Filtreler
Filtreler
Bulunan: 273 Adet 0.003 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanı [3]
Yayın Tarihi [1]
Yayın Dili [4]
Erişime Açık

Kur’an’da münazara ayetleri

Aliyev, Yamil

ÖZETKur’an-ı Kerim’de geçen en önemli hususların zirvesi mahiyetinde olan tevhidin sağlanması Yüce Allah’ın mahlukatı var etme sebebidir. Beşeriyetin varoluşundan bu yana çeşitli evrelerden geçen insan ve cinler kendi yaratılışlarının farkında olsalar bile çoğu zaman ilahi disipline aykırı davranarak ya tamamen ya da kısmen haktan yüz çevirmekle inkara kadar yol almışlar. Allah da bu hiyerarşiyi düzene koymak için zaman zaman yeryüzüne resuller ve nebiler göndererek dengeyi sağlamıştır. Peygamberler toplumları Allah’a davet ederken hakkın doğru bir şekilde anlaşılması için ilk önce delil ve bu ...Daha fazlası

Erişime Açık

Wallerstein’in Dünya-sistemleri analizinde sistem karşıtı hareketler

Barutçu, Okan Gökmen

ÖZETBu çalışma, Immanuel Wallerstein’in dünya-sistemleri analizi çerçevesinde, eski ve yeni biçimleriyle sistem karşıtı hareketleri ele almaktadır. Çalışmanın temel varsayımı, Marx’ın proleteryaya atfettiği sınıf bilincine dayanan yaklaşımın, sistem karşıtı hareketlerin yeni biçimleri değerlendirilirken Wallerstein tarafından terk edilmediği fakat modern dünya-sistemi bağlamında yeniden konumlandırıldığıdır. Bu bağlamda sınıflar hala önemlidir hatta sınıfsal kutuplaşma ve buna bağlı olarak proleterleşme Marx’tan bu yana daha fazla artmıştır. Fakat bu artan proleterleşme, tam zamanlı fabrikada ...Daha fazlası

Erişime Açık

Gelişmekte olan ülkelerde dış borçların ekonomik büyüme üzerine etkisi: Panel analizi

Gümüş, Tuğçe

ÖZETGelişmekte olan ülkelerin esas sorunlarından bir tanesini yetersiz sermaye ve iç tasarruf oranı oluşturmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için başvurulan kaynaklardan biri ise dış borçlardır. Alınan dış borçlar kullanım alanlarına göre ekonomik büyümeye katkı sağlarken verimsiz kullanımında ülkeyi daha borçlu bir hale getirmektedir. Küreselleşmenin de doğal sonuçlarından biri olarak günümüzde ülke içi olası krizlerin küresel kriz statüsüne gelme olasılığının artmış olması gelişmekte olan ülkelerin dış borç alma gereksinimini daha çok artırmaktadır. Yapılan çalışmada ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kültürel mirasın turizm açısından ekonomik değerinin belirlenmesi: Bergama çok katmanlı peyzaj alanı çalışması

Sadık, Gülsüm

ÖZETBu çalışmada, Bergama Çok Katmanlı Peyzaj Alanı’nın kültürel miras turizmi açısından ekonomik değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ekonomik değerin belirlenmesi, kültürel miras alanlarının daha bilinçli kullanılmasına ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yardımcı olmakta, böylece gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktadır. Bergama Çok Katmanlı Peyzaj Alanı’nın ekonomik değerini belirlemek için 2019 Ağustos ayında alanı ziyaret eden 400 kişiye yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anketlerde bulunan ...Daha fazlası

Erişime Açık

Seyahat acentelerinin ve kruvaziyer gemi şirketlerinin liman seçiminde tercihlerini etkileyen faktörler: İzmir limanı örneği

Hepkapaklı, Tuğçe

ÖZETGünümüzde kruvaziyer turizmin önemi giderek artarken İzmir Limanı’na gelen kruvaziyer gemilerin sayısı 2003-2012 yıllarında artış göstermiş fakat 2012 yılından bu yana gemilerin gelişlerinde ciddi bir düşüş yaşanmıştır.Bu çalışmanın amacı, gemi sayılarında yaşanan bu düşüşün sebebini araştırmak, daha önce İzmir Limanı’na kruvaziyer gemi getiren firmalara ve bu gemilerin operasyonlarını yürütmüş olan acentalara yarı yapılandırılmış sorular kullanılarak rotalarından İzmir’i neden çıkardıklarını öğrenmek ve elde edilen sonuçlara göre İzmir’de kruvaziyer turizmi tekrar canlandırmak için çeşitl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Integration and testing of the RFID-enabled smart factory RFID-etkin akıllı fabrikanın entegrasyonu ve test edilmesi

Akdağ, İsmail

ABSTRACTWith the development of technology, factory needs in supply chain management from production to customers have started to change. Factories have started to frequently benefit from communication systems in product tracking, warehouse stock control and supply chain management. Radio Frequency Identification (RFID) system is one of the main components of IoT technologies, where data transfer occurs wirelessly and flexibly, instead of traditional tracking and monitoring methods. RFID systems, which are automatic identification systems such as barcode systems used for the last 30 years, off ...Daha fazlası

Erişime Açık

Efes Müzesi’ndeki İlhanlı dönemi sikkeleri

Karakurt, Bayram

ÖZETSikkeler, tarih boyunca kurulan devletlerin tarihi, ekonomik ve estetik zenginlikleri ile ilgili en önemli belgelerden biridir. Devletin kullandığı paraların incelenmesi ile para basarken kullanılan madenler, ölçüler ve ayarlar, üzerinde yer alan yazılar, figürler ve şekiller, dönemin hükümdarları, hüküm sürdükleri dönemler, dini inançlar, estetik değerler ve tabii ki dönemin mali durumu hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir.Büyük Moğol-Türk İmparatorluğu’nun kurucusu Cengiz Han ölünce yerine sırasıyla Ögeday (Ükatay), Ögeday’ın oğlu Göyük ve daha sonra Möngke tahta oturmuştur. Möngke ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ticari olarak kabul edilmeyen internet satışlarının vergileme karşısındaki durumu

Paşa, Sait

ÖZETBilgi ve iletişim teknolojilerinde son dönemlerde yaşanan hızlı ve önemli gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak küresel bir özellik kazanan iletişim ağlarının, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak dünya genelindeki insanların hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmasını mümkün hale getirmesi, toplumların birbiriyle olan etkileşiminin belirgin bir şekilde artmasını sağlayarak küreselleşme eğilimlerini doğrudan etkileyen ve hızlandıran bir faktör olmuştur. Elektronik ticaretin gelişimi ile vergi alanında da birçok değişim gerçekleşmiştir. Vergi sisteminde amaç, ödeme gücüne göre herkest ...Daha fazlası

Erişime Açık

Production and characterization of 316L and 316L/SİC hollow fiber membranes sintered in various atmospheres Farklı atmosferlerde sinterlenmiş 316L ve 316L/SİC içi boş fiber membranların üretimi ve karakterizasyonu

Şahin, Ezgi

ÖZETPaslanmaz çelik içi boş fiber membranlar, çevre, kimya ve atık arıtma endüstrilerinde gaz ve sıvı ayrıştırmaları veya partikül filtresi olarak kullanılır. Seramik içi boş fiberlerin yük kapasitesi ve kırılganlığı bu uygulamalar için bir sorundur. Son 5 yılda özellikle paslanmaz çelik membranlarla ilgili çalışmalar artmış ve 300 MPa ve üzeri eğilme mukavemetine, iyi gaz geçirgenliğine ve filtrasyon performansına sahip malzemeler üretilmiştir. Bu tezin amacı, farklı toz boyutlarında, kompozit içeren farklı kompozisyonlarda ve farklı sinterleme atmosferlerinde (argon ve azot/hidrojen) içi boş ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kamu sektöründe x ve y kuşaklarının örgütsel iletişim değerleri üzerine bir araştırma

Katırcı, Cem

ÖZETBu araştırma ile kamu kurumlarında çalışan X ve Y kuşağı kapsamında yer alan idari personelinin Örgütsel İletişim açısından iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlayacak stratejileri oluşturmalarına imkân veren ve kurumsal ve bireysel performans iletişim becerilerini içeren bir model oluşturulması amaçlanmaktadır.Kamu sektöründe 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi idari personel araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi idari personelinden meydana gelmektedir. 221 katılımcının dâhil olduğu araştırmada iletişim, yönetsel liderli ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sosyal medyada işveren markalaşması: bankacılık sektöründe karşılaştırmalı bir analiz

Başaran, Murat Can

ÖZETMarkalar veya şirketler icin rekabet sadece piyasadaki urun ve hizmetlerindedeğil, aynı zamanda da, bu urun ve hizmetlerin uretilmesine katkı sağlayan mevcut ve potansiyel calışanlarının yer aldığı sosyal medya mecralarında da gercekleşmektedir. Gunumuzun dijitalleşen dunyasında her şeyin sayılabilir hale gelmesi durumu cok buyuk miktarda verinin ortaya cıkmasına neden olmaktadır. Yığınlar halinde bulunan veri ve onun anlamlandırılarak analiz edilmesi, markalar icin hedef kitlelerini anlama ve ona gore işveren markaları kapsamında sosyal medya yonetim stratejileri geliştirmeleri konusu her ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hakîm Senâî’nin “Akılnâme” adlı eseri

Ildır, Ahmet Oğuz

ÖZETBu çalışma hicri V/VI asırları arasında yaşamış olan sûfi şair Hakîm Senâî’nin hayatını, eserlerini, etkilerini ve Akılnâme adlı eserindeki tasavvufî kavramların tespitini ve bunların Tasavvuf Tarihi açısından değerlendirilmesini içermektedir.Gazneliler devrinde yaşamış olan Hakîm Senâî, tasavvuf açısından son derece önemli bir şahsiyettir. Zira o, tasavvufî mesnevinin kurucusu sayılmış, didaktik şiiri, tasavvufî içerikle ilk defa o birleştirmiş ve Şiirde kalenderiyyât tarzını ilk defa o kullanmıştır. Böylelikle başta Ferîdüddin Attâr ile Mevlânâ olmak üzere Sa‟dî-i ġirâzî ve Hâfız gibi bi ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms