Filtreler
Filtreler
Bulunan: 128 Adet 0.004 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanı [1]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Sayısı [4]
Yayın Dili [3]
Erişime Açık

Mastektomi Sonrası Lenfödemli Olguda Kompleks Boşaltıcı Fizyotearpinin Fonksiyon, Postür ve Denge Üzerine Etkileri

DERYA ÖZER KAYA

Lenfatik sistemin disfonksiyonuna bağlı olarak proteinden zengin sıvının hücre dışındaki boşluklara dolması sonucunda yumuşak dokularda ortaya çıkan şişme lenfödem olarak adlandırılmaktadır. Sekonder lenfödem, radyoterapi, cerrahi, travma, inflamasyon veya tümorlere bağlı meydana gelebilen lenfatik sistemin obstrüksiyonu veya kesintisi sonucu gelişir. Bu çalışmanın amacı, modifiye radikal mastektomi sonrası gelişen sekonder lenfödemi olan 60 yaşındaki bir kadın hastada kompleks boşaltıcı fizyoterapinin fonksiyon, postür ve denge üzerine etkileri araştırmaktı. Tedavi 4 hafta boyunca haftada 3 g ...Daha fazlası

Erişime Açık

Assessment of trace metal contamination in the sea cucumber (Holothuria tubulosa) and sediments from the Dardanelles Strait (Turkey)

SANİYE TÜRK ÇULHA | HAKKI DERELİ | MEHMET ÇULHA

This study was performed to determine the concentrations of some trace metals (Cd, Cu, Pb, Ni, Zn, and Fe) in Holothuria tubuosa (Gmelin, 1788) belonging to Echinoderm species and in sediments that they live at three different stations (Gelibolu, Umur Bey/Lapseki, and Dardanos) on Dardanelles Strait between April 2013 and March 2014. The mean trace metal concentrations determined in H. tubulosa and sediment were as follows: Cd 0.18 mg/kg, Cu 2.43 mg/ kg, Pb 2.09 mg/kg, Ni 14.58 mg/kg, Zn 16.86 mg/kg, and Fe 73.46 mg/kg and Cd 0.70 mg/kg, Cu 5.03 mg/kg, Pb 14.57 mg/kg, Ni 27.15 mg/kg, ...Daha fazlası

Erişime Açık

Assessment of real estate ownershıp ıssues In urban regeneratıon projects ın turkey

Konbul, Yunus

ASSESSMENT OF REAL ESTATE OWNERSHIP ISSUES IN URBAN REGENERATION PROJECTS IN TURKEY SUMMARY Illegal settlements, urban sprawl and old urban areas can be transformed into livable spaces with urban regeneration projects. Especially because of the earthquake risk and its low quality building stock, Turkey is one of the countries where implementation of those projects is vital. However, real estate ownership problems experienced at the beginning of the urban regeneration projects hinder implementations of the projects. Therefore, identifying and eliminating those problems can help carry out the pr ...Daha fazlası

Erişime Açık

The effect of pulsed electromagnetic fields for in vitro wound healing exposure systems

Gümüşay, Mehmet

THE EFFECT OF PULSED ELECTROMAGNETIC FIELDS FOR IN VITRO WOUND HEALING EXPOSURE SYSTEMS SUMMARY Electromagnetic fields have achieved important role as stimulator and therapeutic facility in biology and medicine (Blank & Findl, 2013). The effects of low magnitude, low frequency pulsed electromagnetic fields have been a period of study since past few decades, which was mainly on the treating soft tissue injuries, skin ulcers, nonuniform bone fractures and degenerative nerve healing (Hug & Röösli, 2012b). Chronic wounds are a major healthcare problem for patient morbidity and contribute signi ...Daha fazlası

Erişime Açık

Madra Çayı (Balıkesir)’ında su çerçeve direktifi Yöntemleri kullanılarak epilitik diyatome kompozisyonunun araştırılması

Coşkunışık, Gülşah

MADRA ÇAYI (BALIKESİR)’INDA SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK EPİLİTİK DİYATOME KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ÖZET Bu çalışmanın amacı, Su Çerçeve Direktifi (SÇD) yöntemleri kullanılarak Madra Çayı’nın epilitik diyatome kompozisyonunun araştırılmasıdır. Bu amaçla 2015 ve 2016 yılları arasında, akarsudaki 7 istasyondan mevsimsel (Sonbahar, Kış, İlkbahar, Yaz) olarak epilitik diyatome ve su örnekleri alınmıştır. Madra Çayı’nda sırasıyla ortalama su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş madde, tuzluluk, amonyum azotu, nitrit az ...Daha fazlası

Erişime Açık

Avrupa Birliği’nin komşuluk politikası ve normatif güç tartışmaları: Arap baharı örneği

Siypak, İsa

Uluslararası ilişkilerde önemli bir aktör olan Avrupa Birliği(AB)’nin yapısı ve uluslararası alanda oynadığı rol üzerine birçok tartışma yürütülmüştür. Bu tartışmalardan birisi de AB’nin nasıl bir güç olduğuna dairdir. AB’nin gücünün niteliği üzerine yapılan bu tartışmalarda Ian Manners tarafından ortaya atılan “normatif güç Avrupa” kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda AB’nin normatif gücü temelinde üretmiş olduğu politikalar da uluslararası politikada önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. AB’nin normatif güç temelinde hayata geçirdiği en önemli ve güncel dış politikalarından ...Daha fazlası

Erişime Açık

Gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) antimikrobiyal etkili fungal metabolitlerin TNF-α ve IL-1β GEN expresyonları üzerine etkisi

Oğan, Betül Melike

Su ürünleri yetiştiriciliği dünyada en hızlı büyüyen hayvansal gıda üretim sektörüdür ve yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasına yönelik küresel etkilerde önemli bir role sahiptir. Ayrıca, iyi beslenme önemli sağlık faydalarını getirir. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılık milyonlarca insana geçim kaynağı sağlamaktadır. Ancak bu hızlı büyümeye rağmen su ürünleri endüstrisi, sektörün sürdürülebilirliğini etkileyebilecek sağlık problemleri ile karşı karşıya bulunmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde karşılaşılan en yaygın problemlerin başında sağlık yönetimi eksikliğ ...Daha fazlası

Erişime Açık

Investigation of concrete barriers with recycled rubber, steel slag and roof tile

Kurar, Ali

The purpose of aggregating rubber is to increase concrete’s flexibility, elasticity, and capacity to absorb energy. In some application of concrete, it is desired that concrete should have low unit weight, high toughness and impact resistance. Although concrete is the most commonly used construction material, it does not always fulfill these requirements. In order to improve elastic properties of concrete and recycle the waste materials, new applications have been realized recently. One of these applications is the utilization of discarded tires in order to use together with aggregate. ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sürdürülebilir ekoturizm uygulamaları ve potansiyel belirlemeye yönelik geri dönüşüm ve çevre yönetim stratejileri : İzmir Karaburun örneği

Taşdemir, Salih

Bu çalışmada, yerel halkın refah düzeyine olumlu katkı sağlayan eko turizm faaliyetlerinin, İzmir ili Karaburun ilçesi için bir imkan olup olmadığı arastırılmıstır. Karaburun ilçesinin doğal ve kültürel mirasının belirlenmesi çalısmaları, eko turizm kavram ve kapsamı içinde kalmak sartı ile arazi çalısmaları, yerel halk ve yöneticiler ile görüsmeler ve literatür taraması gerçeklestirilmistir. Bu arastırmalar sonucunda, Karaburun ilçesinin eko turizm uygulamaları için zengin bir potansiyele sahip olduğu görülmüs ve Karaburun için uygulanma imkanı olan eko turizm faaliyet türleri belirtil ...Daha fazlası

Erişime Açık

Fuzzy logic modelling of sediment transport in annulus

Müftüoğlu, Tevfik Denizhan

The understanding of sediment transport with fluid in pipes is one of the important issues in hydraulics engineering. If the fluid velocity is lower than a critical value, a stationary cuttings bed develops, which may cause excessive head loss. In this study, a Fuzzy Logic (FL) model is developed to estimate stationary cuttings bed thickness inside the annulus. Experimental data is collected from literature in order to train proposed models. Results showed that the cuttings bed thickness could be estimated using the developed model with a reasonable accuracy when compared with the experimental ...Daha fazlası

Erişime Açık

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Mesleki Gelişim Tarihçesi

Fizyoterapistlerin, mesleğin tarihçesini ve ilk günlerden beri toplum sağlığına olan katkılarını bilmeleri, mesleğin bundan sonraki hedeflerini belirlemeleri açısından oldukça önemlidir. Fizyoterapinin mesleki tarihçesi oldukça eskilere dayanmasına rağmen, modern anlamdaki tarihçe 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika’da başlamıştır. Bu yüzyılın başında gelişen polimyelit epidemisi ve 1. Dünya Savaşı, modern fizyoterapi mesleğinin başlamasını sağlayan önemli nedenler olmuş ve mesleğin gelişimi ortopedistlerin yardımı ile gerçekleşmiştir. 19. yüzyılın sonlarına doğru teknolojinin gelişimi ve kürese ...Daha fazlası

Erişime Açık

Increasing the efficiency of organic light emitting diode by using self assembled monolayer = Kendiliğinden organize tek katman tabakaları kullanılarak organik ışık yayan diyotların veriminin artırılması

Yalçın, Eyyup

KENDİLİĞİNDEN ORGANİZE TEK KATMAN TABAKALARI KULLANILARAK ORGANİK IŞIK YAYAN DİYOTLARIN VERİMİNİN ARTIRILMASI ÖZET Bu çalışma, organik ışık yayan diyotların (OLEDs) verimini artırmak için indiyum kalay oksit (ITO) yüzeyinin kendiliğinden organize tek katman tabakaları (SAM) ile modifiye ve karakterizasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Bilindiği gibi, ITO yüksek iletkenlik ve yüksek saydamlık özelliğinden dolayı OLED cihazlarında yaygın olarak anot malzemesi olarak kullanılmaktadır. Fakat metal elektrotun (ITO) çalışma fonksiyonu ile organik malzemelerin HOMO enerji seviyesi arasında yüksek enje ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms