Filtreler
Filtreler
Bulunan: 2.233 Adet 0.010 sn
Tam Metin [2]
Yayın Dili [4]
Erişime Açık

Effects of modified and conventional facemask therapies with expansion on dynamic measurement of natural head position in Class III patients

TANCAN UYSAL

Introduction: The aim of this prospective clinical trial was to assess the effects of varying force directions on the dynamic measurement of natural head position and orofacial airway dimensions of Class III patients during maxillary orthopedic protraction compared with an untreated control group. Methods: The conventional facemask group comprised 15 patients (8 girls, 7 boys; mean age, 9.6 6 1.3 years), the modified facemask group comprised 15 patients (7 girls, 8 boys; mean age, 9.5 6 1.5 years), and the control group comprised 15 subjects (7 girls, 8 boys; mean age, 9.8 6 1.6 years). N ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ethnic differences in dentofacial relationships of Turkish and Saudi young adults with normal occlusions and well-balanced faces

TANCAN UYSAL

Objectives: The aims of the present study were (1) to determine ethnic differences in craniofacial dimensions between Turkish and Saudi populations and (2) to identify possible gender differences between males and females, based on a sample of untreated young adult subjects with normal occlusions and well-balanced faces. Methods: In total, 163 cephalometric radiographs were traced and evaluated to compare untreated adults of Turkish and Saudi ethnicity. The Turkish group comprised 86 subjects; 45 females and 41 males. The Saudi group comprised 77 subjects; 39 females and 38 males. For st ...Daha fazlası

Erişime Açık

An In Vitro Comparison of Different Diagnostic Methods in Detection of Residual Dentinal Caries

EBRU KÜÇÜKYILMAZ

The aim of this study was to investigate the efficiency of different diagnostic methods in detection of residual dentinal caries in excavated cavities. Fifty extracted molar with deep dentinal carious lesions were excavated using a slow-speed handpiece. All cavities were assessed by laser fluorescence(LF) device, electronic caries monitor(ECM), and caries detector dye(CDD) by three independent observers blindly. The measurements were repeated after two weeks. Specimens containing dentin slices 150 μm in thickness were prepared for histological analyses. The existence and absence of car ...Daha fazlası

Erişime Açık

Treatments of horizontal root fractures: four case reports

EBRU KÜÇÜKYILMAZ

Horizontal root fractures are rare in comparison to other types of injuries and the reported prevalence in the literature is between 0.5% and 7%. The treatment and prognosis of root fractures depend on many variables, the most important being the length of time between trauma and treatment, degree of dislocation and mobility, site of fracture, fixation period, stage of root development, age of patient, and quality of treatment. The ideal healing type is hard tissue healing. The aim of these case reports is to present four different patients who had horizontal root fractures of imma ...Daha fazlası

Erişime Açık

Hile denetimi ve tespitinde lojistik regresyon analizinin kullanımı : Sağlık sektöründe bir uygulama

Boztepe, Engin

Hile; yöneticiler, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemleri olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmalara göre hilenin ortalama maliyeti toplam gelirlerin %5’i olarak belirlenmiştir. Mali bir buzdağı gibi sonuçları olan hile, doğrudan kayıplarının yanı sıra itibar kaybı, müşteri ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi gibi birçok yıkıcı etkiye de sahiptir. Bu denli büyük etkilere sahip olan hilenin denetimi ve tespiti çok büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızın birinci bölüm ...Daha fazlası

Erişime Açık

Influence of soft drinks on dental enamel: An in vitro study

EBRU KÜÇÜKYILMAZ | | | |

This in vitro study was to evaluate the erosive potential of four soft drinks at different times on bovine teeth by profilometry. Bovine incisors buccal side was sectioned with a diamond saw and a total of 100 enamel blocks were prepared (8 × 4 × 0.5 mm). Five specimens each were exposed to 60 ml of soft drinks (Sprite, Coca Cola, Cappy-orange and Ayran) for 15, 30, 60, 120 and 180 minutes in a continuously vibrating soft drinks bath in a beaker at room temperature. Surface loss of the specimens was determined with a profilometry. The data were analyzed by two-way analysis of variance and Tuke ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu

DİLEK ONGAN

Çalışma Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde, 0-36 aylık çocukların anne sütü alma ve beslenme durumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. 2006’da aynı bölgede gerçekleştirilen Temel Çalışma'da örnekleme seçilen 3120 haneden, 3038 hanedeki 0-36 aylık çocuklar araştırmaya alındı. Veriler anket yöntemiyle annelerle görüşülerek toplandı. İstatistiksel analizlerinde ki-kare ve Student t testi kullanıldı. Araştırma grubundaki çocukların yaş ortalaması 16.03±10.4 aydı. Annelerinin %94.7’si ev hanımı, %62.8’i ilkokul ve daha az (%54.1) eğitimliydi. Çocukların %1.6’sı hiç anne sütü almamış, ...Daha fazlası

Erişime Açık

Zâhiri Mezhebine göre hırsızlık haddinin teşekkülü

İnsanın haysiyet ve şerefini koymuş olduğu kurallarla koruma altına alan İslâm dini, onun; canına, malına ve ırzına yapılacak saldırıları büyük günahlardan saymış ve bunlarakarşı işlenecek suçları engellemek adına bir takım müeyyideler getirmiştir. Mala yöneliksuçlar arasında yer alan hırsızlık eylemi İslâm ceza hukukunda had suçları içerisinde yer almakta olup bu suçu işleyen faile el kesme cezası öngörülmektedir. Ancak İslâm hukukçuları bu suçun oluşumu ve cezanın uygulanması için; suçun konusu olan mal, bu malın bulunduğu mahal, suçun icrası ve eylemi gerçekleştiren kişi ile ilgili birtakı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Şeriye sicillerine göre Manisa’da sosyal değişim ve evlilik kalıpları (1710-1750)

Tat, Mahmut

17. ve 18. yüzyıllar Osmanlı tarihçiliğinde son yıllarda yoğunlaşılan bir dönem olmasına rağmen halen tam aydınlatılamayan meseleleri içerisinde barındırmaktadır. Özellikle çalışmaların esas yoğunluğunun 16. ve özellikle 19. yüzyıllarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu durum daha net bir şekilde görülecektir. Osmanlı Manisa’sında evlilik kalıpları, mihr ödemeleri ve demografik trendlere vurgu yapan bu tez, bu anlamda 18. yüzyıl Osmanlı tarihine küçük bir katkı sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. İmparatorluğun kriz ve dönüşüm dönemi olarak adlandırılan yüzyılların, hala içeriği tam olar ...Daha fazlası

Erişime Açık

İki serbestlik dereceli prototip paralel mekanizmanın tasarımı ve imalatı

Dalan Kimya sabun üretim tesislerinde, ürünlerin kalite kontrolü, dizme, pozisyon değiştirme ve sıralama işlerinde kullanılmak üzere, işe özel boyutlandırılabilecek iki ve üç serbestlik dereceli mekanizmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda iki serbestlik dereceli bir prototip mekanizma yapılmasına karar verilmiştir. İki serbestlik dereceli prototip mekanizma üzerinde yapılacak çalışmalar sayesinde konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, çalışma uzayından hareket planına kadar optimum çözüme ulaşmak ve ileride prototipin geliştirilmesi ile farklı boyutlarda mekanizmaların üre ...Daha fazlası

Erişime Açık

Bir mermer fabrikasındaki makinenin çok kriterli karar verme metotları kullanılarak seçilmesi

Çakıl, Ece Yağmur

Dünya genelinde yoğunlaşan rekabet ortamının çeşitli sektörlere ve işletmelere önemli etkileri olmuş ve işletmeler stratejilerini, örgütsel ve fonksiyonel yapılanmalarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Ön planda olan maliyet kriteri yanı sıra yüksek kalite, verimlilik, çeşitlilik, esneklik ve hız gibi faktörler de rekabet gücü yaratmak amacıyla önemli birer unsur haline gelmiştir. Örnek olarak bir makine seçiminde alternatif makineler arasından yüksek kalitede üretim yapan, en verimli ve esnek olan ancak aynı zamanda en ucuz olan makinenin seçimine odaklanılmaktadır. Bu nedenle karar verici ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren lesepsiyen Gümüş Balığı Atherinomorus forskalii (Rüppell, 1838) ‘nin bazı biyo-ekolojik özellikleri

Bu tez çalışması ile Akdeniz kıyılarımızda dağılım gösteren lesepsiyen gümüş balığı A.forskalii türünün bazı biyo-ekolojik özellikleri tespit edilmiştir. Fethiye Körfezin de üç farklı lokaliteden Ocak 2015-Ocak 2016 periyodun da 462 adet birey elde edilmiştir. Örnekleme aracı olarak küçük boylu çapari takımları kullanılmıştır. Elde edilen bireylerin büyüme, üreme ve beslenme özellikleri belirlenmiştir. Örneklenen populasyonda minumum, maksimum ve ortalama total boy değerleri sırasıyla, 4.5 cm, 12 cm, 8.2 cm olarak belirlenmiştir. Minumum, maksimum ve ortalama ağırlık değerleri ise 0.64 g, 16.2 ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms