Filtreler
Filtreler
Bulunan: 443 Adet 0.002 sn
Tam Metin [1]
Veritabanı [1]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Sayısı [5]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

Assessment of Fouling in Plate Heat Exchangers with Machine Learning Algorithms

Ceren VATANSEVER

Fouling is the accumulation of undesired particles on heat transfer surfaces which affects the heat transfer performance of a heat exchanger negatively. The accumulation of these particles prevents heat from being transformed through the heat exchangers by generating a fouling layer-like insulation. The main aim of the thesis is to investigate the machine learning algorithms to classify and predict the fouling status of PHE used in combi-boilers, to generate the background of the predictive maintenance, besides investigating the fouling effect on PHEs in terms of heat transfer and energy consu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kentsel Dönüşüm Alanı Olarak Seçilen Bölgeler İçin Kamu Tarafından Yapılan Altyapı Projeleri Ve Hizmetleri Özelinde Altyapı Tünellerinin Değerlendirilmesi

Ali Görkem SAKIZCIOĞLU

Kentsel Dönüşüm sürecinin toplumsal, mekânsal ve ekonomik boyutlarını ele alan bir yaklaşımla yeniden başladığı günümüzde, kentsel planlama ve kentsel altyapı ilişki sisteminin yeniden kurulması gerekliliğinin önemi ortadadır. Kentsel Dönüşüm sürecinde ele alınması gereken diğer bir önemli konu ise Kentsel Altyapı Yönetimi’dir. Son projeksiyonlara göre, dünyada, kent sayısı ve kentlerin ölçeği hızla artmaktadır. Nüfus yoğunluğu ve kentsel hizmet ölçeğinin büyümesi ile kıt kaynakların kullanımının ve yönetimi konuları önemini artıracaktır. Kent yönetiminin ve yöneticilerinin hazırlıklı olması g ...Daha fazlası

Erişime Açık

Enhanced Anti-Cancer Photodynamic Activity with Photobiomodulation Therapy at Different Wavelengths

Büşra Sirek

Photodynamic therapy (PDT) is a non-invasive therapy that induces photochemical reactions for treating many diseases including cancer using the advantages of light. It is based on the interaction of light at a specific wavelength and light-sensitive chemical which does not have dark toxicity. Thus, PDT is an anticancer therapeutic modality yielding cancer cell death. As with other anticancer therapies, some drawbacks reduce or limit the efficacy of PDT. To eliminate the disadvantages resulting in increased efficacy of PDT, it is combined with other anticancer treatment methods. Together use of ...Daha fazlası

Erişime Açık

Investigation of the Effect of Electrode Material on Antibacterial Activity in Plasma Treatment with Dielectric Barrier Discharge

Merve Gül

Plasma is an ionized gas generated under an electric field that contains photons, free electrons, ions, free radicals, and reactive oxygen/nitrogen species (RONS). Cold atmospheric plasma (CAP) is generated in the cold form under a high electric field at atmospheric pressure. CAP is generated using two methods, Dielectric Barrier Discharge (DBD) and plasma jet. In the DBD method, the electrode configuration, shape, material, and substance from which the dielectric barrier is made are important. Beyond the electrode design and geometry, the barrier and electrode materials can also impact the re ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kentlerde Sosyal Sorunların Çözümlerine Yönelik Dönüşüm Projeleri

Oğuzcan AKIN

Kentleşme ve göç, günümüzde gelişmekte olan ülkelerde en önemli sosyopolitik sorunlar arasında yer almaktadır. Kentlere göç eden insanların uyum sağlayamamaları çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda kentsel dönüşüm kavramı üzerine geniş kapsamlı bir tartışma yaşanıyor. Kentsel dönüşüm, kentsel sorunlara çözüm bulmak için değişen yerel ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullara kalıcı çözümler getirmeyi amaçlayan bütüncül bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmiştir. Ülkemizdeki birçok şehir, hızlı ve plansız bir kentleşme süreci ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sosyal Ağlar Üzerinde Mültecilere Yönelik Nefret Söyleminin Metin Madenciliğine Dayalı Tespiti

Figen Eğin

Nefret söylemi, belirli kişi ya da gruplara yönelik olarak ait oldukları kimlik nedeniyle aşağılama, ayrımcılık veya ötekileştirme içeren her türlü davranış, yazı veya konuşma olarak tanımlanmaktadır. Türkiye, Suriye iç savaşı sonrası yoğun bir göç almış ve bu süreçte mültecilere karşı nefret söyleminin yükseldiği gözlenmiştir. Nefret söylemi özellikle sosyal medyada hızla yayılabilmektedir. Nefret söyleminin kolaylıkla şiddet eylemlerine dönüşebileceği göz önüne alındığında, sosyal medya üzerinde tespit edilerek yayılımının engellenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada Twitter üzerin ...Daha fazlası

Erişime Açık

Otopark Otomasyonu Yazılım Projesi

Mehmet Ali OKTAY

Şehirler için artan araba sahipliği oranları, park yeri mevcudiyetini zorlaştırıyor ve artan karbon emisyonları yoluyla yaşam kalitesini düşürüyor. Bu nedenle, yoğun kasaba ve şehirlerde park yeri aramak, zaman kaybına ve gereksiz yakıt tüketimine yol açan ve daha da önemlisi iklim değişikliğine katkıda bulunan göz korkutucu bir uğraştır. 21. yüzyılda özellikle kentsel alanlarda karşılaşılan bazı sorunların çözümünde teknolojinin en kritik araçlardan biri olarak görüldüğü yeni dönemde, otopark sorunu da geride bırakılmamıştır. Bu bağlamda, Otopark otomasyonu, park etme sürecinin çeşitl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Fabrika Güvenlik Takip Sistemi

İpeksu KESKİN

Otomotiv parçası üreten bir fabrikada güvenlik ile ithalat ekibi arasında bir bağlantı olmamaktadır.Bu sebeple fabrikaya giren tırlardan ithalat ekibinin bilgisinin olmamasıyla yönetilmesi zor bir haldedir.Hem güvenlik hem de ithalat birimlerinin tuttukları verileri kullanarak yeni bir database oluşturulmuştur.Burda her iki veride ortak olarak tır plakası vardır ve plakadan yola çıkılarak her günü içeren bir veri seti oluşturulmuştur.Böylelikler her iki birim için olması gereken en net en işe yarar bilgilerin veri seti MySQL ile oluşturulmuştur.

Erişime Açık

İZMİR İLİ ÇİĞLİ İLÇESİ MALTEPE DERESİ VE ÇEVRESİNİN DOĞA TABANLI ÇÖZÜMLER İLE SAĞLIKLAŞTIRILMASI PROJESİ PLANLAMA STRATEJİLERİ

FADİYE YAREN AYTAÇ

Günümüzde, iklim değişikliği, doğal dengelerin bozulması, çevre kirliliği, topraksızlaşma, ekosistemlerin yok olması gibi sorunlar insanları daha sürdürülebilir hayata teşvik etmektedir. Ekonomik kaygılardan dolayı kırsaldan kentlere doğru göç, istatistiklerde artmış olarak gözükse de kentte yaşayan insanlar daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın hayalini kurmaktadır. Kentlerde görülen su ve hava kirliliğinin, kentsel yeşil alanların yetersizliğinin yanı sıra pandemi gibi bir sorunun ortaya çıkmasıyla bu gibi insan gereksinimlerinin daha fazla arttığı fark edilmiş ve bu gereksinimler arttıkça k ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tarihten Bugüne Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Süreci

Arezou Mamghani

Ülkemizin %65’e yakın kısmı deprem riski taşıyan bölgelerde yer almaktadır. Ağır sanayi bölgelerinin %69 ila 74’ü, vatandaşlarımızın da yaklaşık %70 ila 75’i deprem tehlikesi altındadır. Türkiye son yüzyılda en düşük 6 büyüklüğünde 57 depreme maruz kalmıştır. Ülkemizde ortaya çıkan doğal afetleri hasar/kayıp olarak perspektifinden yorumlarsak ülkemizde yaşanan en ölümcül afet olarak tanımlayabiliriz. Bu hasar/kayıp oranının bu denli yüksek olmasının sebebinde depreme dayanıksız yapılar, plansız kentleşme, denetimsiz yapılar, kaçak yapılar büyük paya sahiptir. Büyük Marmara Gölcük depreminden s ...Daha fazlası

Erişime Açık

İzmir İli Çiğli İlçesi Maltepe Deresinin ve Çevresinin Doğa Tabanlı Çözümlerle Sağlıklaştırılması Projesi Peyzaj Tasarım Stratejileri

ESRA DÜNDAR

Kentleri , kentlerde yaşayan insanaların doğayı daha fazla işleme , etkileme ve denetleme çabası ve isteği olumsuz yönde etklilemiştir. 1700 ‘lü yıllardan itibaren sanayi devriminin başlamasıyla yapıların soğutma ve ısıtma sistemleri ile ve genellikle fosil yakıtlar kullanılarak atmosfere yüksek miktarda sera gazı salınımı gerçekleştirilmiştir İnsan kaynaklı sera gazlarının ana bileşenleri arasında metan (CH4), ozon (O3), karbondioksit (CO2), azotoksit (N2O) ve florlu gazlar yer alır. Bu gazlar seralarda olduğu gibi atmosferin alt katmanında enerji (ısı) tutmaları nedeniyle sera gazı olarak ad ...Daha fazlası

Erişime Açık

A case study on PV-aided net zero-energy building: the daycare in IKCU

Loic Rebnodji DJANA

At the core of our growing societies, energy supply stands as one of the major concerns today, and it will be an inevitable challenge for our near future. As the nations are looking to find solutions for the transition from fossil fuels – depleting at a high rate – to alternative energy sources, solar energy through PV cells is getting attention as an affordable and easily implemented option especially for power supply in commercial and residential buildings.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms