birçok çalışma vardır. Elektromanyetik alan tedavilerinin iyileştirici özellikleri kemik, yumuşak ve kanser dokusu gibi çeşitli dokularda gözlenmiştir. Darbeli elektromanyetik alanlar, yan etkileri olmayan ve düşük enerji seviyelerinden dolayı zarar vermeyen elektromanyetik uyarma olarak kabul edilir. Dokuların iyon aktivitelerini, kan dolaşımını hızlandırarak tedaviye yardımcı olduğu kabul edilir. Darbeli elektromanyetik alan tedavisi farklı frekanslarda, dalga formlarında, genlikte ve maruz kalma süresinde biyolojik do ...Daha fazlası

Erişime Açık

Effect of particle size distribution modality of CaCO3 on sealing wide fractures using sepiolite muds CaCo3 parçacık boyut dağılım modalitesinin sepiyolit çamurları kullanılarak geniş çatlakların tıkanmasına etkisi

Tezcan, Meltem

SUMMARYLost circulation is defined as the invasion of naturally fractured and unconsolidated formations by the drilling fluid. Preventing loss circulation is a highly challenging problem while drilling a well. High loss circulation results in cost increase and well instability problems along with the contamination of productive formations. Lost circulation materials (LCMs) are used to prevent partial or total losses through pore throat and fractures. Special LCM treatments may be applied in the case of severe losses for wide fractures. However, the outcomes of all these efforts have not been l ...Daha fazlası

Erişime Açık

Integration and testing of the RFID-enabled smart factory RFID-etkin akıllı fabrikanın entegrasyonu ve test edilmesi

Akdağ, İsmail

ABSTRACTWith the development of technology, factory needs in supply chain management from production to customers have started to change. Factories have started to frequently benefit from communication systems in product tracking, warehouse stock control and supply chain management. Radio Frequency Identification (RFID) system is one of the main components of IoT technologies, where data transfer occurs wirelessly and flexibly, instead of traditional tracking and monitoring methods. RFID systems, which are automatic identification systems such as barcode systems used for the last 30 years, off ...Daha fazlası

Erişime Açık

Production and characterization of 316L and 316L/SİC hollow fiber membranes sintered in various atmospheres Farklı atmosferlerde sinterlenmiş 316L ve 316L/SİC içi boş fiber membranların üretimi ve karakterizasyonu

Şahin, Ezgi

ÖZETPaslanmaz çelik içi boş fiber membranlar, çevre, kimya ve atık arıtma endüstrilerinde gaz ve sıvı ayrıştırmaları veya partikül filtresi olarak kullanılır. Seramik içi boş fiberlerin yük kapasitesi ve kırılganlığı bu uygulamalar için bir sorundur. Son 5 yılda özellikle paslanmaz çelik membranlarla ilgili çalışmalar artmış ve 300 MPa ve üzeri eğilme mukavemetine, iyi gaz geçirgenliğine ve filtrasyon performansına sahip malzemeler üretilmiştir. Bu tezin amacı, farklı toz boyutlarında, kompozit içeren farklı kompozisyonlarda ve farklı sinterleme atmosferlerinde (argon ve azot/hidrojen) içi boş ...Daha fazlası

Erişime Açık

Estimation of annual energy production of coupled vertical-axis wind turbines in a semi-complex terrain Eşli çalışan düşey eksenli rüzgar türbinlerinin yarı karmaşık bir sahadaki yıllık enerji üretiminin değerlendirilmesi

Başer, Ferhat Cem Ferhat Cem

ABSTRACTRecent research shows that the vertical-axis wind turbines (VAWTs) can provide up to 6 - 9 times more power generation in the same footprint area when they are sited in proper configurations in contrast to horizontal-axis wind turbines (HAWT). In order to site wind turbines in a field, it is necessary to do a wind resource assessment (WRA). This assessment provide important inputs for the placement, sizing and design detailing of the wind farm. In addition to the correct determination of the site, it is also critical to place the wind turbines in the most efficient way. When the necess ...Daha fazlası

Erişime Açık

Investigation of the cooling system efficiency in aluminum low pressure die casting Alüminyum alçak basınçlı dökümde kullanılan soğutma sisteminin veriminin araştırılması

Yavuz, Hakan

ABSTRACTIn this thesis, the flow rate of air coolers used in low pressure casting method is examined. Low pressure die casting (LPDC) method is used for many types of products. Light alloy wheels, motor housings and pistons are examples of these products. Air-cooling is used to provide directional solidification to avoid casting defects on the casting part. In this study, the flow rate of air-cooling is calculated by using computational fluid dynamics (CFD) methods. After the numerical calculations were confirmed by experimental methods, the affect of the variables on the cooling system flow r ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms