Filtreler
Filtreler
Bulunan: 13 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [6]
Tam Metin [1]
Eser Sahibi [5]
Yayın Türü [1]
Yayın Tarihi [9]
Yayıncı [1]
Kayıt Giriş Tarihi [11]
Yayın Dili [2]
Konu Başlıkları [19]
Dergi Adı [6]
Editör/Editörler [20]
İnsan Hakları Açısından Yunanistan’ın Görünümü 2014

Kitap | 2016 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Günümüzde temel insan hakları, ülkelerin kendi iç hukukunda olduğu kadar uluslararası çerçevede de önem kazanmıştır. Devletlerin insan haklarına saygı gösterip göstermemesi, demokrasinin ve gelişmişliğin göstergesi olarak da algılanmaktadır. Bu yönüyle insan hakları ulusal boyutlarının çok ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu durum, herhangi bir bireyin kendi ülkesindeki insan hakları sorunlarıyla ilgilendiği kadar dünyanın herhangi bir yerindeki insan hakları ile de ilgilenmesini meşru kılmaktadır. Bunun yanı sıra ülkeler içerisindeki azınlıkların çoğunluk statüsündeki kimselerle eşit vatandaşlık haklarına sahip o . . .lduğu hususu ön plana çıkmaktadır. Yunanistan Avrupa Anayasası olan Lizbon Antlaşması’nı kabul ettiği gibi imzalandığı Lozan Antlaşması’yla ülkesi içinde Müslüman azınlığı resmî olarak kabul eden tek Balkan ülkesidir. Bu durum, hem insan hakları hem de azınlık hukuku açısından Yunanistan’daki gelişmelerin izlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır Daha fazlası Daha az

1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu Bildiri Tam Metni Kitabı

Kitap | 2015 | 1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu

Energy has been the most contested meta since the mid-19th century. Since energy was utilized for light and heating at first and later for industrial production it has become one of the indispensable element of social and economic life. In line with the industrial and technological development, increasing energy need and consumption have become one of the indicators of power in economic, political and social areas since having political power depends on a strong economy. Also, energy is a fundamental factor in contemporary economy. Therefore, states struggle to have necessary energy resources, keep energy routes under control . . . and access to energy easy and cheaply. Since the states do not have an equal position in energy reserves, there occurs a struggle to possess and access to energy resources. On the other hand, it has to be noted that possession of energy resources does not mean that that state has economic and political power. Since energy is an area of contesting global powers, it may lead to political, economic and social instability. It is possible to test the above statement by looking at the present and potential conflict areas in the world. Energy creates political as well as economic dependency between energy supplying and consuming countries. In order to mitigate the effects of this dependency, regional and global cooperation occurs. On the other hand, energy becoming a political tool with high economic and political cost has led states, both suppliers and consumers, to alternative energy resources. Thus, it is possible to explain why states with high levels of income from energy resources started to invest in other areas that can create income, such as tourism. Another issue is the legal and environmental problems occurring during the extraction and transportation of energy resources. Environment and environmental problems are top in the agenda of the world since the end of 21st century. Huge environmental contaminations on land and sea occurring during production and transportation of fossil fuel demonstrates the importance of the issue. In the light of all these issues, 1. International Eurasia Energy Problems Symposium has been held in 28-30 May 2015 at İzmir Katip Çelebi University by the Faculty of Economic and Administrative Sciences in order to host as an academic platform for up-to-date ideas and opinions. During the symposium, experts on the area found opportunity to express their opinions in areas of energy supply and security, alternative energy resources, legal and environmental problems, regional political and economic conflicts and contesting global powers. Definitely, hosting an international symposium is hard work. However, consecutive success makes hard work a pleasure and proud for organizers and supporters. There is no doubt that organizing conferences, meetings and symposiums necessitates team work. On the other hand, individuals and institutions who chair these teams and give support financially and morally have to be mentioned. Therefore, we thank to the rector of İzmir Katip Çelebi University, Prof. Dr. Galip AKHAN, who encouraged the symposium. Also, we thank to the dean of the Faculty of Economic and Administrative Sciences, Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR, who cultivated fast and practical solutions to problems occurred during the organization and demonstrated patience, harmony and understanding; and to the president of the organization board Assoc. Prof. Dr. Nesrin DEMİR from the Department of International Relations, who has a ii significant share in the success of the symposium with her never-ending energy and enthusiasm. In the symposium held in 28-30 May, the participants, who sent the full texts of their work, bear the legal and academic responsibilities. During the editing process, meaning and content of their work have been kept Daha fazlası Daha az

21. Yüzyılda Türkiye Moğolistan İlişkileri

ŞABAN DOĞAN

Kitap | 2021 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Temeli derin tarihî ilişkilere dayanan Türk Moğol dostluğu günümüzde Moğolistan ve Türkiye Cumhuriyeti devletlerinin izlediği politikalarla devam etmekte; Türkiye’nin Moğolistan topraklarındaki Türk kültür varlıklarına olan ilgisi, Moğolistan’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni de dâhil ettiği üçüncü komşu politikasıyla iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin her geçen gün daha da derinleşmesine vesile olmaktadır. Aralarındaki binlerce kilometre uzaklığa meydan okurcasına sıcak, samimi ve dostane ilişkiler geliştiren bu iki devlet eğitim, kültür, diplomasi, turizm, ticaret başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği yaparak eşine az rastlanır bir . . . kardeşlik örneği sergilemektedir. Bu kitap Türkiye ile Moğolistan arasında kurulan dostluk ve kardeşlik köprüsünü daha da kuvvetlendirmek; ikili ilişkilerin hâlihazırdaki durumunu gözler önüne sererek Türk ve Moğol halklarının daha da yakınlaşması ve ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecekler hakkında fikir vermek maksadıyla hazırlanmıştır. Moğol ve Türk 11 araştırmacının makalelerinin yer aldığı eserde ağırlıklı olarak Türkiye ile Moğolistan arasında kültür, turizm, eğitim, diplomasi, güvenlik alanlarındaki ilişkiler ele alınmış; alan uzmanlarının bu konularla ilgili tespit ve değerlendirmeleri okuyucunun dikkatine sunulmuştur. Çalışmanın alana ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunması dileklerimle makaleleriyle kitabın hazırlanmasına katkı sunan makale sahiplerine, yazıların temininde ve eserin ortaya çıkmasında büyük emeği olan Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi sayın Bold Ravdan’a teşekkürlerimi sunuyorum. Şaban DOĞAN Editö Daha fazlası Daha az

COVID 19 Küresel Salgınına Genel Bakış

MEHMET İRFAN KARADEDE

Kitap | 2021 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kaynakça var.

Abstract Book of 3. International Conference on Medical Devices (ICMD’2020)

MEHMET İRFAN KARADEDE

Kitap | 2020 | Abstract Book of 3. International Conference on Medical Devices

3rd International Conference on Medical Devices, ICMD’2020, is organized by Alanya Alaaddin Keykubat University (ALKU), Akdeniz University (Akdeniz U.), and Izmir Katip Celebi University (IKCU) with international participation on September 28-29, 2020. All presentations were online because of the pandemic. ICMD conferences (where former abbreviation was TIPCIH) bring together the students, users, manufacturers, researchers, and public representatives working in the field of medical device technologies. It also aims to share the information investigated from scientific researchs on the medical fields, and propose common communication . . . platform to solve specific problems on the medical device sectors. Main conference languages are Turkish and English Daha fazlası Daha az

İK2018 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi: Bildiriler kitabı, 26-28 Nisan 2018, Çeşme, İzmir = İK2018 17th Internationally Participated Business Congress, 26-28 April 2018, Çeşme, İzmir

MEHMET İRFAN KARADEDE

Kitap | 2018 | İK2018 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi

26-28 Nisan 2018 tarihlerinde Çeşme’de düzenlenen, 17. Uluslararası Katılımlı işletmecilik Kongresi’nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, işletme Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduk. Türkiye’de işletmecilik alanında uzun süredir başarıyla gerçekleştirilen ‘İşletmecilik Kongresi’ 17. Oturumunda uluslararası bir nitelik kazandırılarak gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile kongrenin 17. Oturumu ‘Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi’ olarak tanımlanmıştır. Kongrenin bu niteliği kazanmasında katkıları olan herkese teşekkür ederiz. Umut ederiz ki . . . bu kıymetli kongrenin ileriki oturumlarının da bu nitelikte gerçekleşmesidir. 17. Uluslararası İşletmecilik Kongresi’ne akademi, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve bireysel olarak yaklaşık 700 katılımcı ilgi göstermiştir. Kongrede sunulmak üzere 400’den fazla çalışma tarafımıza ulaşmıştır. Bu çalışmalardan kongrede sunumu yapılan 236 tane tebliğ bu kitapta yer almaktadır. Kongrenin düzenlenmesi sırasında her zaman desteklerini hissettiğimiz Danışma Kurulu değerli üyelerine, bildiri tam metin ve özetlerini dikkatle ve özenle değerlendiren Bilim Kurulu üyelerine ve kongre sponsorlarına çok teşekkür ederiz. Prof.Dr. Hayrettin USUL 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi Dönem Başkan Daha fazlası Daha az

1st International Congress on Artificial Intelligence and Data Science (İzmir : 2021)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kitap | 2021 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Çevrimiçi (362 sayfa : şekil, tablo ; 26 cm.).

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2014), 09-10 Ekim 2014 – İzmir : bildiriler kitabı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kitap | 2014 | Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Sempozyumu

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları (ASYU) Sempozyumu, 9-10 Ekim 2014 tarihleri arasında İzmir'in yeni kurulan devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) desteğiyle İzmir'de düzenlenmiştir. Sempozyum, disiplinler arası bir konu olan akıllı sistemler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmeyi ve aralarında etkin bir iletişim platformu oluşturmayı hedeflemektedir. Sempozyumda Yapay Sinir Ağları, Bulanık Mantık, Karma Akıllı Sistemler, Bilgi Tabanlı Sistemler, Evrimsel Hesaplama, Uzman Sistemler, Evrimsel Algoritmalar, Makine Öğrenmesi, Örüntü Ta . . .nıma, Akıllı Elektronik Sistemler gibi yöntemler ve bu yöntemlerin liste ile sınırlı olmamak üzere aşağıdaki örnek alanlardaki uygulamaları konu alınmıştır Daha fazlası Daha az

6th International Students Science Congress Proceedings Book, 20-21 May 2022

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kitap | 2022 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Değerli Katılımcılar, Meslektaşlarım ve Uluslararası Öğrenciler, 6. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi Tam metin Kitabını etkinliğin yazarlarına ve katılımcılarına sunmak bizler için büyük bir onur ve ayrıcalıktır. Bunu yararlı, heyecan ve ilham verici bulacağınızı umuyoruz. Son beş yıldır çeşitli bilim dallarında çalışan genç uluslararası araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla kongrelerimizi düzenledik ve bu hepimizi gerçekten motive etti. Küresel Covid-19 pandemisinin ardından altıncı kongreyi, yüz yüze canlı ve çevrimiçi sanal oturumları birleştirerek karma bir etkinlik olarak düzenledik. Kongrenin ilk günü olan . . .20 Mayıs’ta, 100'den fazla katılımcıyı bir araya getiren ve tamamen yüz yüze sekiz oturum gerçekleştirildi. Bu ilk günün sabahında davetli konuşmacılarımız tarafından iki ilgi çekici sunum yapıldı: Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç “Covid-19 Aşıları” ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden Dr. Yakup Genç “Metaverse” hakkında konuştular. Etkinliğin ikinci gününde dokuz çevrimiçi oturum Zoom üzerinden gerçekleştirildi ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı; bu oturumların videolarına Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Altıncı kongremizi de yine büyük bir istek ve heyecanla gerçekleştirdik. İki gün süren kongrede, yirmi sekiz farklı ülkeden yüz elliyi aşkın genç araştırmacı ve akademisyen bir araya geldi ve on yedi oturumda toplam doksan yedi bildiri sunuldu. Bildirilerin kırk yedi tanesi canlı yüz yüze, elli tanesi ise çevrimiçi olarak sunuldu. Öte yandan, elli iki bildiri uluslararası (Türk olmayan) katılımcılar tarafından, kırk beş bildiri ise Türk katılımcılar tarafından sunuldu. Kongre, özellikle fen bilimleri alanında eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin ve genç akademisyenlerin önlerindeki akademik camia ile etkileşimlerini gayet samimi bir ortam sunarak teşvik ederken, yeni ve güncel çalışmalarını sunmaları ve tartışmaları için de güzel bir fırsat sağlamış oldu. Onların katkıları sayesinde Kongre olabildiğince seçkin ve nitelikli bir düzeye ulaşmış oldu. Kongre, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Biyoloji ve Biyomühendislik, Kimya ve Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enerji, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik, Malzeme Bilimi, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Nanoteknoloji, Fizik, Tekstil Mühendisliği, Kentsel ve Bölgesel Planlama, vb. çok çeşitli konulardaki son gelişmeleri tartışmak için keyifli bir ortam sağladı. Tüm katılımcılara kongre programımıza ve dolayısıyla tam metin kitabımıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca verdikleri destek ile bu kongrenin gerçekleşmesine katkı sağlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’na (UDEF), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) ve ana organizatörümüz İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği'ne teşekkürlerimizi arz ederiz. Organizasyon komitemize ve etkinlik süresince gönüllü olarak çalışan tüm öğrencilere içten şükran ve takdirlerimi sunuyorum. Bu kongre dizisinin devam eden başarısı, 2023'te düzenlenmeyi hedeflediğimiz 7. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi için planlamanın artık güvenle ilerleyebileceği anlamına geliyor; bu kongremiz de muhtemelen hem çevrimiçi hem de yüz yüze olacak. Katkılarından dolayı tüm yazarlara, katılımcılara ve gönüllülere teşekkür ederiz. Prof. Dr. Mehmet Çevik Kongre Başkan Daha fazlası Daha az

Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 26-28 Mart 2015, İzmir

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Kitap | 2017 | İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli çalkantılar yaşadığı XVII. yüzyılın ilk yarısı aynı zamanda Kâtip Çelebi’nin çok yönlü eserlerini ortaya koyacağı bir döneme de işaret etmektedir. Aynı dönem Avrupalılar için, Rönesans ve Reform hareketleriyle modern bir bakış açısı ve anlayışla yeniden doğuşlarını simgeleyen, anakaraları dışında bulunan dünyaya yönelik politikalarını değiştirdikleri bir dönemin başlangıcını ifade ederken; Osmanlı Devleti açısından sonuçsuz savaşlar, iç karışıklıklar, taht mücadeleleri, dinî gruplar arasındaki çekişmeler, hülasa, devlet düzenini sarsacak nitelikteki gelişmelerin her geçen gün derinleştiği bir . . .süreç olarak tezahür ediyordu. Devletin yeniden intizama ve eski kudretine kavuşturulması çabaları Osmanlı ileri gelenlerinin kafalarını yorarken, Kâtip Çelebi de kaleme aldığı bazı eserlerinde bunlarla ilgili fikirlerine yer vererek ilgililere ışık tutmaya çalışmıştır. 1609 yılının Şubat ayında İstanbul’da dünyaya gelen Mustafa, namıdiğer Hacı Halife veya Kâtip Çelebi, babasının devlet kademelerindeki farklı vazifeleri sayesinde birçok çağdaşına nazaran oldukça ayrıcalıklı bir ortamda yetişme şansına sahip oldu. Henüz beş yaşındayken aldığı ilk dinî eğitimini, Osmanlı mali yapısı içerisinde farklı şekillerde devam ettirmesiyle sonuçlandırdı. Anadolu Muhasebeciliği Kalemi’ne çırak olarak girmesiyle çeşitli hesap usullerinin yanı sıra siyâkat ve erkam gibi yazı türlerini öğrendi. Kısa süre sonra katıldığı Abaza İsyanı’nın bastırılmasında ve Bağdat Seferleri’nde kayda değer tecrübeler edindi. Bu ilk seferlerin ardından daha başka sefer ve muhasaralarda da yer alan Kâtip Çelebi, son olarak 1635 yılında katıldığı Revan Seferi’nin ardından ömrünün geri kalan kısmını ilmi çalışmalara vakfetti. Henüz genç yaşta parasının kayda değer kısmını kitaplara ayırarak daha fazla ilgi duyduğu tarih, tabakat ve vefeyât türü eserlerin büyük bir bölümünü okudu. Devrinin önde gelen âlimlerinden dersler almaya devam ettiği gibi bir süre sonra kendisi de ders vermeye başladı. Hayatının son günlerine doğru çeşitli konularda eserler telif etmiş, ancak kısa ömrü 1657 yılında son bulmuştu. Sadece çağı değil sonraki devirler için de saygı ve övgüyle anılan bir isim olan Kâtip Çelebi’nin 48 yıllık hayatına sığdırdığı eserleri yalnızca yaşadığı coğrafyayı değil Batı ülkelerini de etkilemiştir. Günümüzde birçok eseri yabancı dillere çevrilmiş olan bu büyük ilim adamı ve çalışmaları hakkında yapılan araştırmalar hâlâ süregitmektedir. Ağırlıklı olarak tarih ve coğrafya alanlarında eserler vücuda getirmekle birlikte farklı konularda da çalışmalar ortaya koymuştur. Devrinin çok okuyup yazan entelektüelleri arasında gösterilen Kâtip Çelebi’nin tarih, coğrafya, astronomi, fıkıh, matematik ve tıp ilimlerine ilgi duyduğu, şahsi kütüphanesinde binlerce kitap bulunduğu rivayet edilir. Okumakla aynı ölçüde, bilgiyi kitaba dökme noktasında da hünerlerini gösteren Çelebi’nin yirmiden fazla eseri bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları; Keşfü’z-Zunûn an Esâmi’l-Kütübi ve’l-Fünûn, Süllemü’l-Vüsûl ilâ Tabakâti’l-Fuhûl, Fezleketü Akvâli’l-Ahyâr fî İlmi’t-Tarih ve’l-Ahbar, Takvimü’t- Tevârih, Müntehâb-ı Bahriyye-i Pirî Reîs bin el-Hâc Mehmed Reîs hemşîrezâde-i Kemal Reîs, Cihânnümâ, Düstûrü’l- ‘Amel li-ıslâhi’l-Halel, Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr, Mîzânü’l- Hakk fî İhtiyari’l-Ehakk, Tuhfetü’l-Ahyâr fi’-Hikem ve’l-Emsâl ve’l-Eş‘âr ile Levâmiu’nNûr fî Zulümât-ı Atlas Minor, Mülûk-i Küffâr Tarihi ile Tarih-i Kostantiniyye ile Kayâsıra (Revnaku’s-Saltana) gibi tercüme eserlerdir. Elinizdeki kitap İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 26-28 Mart 2015 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu’na sunulan bildiri metinlerinden oluşmaktadır. Osmanlı bilim ve fikir dünyasının en seçkin simalarından biri olarak, adının ölümsüzleştirilmesi amacıyla 2010 yılında İzmir’de kurulan bir üniversiteye verilmesi, çatısı altında bulunan bilim insanlarına ayrı bir sorumluluk yüklemiştir. Bu münasebetle, bünyesinde barındırdığı Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde Kâtip Çelebi ile ilgili araştırma ve çalışmalara yeni bir yön vermek ve başlangıç olarak konunun uzmanlarını bir araya getirecek bir toplantı organize etmek üzere yola çıkılarak 26- 28 Mart 2015 tarihleri arasında düzenlenen sempozyum, başarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece akademik mahiyette ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen toplantıda altı ülkeden onlarca bilim insanı bir araya gelmiştir. Tematik konular çerçevesinde üç gün süren sempozyum boyunca her biri Kâtip Çelebi’nin farklı çalışma alanlarını ve yönlerini derinlemesine irdeleyen ve alana yeni bakış açıları getiren kıymetli bildiriler sunulmuştur. Bu yayının amacı; Kâtip Çelebi’nin eserleri ve düşünce dünyası üzerine farklı disiplinlerden bir araya gelen bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışmaların sadece akademik camianın değil, ayrıca konuya ilgi duyanların da faydalanabileceği bir başvuru kitabı olarak bilim dünyasına kazandırılmasıdır. Bu bakımdan program çerçevesinde Kâtip Çelebi’nin Düşünce Dünyası, Çelebiler Çağı, Cihannümâ, Sosyal ve Ekonomik Hayat, Kâtip Çelebi ve Eserleri, Denizcilik Tarihi ve Kartografya ve Osmanlı ve Avrupa Coğrafyası gibi tematik konulara göre sunulan bildiriler, kitapta üç bölüm halinde düzenlenmiştir. İlk bölüm temel olarak sadece Kâtip Çelebi’nin değil döneminin siyaset, coğrafya ve din algısını inceleyen yazılardan oluşmaktadır. Bu anlamda Kâtip Çelebi’nin metafizik ve bilgi üretimi arasında kurduğu ilişki, dönemin önemli siyasî ve dinî gruplarından olan Kadızadelilere bakışı ve 17. yüzyıl Osmanlı siyasî düşüncesinin erken modern döneme ilişkin tartışmalarla olan bağlantısı özel olarak irdelenmiştir. Kâtip Çelebi’nin eserlerinin incelenmesine dayanan ikinci bölümde, bunların o dönemde algılanış şekilleri ve eserlerinde faydalandığı Avrupa kaynakları tartışılmıştır. Ayrıca bu bölümde Kâtip Çelebi’ye atfedilen eserlerin ona aidiyeti üzerine mevcut tarih yazımına yeni yaklaşımlar getirilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Üçüncü bölüm ise Kâtip Çelebi’nin eserlerindeki Osmanlı ve günümüz Avrupa sınırları üzerine ürettiği bilgileri ele almaktadır. Bu kısım, Kâtip Çelebi’nin coğrafyacılığı ve Türk coğrafya tarihindeki yerinin yanısıra Avrupa, Balkanlar, Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in bir 17. yüzyıl Osmanlı entelektüeli tarafından nasıl algılandığı konusu üzerine yoğunlaşmıştır Daha fazlası Daha az

2. International Students Science Congress: Proceedings, 04-05 May 2018

BEYCAN HOCAOĞLU | AYLA HOCAOĞLU UZUNKAYA

Kitap | 2018 | 2. International Students Science Congress

Dear Participants, Colleagues, and International Students, It is with deep satisfaction that I write this preface to the Proceedings of the 2nd International Students Science Congress held in İzmir Kâtip Çelebi University, Turkey, May 04 - 05, 2018. Last year’s Congress that we organized for the first time in order to bring together young international researchers working in various science areas have really motivated all of us; and thus, this year we have accomplished the second congress with great enthusiasm. The 2-day Congress had about 250 participants from more than 30 countries and 163 papers were presented in 28 sessions. In . . .addition to the contributed papers, three intriguing invited presentations were given: by Prof. Dr. Mustafa Güden, Rector of İzmir Institute of Technology, who spoke about smart universities, by Prof. Dr. Musa Alcı of Ege University, who spoke about artificial intelligence; and by Dr. Çetin Ali Dönmez of İbni Haldun University, who spoke about cryptocurrency technologies. The audience followed these three presentations with deep interest Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms